Search results: gurfinkiel

STARSZY KOLEGA GURFINKIEL

Marian Marzynski   Wlatach 1953-1956 Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego był żydowskim interesem założonym przez przedwojennego komunistę, powojennego redaktora „Trybuny Wolności”, Aleksandra Litwina, który słynął z powiedzenia, że burżuazyjną „iskrę bożą” w zawodzie dziennikarskim należy zastąpić służbą na froncie ideologicznym. Formalnie była to placówka akademicka, ale de facto kierował nią Wydział Propagandy Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Dostawały się na te studia dzieci partyjnych robotników […]

Natan and Gurfinkiel : koncert na dwa glosy cz. 2

Natan Gurfinkiel G: co najbardziej utkwiło ci w pamięci, gdy mogłeś już normalnie wjeżdżać do polski? i kiedy to było? – zacznę od końca. jeszcze przed wyborami w czerwcu ’89 roku złożyłem podanie o wizę i jak zwykle dostałem odmowę. rozmawiałem na ten temat z ówczesnym konsulem: – na pana miejscu wystawiłbym wizę. widać przecież gołym okiem, że ta władza się chwieje i jej dni są policzone. – zrobiłbym to z przyjemnością, […]

Natan and Gurfinkiel – koncert na dwa glosy cz. 1

Natan Gurfinkiel   G: pamiętam, że w 1969 roku wyjechałeś po raz pierwszy na zachód… N: tak, był to wyjazd – jak mi się wówczas wydawało – definitywny. wszyscyśmy, marcowi emigranci (już samo to słowo to jest eufemizm, bo należałoby powiedzieć wypędzeńcy) wyjeżdżali z tzw. bydlęcymi papierami. papier taki, zwany dokumentem podróży, ważny był na wszystkie kraje świata i na pierwszej stronie miał nadruk: okaziciel […]

NATAN GURFINKIEL: TERROR? – SPOKO, TO NASZ CHLEB POWSZEDNI

Natan Gurfinkiel od kilku dni mam nie­prze­zwy­cię­żalną chęć zano­sze­nia modłów dzięk­czyn­nych. dzieje się tak za sprawą czter­na­sto­latka, który – jak z dumą donio­sły media – usi­ło­wał pode­rżnąć gar­dło tak­sów­ka­rzowi. po ostat­nich zama­chach we fran­cji i w niem­czech poczu­łem się nie­swojo. byłem wła­śnie w kraju – naj­sam­przód w kra­ko­wie, póź­niej na ślą­sku, a na koniec w war­sza­wie. kiedy czy­ta­łem nagłówki wia­do­mo­ści dnia, lub oglą­da­łem njusy, ogar­niał mnie zwy­czajny cykor. […]

NATAN GURFINKIEL: GDZIE STALIN, GDZIE HITLER, GDZIE PUTIN?

Natan Gurfinkiel   Odkąd zro­biło się gorąco wokół Ukra­iny, media wpra­wiają serca Pola­ków w stan drżączki i anty­ro­syj­skiego roz­dy­go­ta­nia. Zwa­żyw­szy łamańce wza­jem­nej histo­rii nie jest to trudne, ani nie odzna­cza się szcze­gólną inwen­cją, a już zwłasz­cza nie jest prze­ja­wem mądro­ści. Ta wojna, będąca jak dotąd czymś na kształt drôle de guerre, jak oko­pani za Linią Magi­nota Fran­cuzi nazy­wali okres od wrze­śnia ’39 […]

NATAN GURFINKIEL: HOSTIA, HUMUS I MACA

motto: świat byłby lepszy, gdyby hostię podawano z humusem (i. n. ternet) kiedy byłem mały i uczęszczałem do powszechniaka (zwanego w latach powojennych podstawówką) modna była bojaźń przed żydami. w wielu katolickich domach straszono nimi niegrzeczne dzieci – głównie chłopców, bo dziewczynki były grzeczniejsze i sprawiały mniej kłopotów rodzicom. dorośli, którzy straszyli dzieci, byli sami przestraszeni przez innych dorosłych. z tego przestrachu brała się wiara […]

Natan Gurfinkiel o Natanie Gurfinkielu

ja, człowiek – amator, czyli   dokinowy, teatralny i koncertowy uczęszczacz, przeczytywacz prozatorski, a nawet poezyjny, zapamiętały oglądacz sztucznych: malarsko-graficznych i rzeźbiarskich zbiorów, podziwiacz pięknej architektury, niskokaloryjno – ekologiczny smakosz win i potraw (często i z entuzjazmem własnoręcznie przyrządzanych) , kolekcjoner interesujących przyjaźni, zbieracz wybitnych nagrań muzyki klasycznej, jazzu, muzyki świata i klasyki rocka, transkontynentalny i multiwyspiarski backpacker. urodziłem się  w marcu XX wieku (ach, […]

nieznośne brzemię dobrobytu

      .Natan Gurfinkiel .   kiedy miałem pięć lat zadałem babci pytanie na temat genezy rodzaju ludzkiego: — babciu, skąd biorą się dzieci? moja babcia była  osobą zbyt mądrą, by pleść dyrdymały na temat bocianów,  powiedziała więc coś genialnego w swej prostocie: — dzieci biorą się z dorosłych. — a dorośli? — z dzieci. gdybym dziś był pięciolatkiem i spytał najbardziej znanego  politykaskąd […]

silni, zwarci, gotowi

    natan gurfinkiel       przed katowicką defiladą a z okazji dnia wojska polskiego, MON zażądało od miasta zdjęcia ekranów akustycznych, wycięcia krzewów i usunięcia kwiatów. jak wyraził się jeden z urzędników magistratu, pragnący zachować anonimowość, kwietniki miejskie nie mogą konkurować z kwiatem, który zjedzie na defiladę  i będzie oglądał ją z trybuny. jeszcze nie tak dawno największy polski znawca wszystkiego (nie muszę wymieniać go z nazwiska, bo liczę na domyślność czytelników) nazywał śląsk […]

cegły z murarską zaprawą

. Natan Gurfinkiel   Kampania  przed jesiennymi wyborami  parlamentarnymi nabiera tempa, czeka nas więc coraz częstsze wysłuchiwanie przemówień polityków. to jest tak normalne, że nie zwracamy na to uwagi. też bym się nad tym nie zastanawiał, gdybym kilka dni temu nie zetknął się ze spojrzeniem od wewnątrz. obejrzałem bowiem  na sieci  telewizyjny wywiad z byłym […]

Wyrwa

      Natan Gurfinkiel       znany (oj, zbyt chyba mało!) kopenhaski slawista, dr engur finkiel, w czasach gdy był jeszcze znawcą warszawskim, dowiódł, że „perliczka” (PRL) została wynaleziona przez mrożka. nikomu innemu bowiem coś takiego nie mogłoby nawet ulęgnąć się w głowie. nic przeto dziwnego, że po nastaniu dobrej zmiany autor wiekopomnego odkrycia (czy aby nie zbyt skromny?) ogarnięty był pokusą prześledzenia prapoczątków […]

gorunc

      Natan Gurfinkiel       kiedyś, lata temu,byłem na urodzinach  mojej warszawskiej znajomej. w jej malutkiej kawalerce w bloku z wielkiej płyty, zgromadziło się kilkanaście osób. uczestnicy spotkania z trudem wytrzymywali żar za oknem, a zwłaszcza  w betonowej klatce solenizantki. jedyną osobą, którą znałem, była organizatorka imprezy. przedstawiła mnie gościom, nadmieniając, że od wielu lat mieszkam w kopenhadze. — cześć, natanie, miło cię widzieć — odezwała […]

PiS paf!

Natan Gurfinkiel               w przeciwieństwie do reakcji wielu moich przyjaciół z kraju, wynik eurowyborów nie  jest postrzegany przeze mnie jako katastrofa. kiedy opadł kurz bitewny i ochłonąłem z przygnębienia, pomyślałem, że prawdziwą klęską opozycji byłoby jej zwycięstwo w tych wyborach. katastrofą jest bowiem sama opozycja. mając przeciwnika, który kontrolując finanse państwa może kreować się na dobroczyńcę  zwykłego obywatela, prawi […]

sorry, winnetou – wyborry

Natan Gurfinkiel   nie chce mi się nawet dociekać co wymyśliła głowa kaczyńskiego, bo w   przewidywalnej przyszłości przestanie to kogokolwiek interesować — mam nadzieję. zwłaszcza, że nie muszę się szczególnie wysilać. media podają mi na tacy płody przemyśleń polskiego nr. 1 jednego dnia mówi on, że ręka podniesiona na kościół, podniesiona jest na polskę. słowa te padły w odpowiedzi, […]

u nas na wyspie

Natan Gurfinkiel   Polska w dzisiejszym świecie, gdzie wolność się cofa — trzeba tak to sobie jasno powiedzieć — w Europie pozostanie wyspą wolności. Dzięki komu? Dzięki Polakom i dzięki PiS słowa te wypowiedział jarosław kaczyński na drugi dzień po zatrzymaniu  elżbiety podleśnej, która rozklejała w płocku nalepki i plakaty wizerunkiem matki boskiej częstochowskiej w tęczowej aureoli, za co został  jej postawiony zarzut obrazy uczuć […]

duda przeciwko dudzie

Natan Gurfinkiel     piętnaście lat temu polska stała się  członkiem UE.  w przededniu rocznicy prezydent  wygłosił orędzie: Każdy, kto próbuje wzbudzić niepokój co do naszej obecności w Unii Europejskie, postępuje wbrew interesowi polski. Dobrze wykorzystaliśmy szansę, a sukces naszego członkostwa w Unii Europejskiej, to sukces na wszystkich. niewiele ponad pół roku temu zdanie polskiego prezydenta na temat UE było krańcowo odmienne. stojąc przed pięknym […]

a dziękuję gdzie, hę?!

Natan Gurfinkiel       w czasach dzięcięctwa pobierałem wyższe nauki w podstawówce, zwanej naonczas powszechniakiem. na początku trzeciego roku szkolnego pani zadała nam pracę domową. temat brzmiał: jak spędziłeś wakacje? odpowiedziałem bardzo wyczerpująco, mimo że niezwykle zwięźle. mój opis zamykał się bowiem w dwóch słowach: dziękuję, świetnie! wypracowanie, z którego byłem tak bardzo dumny, zostało ocenione na dwóję z wykrzyknikiem. przez wiele lat, ilekroć wspominałem ten epizod, […]

antysejmityzm

natan gurfinkiel 17.02.2019   na konferencji prasowej w ostatni czwartek ziobro zadenuncjował kaczyńskiego. nie wiemy tylko, czy zrobił to intencjonalnie, czy przez niezręczność. Nie jest możliwe, żeby w ramach współpracy politycznej, w sytuacji, gdy podejmowane są ważne państwowe decyzje, pomijać w nich człowieka, którego słowo jest kluczowe w rozstrzygnięciach związanych chociażby z procesem legislacyjnym – powiedział minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.  (rzeczpospolita) źródłem prawa w Polsce jest konstytucja, zgodnie […]

PiS paff!

Natan Gurfinkiel   Chciałem było napisać o moich emocjach i przemyśleniach ostatnich dni. wszystko bowiem, co dzieje się w gdańsku dotyka mnie w szczególny sposób, bo pominąwszy fakt, że urodziłem się w warszawie (trudno przecież wybrać sobie miejsce urodzenia),  gdańsk był przez wiele lat moim miastem. jeszcze po dziś dzień   rodzina gurfinklów ma gdańskie odgałęzienie. niektórzy z moich bliskich (nie zawsze ci najbardziej wiekowi – jak na przykład […]

miłość (ojczyzny) w czasach zarazy

  Natan Gurfinkiel   Rok 203*. rus spuścił pigułę na polskę, bo ani brat czech, ani tym bardziej inni bracia słowianie, jak to franczkowie lub angielczycy nie byli skorzy do umierania za gdanskzig — całkiem jak w ’39. dziwnym zrządzeniem losu jaroslaw czyński ocalał z kataklizmu i po zrzuceniu piguły wędrował pieszo przez morze ruin, […]

nie będzie klimat pluł nam w twarz…

        Natan Gurfinkiel   zadzwoniłem było w czasie minionego weekendu do przyjaciela z kraju. – mów krótko, bo jestem w pracy… przyjaciel mój zajmuje się zawodowo logistyką, jest więc uwikłany w katowicki szczyt. – to dobrze – powiedział, że mało kto zechciał przyjechać na ten event, bo i tak padam na twarz, więc wyobraź sobie co by było, gdyby… o. właśnie przyjeżdża delegacja botswany, muszę kończyć… zadzwonię […]

kto utonie w kałuży…

Natan Gurfinkiel   Kiedyś, przed laty, jeszcze w czasach istnienia ZSRR nasłuchałem się opowieści o czukczach. jeden z nich pojechał do moskwy na zjazd partii. gdy wrócił, obstąpili go ziomkowie – opowiedz nam wszystko jak było, powiedzieli. – no więc słuchajcie. najważniejsze czego się dowiedziałem było to, że partia dba o człowieka. niby wiedzieliśmy o tym od dawna, bośmy o tej trosce czytali w gazetach i słuchali przez radio. ale ja wiem o niej […]

PiS (Przaśność i Sielskość) – bis

Natan Gurfinkiel   po definitywnie zakończonych wyborach samorządowych w budynku na nowogrodzkiej jak nic będzie się obradować nad zwycięstwoklęską / klęskozwycięstwem (niepotrzebne skreślić) odpadnięcie wszystkich niemal ważnodużych miast, na pierwszy rzut oka, wydaje się bezprawne i niesprawiedliwe. ale tak naprawdę. to z wyciem żyliśmy – bo mypolacy przaśniśmy są jak jasny gwint. po co nam więc te miejskie molochy z całym ich zepsuciem: ten starogermański burg warszał, […]

dwunajstnica

Natan Gurfinkiel   Zastanawiałem się długo, dlaczego dzień po odfajkowaniu stulecia ślicznej naszej niepodległej ma być świętem. leniwy z natury i nieskory do rozmyślań o rzeczach, na które i tak nie mam wpływu, tym razem natężałem swe szare komórki do granic wytrzymałości. wymuszała to sytuacja, bo ten stuletniej dawności event wypada jakoś uczcić, a nikt się do tego jakoś nie kwapi. na zagranicę nie ma co liczyć.  timing jest przeciwko nam. jako że tego właśnie […]

u nas w exitpollsce

Natan Gurfinkiel   nagle ożyła mi w pamięci opowieść o rabinie z synagogi moich dziadków. słyszałem ją tak dawno temu, że wszystkie szczegóły pokryte są niezmywalnym nalotem nierzeczywistości. rabin upodobał sobie jednego z członków kahału. miał on opinię mędrca i udzielał rebemu rad przed każdą ważniejszą decyzją. pewnego dnia do synagogi wbiegło dwóch gwałtownie gestykulujących […]

warsaw urban legend

Natan Gurfinkiel Wydawca tygodnika NIE, jerzy urban został skazany za znieważenie uczuć religijnych 6 osób. poszło o grafikę, ilustrującą artykuł na temat apostazji, opublikowany w 2012 roku. czytelnik może zobaczyć przekreślone czerwone kółko („zakaz”), a obok portret długowłosego mężczyzny, przypominający typowe zachodnio chrześcijańskie wizerunki jezusa. w grafice, ilustrującej artykuł obiekt ma zdziwiony wyraz twarzy, który zdaniem sądu był „mało inteligentny” . wydawca […]

nie zginęła itd…

  NATAN GURFINKIEL  geografijka w zreformowamej szkole stolicą polski jest warczawa. samoobraza (uprzejme doniesienie do prokuratury) głosując na obecnom waadze, narut sam siebie obraził, co stanowi przestępstwo,w myśl art.133 kk: kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. sprawa została umorzona, ponieważ podejrzany  szybko zapoczątkował (dobro)wolne poddawanie się karze. gwałtowne wybory w międzywojennej polsce, do której formacja […]

W OTCHŁANI PRZYSZŁOŚCI

Natan Gurfinkiel „Arthur W. Lewis, jak dotychczas jedyny czarny laureat nagrody Nobla w ekonomii, poświęcił życie poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego rynkowe reformy ekonomiczne w niektórych krajach są tak trudne do wprowadzenia.” andrzeju, wszystko rozumiem , z wyjątkiem jednej rzeczy: jakie znaczenie dla całego twego wywodu ma kolor skóry amerykańskiego noblisty i dlaczego przytaczasz informację na ten temat. Andrzej Koraszewski: Ma to znaczenie i nie ma. […]

MĄ DJE!

NATAN GURFINKIEL odnalazłem w zakamarkach pamięci komputera tekst noworocznej modlitwy. wyjaśnienia są nader skąpe, nie wiem przeto kto jest autorem. wiadomo jedynie, że żył w drugiej połowie XIX wieku, a inwokacja do boga pochodzi z roku 1883. Panie, połóż zbytkowi granice i pozwól granicom być zbytecznymi. Nie pozwalaj ludziom fałszować pieniędzy, ale i pieniądzom fałszować […]

JAKI PROBLEM MA PATRYK

Natan Gurfinkiel nareszcie ! w  warszawie pojawił się kandydat, na którego mógłbym głosować z pełnym przekonaniem i czystym sumieniem… jest nim nasz kolega z portalu – PIRS. ( PIRS STARTUJE ) ma on jedną przynajmniej niezaprzeczalną przewagę nad pozostałymi pretendentami do fotela prezydenta warszawy: nie jest  politykiem. polityka to  zbyt poważna  sprawa, by oddawać ją bez reszty  w ręce polityków. różnice pomiędzy naszym PIRSEM a pozostałymi kandydatami widoczne […]

W polskim zoo

Natan Gurfinkiel   Cesarz franciszek józef pierwszy, który przez 68 lat (1848-1916) miłościwie rządził swoimi narodami,  zwiedzał kiedyś ogród zoologiczny. jego zainteresowanie fauną było, najłagodniej mówiąc umiarkowane i zwiedzanie odbywało się w takim tempie, że niektórzy   dworzanie poczuli się zmęczeni. los wszelako okazał się dla nich łaskawy. kiedy już tracili nadzieję na chwilę wytchnienia od forsownego marszu, cesarz zatrzymał się przy jednej […]

