Rola wyobraźni w rytuale inicjacyjnym B’nai B’rith

Larysa Michalska


Streszczenie
B’nai B’rith jest najstarszą nieprzerwanie działającą żydowską organizacją na świecie.

Ma charakter ekskluzywny i inicjacyjny. Każda tego typu organizacja, czy to stowarzyszenie o charakterze tajnym, czy zupełnie jawnie działająca grupa, niezwykłą wagę przywiązuje do rytuału wtajemniczenia. Także w przypadku B’nai B’rith inicjacja jest kluczowym elementem konsolidującym bractwo, jak również odróżniającym je od pozostałych żydowskich organizacji.

Proces inicjacyjny zawsze odbywa się na pograniczu światów – realnego i pełnegosymboli świata wyobrażonego. W tej specyficznej sytuacji niebagatelna jest rola wyobraźni. To ona pozwala wykreować alternatywną rzeczywistość, w której podczas inicjacji znajdzie się przyszły członek organizacji.

Nie inaczej jest w przypadku B’nai B’rith i praktykowanego przez tę organizację rytuału inicjacyjnego. Wyobraźnia jest kluczowym czynnikiem w tym procesie, łączącym elementy struktury ceremonii wolnomularskiej z tradycją i kulturą żydowską.
Niniejszy artykuł stanowi wstęp do rozważań na ten temat.


Slowa kluczowe
organizacje żydowskie, B’nai B’rith, loża, masoneria, wolnomularstwo, paramasoneria,wyobraźnia, rytuał inicjacyjny.
B’nai B’rith to najstarsza działająca bez przerwy żydowska organizacja o cha-rakterze świeckim. Jednak nie tylko ten fakt sprawia, że warto przyjrzeć siębliżej jej celom, działalności i strukturze. Synowie Przymierza, tak tłumaczy siętę hebrajską nazwę, to stowarzyszenie w powszechnej opinii uznawane za or-ganizację masońską lub paramasońską.

Calosc TUTAJ

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: