Wyniki wyszukiwania dla ‘Moczar dawał nadzieję, że tych „starych dziadów z KPP” w końcu się wyrzuci

Moczar dawał nadzieję, że tych „starych dziadów z KPP” w końcu się wyrzuci cz.5/5

      W styczniu 1968 I sekretarzem Komunistycznej Partii Czechosłowacji został Aleksander Dubček, którego poglądy w pewnej mierze uznawane są za zbliżone do stanowiska rewizjonistów. Dojście do władzy Dubčeka było impulsem dla polskich „liberalnych” komunistów? Nie jest to symetryczne zestawienie. […]

Moczar dawał nadzieję, że tych „starych dziadów z KPP” w końcu się wyrzuci cz.4/5

    Można pokusić się o tezę, że w 1968 roku rozpoczął się czas „komunistów bezideowych”? Z pewnością. Marzec 1968 r. to historyczny początek dezideologizacji PRL. O ile do tego czasu odwoływanie się do ideologii komunistycznej i kanonów marksizmu-leninizmu było bardzo […]

Moczar dawał nadzieję, że tych „starych dziadów z KPP” w końcu się wyrzuci cz.3/5

Być może „Marzec” był pewnego rodzaju odwetem za epokę stalinizmu. W latach 50. środowisko „krajowców” – Moczar i Gomułka – zostało zmarginalizowane przez tzw. „zagraniczników”. Zdarzały się przypadki upokorzenia poszczególnych działaczy, np. […]

Moczar dawał nadzieję, że tych „starych dziadów z KPP” w końcu się wyrzuci cz.2/5

    Na przykład jakie? Podstawowy z nich stanowiło oczyszczenie państwa z „niepewnych elementów”, czyli ludzi, którzy ich zdaniem nie utożsamiali się należycie z ustrojem i systemem komunistycznym. W postulatach „partyzantów” istotny był także wątek antyniemiecki. Zanim skoncentrowano się na „syjonistach”, […]

Moczar dawał nadzieję, że tych „starych dziadów z KPP” w końcu się wyrzuci cz.1/5

    W II Rzeczpospolitej formacja komunistyczna była zdominowana przez działaczy pochodzenia żydowskiego. Po wojnie następowała jej stopniowa polonizacja. W 1956 r. pokolenie Związek Młodzieży Polskiej doświadczyło pierwszego awansu w ramach partyjnej hierarchii. Moczar z jego „narodowym komunizmem” […]

%d