POLICJANCI WSZYSTKICH KRAJÓW…

Natan Gurfinkiel trójpodział władzy alla polacca w dobie panowania (czy raczej panoszenia się) PiS-u – władza ustawodawcza na polecenie wykonawczej dorzyna sądownictwo. przed budynkiem sejmu podwójne barierki i setki policjantów, a za barierkami tłum protestujących. policja jest brutalna. nie ogranicza się do strzeżenia barierek. momentami rozsuwa je, wbija się w manifestantów i wyłuskuje kilka upatrzonych osób by odwieźć je na komisariat. są one skuwane kajdankami i podduszane. można zobaczyć klipy internetowe, […]

CZARNE, CZERWONE I TAJNE

Natan Gurfinkiel 2013-06-09. tomkowi ł. od dawna już korciło mnie żeby napisać o tajnych kontaktach pomiędzy komendą główną AK i abwehrą. słyszałem o nich od zaprzyjaźnionych historyków jeszcze za moich polskich czasów. dowodzili oni, że rozmowy niemal na pewno miały miejsce i jeżeli nie stały się znanym faktem, to jedynie dlatego, że ze względu na konspirację nie sporządzano żadnych dokumentów – ale żeby sceniczną oprawą rozmów mógł być burdel i na dodatek z ukrywającą się w nim żydowską […]

ENDORFINA DLA PREZESA

Natan Gurfinkiel kochany panie kaczyński, kiedy patrzę na pana w telewizji lub na internecie, nie wygląda mi pan człowieka szczęśliwego, lub choćby jako tako zadowolonego z życia. tak było nawet nim jeszcze zaczęło dokuczać panu kolano. najpewniej nie zna pan przyczyny swego złego nastroju. ja je być może znam. wiem czemu zachowuje się pan na scenie politycznej jak szachista, wykonujący bezsensowne i nieskoordynowane posunięcia, […]

SMIERDŹ WROGOM OJCZYZNY!

Natan Gurfinkiel Nowa poprawka do obowiązującej od czterech niemal miesięcy znowelizowanej ustawy o IPN, przewidująca odpowiedzialność karną za przypisywanie polakom współdziałania w eksterminacji swych żydowskich ziomków, została przepchnięta przez sejm. tempo w jakim to się odbyło winno być cennym wzorem dla dla dla PKP. podroż koleją z warszawy do lodzi trwa bowiem dziś dłużej niż na początku dwudziestego stulecia. procedowanie poprawek znoszących kary wyglądało tak, jakby […]

CHONO TU, SARTRE!

Natan Gurfinkiel motto: rekruter do kandydata: – co może pan dla nas robić? – mogę kopać – dobrze. a co jeszcze – mogę nie kopa   sytuacja natrętnie podpowiada nazwisko rekrutera, ale nie dajmy się zwieść – to nie był adam nawalka. skuteczniejszym od niego rekruterem byłby zapomniany już nieco francuski filozof, dramaturg i pisarz jean – paul sartre, jeden z twórców egzystencjalizmu. kolega klechta […]

JESZCZE DOJCZA ITD…

      Natan Gurfinkiel     kilka lat temu, jeszcze za zdrajców u władzy/polaków na kolanach, złamałem był kość ogonową. zamarzyło mi się bowiem zwiedzenie muzeum zegarów w jędrzejowie. umówiwszy się przeto ze znajomą z ziemi świętokrzyskiej, wsiadłem na stacji wa–wa centralna do stosownego pociągu. w kontraście do czasu przeznaczonego na postój, skład był […]

słuchanie woksa populego

Natan Gurfinkiel przed mniej więcej stoma  laty  przemysł samochodowy stał się siłą napędową  amerykańskiej gospodarki. jeden z pionierów tej ekspansywnie rozwijającej się branży, henry ford, lansował hasło, że nabywcy jego samochodów mogą wybierać sobie wozy dowolnego koloru, pod warunkiem, że wybiorą czarny. chwytliwe hasła mają długi żywot. wizjoner, który zapoczątkował  masową produkcję tanich samochodów i usadowił przeciętnego amerykanina za kierownicą, umarł w 1947 roku. […]

KLEPANIE DOBROBYTU

Natan Gurfinkiel premier morawiecki potrząsnął rogiem obfitości.  zrobił to tak energicznie, że cała jego zawartość  rozsypała się prosto na głowy polaków. jak  tłumaczył rozentuzjazmowanym delegatom na konferencję programową – small is beautiful potęga ekonomiczna polski wspiera się więc na małych i średnich przedsiębiorstwach. rząd obniżył już był  PIT (podatek dochodowy od osób prawnych) z 21 do 15 procent, a mimo to do skarbu państwa wpłynęło więcej pieniędzy, niż przed obniżką, bo polski […]

PLAGIAT I KICZ

Natan Gurfinkiel kiedy oglądałem wczoraj trwające wiele godzin i zaaranżowane z wielką pompą uroczystości w ósmą rocznicę zamaszystej  katastrofy/ katastroficznego zamachu pod smoleńskiem, gdy ujrzałem odsłonięty pomnik i słuchałem  prezesa głoszącego, że dobrnęliśmy do celu, nie mogłem opędzić się natrętnemu déjà – vu. na początku lat 70 grupa led zeppelin wylansowała swój wielki przebój: schody do nieba, słuchany z upodobaniem przez miliony ludzi na świecie. moją jedyną refleksją z uroczystości   na placu piłsudskiego w warszawie jest przekonanie, […]

WŁASNORĘCZNIE NAPISANY ŻYCIORYS

Natan Gurfinkiel na wypadek, gdyby moje istnienie kogoś interesowało (mówię to szczególnie do was, panowie z tajnych służb) mogę poinformować, że mama powiła mnie w wysoce niewłaściwym momencie historycznym i niefortunnie wybranym geograficznym zakątku. na dodatek, jakby nie dość było tych dwóch nieszczęść, to jeszcze pochodzenie moich rodziców pozostawiało niejedno do życzenia.  wypomniano mi to z całą urzędową powagą po niemal czterdziestu latach od mego przyjścia na świat, w tym samym miesiącu, który figuruje w mym świadectwie […]

SAMI ŻYDZI I CYKLIŚCI – NOTATKI Z BRULIONU (3)

Natan Gurfinkiel mój jedenastoletni naonczas syn paweł nie znał chyba terminu „folksdojcz”, ale bezbłędnie wyczuwał sytuację. – pani renia (nasza sąsiadka) będzie musiała oddać psa. – dlaczego tak myślisz? – bo pies musi mieć panią. a jak ona wstąpiła do partii, to jest teraz towarzyszką. *** jechałem taksówką, żeby wesprzeć  koleżankę z pracy. jej syn był jednym z animatorów studenckich strajków. chłopiec dostał wyrok, jego […]

SAMI ŻYDZI I CYKLIŚCI – NOTATKI Z BRULIONU (2)

Natan Gurfinkiel byłem we wrocławiu, żeby zrobić nagrania do mojej audycji o problemach transportu. drogówka zatrzymywała ciężarówki dowożące żywność do sklepów. były tak zdezelowane, że jazda w każdej chwili groziła kraksa. miejscowe władze naciskały na drogówkę, żeby łagodniej egzekwowała przepisy, bo jak nie dowiezie się żywności, to będą strajki – PRL w naturalistycznym zbliżeniu. . niekiedy udawało się przepychać takie rzeczy przez cenzurę, wiec pozwolono mi spróbować szczęścia przed odjazdem spotkałem się z przyjacielem. […]

SAMI ŻYDZI I CYKLIŚCI – NOTATKI Z BRULIONU (1)

Natan Gurfinkiel przydługie życie z antysemityzmem utwierdza mnie w przekonaniu, że dr edelman miał rację. ilekroć ktoś w jakikolwiek sposób naraził się nosicielom patriotycznych genów, a miał słowiańsko brzmiące nazwisko, natychmiast zwolennicy obecnej, a przeciwnicy poprzedniej władzy, zaczynali grzebać mu w genealogii. usiłując wytropić wroga, który musiał przecież być żydem,(lub przynajmniej cyklistą , skoro już dał się poznać jako wróg). stąd brały się slogany […]

BOGORODZINNIE

Natan Gurfinkiel od wczoraj, kiedy  media,  jak sępy na padlinę,  rzuciły się na rozdrapywanie niedzielnego u(nie)szczęśliwienia polaków, intensywnie główkuję:  co rząd chciał osiągnąć poprzez najnowszy zakaz. jedynym rezultatem mych rozmyślań  jest stwierdzenie faktu, że PiSorząd najbardziej lubi nakazywać i zakazywać, bo podbija mu to bębenek i nareszcie ma poczucie, że pochyla się nad życiem szarego człowieka. rząd jest bowiem mondry, w przeciwieństwie do obywatela, który jest  gupi jak […]

PATRIOTOZA

Natan Gurfinkiel nareszcie jakaś dobra wiadomość w tej powodzi malkontenctwa, którą wytrzymywałem z coraz większym trudem. obserwowanie zbiorowego obłędu, nazywanego dobrą zmianą, wstawaniem z kolan, przełamywaniem pedagogiki wstydu i bóg jeden wie jeszcze czym, odbierało mi wszelką ochotę zasilania tego chóru narzekaczy. pocieszałem się tylko tym, że nie istnieje żadne naturalne prawo, zapewniające rodzajowi ludzkiemu nieustanny postęp, jak nam ongiś wmawiano. PRL, za czasów której to wmawianie się odbywało, dokonała żywota, […]

ŚWIĘTO AMNEZJI

Natan Gurfinkiel pod koniec ubiegłego tygodnia obchodziliśmy międzynarodowy dzień zapomnienia. jeżeli nawet my nie świętowaliśmy tej daty, to tylko dlatego, że ani rusz nie mogliśmy sobie przypomnieć, kogo mieliśmy czcić. rocznica była wprawdzie ogólnoludzka i transgeograficzna, ale z racji naszego dumnego polakowania, mieliśmy szczególne powody, by nadać jej uroczysty charakter. niesłusznie pominięty rocznicant mieszkał bowiem i działał w prastarym polskim mieście, ktore przez cale stulecia miało wrażogermańską, a przejściowo nawet […]

BRZOZA NASZA – WROGI ŻMIJ…  

NATAN GURFINKIEL     ewie rotter – płóciennikowej nie było mi wesoło na duszy ostatnimi czasy.  im uważniej obserwowałem sytuacje w przededniu tegorocznego marca, tym wyraźniej ożywały mi w pamięci wydarzenia sprzed półwiecza. jak jeszcze w latach dziecięcych czytałem w „kubusiu puchatku” – im bardziej pada śnieg, tym bardziej pada śnieg. teraz czułem w tym wszystkim jakiś niedosyt, czegoś było mi brak. […]

PLAGIAT PRENATALNY

Natan Gurfinkiel osobnik z moimi zasługami wobec kalendarza mało czemu może już się dziwić. powiem nawet więcej – wydziwianie byłoby w fatalnym guście. nie ma bowiem czegoś bardziej żałosnego niż. niechlujnie odziany pobieracz emerytury z upodobaniami jeszcze gorszymi od tych, z którymi obnoszą się władze państwowe. dotyczy to również Najprzaśniejszej Rzeczypospolitej, panie prezydencie, panie premierze i panie najroztropniejszy pośle rządzącego ugrupowania! jako więc rzekłem, […]

NIE IDZIE ŻYDŹ  

  Natan Gurfinkiel   gentleman w moim wieku nie powinien już się niczemu dziwić, wiec mało co może mnie jeszcze zaskoczyć. tak mi się przynajmniej wydawało, dokąd nie zapoznałem się z blogiem jana hartmana: kaczyński jest antysemitą. dość tych złudzeń! zdziwienie przychodzi już na wstępie. kto ma bowiem złudzenia? autor, który jest  profesorem filozofii?  toć przecie wiadomo, ze tylko antysemicie może przyjść do głowy  wypieranie się […]

SAM TEGO CHCIAŁEŚ, ANDRZEJU DUDAŁO

 Natan Gurfinkiel   tym razem prezydent nie galopował z podpisem pod znowelizowana ustawa o IPN, przeciągniętą przez senat pod osłoną nocy. gdyby, jak zwykle, natychmiast złożył autograf pod dokumentem najwyższej wagi państwowej, byłoby to niestosowne. narut kocha sfego prezydenta, miał wiec prawo zobaczyć, jak się miota, jak targają nim rozterki. tu sajn, or not tu […]

WINDA W GÓRĘ!

Natan Gurfinkiel   gdy ostatnimi czasy tasiemcowe narzekania na sytuację polityczną wwiercają mi sie pod czaszkę i przenikają przez pory  skóry, marzę o zaprowadzeniu cenzury prewencyjnej. ingerowała by ona  nie w treść, w niechęć do   jakiejś ideologii. ograniczeniu miałaby podlegać jedynie liczba znaków  w przekazie pisemnym i czas trwania, gdy artykulacja  poglądów odbywa się ustnie. odkąd pamiętam, zwięzłość wypowiedzi  była  mi szczególnie bliska. kiedy jeszczem pobierał był wyższe […]

PRZYCZYNEK DO SARMACKIEJ ŻYDOLOGII

Natan Gurfinkiel …Jak wytłumaczyć zawiłości tożsamościowe: Żyd, polski Żyd, Polak wyznania mojżeszowego, Polak-Żyd, Żyd-Polak, osoba pochodzenia żydowskiego, pół-Żyd, etniczny Żyd… Sami Żydzi połapać się w tym nie mogą, a co dopiero zwiedzający. (jan hartman – jadą żydzi jadą)… profesorze, dobrze że pan to napisał, bo ludzie mający nawyk myślenia boją się już obchodzenia rocznic, przecinania wstęg i przypinania odznaczeń do klap najbardziej  […]

BRZYDKI MARZEC W LUTYM I PIĘKNY MAJ

Natan Gurfinkiel na polskiej scenie politycznej dominuje partia, której nie lubię. nie lubię, ponieważ głosi, iż bycie jej zwolennikiem jest powinnością obywatela i świadectwem patriotyzmu. opozycja jest wciąż jeszcze tolerowana, ale głównie jako kwiatek do kożucha, bo kiedy chce korzystać ze swych konstytucyjnych praw, oskarżana jest o wszelkie możliwe zbrodnie, łącznie z próbą puczu. sprzeniewierzając się wiec nakazowi miłości do partii i bardzo jej nie lubiąc, pamiętam […]

CHEŁSTOWSKI STRZELA Z WALTERA

Natan Gurfinkiel rozumiem stan ducha autora tekstu, zatytułowanego „cham. czyli ja” ( TUTAJ ). sam niejednokrotnie miewam podobne myśli, ale gdy biorę drugi oddech, mowię sobie samemu swe zdecydowane NIE! chełstowski powiada bowiem, że jesteśmy zupełnie inni od ogarniętej euforią tłuszczy i dlatego powinniśmy być tacy sami jak ona,  inaczej nikt nigdy już nas nie zrozumie i będziemy skazani na urządzanie się w czarnej […]

SZTACHANIE SIĘ PETEM

Natan Gurfinkiel   obserwacja rzeczywistości, nawet tej nieco odległej, bo rozgrywającej się po przeciwległej stronie sadzawki (z polską nazwą morze, nasze morze, etc.) skłania mnie do optymizmu. jak słyszy się wokół, łącznie z naszą witryną, sytuacja mocno  nie sprzyja mojemu optymizmowi,  może więc  jestem głupkiem. choć z drugiej strony, może nim nie jestem. za taką możliwością przemawiałoby to, że  ilekroć wdaję się w jakiś  wywód, zawsze […]

DOBRA ZMIANA NIE ŚNIŁA SIĘ FILOZOFOM

Natan Gurfinkiel   Wroku 1956 Leszek Kołakowski napisał pamflet, zatytułowany „Czym jest socjalizm?” Miał się on ukazać w najbardziej opiniotwórczym tygodniku tamtych czasów – „Po Prostu”, został jednak skonfiskowany przez cenzurę. Był to pierwszy przypadek niedopuszczenia do publikacji tekstu sławnego już i niezwykle popularnego wśród studentów i w środowiskach inteligenckich filozofa młodego pokolenia. Leszek Kołakowski zawdzięczał swą popularność wyłamywaniu się z obowiązujących wówczas […]

SMOLEŃSKA PRAWDZINKA

Natan Gurfinkiel   i znów nieubłagany kalendarz oznajmił po raz dziewięćdziesiąty drugi znaną nam do obrzydzenia liczbę 10. mamy wiec ostatnią już w tym roku miesiączknicę smoleńską. to skojarzenie z dziedziny ginekologii i położnictwa nasuwa się nieodparcie. by je wywołać, wystarczy uważnie wsłuchiwać się w cykliczna oracje głównego żałobnika (czy nawet żalobnikimussa RP) od dłuższego czasu zapowiada on, że coraz wkrótcej jest do narodzin dziewczynki imieniem prawda. wydarzenie […]

CAŁE SERCE MORAWIECKIEGO

Natan Gurfinkiel po wczorajszej późnowieczornej debacie nad wotum zaufania dla mateusza morawieckiego głos zabrał również sam kandydat na premiera – nader à propos, bo w tym samym czasie senat procedował świeżo zaakceptowane przez sejm poprawione prezydenckie wersje ustaw o KRS i SN. przed budynkiem parlamentu, szczelnie otoczonym przez policję, odbywała się burzliwa manifestacja przeciwko upolitycznieniu sądownictwa. dodatkowej pikanterii sprawie przydawała data obydwu wydarzeń data […]

STUPROCENTOWA RACJA STANU

Natan Gurfinkiel   Czy państwo  może cierpieć na manię  prześladowczą? pytanie takie wydaje się niedorzeczne, ale protagoniści polskiej sceny politycznej dostarczają ostatnio coraz więcej powodów, by uznać je za całkowicie uprawnione. jeszcze podczas przedwyborczych zmagań prezes kaczyński oznajmił, że mamy do czynienia z antypolską kampanią w skali globalnej. zapowiedział, że po zwycięskich wyborach walka o należyty wizerunek polski w świecie  stanie się jednym z głównych priorytetów polityki […]

BUDUJMY SKANSEN!

Natan Gurfinkiel jeden z tytułów, który  jaśnieje dziś w witrynie SO brzmi: „ochrona przyrody wedle PiS” chciałbym doczekać czasów, kiedy bardziej aktualna stanie się ochrona zagadki przyrodniczej, jaką jest PiS. pamięć o tej  kuriozalnej formacji politycznej przyda się w przyszłości do celów profilaktycznych, pielęgnujmy więc ją najlepiej jak możemy. pod koniec  lat sześćdziesiątych, kiedy żegnałem się z przyjaciółmi, jacek f. zreferował mi swój […]

MÓJ CZESKI AZYL

  Natan Gurfinkiel od ponad dwóch tygodni jestem głęboko zanurzony w polską codzienność. ocieranie się o nią podnosi mi ciśnienie i robi odciski na mózgu. na szczęście mój punkt obserwacyjny położony jest na śląsku. kiedy psychiczne nagniotki staja się zbyt bolesne, gdy zbiera mi się na wymioty od tego co widzę i słucham w telewizji, mogę w dowolnej chwili wsiąść do samochodu i po półgodzinnej przejażdżce znaleźć się po drugiej stronie granicy. […]

polityka historyczna wg. doroty

Natan Gurfinkiel   nie mogę już dłużej ukrywać faktu, że jeszcze w czasach perliczki (PRL dla mniej domyślnych) stałem się naocznym świadkiem narodzin teraźniejszej polityki historycznej. była ona co prawda intensywnie praktykowana w tamtych czasach, ale dla ówcześnie rządzących jej istnienie było niepodważalnym kanonem ładu społecznego, nie istniała więc potrzeba posługiwania się tym terminem. mówiąc zatem o niej, mam na myśli inżynierię społeczną w demokratycznym […]

KULSONIZM

Natan Gurfinkiel motto: jarosław kaczyński – jak ogólnie wiadomo – wielkim strategiem politycznym jest, ale żeby tak od razu kulsonami rzucać… (natan k. lasyk) kochani moi czyte (lnicy, a zwłaszcza lniczki piękne). muszę wam coś wyznać, bo ja, gurnatko finkiel nie zgadzam się z natanem k. lasykiem. on jest uparty i goopi i nie wierzy w dobrą zmianę. ja też długo nie nie wierzyłem, […]

A KIEDY PRZYJDĄ…

Natan Gurfinkiel Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem. Nie byłem przecież Żydem.  Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem. Nie byłem przecież komunistą.  Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem. Nie byłem przecież socjaldemokratą.  Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem. Nie byłem przecież związkowcem.  Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. Nikogo już nie było. słowa te napisał martin niemöller, niemiecki teolog i pastor kościoła ewangelicko-augsburskiego, kapitan okrętu podwodnego z czasów pierwszej wojny światowej, […]

Jackie Mason on speaking Spanish

Natan Gurfinkiel sobre la pureza del idioma inglés There may be those among you who support including Spanish in our national language. I for one am 110% against this! We must preserve the exclusivity and above all, the purity of the English language. To all the shlemiels, shlemazels, nebbishes, nudniks, klutzes, putzes, shlubs, shmoes, shmucks, […]

TOTALNA GŁUPOTA OPOZYCJI

Natan Gurfinkiel wbrew pozorom, określenie „totalna opozycja”, które w ostatnich miesiącach robi karierę, nie zostało u zarania wykreowane przez PiS. to platforma tak właśnie zdefiniowała swą dalszą działalność, w odpowiedzi na sprzeczną z konstytucja radosną twórczość legislacyjną rządzącej większości. samo już puszczenie tej nazwy w obieg świadczy o całkowitym wypraniu (wciąż jeszcze) największej partii opozycyjnej z jakiejkolwiek wyobraźni politycznej. termin kojarzy się bowiem nieomylnie z totalna wojną, proklamowaną przez goebbelsa w lutym […]

KTO STOSUJE KODEKS BOZIEWICZA

Natan Gurfinkiel   po dwóch latach milczenia na temat polityki zagranicznej prezydent duda przypomniał sobie, że działalność na tym polu jest jedną z jego konstytucyjnych prerogatyw. wynikiem stało się spotkanie z szefami polskich placówek dyplomatycznych odbyte w kolegium europejskim w natolinie.  – Żadne szkalowanie dobrego imienia Rzeczypospolitej nie może pozostać bez reakcji. Bardzo mi na tym zależy, byście na każdy, najdrobniejszy akt szkalowania naszego kraju po prostu reagowali, […]

 FAKJUDAKIBOJ

Natan Gurfinkiel sam prezes kaczyński własnoustnie skrytykował w  wywiadzie dla tygodnika „wprost” nieobyczajność, panującą w moim kraju zamieszkania. – Zdajemy sobie sprawę, że prędko drugiej Danii nie zrobimy. Nie mówię o sprawach obyczajowych. (…) Tam się w gruncie rzeczy legalizuje pedofilię – mówił Kaczyński. tygodnik zamieścił odpowiedź, wyrażoną w liście ambasadora danii, steena hommela: – Doceniam wszystkie pozytywne uwagi dotyczące Danii i pragnę za nie podziękować. […]

DINTOJRA

Natan Gurfinkiel poświęciłem wczoraj (w środę) cały wieczór na oglądanie w TVN24 procedowania ustawy o sądzie najwyższym przez sejmową komisję sprawiedliwości i praw człowieka. gdybym nawet nie wiedział kto przewodniczył obradom, to powinienem był się domyśleć, co widzę na telewizyjnym ekranie. nie mogłem bowiem pozbyć się wrażenia, że telewizja posłała swą ekipę pod niewłaściwy adres i procedura – zamiast przed sejmem – odbywa się przed sądem w okresie stanu wojennego, a przed sądem […]

OD BÓLU SERCA JEST KARDIOLOG

Natan Gurfinkiel   …stoję jak słup soli. Gdyż będąc zagranicą nie wolno pluć na swoich, choćby byli grabarzami Ojczyzny. Ale serce boli. (jerzy klechta) kochany panie klechta, bardzo chciałbym ukoić twe zbolałe serce. mogę więc cię zapewnić: pobyt za granicą nie odcina porządnych ludzi od krytykowania porządków w ojczystym kraju. bywa, że pluciem na swoich jest przemilczanie tego, o czym powinno się donośnie alarmować cały świat. gdyby hasło wrong […]

normalność patologii

Natan Gurfinkiel   patologiczne zjawiska w funkcjonowaniu mechanizmów społecznych na styku państwo- obywatel przestają być zauważalne. zbyt długotrwała i nadmiernie rozpowszechnione wynaturzenia w jakimś momencie zaczynają uchodzić za normę. widać to wyraźnie gdy czytamy uwagi zmarłego przed kilkoma dniami profesora wiktora osiatyńskiego o dziesięciu bolączkach naszego bytu społecznego. autor jest zbyt wnikliwym obserwatorem, by dał dał się ponieść schematowi ukazywania okrutnej władzy vs. uciskane przez tę […]

SPOILED IN POLAND (Z MOJEGO KATALOGU USTEREK)

Natan Gurfinkiel   o ile mnie pamięć nie myli, to w kodeksie karnym istnieje artykuł przewidujący represje wobec Obrażaczy narodu polskiego. muszę sprawdzić, bo jak tłumaczył mieczysław grydzewski, legendarny redaktor przedwojennych wiadomości literackich – choć wszyscy wiemy, że pana tadeusza napisał słowacki nie ufamy do końca naszej pamięci, sprawdzamy jeszcze raz i ze zdumieniem stwierdzamy, […]

partia umiarkowanego postępu (w granicach prawa – i sprawiedliwości)

  Natan Gurfinkiel   w pałacu rozlega się od niedawna głuche dudnienie. (p)rezydent wystąpił z pomysłem przeprowadzenia referendum w sprawie zmiany konstytucji. obowiązująca obecnie ustawa zasadnicza z 1997 roku jest bowiem zła. jej niedobry charakter wynika z faktu, że sam największy koryfeusz myśli politycznej współczesnej polski, jarosław kaczyński oznajmił, iż konstytucja jest postkomunistyczna i pora […]

BOHATERSTWO NA GWIZDEK

Natan Gurfinkiel szanowny ludwiku turko, drogi autorze, apel do wymienionych z imienia i nazwiska sześciorga sędziów TK, a ściślej instytucji, z której ocalała tylko fasada, przeczytałem z ogromnym zainteresowaniem. by uniknąć nieporozumień —  nie mam zastrzeżeń co do zaprezentowanego tutaj stanowiska. trudno też nie zgodzić się z argumentami, przytoczonymi dla podbudowania rozumowania autora: (… obecna instytucja, zwana Trybunałem Konstytucyjnym, nie spełnia przewidzianych norm konstytucyjnych ani w zakresie poprawności […]

BLISKA DAL, DALEKA BLISKOŚĆ – PIS JAKI JEST, KAŻDY(?) WIDZI

Natan Gurfinkiel gdyby PiS rządziło polską w epoce sasów, xiądz benedykt (chmielowski) napisałby  w swych nowych atenach, czyli akademii wszelkiey scyencyi (etc, etc) że partia owa jaka jest każdy widzi — całkiem jak z koniem i żadne porównania nie byłyby potrzebne. nie tak jak teraz, kiedy każdy cokolwiek kumaty człowiek w polsce główkuje dniami i nocami jak daleko jeszcze do nowej odsłony PRL. od siebie powiem tylko, że porównywanie nie ma wielkiego […]

ani goło, ani wesoło

Natan Gurfinkiel kiedyś byliśmy podziwiani w świecie za surrealistyczne poczucie humoru. cząstka tego splendoru spłynęła nawet na mnie, kiedy na początku lat siedemdziesiątych pracowałem w duńskiej organizacji pomocy uchodźcom. po chilijskim golpe w następstwie którego pinochet doszedł  do władzy dania przyjęła dużą grupę uchodźców politycznych. rozmawiałem z nimi często, zwłaszcza gdy dowiedzieli się skąd pochodzę. . byli bardzo ciekawi życia w polsce. w czasie jednej z takich rozmów posłużyłem się […]

„ULICA I ZAGRANICA” – RYMOWANKA PANI PREMIER

Natan Gurfinkiel prezydenckie weto wobec przepchniętych przez sejm i senat w ekspresowym tempie ustaw o KRS i sądzie najwyższym wywołało konsternację w obozie władzy. w dniu ogłoszenia weta, w poniedziałek, kierownicze gremium PiS odbywało kryzysową naradę w siedzibie partii na nowogrodzkiej. przed pałacem namiestnikowskim, podobnie jak w poprzednich dniach, nadal trwały demonstracje. manifestanci domagali się rozciągnięcia prezydenckiego weta również na trzecią ustawę, regulująca ustrój sądów powszechnych. przyjęcie wszystkich […]

Jak przetrwac w nudnym kraju

Natan Gurfinkiel (podręcznik. autor: gurnatko finkiel) słowo wstępne: obecny tu ernest skalski może potwierdzić, że życie codzienne w danii jest ustabilizowane, przewidywalne i przede wszystkim nudne. przyjaciele w stronach ojczystych często pytali mnie dlaczego wybrałem taki kraj na miejsce zamieszkania i jak mogę w nim wytrzymać. odpowiadam: za dwa miesiące minie osiem lat, odkąd wyprowadziłem z danii i zamieszkałem w wolnej republice nørrebro (mieszczącej się na obszarze przylegającej do centrum dzielnicy […]

JAZMNĄ – KONCERT NA DWA GLOSY (3)

Natan Gurfinkiel G: musiałeś wynieść się z polski jako żyd (oficjalnie syjonista, żołnierz piątej kolumny). podobieństwa, o których wspomniałeś istnieją  nie przeczę, ale nie  w tej akurat dziedzinie. pamiętam, że pewien polityk z obozu kaczyńskiego, wymieniając przewiny swego oponenta powiedział, że poglądy kogoś  takiego nie powinny dziwić u osoby żydowskiego pochodzenia. jarosław kaczyński, naonczas jeszcze pierwszoplanowy polityk opozycji zbeształ swego zwolennika, mówiąc że nie życzy sobie takich […]

%d bloggers like this: