Search results: Włocławek klys

Włocławek cz.6

Napisala i przyslala Anna Karolina Klys   Społeczność żydowska po pierwszym wysiedleniu była w większości przygotowana na to, że kolejne może nastąpić w każdej chwili. Ludzie mieli spakowane bagaże z najważniejszymi rzeczami, ponadto Rada zdobyła pozwolenie na zorganizowanie pomocy dla wysiedlonych. Na Dworcu czekali przedstawiciele Rady, mieli przygotowane bochenki chleba, butelki z herbatą i po […]

Włocławek cz. 5

  Napisala i przyslala Anna Karolina Klys   Ponieważ poprzedni prezes Rady Gminy wyjechał do Warszawy w pierwszych dniach września wraz z całą kasą Gminy, 24 listopada 1939, udała się z Włocławka do Warszawy oficjalna delegacja Judenratu, w celu odzyskania pieniędzy. Pomimo, że obowiązywał już wtedy całkowity zakaz opuszczania Włocławka, po uzyskaniu przepustek (przepustkę na […]

Włocławek cz. 4

Napisala i przyslala Anna Karolina Klys   W tej sytuacji Niemcy zażądali by stawiło się dziesięciu najważniejszych Żydów Włocławka. Ponieważ Judenrat nie chciał wziąć na siebie odpowiedzialności wskazania osób, postanowiono, że odbędzie się losowanie. Na zebraniu odbywały się sceny dantejskie, ponieważ wszyscy byli przekonani, że ta wybrana dziesiątka zostanie przez Gestapo zamordowana. Ludzie mdleli, spazmowali. […]

Włocławek cz. 3

Napisala i przyslala Anna Karolina Klys   Kliknij na zdjecie a otworzy sie w pelnym rozmiarze Pod koniec październikaCzęść osób pracujących w ramach Komitetu przeszła do Rady Żydowskiej. W jej skład początkowo wchodziły cztery osoby: Cygański, Rode, Silber i Szymański (ten ostatni już w pierwszych dniach września opuścił Włocławek), a później, w drodze głosowania dołączyli […]

Włocławek cz. 2

Napisala i przyslala Anna Karolina Klys   Kliknij na zdjecie a otworzy sie w pelnym rozmiarze 25 września, niemieckie władze administracyjne nakazały Gminie Żydowskiej wpłacenie „kontrybucji” w wysokości 100.000 zł w ramach kary za podpalenie synagog. Podpalenie synagog odbyło się w następujący sposób – kilku aresztowanych Żydów zmuszono do podpalenia beczek ze smołą, które najpierw […]

Włocławek cz. 1

Napisala i przyslala Anna Karolina Klys Po wkroczeniu Niemców na terytorium Polski pierwszymi miastami, w których natychmiast rozpoczęto masowe i formalne represje wobec obywateli narodowości żydowskiej były Kalisz i Włocławek. To właśnie Włocławek był pierwszym miastem na terenach Polski, w którym nakazano Żydom oznakowanie – naszycie na ubrania żółtych trójkątów. Podejrzewać też możemy, że wspomniane […]

Projekt pamiec – autorstwa Anny Karoliny Kłys

Anna Karolina Klys W związku z projektem, który realizuję szukam pomysłów na jego finansowanie.  Szukam fundacji bądź sponsorów-będę wdzięczna za wszelkie podpowiedzi J, do kogo mogłabym się zwrócić. Może wiesz, czy jakaś fundacja prowadzi system stypendialny albo ma fundusze na realizowanie takich projektów? (opis w załączniku). http://www.pamiętać.pl CEL PROJEKTU Inwentaryzacja, opisanie i oznakowanie artefaktów powstałych w […]

Wloclawek cz 8

Napisala i przyslala Anna Karolina Klys   Zachowane świadectwa z Włocławka. N., osiemnastolatek, mieszkaniec domu przy ulicy 3 Maja 22, aresztowany za podpalenie synagogi.   W poniedziałek 25 września był w mieszkaniu i szykował się do wyjścia, gdy koło dziesiątej, usłyszał hałas dobiegający od strony synagogi. Dom sąsiadował ze świątynią więc, kiedy podszedł do okna […]

Wloclawek cz. 7

Napisala i przyslala Anna Karolina Klys     Zapiski (prawdopodobnie) J. Cygańskiego (przewodniczącego Rady Żydowskiej-Judenratu) – z kolekcji Hersza Wassera. Zapiski są bardzo lakoniczne, często brak lub nieczytelne są nazwiska i całe fragmenty tekstu. W cudzysłowach są cytaty z tekstu, tłumaczenia z języka żydowskiego – Sara Arm Po wybuchu wojny, 3 września do Włocławka przyjechali […]


%d bloggers like this: