Search results: Tajemnica pana cukra

Tajemnica Pana Cukra – watek nr 24

  Anna Karolina Klys . Rachela z Holonu miała kilkanaście lat, kiedy w jej rodzinnych stronach działy się rzeczy straszne. Na przełomie lat 1936/37 do „zajść” doszło m.in. w Zambrowie, Wyszonkach Kościelnych, Długosiodle, Śniadowie, Wysokiem Mazowieckiem, Jabłonce, Tykocinie, Laskowcu, Brzezinach i Kolnie. Powód zawsze ten sam – bieda chłopów kontra „bogactwo” żydowskie. Do Berezy Karuskiej […]

Tajemnica Pana Cukra – watek 23

  Anna Karolina Klys W Polsce pierwszym oskarżonym o obrazę Hitlera był kupiec Halberstadt. Stanął przed sądem w Warszawie 24 września 1935. Rok wcześniej wściekł się i napisał na prospekcie reklamowym przysłanym pocztą przez niemiecką firmę farmaceutyczną Fischer: „Niezliczoną ilość razy pisałem Panom, aby mnie nie niepokoili swojemi pismami, dopóki istnieje reżim hitlerowski. Proszę przyjąć […]

Tajemnica pana Cukra – watek 22

  Anna Karolina Klys W chwili gdy Hitler ogłaszał Niemcom i światu, że największym zagrożeniem dla narodu niemieckiego są Żydzi, w Rzeszy mieszkało ponad 65 milionów ludzi. Zakładając, że 5 milionów nie było czystymi Aryjczykami (np. Słowianie, Romowie), pozostaje ok. 60 milionów rdzennych Niemców. Naprzeciw nich – prawie 500 tysięcy Żydów. Czyli jeden Żyd na […]

Tajemnica Pana Cukra czesc 21

Anna Karolina Klys         Po deportacji Żydów „bezpaństwowców” z Niemiec polscy narodowcy nie kryli zazdrości dla zdecydowanej postawy sąsiadów w walce z Żydami. Wiersz z „Orędownika”: Niemcy – bez Żydów. Niemiec – świadom żydów roli Kładzie kres ich szczęsnej doli; A że łajdactw ich był ogrom, Więc urządził jawny pogrom. Nie patrząc […]

Tajemnica Pana Cukra cz. 20

Anna Karolina Klys       Tymczasem w Wilnie trwa trzęsienie ziemi. Zaczęło się dzień wcześniej. Pod budynek Instytutu Anatomicznego Uniwersytetu Stefana Batorego, w którym odbywały się zajęcia z anatomii, podeszła duża grupa studentów chrześcijan. Zaczęło się jak zwykle od okrzyków: „Precz z Żydami”, „Żądamy odżydzenia polskich wszechnic” i wyciągania żydowskich studentów z sal wykładowych […]

Tajemnica Pana Cukra cz. 19

Anna Karolina Klyss     Bojówki endeckie napadały na handlarzy podróżujących mię­ dzy wsiami, rynek przytycki właściwie przestał istnieć, a do Radomia rolnicy nie byli w stanie jeździć co tydzień. Ubożeli i chłopi chrześcijanie, i Żydzi. Po śmierci Józefa Piłsudskiego, nazywanego przez naro­ dowców „obrońcą Żydów” (kiedy we wsiach Brzeziny i La­ skowiec latem 1935 […]

Tajemnica Pana Cukra cz. 18 – 1 maja

Anna Karolina Klys Co roku, pierwsze dni maja były okazją do manifestowania swoich uczuć i przekonań „pro” i „contra”. 1 maja 1937 roku robotnicy, związki zawodowe, partie lewicowe występowały przeciw kapitalistom, faszystom, wyzyskowirobotników itp. Szły pochody: PPS, Bundu, Poalej Syjon-Prawicy, PPS- Frakcji Rewolucyjnej, Poalej Syjon-Lewicy i Niezależnej Socjalistycznej Partii Pracy oraz minipochód jednoosobowej partii Polskich Socjalistów Narodowo-Radykalnych niejakiego Obodyńskiego. Najliczniejszy był pochód PPS, niektóre […]

Tajemnica Pana Cukra cz. 17

Anna Karolina Klys Kiedy w styczniu 1937 roku na Uniwersytecie Warszawskim ogłoszono „dzień bez Żyda”, zawsze występujący przeciwko „hecom antysemickim” na wyższych uczelniach prof. Kotarbiń­ski opublikował na łamach „Kuriera Porannego” list otwarty:   Z rozgoryczeniem wstępuję na teren uniwersytetu. Jednemu z moich uczniów, starszemu statecznemu nauczycielowi, napastnik rozbił tam głowę klamką czy czymś podobnym. Inny […]

Tajemnica pana Cukra – cz. 16

Anna Karolina Klys   W Brześciu nad Bugiem w czwartkowy ranek 14 maja doszło do tragedii. W halach mięsnych przy ul. Długiej funkcjonariusze policji ze „specjalnego oddziału ds. tępienia potajemnego uboju” sprawdzali, czy mięso przeznaczone do sprzedaży pochodzi z legalnych źródeł. W jatce Ajzyka Szczebrowskiego, który zresztą już wcześniej wpadał z nielegalnym mięsem, znaleziono 10 […]

Tajemnica pana Cukra cz 15

Anna karolina Klys W Brześciu, jak wcześniej w Przytyku, Mińsku, Grodnie, zapanowało szaleństwo w  czystej postaci. „Żydzi mordują Polaków!”. Ponieważ przy ulicach od Długiej w stronę Małego Rynku sklepy żydowskie wymieszane były z chrześcijańskimi, chrześcijanie, żeby ochronić się przed zniszczeniem, wystawiali w oknach obrazki święte, kartki z napisami: „Sklep chrześcijański”, „Mieszkanie chrześcijańskie”, pospiesznie malowali na szyldach krzyże, ustawiali krucyfiksy i świeczki na […]

Tajemnica Pana Cukra – fragment 14

Anna Karolina Klys W Warce 30 grudnia 1936 odbywał się jarmark, w czasie którego osiemnastu robotników polskich wystąpiło w obronie Żydów: „Endecja chciała urządzić pogrom na biedotę żydowską”, pisali w liście do „Robotnika” towarzysze z Warki: (…) biedna masa żydowska uciekała i  pozamykała się w mieszkaniach. Widząc to, zrobiono zbiórkę w organizacji i omawiano tę sprawę, co mamy zrobić. W  czasie bicia tej […]

Tajemnica Pana Cukra

Napisal i przyslal Ludwik Janion Krytyk nie powinien być zachwycony… A jestem zachwycony. Właśnie odłożyłem „Tajemnicę…” I gdyby nie to, że ja to przecież wiem, że leżą tu obok stertami książki ŻiHu, Austerii, że szczycę się przyjaźnią z szeregiem wybitnych uczonych, pisarzy, że wreszcie redagowałem ostatni tom Hanny Krall, a jej przyjaźnią szczycę się ponad […]

Tajemnica Pana Cukra

W książce „Tajemnica pana Cukra” odtworzyłam, najdokładniej jak umiałam, przebieg pogromów, które miały miejsce w Polsce w drugiej połowie lat trzydziestych. Najmniej  wnikliwie opisałam pogromy w Czyżewie i Brańsku, ponieważ w swojej powtarzalności nie byłyby ciekawą lekturą. Ale to błąd, ponieważ obie te miejscowości leżą w województwie białostockim, i za cztery lata staną się sceną […]

Tajemnica Pana Cukra – fragment 13

Kiedy w styczniu 1937 roku na Uniwersytecie Warszawskim ogłoszono „dzień bez Żyda”, zawsze występujący przeciwko „hecom antysemickim” na wyższych uczelniach prof. Kotarbiński opublikował na łamach „Kuriera Porannego” list otwarty: Z rozgoryczeniem wstępuję na teren uniwersytetu. Jednemu z  moich uczniów, starszemu statecznemu nauczycielowi, napastnik rozbił tam głowę klamką czy czymś podobnym. Inny szlachetnie myślący młody człowiek ufność swą douczelni […]

Tajemnica pana Cukra – fragment 12

  Anna Karolina Klys Po wejściu niemieckiej armii (1914 rok) mała grupa młodych ludzi wystąpiła do administracji o pozwolenie na otwarcie biblioteki. Grupa zbierała się w każdy piątek u Zindermana, zastanawiano się, jak stworzyć bibliotekę. Najpierw musieliśmy zebrać pieniądze, żeby kupić książki i  wynająć pomieszczenie na bibliotekę. Kiedy zebraliśmy już dość pieniędzy, aby kupić książki, pojawił się problem: […]

Tajemnica Pana Cukra – fragment 11

Anna Karolina Klys W Bojmie też doszło do pogromu. Po wojnie ciągle pojawiały się oskarżenia przeciwko Żydom, że pomagali Niemcom, że pomagali Rosjanom. W czasie wojny 1920, kiedy z Kałuszyna wyszło wojsko polskie, weszli Rosjanie. Zachowywali się cicho, i nie atakowali Żydów. Młodzi mieszkańcy Kałuszyna cieszyli się, że przyszli Rosjanie, ale starzy powtarzali: Rosjanom nie można wierzyć! Nie dajcie […]

Tajemnica pana Cukra – fragment 10

Miasteczko, w którym się urodziłam, już nie istnieje. Zniknęło we wrześniu 1939 roku. Pozostały tylko puste miejsca, rozrzucone cegły i gdzieniegdzie sterczące usmolone kominy – jak macewy. To stare żydowskie miasteczko nazywało się Kałuszyn. Wzdłuż szosy, która szła przez Kałuszyn w kierunku Moskwy i z powrotem do Berlina, w różnych czasach, w różnych reżimach, nieprzerwanie trwało żydowskie życie. Widzieliśmy w 1920 marsz wyzwolicieli z Armii […]

Tajemnica Pana Cukra – fragment 9

Zabić Żyda to było coś naturalnego. Pewnego dnia jeden wartownik powiedział do drugiego: „Hans – ja dziś jeszcze nie zjadłem śniadania i nie zabiłem ani jednego Żyda”, i zaczął się śmiać. Zawołał Żyda, Mosze Gelera, i nakazał mu wykopać dół dla drugiego, który stał koło niego. Niemiec wołał: „Szybko, szybko, jestem głodny”. Kiedy Mosze wykopał grób, Niemiec kazał mu […]

Tajemnica pana Cukra – fragment 8

Pamiętam to wszystko dokładnie, krok po kroku – szliśmy po jednej stronie ulicy, mój starszy brat Gierszon trzymał mnie za rękę, a po drugiej stronie ulicy, z przeciwnego kierunku, szło dwóch Niemców. Jeden obejmował pełno jabłek. Niósł całe naręcze tych jabłek. Nic więcej nie widziałem, nie czułem – tylko te jabłka. Wyrwałem rękę bratu, przebiegłem ulicę i stanąłem przed tymi […]

Tajemnica Pana Cukra – fragment 7

Szanowny Panie Cukier, coraz trudniej pisać mi do Pana, bo zdaję sobie sprawę, jak ciężko musi być Panu po tej lekturze. Wyobrażam sobie bez silność Polaków narodowości żydowskiej, którzy na dwa–trzy lata przed wybuchem wojny, mając tak ograniczone możliwości emigracji (czy to do Palestyny, czy do Ameryki) i nie mogąc żyć bezpiecznie w swojej ojczyźnie, […]

Tajemnica Pana Cukra – fragment 6

  23 grudnia 1937 roku pięćdziesięciu profesorów polskich protestuje na łamach prasy przeciwko „gettu ławkowemu”: Ażeby nie dopuścić do powstania pozoru, jakoby ogół sił nauczycielskich polskich szkół akademickich uznawał zasadę „ghetta ławkowego”, my niżej podpisani stwierdzamy, że byliśmy i  jesteśmy przeciwni wszelkim dążeniom do ograniczenia praw ze względów wyznaniowych, narodowościowych czy rasowych, zwłaszcza jeżeli te ograniczenia mają dotyczyć jakiejkolwiek części naszych uczniów. […]

Tajemnica Pana Cukra – Fragment 5

A w Kałuszynie byly dwa rynki. Jeden byl niedaleko od nas, tam stala pompa, do ktorej się chodziło po wode z nosidłami na ramionach, na nich byly powieszone dwa wiadra. Chodzilem tam z mamma. Braliśmy wode jag wracaliśmy do domu. U nas nie było studni, nie wiem, czy w ogóle ktoś miał studnię, czy  byla tylko ta […]

Tajemnica pana Cukra – fragment 4

Nazywam się Zvi Cukier. Albo Hersz Cukier. Albo He niek Cukier. To wszystko ja, jedna osoba, w różnych okresach życia. Hersz mieszkał w Polsce. Heniek też, tyle że po wojnie. A Zvi w Izraelu. I Zvi, i Hersz znaczą to samo – jeleń, tylko raz po hebrajsku, a raz w jidysz. Tatuś nie był pobożny, ale mamusia tak, więc może moje imię miało prowadzić mnie do Boga, jak w psalmie 42: […]

Tajemnica pana Cukra fragment 3

Możemy siedzieć tu do nocy, a rano obudzę się na drodze w polu i tak mogłoby już być do końca świata. Ale musimy dostać się na tamte tory i uratować wszystkie dzieci. Każdy dostaje dwa imiona. Jedno imię jest prawdziwe, drugie ratuje życie. Najmłodsi wcale nie wiedzą, jak mają na imię, bo mama mówiła słoneczko, […]

Tajemnica pana Cukra – Fragment 2 „PRZYTYK”

Przytyk. 18 kilometrów od Radomia, taksówką jedzie się pół godziny, senne miasteczko, dwie ulice, od i do rynku. Drewniane parterowe domki i kilka murowanych kamienic jednopiętrowych przy Warszawskiej i przy samym rynku. Przed Przytykiem rzeczka Radomka rozgałęzia się na dwie odnogi i opływa miasteczko, są dwa drewniane mosty, dwa młyny żydowskie, rzeka jest szeroka i […]

Tajemnica pana Cukra – Fragment 1 „Minsk Mazowiecki „

  WSTEP Anna Karolina Klys Mińsk Mazowiecki 1936 rok 21 czerwca 1937 roku odbyło się zebranie Żydów krakowskich. Na podwórzu domu państwa Susserów przy ul. Krakowskiej 13 wystąpił, jak podaje „Nasz Dziennik”, przed niezwykle licznie zgromadzonymi mieszkańcami Krakowa, poseł dr Sommerstein: Żyjemy w bardzo ciężkim okresie, w sytuacji, którą można określić jednym słowem: eksterminacja. Każdy Żyd przeżywa los całego ogółu żydowskiego […]

Nasza polska tajemnica

– Jeżeli będziemy mówić: „to nie my” to prędzej czy później… utoniemy w tym kłamstwie. Bo ile można wypierać? W końcu ta woda będzie już tak wysoko, że nas zaleje – z Anną Kłys o jej najnowszej książce „Tajemnica Pana Cukra” rozmawia Magdalena Kicińska Napisała Pani książkę o tym, co działo się w Polsce lat […]

Anna Kłys: to nie hitlerowcy zdemoralizowali Polaków

Obojętność, a nawet wrogość dużej części polskiego społeczeństwa wobec Żydów podczas okupacji to kontynuacja antysemickich nastrojów z lat 30. – uważa Anna Kłys, autorka książki „Tajemnica pana Cukra”.   „Tajemnica pana Cukra” to reportaż, który poprzez historię życia jednego człowieka próbuje pokazać atmosferę lat 30. w Polsce i sytuację Żydów w społeczeństwie. Historię pana Cukra uzupełniają […]

„Wędzona nostalgia”

Prawdziwa, choć trochę przesadzona historia Szlomy Adlera pt. „Wędzona nostalgia” Według słownikowej definicji nostalgia oznacza: „związanie z przeszłością, tęsknotę za dzieciństwem, sentyment. W życiu ludzkim istnieją nostalgie wszelkiego rodzaju: Człowiek może tęsknić za krajobrazem swego dzieciństwa, za przyjaciółmi dzieciństwa, za książkami które czytał lub opowiadaniach które słyszał.” Chciałbym opowiedzieć wam o mojej nostalgii, o mojej […]

Aktualne artykuly minionego tygodnia zebral Adam Mer

  Pomiędzy światami Odpowiedź na często zadawane pytania “Skąd jesteś?”, “Gdzie jest twój dom?” jest w ich przypadku wyjątkowo złożona – o dzieciach trzeciej kultury pisze dr Agnieszka Trąbka z Uniwersytetu Jagiellońskiego– Nigdzie nie było łatwo – ani w domu, ani w szkole. W szkole byłem Polakiem, a w domu… Widziałem, jak inne dzieci w […]

Wloclawek cz 8

Napisala i przyslala Anna Karolina Klys   Zachowane świadectwa z Włocławka. N., osiemnastolatek, mieszkaniec domu przy ulicy 3 Maja 22, aresztowany za podpalenie synagogi.   W poniedziałek 25 września był w mieszkaniu i szykował się do wyjścia, gdy koło dziesiątej, usłyszał hałas dobiegający od strony synagogi. Dom sąsiadował ze świątynią więc, kiedy podszedł do okna […]

Wloclawek cz. 7

Napisala i przyslala Anna Karolina Klys     Zapiski (prawdopodobnie) J. Cygańskiego (przewodniczącego Rady Żydowskiej-Judenratu) – z kolekcji Hersza Wassera. Zapiski są bardzo lakoniczne, często brak lub nieczytelne są nazwiska i całe fragmenty tekstu. W cudzysłowach są cytaty z tekstu, tłumaczenia z języka żydowskiego – Sara Arm Po wybuchu wojny, 3 września do Włocławka przyjechali […]

Włocławek cz.6

Napisala i przyslala Anna Karolina Klys   Społeczność żydowska po pierwszym wysiedleniu była w większości przygotowana na to, że kolejne może nastąpić w każdej chwili. Ludzie mieli spakowane bagaże z najważniejszymi rzeczami, ponadto Rada zdobyła pozwolenie na zorganizowanie pomocy dla wysiedlonych. Na Dworcu czekali przedstawiciele Rady, mieli przygotowane bochenki chleba, butelki z herbatą i po […]

Wiara,nadzieja,miłość

Anna Karolina Klys W książce „Tajemnica pana Cukra” odtworzyłam, najdokładniej jak umiałam, przebieg pogromów, które miały miejsce w Polsce w drugiej połowie lat trzydziestych XX. wieku. Najmniej  wnikliwie opisałam pogromy w Czyżewie i Brańsku, ponieważ w swojej powtarzalności nie byłyby ciekawą lekturą. Ale to błąd, ponieważ obie te miejscowości leżą w województwie białostockim, i za […]

Aktualne artykuly minionego tygodnia zebral Adam Mer

Czego spodziewać się w Iranie Jednym z śmiertelnych błędów demokracji zachodnich jest ich powtarzająca się polityka ugłaskiwania i opóźnionego działania wobec agresywnych reżimów. Między dwiema wojnami światowymi, mimo mnóstwa dowodów powszechnie deklarowanego, rasistowskiego programu Niemiec Adolfa Hitlera, mocarstwa demokratyczne czekały z podjęciem działań, aż było za późno. Hitler był w stanie dokonać ludobójstwa na nieprawdopodobną […]

Jestem ŻYDEM

Po wylozeniu watku 9 z ksiazki Anny Karoliny Klys „Tajemnica Pana Cukra” ( KLIKNIJ TUTAJ ) przyszedl list od Edwarda Zolobinskiego. Ja pochodzę z pogranicza Prus Wschodnich i Pomorza z rodziny polsko-niemieckiej. Mój anytysemityzm był w genach, bo tak zostałem wychowany co zrobić, ale ten antysemityzm wzrósł jeszcze bardziej kiedy zacząłem jako młody student budownictwa […]

Kłys: to nie hitlerowcy zdemoralizowali Polaków (wywiad)

– Obojętność, a nawet wrogość dużej części polskiego społeczeństwa wobec Żydów podczas okupacji to kontynuacja antysemickich nastrojów z lat 30. – uważa Anna Kłys, autorka książki „Tajemnica pana Cukra”, która trafila do księgarń w połowie marca 2015 „Tajemnica pana Cukra” to reportaż, który poprzez historię życia jednego człowieka próbuje pokazać atmosferę lat 30. w Polsce […]

Ucieczka z piekla cz. 6

  Pociąg ruszył powoli. Wyjeżdżaliśmy z bocznicy, oddalonej od Dworca Głównego. W wagonie, oprócz nas, 24 obce osoby. Na prycze rzucona była słoma, my wybraliśmy jedną z tych  na dole. Oprócz prycz, w wagonie była jeszcze beczka i kubeł drewniany. Beczka była pusta. Powiedziano nam, że kiedy pociąg zatrzyma się na następnym postoju, będziemy mogli […]

Ucieczka z piekla cz.5

7 miesięcy we Lwowie, od  15.11.39r. do 21.6.40r. A więc, jesteśmy „wolni”. Mamy piękny pokój, ładnie urządzony, mamy też poduszkę i pierzynę, bo było bardzo zimno. Jest kuchnia, która bardzo się przydaje. Brat mój mieszka w dzielnicy żydowskiej,  tramwajem to pół godziny drogi. On, razem z  sześcioma  kolegami, też samotnymi, prawie co wieczór przychodzili do […]

Ucieczka z piekla cz.4

„PRZEDSIONEK DO RAJU” Około godziny 16 pociąg zawitał we Lwowie. Nikt z rodziny Lusi nie wiedział, że przyjedziemy, więc nikt na nas  nie czekał. Mięliśmy adres krewnych, ale kiedy pytaliśmy przechodniów, jak dostać się na tę ulicę, nikt nie wiedział, odpowiadali nam, że są uciekinierami, tak jak my.  Ulice były pełne ludzi, nastrój był wesoły. […]

Ucieczka z piekla cz.1

4 września- czwarty dzień wojny.  Ulicami Krakowa przelewa się tłum mieszkańców  i wojska,  wszyscy uciekają  w stronę Bugu,  tam ponoć ma być drugi front. Postanowiliśmy też uciekać. Rodzice Lusi (teraz jest jeszcze moją koleżanką, ale za dwa miesiące zostanie moją żoną), jej  dwie siostry i brat, mój starszy brat i ja. Moi rodzice i  młodszy […]

ciągle coś mnie od roboty odciąga… Dziś Morawiecki Młodszy…

Anna Karolina Klys   Zdanie „Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki” jest jednocześnie prawdziwe i nie. Otóż, są takie cechy, które charakteryzują, opisują ludność zamieszkującą okolice Wisły i Warty. Nie wynikają one, te cechy, z przesłanek logicznych, ale są. Np. każda i każdy z nas czuje kluchę, gdy nagle usłyszy „Jeszcze Polska nie zginęła” -a to […]

KADISZ

Anna Karolina Klys   Zanim kolejni historycy, dziennikarze, księża i politycy zaczną po raz setny analizować, czy to możliwe, że Polacy-katolicy zamordowali w czasie okupacji hitlerowskiej kilkudziesięciu, a może kilkuset Polaków wyznania mojżeszowego, czy osobiście wpędzali ich do tamtej stodoły, czy tylko patrzyli ukradkiem, jak Niemcy zaganiają na śmierć ich sąsiadów. Zanim współcześni mieszkańcy Brańska, Czyżewa, Jedwabnego, Suchowoli, Rajgrodu, Goniądza, Tykocina, Wysokiego Mazowieckiego i dziesiątków innych miasteczek obrażą się […]

„WSZYSCY WIEDZĄ”.

Anna Karolina KLys   Trudno znaleźć słowa. Te, które teraz pierwsze przychodzą do głowy są zbyt gniewne, zbyt radykalne. Ale może nie ma już czasu na inne, może teraz trzeba już walić słowami, nie chować się za miękkim „to nieprawdopodobne”, „to straszne”, „jak tak można”? Skoro tylu ludzi odważyło się powiedzieć i napisać okrutne, nieprawdziwe […]

*Getto ławkowe, odcinek 8

Anna Karolina Klys   Lwów, 1938 rok, 18 listopada, piątek. Po zakończonych ćwiczeniach konstrukcyjnych z budowy mostów, studenci czwartego roku wydziału inżynierii wychodzą z sali rysunkowej. Żydzi szli razem, pięcioosobowa grupa zeszła po schodach na dziedziniec uczelni. Tam czekali już na nich „bojówkarze”. Lekarze nie zdołali uratować Samuela Prowellera, zmarł jeszcze tego samego dnia (dokładnie […]

*Getto ławkowe, odcinek 7

Anna Karolina Klys   Związek Asystentów Wyższych Uczelni we Lwowie wprowadził „paragraf aryjski” – wykreśleni zostali asystenci żydowscy. Dla nacjonalistów staje się oczywistym, że „paragraf aryjski” musi objąć nie tylko uczelnie wyższe, ale wszystkie szczeble edukacji. Być może najpilniejsze jest „odżydzenie” szkół powszechnych jako mających największy wpływ na edukację przyszłych mieszkańców Wielkiej Polski. Senat Politechniki […]

*Getto ławkowe, odcinek 6

Anna Karolina Klys   Co roku w rocznicę śmierci Wacławskiego na uczelniach polskich powtarzała się ta sama historia. Najpierw okrzyki, transparenty („Żądamy Ghetta dla Żydów i obniżki opłat”, „Śmierć żydokomunie”, „Niech żyje Wielka Polska!”), a na ławkach po prawej – kartki z napisem: „Miejsce zajęte przez Polaka”, zaś na ławkach po lewej stronie audytorium – […]

*Getto ławkowe, odcinek 5

Anna Karolina Klyss     Antysemickie zajścia na polskich uczelniach potępiły władze wyższych szkół i studenci m.in. z Francji i Czech, w Nowym Jorku odbył się wiec protestacyjny przeciwko rozruchom w Polsce, natomiast organ hitlerowców w Gdańsku „Vorposten” wyraził zadowolenie z powodu ekscesów antysemickich: „Endecy słusznie włączyli walkę antyżydowską jako najistotniejszą część do swojego programu […]

*Getto ławkowe, odcinek 4

Anna Karolina Klys   Związek absolwentów Uniwersytetu Wileńskiego, bez podziału na Żydów i chrześcijan, wydał wspólną odezwę wzywającą do uspokojenia: „Nie na ulicy, nie za pomocą kijów i kamieni i nie przy udziale zbrodniczych szumowin powinni rozstrzygać swe nieporozumienia obywatele rzeczpospolitej akademickiej”. W związku z krążącymi fałszywymi  informacjami o „ukamienowaniu przez Żydów studentów Polaków” władze […]

*Getto ławkowe, odcinek 3

Anna Karolina Klys   Tymczasem w Wilnie trwa trzęsienie ziemi. Zaczęło się dzień wcześniej. Pod budynek Instytutu Anatomicznego Uniwersytetu Stefana Batorego, w którym odbywały się zajęcia z anatomii, podeszła duża grupa studentów chrześcijan. Zaczęło się jak zwykle od okrzyków: „Precz z Żydami”, „Żądamy odżydzenia polskich wszechnic” i wyciągania żydowskich studentów z sal wykładowych i ćwiczeń. […]

*Getto ławkowe , odcinek 2

Anna Karolina Klys   5 listopada na Uniwersytecie Warszawskim młodzież z SN uzbrojona w laski i kastety pobiła studentki i studentów żydowskich, chcących wyjść bądź wejść do szkoły. Pobili też delegację żydowską, która próbowała dostać się do rektora z prośbą o interwencję i pomoc. Zorganizowana, około stuosobowa grupa studentów po godzinie 15 wyszła na ulice […]

*Getto ławkowe , odcinek 1

Anna Karolina Klys Jednym z najlepiej znanych haseł przedwojennego antysemityzmu w Polsce jest „getto ławkowe”. Jednak sam sens tego słowa, a właściwie przyczyny, przebieg i skutki segregacji w szkołach (nie tylko na wyższych uczelniach, ale także w gimnazjach i szkołach powszechnych), są nie znane.  Trwające przez całe Dwudziestolecie akcje terroru, pobicia a nawet zabójstwa, deprecjonowanie, […]

Statystyka przy ktorej „Wyborcza” moze sie schowac :-))

Moi drodzy  Donosze ze blog REUNION 69 pobija nowe rekordy i to w coraz szybszym tempie. Mimo ze sa wakacje to wchodzi codziennie okolo 350 – 400 unikalnych osob Np w zeszlym tygodniu ( blog pokazuje ilosc unikalnych osob w ciagu dnia i tygodnia ) Ilosc unikalnych osob 2561.       Totalna statystyka   […]

 Śledzie

  Anna Karolina Klys Śledzie     Żywe, mrożone, zielone, matiasy, uliki, w oleju, w occie, moskaliki, rolmopsy, solone ciasno ułożone w wielkiej drewnianej beczce.   Na talerzu jeden śledź. Albo na papierze.  Tłusty. W błyszczącej skórze. Jedyny posiłek w ciągu dnia. Albo jeden śledź na tydzień. Albo kupowany na kilogramy. Świeży. „Po należytem oczyszczeniu […]

Anna Karolina Klys

Ponizej  fragmenty  ksiazki Anny Karoliny Klys ktore pojawily sie na blogu.     Wszystkie fragmenty  TUTAJ Zagłada na Wileńszczyźnie, 1941 rok. Czesc 1 – 4   TUTAJ Wloclawek Czesc 1 – 8      TUTAJ Wszyscy wiedza Zredagowala tez wspomnienia Henka Grengrasa –  TUTAJ Aktualnie redaguje wspomnienia Szlomo Adlera ” Jestem znow Zydem”   – TUTAJ […]

Kacik Poezji – Ludwik Janion cz. 1

Mieszka w Warszawie. Autor opowiadań, poezji, książek dla dzieci także publicystyka i krytyka literacka. Z ważniejszych: powieść „Zwijanie świata ”słowo/obraz terytoria” 2007, dwa tomy „Antologii poezji – Cogito”, antologie poezji młodych autorów: „Zanim wypełni się wiek” i „Dziesięć razy rok”. Poezje publikuje w „Twórczości”, „Toposie”, „Odrze”, w przeszłości także w „Literaturze”, „Fantastyce”, „Nowej Okolicy Poetów”, […]


%d bloggers like this: