wspomnienia

Polacy ratujący Żydów na terenie diecezji kieleckiej w latach1939‒1945.

Nieznane przykłady heroizmu chrześcijańskiego

 Ks. dr Andrzej Kwaśniewski

 Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swychbraci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”. (Mt 5, 43‒48)
Geneza niniejszej publikacji związana jest z działaniami IPN w ramach realizacji projektu
 Indeks Polaków zamordowanych i represjonowanych za pomoc 
Żydom w okresie II wojny światowej. Program ten dzięki przystąpieniu do jego realizacji Uniwersytetu Papie-skiego Jana Pawła II objął również archiwa kościelne .
W roku akademickim 2010/2011do Archiwum Diecezjalnego w Kielcach przybył ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak z Uni-wersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Zwrócił się do dyrektora archiwum ks. dr. AndrzejaKwaśniewskiego z propozycją włączenia się w prace w ramach projektu „Indeks”. Projekt polegał na poszukiwaniu świadectw pomagania Żydom w czasie drugiej wojny światowej.Początkowo przeprowadzono wstępne rozeznanie. Następnie odbyła się druga wizyta ks.J. Szczepaniaka, który wraz z ks. A. Kwaśniewskim odbył rozmowę z biskupem kieleckimKazimierzem Ryczanem w sprawie przeprowadzenia badań w diecezji. Po uzyskaniu zgodyi poparcia biskupa przystąpiono do działań. Koordynatorem prac został ks. A. Kwaśniewski.Zlecone mu prace dotyczyły przeprowadzenia kwerendy w aktach Archiwum Diecezjalnegow Kielcach. Było to zgodne z założeniami programu „Index” – wspólny los. Jednak na terenie diecezji kieleckiej od początku zaplanowano ponadprogramowe rozszerzenie działańo zbieranie zeznań świadków. W ten sposób zdecydowano się na wytwarzanie źródeł w postaci wypełnianych ankiet .
Po uzgodnieniach programowych i po uzyskaniu zgody biskupa wystosowane zosta-ło pismo kurii z dnia 18 kwietnia 2011 r. do księży diecezji z prośbą o poinformowaniewiernych o prowadzonym programie badawczym, nadto o przekazywaniu pozyskanychu wiernych informacji o osobach, które udzieliły pomocy Żydom

Kategorie: wspomnienia

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.