Wyniki wyszukiwania dla ‘tajemnica pana cukra

Tajemnica Pana Cukra cz. 18 – 1 maja

Anna Karolina Klys Co roku, pierwsze dni maja były okazją do manifestowania swoich uczuć i przekonań „pro” i „contra”. 1 maja 1937 roku robotnicy, związki zawodowe, partie lewicowe występowały przeciw kapitalistom, faszystom, wyzyskowirobotników itp. Szły pochody: […]

Tajemnica pana Cukra cz 15

Anna karolina Klys W Brześciu, jak wcześniej w Przytyku, Mińsku, Grodnie, zapanowało szaleństwo w  czystej postaci. „Żydzi mordują Polaków!”. Ponieważ przy ulicach od Długiej w stronę Małego Rynku sklepy żydowskie wymieszane były z chrześcijańskimi, chrześcijanie, żeby […]

Tajemnica Pana Cukra – fragment 13

Kiedy w styczniu 1937 roku na Uniwersytecie Warszawskim ogłoszono „dzień bez Żyda”, zawsze występujący przeciwko „hecom antysemickim” na wyższych uczelniach prof. Kotarbiński opublikował na łamach „Kuriera Porannego” list otwarty: Z rozgoryczeniem wstępuję na teren uniwersytetu. […]

Tajemnica Pana Cukra – fragment 6

  23 grudnia 1937 roku pięćdziesięciu profesorów polskich protestuje na łamach prasy przeciwko „gettu ławkowemu”: Ażeby nie dopuścić do powstania pozoru, jakoby ogół sił nauczycielskich polskich szkół akademickich uznawał zasadę „ghetta ławkowego”, my niżej podpisani […]

Aktualne artykuly minionego tygodnia zebral Adam Mer

Czego spodziewać się w Iranie Jednym z śmiertelnych błędów demokracji zachodnich jest ich powtarzająca się polityka ugłaskiwania i opóźnionego działania wobec agresywnych reżimów. Między dwiema wojnami światowymi, mimo mnóstwa dowodów powszechnie deklarowanego, […]

KADISZ

Anna Karolina Klys   Zanim kolejni historycy, dziennikarze, księża i politycy zaczną po raz setny analizować, czy to możliwe, że Polacy-katolicy zamordowali w czasie okupacji hitlerowskiej kilkudziesięciu, a może kilkuset Polaków wyznania mojżeszowego, czy osobiście wpędzali ich do tamtej stodoły, […]

%d bloggers like this: