Search results: *Getto ławkowe

*Getto ławkowe, odcinek 8

Anna Karolina Klys   Lwów, 1938 rok, 18 listopada, piątek. Po zakończonych ćwiczeniach konstrukcyjnych z budowy mostów, studenci czwartego roku wydziału inżynierii wychodzą z sali rysunkowej. Żydzi szli razem, pięcioosobowa grupa zeszła po schodach na dziedziniec uczelni. Tam czekali już na nich „bojówkarze”. Lekarze nie zdołali uratować Samuela Prowellera, zmarł jeszcze tego samego dnia (dokładnie […]

*Getto ławkowe, odcinek 7

Anna Karolina Klys   Związek Asystentów Wyższych Uczelni we Lwowie wprowadził „paragraf aryjski” – wykreśleni zostali asystenci żydowscy. Dla nacjonalistów staje się oczywistym, że „paragraf aryjski” musi objąć nie tylko uczelnie wyższe, ale wszystkie szczeble edukacji. Być może najpilniejsze jest „odżydzenie” szkół powszechnych jako mających największy wpływ na edukację przyszłych mieszkańców Wielkiej Polski. Senat Politechniki […]

*Getto ławkowe, odcinek 6

Anna Karolina Klys   Co roku w rocznicę śmierci Wacławskiego na uczelniach polskich powtarzała się ta sama historia. Najpierw okrzyki, transparenty („Żądamy Ghetta dla Żydów i obniżki opłat”, „Śmierć żydokomunie”, „Niech żyje Wielka Polska!”), a na ławkach po prawej – kartki z napisem: „Miejsce zajęte przez Polaka”, zaś na ławkach po lewej stronie audytorium – […]

*Getto ławkowe, odcinek 5

Anna Karolina Klyss     Antysemickie zajścia na polskich uczelniach potępiły władze wyższych szkół i studenci m.in. z Francji i Czech, w Nowym Jorku odbył się wiec protestacyjny przeciwko rozruchom w Polsce, natomiast organ hitlerowców w Gdańsku „Vorposten” wyraził zadowolenie z powodu ekscesów antysemickich: „Endecy słusznie włączyli walkę antyżydowską jako najistotniejszą część do swojego programu […]

*Getto ławkowe, odcinek 4

Anna Karolina Klys   Związek absolwentów Uniwersytetu Wileńskiego, bez podziału na Żydów i chrześcijan, wydał wspólną odezwę wzywającą do uspokojenia: „Nie na ulicy, nie za pomocą kijów i kamieni i nie przy udziale zbrodniczych szumowin powinni rozstrzygać swe nieporozumienia obywatele rzeczpospolitej akademickiej”. W związku z krążącymi fałszywymi  informacjami o „ukamienowaniu przez Żydów studentów Polaków” władze […]

*Getto ławkowe, odcinek 3

Anna Karolina Klys   Tymczasem w Wilnie trwa trzęsienie ziemi. Zaczęło się dzień wcześniej. Pod budynek Instytutu Anatomicznego Uniwersytetu Stefana Batorego, w którym odbywały się zajęcia z anatomii, podeszła duża grupa studentów chrześcijan. Zaczęło się jak zwykle od okrzyków: „Precz z Żydami”, „Żądamy odżydzenia polskich wszechnic” i wyciągania żydowskich studentów z sal wykładowych i ćwiczeń. […]

*Getto ławkowe , odcinek 2

Anna Karolina Klys   5 listopada na Uniwersytecie Warszawskim młodzież z SN uzbrojona w laski i kastety pobiła studentki i studentów żydowskich, chcących wyjść bądź wejść do szkoły. Pobili też delegację żydowską, która próbowała dostać się do rektora z prośbą o interwencję i pomoc. Zorganizowana, około stuosobowa grupa studentów po godzinie 15 wyszła na ulice […]

*Getto ławkowe , odcinek 1

Anna Karolina Klys Jednym z najlepiej znanych haseł przedwojennego antysemityzmu w Polsce jest „getto ławkowe”. Jednak sam sens tego słowa, a właściwie przyczyny, przebieg i skutki segregacji w szkołach (nie tylko na wyższych uczelniach, ale także w gimnazjach i szkołach powszechnych), są nie znane.  Trwające przez całe Dwudziestolecie akcje terroru, pobicia a nawet zabójstwa, deprecjonowanie, […]


%d bloggers like this: