Search results: jerzy klechta

PIŁKARZE – POLSCY ŻYDZI

Jerzy Klechta       Pierwszym klubem żydowskim po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. był „Makabi”. To jeden z pięciu warszawskich  klubów piłkarskich. Kluby sportowe na ogół były związane z ugrupowaniami politycznymi. Niektóre partie udzielały klubom swoich lokal i sal. I tak w lokalu Bundu przy Nalewkach 34 znalazło się miejsce dla „Jutrzni Warszawa”, w […]

KALANIE OJCZYZNY

    Jerzy Klechta     Sporo grzechów antysemickich ma wiele narodów. Od Niemców, Holendrów, po Francuzów i Polaków. Gdy jednak w Polsce próbujemy rozliczyć się z przeszłością, chcąc oczyścić brudną pamięć, natychmiast płynie fala protestu. Brudna pamięć – to taka, w której nie ma miejsca na niegodziwości w rodzimym wykonaniu. Antysemityzm? Jaki znowu antysemityzm?  „Patrioci” wymazują z pamięci wszystko co złe w polskim wykonaniu. Według nich ten, […]

Żydzi problemem moralnym

    Napisal i przyslal Jerzy klechta   Zapomniane : Po raz pierwszy w historii, w kwietniu 1983 r., w rocznicę powstania w getcie, ówczesny najwyższy dostojnik Kościoła katolickiego w Polsce, prymas Józef Glemp odprawił uroczystą Mszę św. za Żydów. Czy dzisiaj rządzący idą tą drogą ? Retoryczne pytanie czyli odpowiedź jest oczywista: idą całkiem inną drogą. […]

SAMOBÓJSTWO BOHATERÓW

Jerzy Klechta 75 lat temu w bunkrze przy ul. Miłej w Warszawie, samobójstwo popełnił bohater warszawskiego powstania w getcie Mordechaj Anielewicz. Komendantowi Żydowskiej Organizacji Bojowej, w tym bohaterskim akcie rozpaczy towarzyszyli najbliżsi towarzysze walki zbrojnej. Był 8 maja 1943 r. Założycielami ŻOB byli m.in. Icchak Cukierman, Marek Edelman, Józef Kapłan i inni. ŻOB powstał 28 lipca […]

CHYTROŚĆ NA SZCZEBLACH WŁADZY

Jerzy Klechta Był przyjacielem ludzkości. Z całą mocą bronił prawdy. Jego myśli będą żyły tak długo, jak długo uczciwy rozum i obowiązki  moralne oraz prawdziwy duch praw będą znajdować posłuch, szacunek i uznanie. Charles Louis de Secondat baron de la Brède et de Montesquieu – francuski filozof, prawnik, wolnomularz i pisarz epoki Oświecenia (1689-1755). Jego […]

ANTYSEMITYZM NIE JEST CZYMŚ PRZEJŚCIOWYM. OJCIEC I SYN

Jerzy Klechta 2 sierpnia 1943 r., 800 więźniów obozu koncentracyjnego w Treblince wszczęło bunt. Samuel Wllenberg to najdłużej żyjący uczestnikiem buntu ( ur.  1923 – zm.  2016). Polski Żyd, izraelski rzeźbiarz i malarz, kawaler orderu Virtuti Militari, postać niezwykła. Pseudonim „Igo”. We wspomnieniach pisze: Było upalnie słonecznie. Nad całym obozem Treblinka roznosił się odór spalonych, rozkładających się ciał tych, którzy przedtem […]

POETA POWSTANIEC

      Władysław Szlengel – ostatni polskojęzyczny twórca w getcie. W lirykach utrwalił obraz Zagłady. Był Żydem, który nade wszystko kochał Warszawę. „Kartka z dziennika” to poemat o Januszu Korczaku idącym z podopiecznymi na Umschlagplatz. Dramatyczny jego wiersz to „Mała stacja Treblinki”.     Mała Stacja Treblinki   Na szlaku Tłuszcz-Warszawa, z dworca Warschau-Ost […]

PAPIEŻ I ŻYDZI

Jerzy Klechta „Ten mały naród, zamieszkujący tereny położone między wielkimi imperiami… ten lud trwa na przekór i wbrew wszystkiemu…a przez swoje powołanie i swą historię naród żydowski jest w szczególny sposób wybrany. Zarazem niewyobrażalne cierpienia waszego narodu stały się straszliwym i wyrazistym świadectwem tego, jaka dokonuje się tragedia”- mówił do Żydów Jan Paweł II. Zaś […]

ZANIK TOLERANCJI 

   Napisal i przyslal Jerzy Klechta  Jak okiem sięgnąć  króluje nietolerancja. Nie chodzi o podzielanie cudzych poglądów. Wystarczy zwykła ludzka tolerancja. Chodzi o tolerowanie prawa innych do  posiadania własnych przekonań, idei. Jest to kanon demokracji. Nietolerancja objęła dziś większość krajów. Brat kłóci się z bratem. Na każdym, nawet najbardziej błahym poletku. Nie mówiąc o swarach politycznych. […]

GORZKI TO CHLEB

Jerzy Klechta Nie trzeba być Żydem, aby stawać po stronie Żydów. Nie trzeba być Żydem, aby krzyczeć  przeciwko antysemityzmowi. Krzyczeć przeciwko temu, co się dzieje. Czy jest jakiś sposób, aby ukręcić łeb tym wszystkim, którzy hańbią imię Polski? Polska na wielu polach ma się czym szczycić. Takimi postaciami jak prof. Bartoszewski, pani Sendelowa czy – […]

SEN TO CZY JAWA

Jerzy Klechta Burdel na kółkach to byłoby nawet coś interesującego, nie mówiąc o przyjemnościach jakie mogłyby z tego wyniknąć. Natomiast burdel w głowie, w pomysłach, w żenieniu tego, czego ożenić się nie daje, co jest sprzeczne same w sobie , np. jak tu pogodzić ogień z wodą czy anioła z diabłem , takie i tym […]

TRWÓŻCIE SIĘ GOJE !

Napisal i przyslal Jerzy Klechta     Oto fragmencik poematu będącego kpiną z twórców antysemickiego Marca 68.   Ach,drżyjcie,Polacy, Ach,trwóżcie się,goje, Bo Żydy chcą zrobić nam Finis Poloniae I kraj nam zamienić w judejską kolonię.   Autor Janusz Szpotański (poeta, satyryk, autor wielu antyreżimowych utworów) został nazwany przez Gomułkę „człowiekiem o moralności alfonsa”. 50 lat […]

PIŁSUDSKI I  ŻYDZI

Jerzy Klechta   Jaki był stosunek Marszałka Józefa Piłsudskiego do Żydów? W okresie swej politycznej i państwowej działalności Piłsudski nie wypowiadał się publicznie w kwestii żydowskiej. Nie znajdziemy  w jego „Pismach” zbiorowych krytycznej opinii nt. Żydów. Natomiast koła nacjonalistyczno-prawicowe atakowały go za sympatie prożydowskie. Obszerną relację o stosunku Piłsudskiego do Żydów podała Teresa Lipkowska, córka […]

JEST JAK BYŁO. FATALNIE.

Jerzy Klechta   Antysemityzm w Polsce wybucha głośno zawsze wtedy, gdy mamy kłopoty sami z sobą. Dla  antysemitów Żyd był i pozostał wrogiem Polski. Kto nie podziela tej opinii – nie jest już Polakiem. Jest to rzecz jasna bzdura nad bzdurami. W czasach II Rzeczpospolitej co trzeci mieszkaniec Warszawy był Żydem. Holocaust nieodwracalnie zniszczył ten rozdział […]

JAK ZŁO WZIĘŁO GÓRĘ

Przyslal Jerzy Klechta Zahuczało w całym cywilizowanym świecie. Jeszcze nigdy dotąd, po upadku PRL nie mieliśmy, my Polacy, tak fatalnych notowań. Tego tak łatwo się nie odkręci. Huk na cały świat a premier i inni plotą trzy po trzy. Było bohaterów wielu, bardzo wielu. Ale nie mało było Polaków , którzy w latach Holocaustu  na […]

Szmalcownicy i bohaterowie

Jerzy Klechta     Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata czyli ci Polacy, którzy ratowali Żydów nie mieli łatwego życia. Nie tylko w czasie okupacji. Dobrze, jeśli mieszkali w większych miastach, tam gdzie nie byli znani. Na prowincji, już po wojnie, w małych miastach i miasteczkach, gdy tylko nadarzała się okazja szykanowano ich. Z wielu powodów, przede […]

ŻYDO -POLACY

Jerzy Klechta Jakie mamy czasy widzimy. Ożywają hasła żywcem wzięte z głupoty. A tam gdzie głupota – tam rodzi się nienawiść. Zresztą nie od dziś krążą spiskowe legendy. Z cykliczną precyzją powtarzane są opowieści o istnieniu antypolskiego spisku żydo-masońskiego. I to z ich strony grozi rzekomo Polsce największe niebezpieczeństwo. Po 123 latach niewoli największym filosemitą […]

