Uncategorized

Wiadomosci z Izraela

29 grudnia 2017 r.


 w południe palestyńscy terroryści wystrzelili ze Strefy Gazy 2 rakiety, które zostały przechwycone przez system Irone Dome. Równocześnie pocisk moździerzowy spadł na przygraniczny kibuc, uszkadzając jeden budynek.


 około 2 tys. Palestyńczyków demonstrowało w dziewięciu różnych miejscach przy barierze granicznej w Strefie Gazy. Palono opony i obrzucono kamieniami izraelskich żołnierzy, którzy odpowiedzieli środkami do rozpraszania tłumu. Rannych zostało 50 Arabów, którzy usiłowali uszkodzić ogrodzenie graniczne.


Palestyńczycy w wielu miejscach Judei i Samarii obrzucili kamieniami żydowskie samochody. Palono opony i obrzucono kamieniami izraelskich żołnierzy, którzy odpowiedzieli środkami do rozpraszania tłumu. W zajściach wzięło udział około 2 tys. Arabów, jednak te demonstracje były mniej intensywne niż w ostatnich tygodniach. Rannych zostało 16 Arabów.

 


po południem izraelskie czołgi i lotnictwo zbombardowały pozycje Hamasu w północnej części Strefy Gazy. Był to odwet za wcześniejszy ostrzał rakietowy terytorium Izraela.


 dyrektor generalny UNESCO, Audrey Azoulay, oficjalnie potwierdziła, że Izrael powiadomił o wystąpieniu 31 grudnia 2018 r. z organizacji. „Żałuję tego głęboko, ponieważ moim przekonaniem jest, że to w ramach UNESCO, a nie poza nią, państwa mogą najlepiej starać się przezwyciężyć różnice w obszarach kompetencji organizacji.”


    30 grudnia 2017 r.


minister obrony Avigdor Liberman ostrzegł mieszkańców Strefy Gazy przed zacieśnianiem więzi między Hamasem a Iranem. „Przywódcy Teheranu nie są zainteresowani przygnębiającą sytuacją w Strefie Gazy, ani przyszłością dzieci Gazy. To, co ich interesuje, to ich ideologia ekstremizmu i wyrządzenie jak największych szkód państwu Izrael. Po przybyciu Irańczyków do Gazy żaden międzynarodowy organ nie zainwestuje w to miejsce już ani jednego centa, a po operacji Obronny Brzeg pozwoliliśmy międzynarodowej społeczności na realizowanie tam projektów wartych miliard dolarów. Z Irańczykami jako głównymi wpływowymi partnerami, nikt nie zainwestuje już centa. Przywódca Hamasu, Saleh al-Arouri żyje pod ochroną Hezbollahu w Libanie. Podróżuje po świecie i uwielbia fantazyjne hotele. Z jego perspektywy nie ma lepszej pensji, nie ma lepszych warunków, niż to, co dziś lubi. On nie reprezentuje ludzi z Gazy, oni go nie interesują. Inni przywódcy Hamasu, Marwan Issa i Jahjah al-Sinwar korzystają z energii elektrycznej 24 godziny na dobę, ale 99% mieszkańców Gazy ma energię elektryczną tylko przez cztery do sześciu godzin dziennie. Sugeruję, abyście myśleli o swoich dzieciach i ich przyszłości. Zacznijcie naciskać na przywódców Hamasu, aby zmieniali kierunek swojej polityki, bo teraz zmierzacie donikąd, jeśli zmienicie kierunek, uwierzcie mi, możecie zbudować lepszą przyszłość dla swoich dzieci. Zacznijcie naciskać na przywódców Hamasu


. rzecznik prasowy Hamasu, Fawzi Barhoum, powiedział: „Ostatnie oświadczenie wydane przez ambasadora Stanów Zjednoczonych w Izraelu, Davida Friedmana, w którym opisał on palestyńskie odrzucenie decyzji Trumpa jako prowokacyjne i antysemickie, odzwierciedla rasistowskie nastawienie tego ambasadora. Te komentarze odzwierciedlają jego nieznajomość odziedziczonego przez Palestyńczyków prawa do ich ziemi i całkowite lekceważenie prawa międzynarodowego, które uznaje Jerozolimę za okupowane miasto. Komentarze ambasadora powinny posłużyć jako uzasadnienie przerwania wszelkich stosunków Autonomii Palestyńskiej z administracją amerykańską. Ponadto nadszedł czas, aby zakończyć sponsorowane przez Stany Zjednoczone Porozumienia z Oslo, które zawiodły Palestyńczyków i doprowadziły do większej utraty ich praw, podczas gdy utrzymywało ono istnienie Izraela na ziemiach Palestyńczyków.”


 w Kairze (Egipt) zebrał się arabski parlament, aby omówić konsekwencje uznania przez Stany Zjednoczone Jerozolimy jako stolicy Izraela. Parlament wyraził pełne poparcie dla Autonomii Palestyńskiej, aby sprzeciwić się amerykańskiej polityce na międzynarodowej arenie. Przewodniczący arabskiego parlamentu został upoważniony do przeprowadzenia rozmów z Sekretarzem Generalnym ONZ i Komisarzem ONZ ds. Praw Człowieka, aby nakłonić ich do zwiększenia nacisku na Izrael w celu zaprzestania budowy żydowskich osiedli. Komisja Palestyńska działająca w parlamencie, przygotowała plan działań, które sprzeciwią się kandydaturze Izraela na stanowisko niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2019-2020.


31 grudnia 2017 r.


 Centralne Biuro Statystyczne poinformował, że na koniec roku liczba ludności Izraela wynosi 8 793 000 mieszkańców, z czego 75% to Żydzi (6 566 000), 21% Arabowie (1 837 000), i 4% inni (400 000 chrześcijan i innych). W minionym roku populacja wzrosła o 165 tys., przy czym urodziło się około 180 tys. dzieci, w tym 73,8% Żydów, 23,3% Arabów, a 2,9% innych grup. W tym samym okresie zmarło 44 tys. osób. Ponadto z Izraela wyjechało 8 tys. osób. W 2017 r. do Izraela przybyło około 27 tys. nowych imigrantów – Rosja 27,1%, Ukraina 25,5%, Francja 13% i Stany Zjednoczone 9,8%.


   szef administracji ds. egzekwowania prawa i spraw zagranicznych Jossi Edelstein poinformował, że w mijającym roku do Izraela nie przedostał się ani jeden nielegalny imigrant (dla porównania w 2016 r. było 18, w 2015 r. było 220, a w 2011 r. było ponad 17 tys. imigrantów nielegalnych). Równocześnie, w 2017 r, dobrowolnie Izrael opuściło 4012 nielegalnych imigrantów, z których 3333 było obywatelami państw afrykańskich. W urzędach złożono 1682 wniosków o azyl od obywateli Erytrei, 868 wniosków od obywateli Sudanu, 7710 wniosków od obywateli Ukrainy i 1350 wniosków od obywateli Gruzji. Minister spraw wewnętrznych Arjeh Deri powiedział: „Rozpoczynamy teraz wielką operację przewożenia imigrantów nielegalnych do państw trzecich. Ci imigranci mają tylko dwie możliwości: dobrowolną deportację lub przetrzymywanie w zamknięciu na czas nieokreślony. Areszt śledczy w Hulot zostanie zamknięty.” Jossi Edelstein podkreślił, że „niestety, podmioty nadużywają mechanizmu azylowego w państwie Izrael i składają wnioski o azyl, które są oszukańcze.”izraelska policja poinformowała, że w mijajacym roku w wypadkach drogowych zginęły 362 osoby, co stanowi spadek o 15% w stosunku do ubiegłego roku.


. w nocy izraelskie siły powietrzne zbombardowały posterunek obserwacyjny Hamasu w południowej części Strefy Gazy. Był to odwet za wcześniejszy ostrzał rakietowy terytorium Izraela.


1 stycznia 2018 r.


duże opady deszczu wystąpiły na północy kraju powodując lokalne podtopienia w rejonie Hajfy. Na górze Hermon spadło 15 cm śniegu, a na Wzgórzach Golan spadło 30 mm deszczu. Władze wodne poinformowały, że poziom wody w jeziorze Kinnaret wzrósł o 1 cm.


 

Instytut Studiów nad Bezpieczeństwem Narodowymprzedstawił ocenę bezpieczeństwa strategicznego Izraela na 2018 r. Niebezpieczeństwo wybuchu wojny jest związane z ekspansją obecności Iranu i jego sojuszników w Syrii, w wyniku czego oczekiwane są próby zdobycia przez nich przyczółków na Wzgórzach Golan. Będzie to oznaczać przekroczenie określonej przez Izrael czerwonej linii i zmusi Siły Obronne Izraela do podjęcia odpowiednich działań. Dlatego zwrócono uwagę na potrzebę poprawienia gotowości armii do wojny na północy, gdzie obszar wojny może objąć Syrię i Liban. Konflikt ten – ograniczony, bądź całkowity z Hezbollahem – stanowi największe wyzwanie dla bezpieczeństwa Izraela. W chwili obecnej Hezbollahnie jest zainteresowany wybuchem wojny, jednak prewencyjne działania izraelskiej armii w Syrii mogą pogorszyć sytuację i doprowadzić do eskalacji konfliktu. Taka potencjalna wojna prawdopodobnie rozszerzy się na siły irańskie obecne w rejonie, a nawet na samą armię syryjską. Równocześnie może wybuchnąć konflikt na południu z Hamasem w Strefie Gazy. Powyższe czynniki mogą z łatwością doprowadzić do konfliktu zbrojnego, jakiego Izrael nie widział od czasu Wojny Jom Kippur w 1973 r. Dlatego najwyższy strategiczny priorytet nadano trzem wrogim podmiotom: Syrii, Hezbollahowi i Iranowi. W tym kontekście, obecność i zaangażowanie wojskowe Rosji w Syrii, ogranicza swobodę działań izraelskiej armii w Syrii. Wobec tego Izrael musi przygotować się na trzy alternatywne scenariusze wojny na północy: (1) ograniczoną wojnę w Libanie, (2) połączoną wojnę w Libanie i Syrii z zaangażowaniem się elementów irańskich i szyickich, oraz (3) wojnę totalną z zaangażowaniem się sił irańskich. Co więcej, błędna interpretacja intencji drugiej strony – przez Izrael bądź Hezbollah – z łatwością może doprowadzić do szybkiej eskalacji napięcia. Należy oczekiwać, że wojna z Hezbollahemdoprowadzi do poważnych zniszczeń w głębi Izraela, gdzie spadną tysiące rakiet. Równocześnie dojdzie do prób infiltracji przez granicę grup terrorystów i dobrze zorganizowanych grup bojowych, których struktury przypominają działania regularnej armii. Będą one zagrażać przygranicznym społecznościom i infrastrukturze. W obecnej sytuacji, Liban i Syria muszą być traktowane jako jeden teatr działań wojennych, ponieważ eskalacja na jednym froncie doprowadzi do eskalacji na drugim froncie, i szyickie bojówki oraz syryjska armia zaatakują na Wzgórzach Golan. Gdyby doszło do wybuchu konfliktu, Iran będzie wszelkimi dostępnymi środkami zachęcał Hamas i Islamski Dżihaddo rozpoczęcia ostrzału rakietowego ze Strefy Gazy i podjęcia prób infiltracji granicy przez terrorystów – tunelami terrorystycznymi i przez płetwonurków. Podobne działania będą zmierzały do zachęcenia komórek terrorystycznych w Judei i Samarii do przeprowadzania ataków. Obecnie Hamas nie jest zainteresowany wybuchem nowego konfliktu, ale wciąż odbudowuje swój potencjał militarny i przygotowuje się do kolejnej rundy. Nowy konflikt może z łatwością wybuchnąć nawet jeśli żadna ze stron tego nie będzie chciała. Może do tego doprowadzić na przykład niekontrolowana eskalacja, której początek będzie znajdować się w jakimś pojedynczym incydencie. Dodatkową trudnością jest fakt, że warunki humanitarne w Strefie Gazy będą nadal się pogarszać, co będzie tylko rozpalać nastroje niezadowolenia. Nieco ironicznie, podjęte przez izraelską armię działania budowy podziemnej bariery wzdłuż granicy ze Strefą Gazy mogą popchnąć Hamas do wcześniejszego konfliktu. Dużym strategicznym sukcesem było pokonanie ISIS, które utraciło swoje główne twierdze w Syrii i Iraku. Doprowadziło to jednak do przeniesienia baz operacyjnych ISIS w regiony, które do tej pory nie były miejscem skoordynowanych działań terrorystycznych na skalę dużych operacji militarnych. ISIS nadal jest obecne w południowej Syrii, w pobliżu Wzgórz Golan, a zwłaszcza na Synaju, gdzie prowadzi skuteczne działania przeciwko egipskiej armii i ludności cwyilnej. Obecność tych sił na Synaju stanowi rosnące zagrożenie dla Izraela, gdyż posiadają one zdolności operacyjne przeprowadzenia dużego ataku terrorystycznego. Z tych właśnie powodów Izrael musi w 2018 r. utrzymać swoją supremację na Bliskim Wschodzie, ze zdolnością odstraszania wszystkich swoich wrogów. Amerykańska administracja Donalda Trumpa jest wyjątkowo przyjazna Izraelowi, jednak wpływy Stanów Zjednoczonych w regionie nadal podlegają czynnikom stałej erozji. Brakuje ogólnej strategii z precyzyjnie określonymi celami, a centrum uwagi politycznej Stanów Zjednoczonych wciąż przekierowuje się na inne regiony. Ostatnie dwa lata pokazały, że wyraźnym zwycięzcą na Bliskim Wschodzie jest Rosja, która przejęła inicjatywę w Syrii, wypychając stamtąd Stany Zjednoczone i ich sojuszników. Rosja utrzymuje dobre stosunki ze wszystkimi innymi stronami w regionie, w szczególności z Egiptem, gdzie będzie budować elektrownię atomową. Szeroka analiza problematyki bezpieczeństwa wskazuje, że interesy Rosji i Izraela doprowadzą do kolizji w Syrii, której podłożem będzie obecność irańskich sił. Sprawa zmienienia porozumienia jądrowego z Iranem również wydaje się bardzo trudna do zmienienia. W kwestii konfliktu izraelsko-palestyńskiego brak perspektyw jego rozwiązania, a wszystkie inicjatywy zakończyły się niepowodzeniem. Sytuacja wewnętrzna w Autonomii Palestyńskiej może ulec skomplikowaniu, gdyż niektóre z frakcji mogą podjąć decyzję o wznowieniu ataków terrorystycznych. Prezydent Donald Trump przygotował nową inicjatywę pokojową, której publikacja została opóźniona przez zdecydowane odrzucenie przez Palestyńczyków strony amerykańskiej jako pomocy w procesie pokojowym. Z tego powodu rysuje się wyraźna konieczność utrzymania bliskich kontaktów strategicznych i łączności na poziomie wojskowym z Rosją, która stała się najważniejszym aktorem w regionie. Póki co Izrael posiada znaczne wpływy w Rosji, jednak Moskwa realizuje swoje własne cele imperialnej polityki, które mogą być rozbieżne ze strategicznymi celami bezpieczeństwa Izraela. Dlatego izraelski rząd musi poszukiwać formalnych rozwiązań ze Stanami Zjednoczonymi na podstawie dwupaństwowego rozwiązania. Strategia ta powinna posiadać trzy podstawowe cele: (1) uniemożliwienie Iranowi pozyskanie broni jądrowej, (2) powstrzymanie ekspansji Iranu w regionie, i (3) osłabienie wysiłków Iranu zmierzających do wzmocnienia zdolności operacyjnych irańskiej armii. Historyczną okazją dla Izraela jest niespotykana sympatia ze strony prezydenta Trumpa i gotowość arabskiego świata do współpracy. Jednak szanse na osiągnięcie stałego porozumienia są niewielkie. Ważne jest, aby izraelski rząd przyjął aktywny plan działania, w którym zostaną zachowane cztery filary bezpieczeństwa państwa Izrael: (1) żydowski charakter państwa, (2) demokratyczny ustrój, (3) bezpieczeństwo i (3) sprawiedliwość. W stosunkach międzynarodowych kluczem wydaje się wzmocnienie sojuszu z arabskimi państwami sunickimi, które mogą przejść ze strony otwartej wrogości do współpracy z Izraelem w kwestiach bezpieczeństwa. Pilną sprawą jest poprawa stosunków z Jordanią, które uległy pogorszeniu po incydencie w ambasadzie Izraela w Ammanie. Oba kraje muszą współpracować przeciwko wspólnym zagrożeniom, realizując projekty korzystne dla obu narodów. Egipt musi otrzymać silne poparcie w walce z siłami ISIS na Synaju, co obejmuje współpracę wywiadów, ale także wspólne tajne działania operacyjne. Równolegle muszą być podejmowane szerokie działania na arenie międzynarodowej, aby poprawić współpracę z zachodnimi państwami. Szczegónego znaczenia nabiera tutaj kwestia osiągnięcia ponownego porozumienia z amerykańskimi środowiskami żydowskimi, aby zainicjować otwarty i empatyczny dialog.


 

po południem izraelscy żołnierze aresztowali po południem palestyńskiego terrorystę, który usiłował przejść z ukrytym nożem przez punkt kontrolny przy Hebronie w Judei.


wieczorem palestyńscy terroryści wystrzelili ze Strefy Gazy rakietę, która spadła na otwartym terenie na Negewie.


 źródła wojskowe potwierdziły, że syryjskie siły obrony powietrznej rozmieściły kilka silnie zmodyfikowanych baterii Peczora S-125 w bazie lotniczej Marj Ruhajil na południe od Damaszku. Jest to zmodernizowany system rosyjskiej obrony przeciwlotniczej, który posiada zdolności wykrywania, śledzenia i przechwytywania nisko lecących rakietowych pocisków samosterujących. Prawdopodobnie jest to odpowiedź na ostatnie izraelskie ataki rakietowe.


2 stycznia 2018 r.


po długiej nocnej debacie Kneset uchwalił ustawę „Jednolita Jerozolima”. Za przyjęciem ustawy głosowało 64 parlamentarzystów, a 51 głosowało przeciwko (1 wstrzymał się). Przyjęcie ustawy oznacza, że obszar miejski Jerozolimy nie może zostać zmieniony. Usunięcie jakichkolwiek obszarów spod suwerenności Jerozolimy i wprowadzenie ich jako oddzielnego organu będzie możliwe, ale izraelska suwerenność nadal będzie się do nich stosować.


ekspert ds. Bliskiego Wschodu z Uniwersytetu Bar Ilan, dr Mordechai Kedar, powiedział, że Autonomia Palestyńska traci poparcie świata arabskiego, który jest pod coraz silniejszym wrażeniem „wewnętrznej stabilności Izraela i jego demokracji.” Zwracają przy tym uwagę, że populacja Izraela w 20% składa się z ludności arabskiej, która nie chce opuszczać kraju i żyje na dużo wyższym poziomie niż pozostali Arabowie na Bliskim Wschodzie. Dzięki temu dostrzegają, że Izrael jest czymś innym, niż tym czego ich zawsze uczono. Dodatkowo świat arabski jest coraz bardziej zirytowany wysiłkami Autonomii Palestyńskiej zmierzającej do negacji Izraela. „Stało się tak, jak ostrzegał Trump, że przestanie finansować kraje, które będą głosować przeciwko Stanom Zjednoczonym – w Egipcie nikt nie chce stracić żywności tylko dlatego, że Palestyńczycy chcą Jerozolimy. Dlatego Palestyńczycy irytują wielu Arabów na Bliskim Wschodzie, do tego stopnia, że ludzie mówią: Dlaczego musimy być więzieni przez Palestyńczyków w kwesti procesu pokojowego z Izraelem? Jeśli leży to w naszym interesie, aby zawrzeć pokój z Izraelem, zróbmy to i pozwólmy Palestyńczykom oderwać się od Izraela. Moim zdaniem Palestyńczycy w dużym stopniu stracili świat arabski, a cały palestyński projekt narodowy stoi na krawędzi załamania, ponieważ Trump wyciągnął kartę Jerozolimy z ich talii kart.”


Siły Obronne Izraela poinformowały, że w 2017 r. zginęło 55 izraelskich żołnierzy (w porównaniu w 2016 r. zginęło 41 żołnierzy, a w 2015 r. 36 żołnierzy). W atakach terrorystycznych zginęło 5 żołnierzy, 2 w akcjach bojowych, 1 w wypadku lotniczym, 2 w wypadkach przy pracy, 12 w wypadkach drogowych, 6 w innych wypadkach, 9 w wyniku chorób, a 16 w wyniku aktów samobójstwa.


urząd ds. ludności i imigracji poinformował, że nielegalni imigranci mają trzy miesiące czasu na dobrowolne opuszczenie Izraelu, w przeciwnym razie zostaną umieszczeni w zakładzie karnym. Ci, którzy zdecydują się na dobrowolny wyjazd do Rwandy lub Ugandy, otrzymają 3,5 tys. $ wraz z biletem lotniczym i innymi zachętami. Ultimatum jest częścią szerokiej kampanii mającej na celu usunięcie z Izraela 42 tys. nielegalnych imigrantów z Afryki.


 izraelskie siły powietrzne zbombardowały w nocy kompleks wojskowych budynków Hamasu w południowej części Strefy Gazy. Był to odwet za wcześniejszy ostrzał rakietowy terytorium Izraela.


 palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas powiedział, że izraelska ustawa w sprawie Jerozolimy stanowi „deklarację wojny wobec narodu palestyńskiego, naruszając jego religijne i polityczne prawa.” Równocześnie przedstawiciele al-Fatah zaprosili Hamas iIslamski Dżihad do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Ogólnym OWP.


 przywódca Hamasu, Ismail Hanijeh, wezwał do opracowania nowej strategii, aby udaremnić amerykańskie i izraelskie decyzje dotyczące Jerozolimy oraz „przywrócić kwestię palestyńską jako narodową walkę o wolność prowadzoną przez lokalną intifadę”. Hanije zasugerował, aby ogłosić „koniec procesu pokojowego” i domagać się zaprzestania wszelkich wysiłków normalizacyjnych z Izraelem.


jordański minister spraw zagranicznych, Ajman Safadi potępił Izrael za dzisiejszą decyzję Knesetu w sprawie Jerozolimy. „Zatwierdzenie przez Knesset zmienionej Ustawy Zasadniczej o Jerozolimie i decyzja partii rządzącej o aneksji osiedli i narzuceniu suwerenności na Zachodnim Brzegu są nieważne na mocy prawa międzynarodowego. Izrael nadal podejmuje nielegalne jednostronne decyzje, które negują regionalny pokój, który leży w interesie świata.” Rzecznik jordańskiego rządu, Muhammad al-Momani potępił niedawno przyjętą w Knesecie ustawę o Jerozolimie, podkreślając, że jej status musi zostać rozstrzygnięta w drodze negocjacji w ostatecznym porozumieniu między Izraelczykami i Palestyńczykami.


 amerykański prezydent Donald Trump powiedział, że Autonomia Palestyńska nie wykazuje aprecjacji i szacunku dla Stanów Zjednoczonych, dając do zrozumienia, że z tego powodu nie zasługuje na duże kwoty pomocy otrzymywanej corocznie. „To nie tylko Pakistanowi płacimy miliardy dolarów za nic, ale także wiele innym krajom. Przykładowo, Palestyńczykom płacimy kilkaset milionów dolarów rocznie i nie dostajemy w zamian uznania ani szacunku. Nie chcą nawet negocjować długo oczekiwanego traktatu pokojowego z Izraelem. Ze stołu zdjęliśmy Jerozolimę, najtrudniejszą część negocjacji, ale Izrael w zamian za to musiałby zapłacić dużo więcej. Ale skoro Palestyńczycy nie chcą już rozmawiać o pokoju, dlaczego mielibyśmy w przyszłości przekazywać im tak duże płatności?”

 


3 stycznia 2018 r.


w południe palestyńscy terroryści ostrzelali ze Strefy Gazy z moździerza przygraniczne tereny na Negewie. Na otwarty teren spadły dwa pociski moździerzowe. Po południem spadł trzeci pocisk. Nie odnotowano żadnych strat. Za ostrzał odpowiada Islamski Dżihad.


.agencja bezpieczeństwa Szin Bet rozbiła w Judei i Samarii komórkę terrorystyczną, która zajmowała się szpiegostwem na rzecz irańskiego wywiadu. Głównym aresztowanym jest 29-letni arabski student informatyki z Hebronu, który w ostatnich latach mieszkał w RPA, gdzie w 2015 r. został zwerbowany przez irański wywiad. Otrzymał on zadanie stworzenie komórki terrorystycznej w Judei i Samarii, aby przeprowadzać ataki terrorystyczne przeciwko Izraelczykom. Odkryte fakty ujawniają działania terrorystyczne prowadzone przez Iran w innych krajach na całym świecie.


Palestyńczycy wszczęli zamieszki przy Ramallah w Samarii. Podczas starć jeden z demonstrantów trzymał w ręku pistolet. Izraelscy żołnierze zastrzelili go. W zamieszkach brało udział około 30 Arabów, którzy rzucali kamieniami w izraelskich żołnierzy.władze Autonomii Palestyńskiej poinformowały, że są gotowe wznowić płatności za dostawy energii elektrycznej do Strefy Gazy. Oczekuje się, że Izrael w krótkim czasie wznowi dostawy energii, a następnie zwiększy jej dostawy do Strefy Gazy.


oficjalny rzecznik UNRWA (agencji ONZ ds. uchodźców palestyńskich), Sami Mshasha, powiedział, że nie otrzymał żadnej aktualizacji dotyczącej zmiany finansowania jego działań na wypadek wstrzymania przez Stany Zjednoczone dalszego finansowania jego organizacji. Obecnie Stany Zjednoczone zapewniają UNRWAroczną pomoc w wysokości 364 mln $, w porównaniu z 143 mln $ z Unii Europejskiej, 76 mln $ z Niemiec i 61 mln $ ze Szwecji. Wstrzymanie przez Stany Zjednoczone finansowania może oznaczać załamanie się działalności prowadzonej przez UNRWA.


francuski prezydent Emmanuel Macron powiedział, że ton komentarzy Stanów Zjednoczonych, Izraela i Arabii Saudyjskiej wobec Iranu jest praktycznie „drogą do wojny”. „Oficjalna linia prowadzona przez Stany Zjednoczone, Izrael i Arabię Saudyjską, którzy są naszymi sojusznikami na wiele sposobów, jest prawie taka, która doprowadzi nas do wojny. Przyjęta linia jest dla niektórych celową strategią. Francja chce zachować równowagę.”


4 stycznia 2018 r.


minister obrony Avigdor Liberman powiedział, że Izrael dobrze wie, kto jest odpowiedzialny za ostatni ostrzał rakietowy prowadzony ze Strefy Gazy. Liberman wyjaśnił, że Izrael zrobi wszystko, co konieczne, aby zapobiec ostrzałowi Izraela, i zażądał, aby rząd w Gazie przejął kontrolę nad sytuacją w Strefie Gazy. W bezpośrednim apelu do mieszkańców Gazy, Liberman błagał ich, aby „sprawili, że ich przywódcy zmienią kierunek swoich działań dla swoich własnych dzieci. „Nadszedł czas, aby przestać kopać tunele i produkować pociski, i zacząć myśleć o przyszłości dzieci Gazy.” Odnosząc się do sytuacji w Jerozolimie powiedział: „Mahmud Abbas wprowadza w błąd palestyńskich Arabów, czy to w Strefie Gazy, Judei i Samarii, czy za granicą. Nie ma alternatywy dla bezpośrednich negocjacji.”


 służby meteorologiczne wydały ostrzeżenie przed mającym się rozpocząć wieczorem sztormem, któremu będą towarzyszyć ekstremalne warunki pogodowe. Spodziewane są duże opady deszczu, silny wiatr i spadek temperatury. Ostrzeżono przed możliwością wystąpienia lokalnych powodzi i podtopień, oraz wezwano wszystkich do odpowiedniego zabezpieczenia własnego mienia przed skutkami nawałnic.


władze wodne dokonały analizy stanu zapasów wody z ustaleniem przydziałów dla rolnictwa i rezerwatów przyrody. Opady deszczu w grudniu stanowiły jedynie 40% średniej rocznej w tym sezonie, co tylko pogłębia trwającą od czterech lat suszę. W związku z tym podjęto decyzję o drastycznym ograniczeniu zużycia wody na cele komunalne. Na przykład, podlewanie ogrodów publicznych jest możliwe tylko w określonych godzinach, z jak największym ograniczeniem zużywanej wody. Wyrażono nadzieję, że nadchodzące deszcze będą tylko początkiem obfitej w wodę pory deszczowej. Z powodu trwającej suszy podziemne warstwy wodonośne są coraz bardziej zubożone, a poziom wody w jeziorze Kinneret znacznie się zmniejszył. Wpadające do jeziora strumienie również są na niespotykanie niskim poziomie. Główne źródła zasilające Jordan – Dan i Banias – spadły do skrajnie niskich poziomów, a poziom wody w basenach wód podziemnych w Galilei spadł do najniższego w historii. Niedobór zasobów wodnych przekracza już 2,5 miliarda metrów sześciennych wody. Dyrektor Urzędu ds. Wody, Giora Shaham, przekazał rolnikom jasną i zwięzłą wiadomość o spodziewanym niedoborze, aby mogli przygotować się na sytuację kryzysową. „Wszyscy musimy przygotować się na trudny rok. Nie mamy wody i trzeba się do tego przygotować. Jeśli planowałeś zamówić sadzonki i zasadzić nowe pole, nie rób tego. Jeśli planowałeś w tym roku zmienić swoją odmianę, jeśli masz zamiar posadzić kolejne pole pomidorów lub cebuli, przemyśl to, gdyż woda w tym roku będzie rzadkością.”


 służby ratownictwa medycznego otrzymały cztery opancerzone ambulanse, które mogą być wykorzystywane jako mobilne jednostki intensywnej terapii. Pojazdy zostały wyprodukowane przez firmę Chevrolet i będą służyć w Judei, Samarii, na północnej granicy i przy Strefie Gazy. Ratownicy medyczni przejdą szkolenie do działania w warunkach zagrożenia i pod ostrzałem. Zakup ambulansów został sfinansowany przez amerykańskich sponsorów.


 izraelskie siły powietrzne zbombardowały cele terrorystyczne w Strefie Gazy. Prawdopodobnie celami były tunele terrorystyczne Islamskiego Dżihadu. Był to odwet za wcześniejszy ostrzał terytorium Izraela.


kilkudziesięciu Palestyńczyków wszczęło przed południem zamieszki przy obozie uchodźców Dheisheh przy Betlejem w Judei. Obrzucono kamieniami i koktajlami Mołotowa izraelskich żołnierzy, wykonujących czynności operacyjne. Żołnierze odpowiedzieli środkami do rozproszenia tłumu.


Jordania poinformowała, że ponowne otwarcie ambasady Izraela w Ammanie będzie możliwe po spłenieniu dwóch warunków: (1) izraelski ochraniarz, który latem zastrzelił jordańskiego cywila, musi stanąć przed sądem, oraz (2) obecny ambasador Einat Schlein musi zostać odwołany.

 

Efraim

Kategorie: Uncategorized

1 odpowiedź »

  1. Efraimie – czy moglbys podawac zrodla informacji ? Bedziesz mysle i bardziej rzetelny i bardziej wiarygodny. Dzieki Ci za wszystko i pozdrawiam.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.