LEKCJA KONWERSACJI 

Przyslal Jerzy Klechta Kazimierz Wierzyński (1894 -1969 ) . Wybitny polski poeta. W czasie wojny z bolszewikami 1920 r. oficer d/s propagandy. Współtwórca grupy poetyckiej „Skamander”. Po II wojnie światowej na uchodźstwie – antykomunista. Oto Jego wiersz sprzed lat: Nie mów o Polakach i Żydach, To pole minowe. Nie mów o Polakach i Ukraińcach, To pole […]

POWRÓT ZŁYCH CZASÓW

Jerzy Klechta   W przededniu 50-lecia Marca 68’ kończy się dobry czas w stosunkach z Izraelem, szerzej z Żydami. Twórcami zbliżenia, nawet  zbratania byli m.in. Nobliści: Simon Perez urodzony na kresach II Rzeczpospolitej-premier i prezydent Izraela oraz Jan Paweł II modlący się przy jerozolimskiej Ścianie Płaczu. Architektem dialogu był Władysław Bartoszewski. Długa jest lista tych, […]

  HANIEBNY  TWÓR

    Jerzy Klechta     Faszyści z polskim rodowodem dopiero teraz, gdy za swojego wodza publicznie uznali Adolfa Hitlera, znaleźli się w polu widzenia władz. Wcześniej byli równie głośni. Palono kukłę Żyda. Maszerowali w manifestacjach ulicznych, które ochraniała policja. Znajdowali ciche wsparcie u tych polityków, którym z demokracją nie po drodze. Neofaszyzm w moim kraju […]

 LEGIONY – ŻYDZI – ANTYSEMITYZM

Jerzy Klechta   Gdy wybiła dziejowa godzina dla Narodu Polskiego,gdy zaświtała Jutrzenka swobody dla wszystkich mieszkańców ziem polskich bez różnicy stanu i wyznania, wtedy zrozumieliśmy, że  obowiązkiem naszym, obowiązkiem obywatelskim, jest wytężenie wszystkich naszych sił, że musimy wspólnie z Narodem Polskim wywalczyć sobie lepszą dolę i przyszłość…Śladami Bolka Jeselewicza kroczcie. Do Broni! Za wolność Polski! […]

POLSKO-ŻYDOWSKIE DZIEDZICTWO

Jerzy Klechta   Nie ma już tych miasteczek, Przeminęły cieniem. I cień ten kłaść się między nasze słowa. Nim się zbliżą bratersko i złączą od nowa Dwa narody karmione stuleci cierpieniem. Tak o Polakach i Żydach pisał Antoni Słonimski w „Popiele i wietrze”. To problem stary i ciągle aktualny. Do historii przeszły miasteczka, dzielnice żydowskie […]

FASZYZM CIĄGLE ŻYWY

Jerzy Klechta Oto jak Umberto Eco ( włoski filozof, semiolog, pisarz; ur. 1932 zm. 2016) definiuje 14 cech charakterystycznych dla faszyzmu: 1) Kult tradycji 2) Odrzucenie nowoczesności i irracjonalizm 3) Kult działania dla samego działania. Nie musi ono być poprzedzone refleksją. Zbytnie rozważanie spraw jest wyrazem niemęskiej słabości. Kultura jest podejrzana, środowiska intelektualne traktowane z […]

ANTYSEMITYZM NADAL ŻYWY

Jerzy Klechta Polska dla Polaków ! Polska dla Polski! Precz z nie – Polską w Polsce! Identyfikowanie nosicieli nienawiści jest tak proste i łatwe, że nie ma nawet potrzeby, aby wskazywać ich palcem. Wcale nie chowają się gdzieś tam za podwójną gardą. Ich głos jest powszechnie słyszalny. Pisałem już o tym. Powtarzam temat, gdyż w […]

KRZYWDA

Jerzy Klechta Przygotowywany jest nowy projekt ustawy reprywatyzacyjnej w Polsce. Ma on na celu uporządkowanie istniejącego chaosu i zlikwidowanie nadużyć. Jest jednak pewne „ale”. Jak donosi, wychodzący w Krakowie „Tygodnik Powszechny” projekt, aczkolwiek pionierski, kryje niepokojące akcenty. Niemal zupełnie wyklucza z udziału w reprywatyzacji osoby najbardziej skrzywdzone. Chodzi o osoby ocalone z Holocaustu. Lilia Haber,członkini […]

WSZYSTKO MA  BYĆ NARODOWE

Jerzy Klechta     Media, sztuka, filmy, muzyka, teatr – wszystko ma być narodowe. Telewizja publiczna już przestaje być publiczna. W kolejce czekają lektury szkolne. Będą narodowe czyli patriotyczne. To mi w graj. Wreszcie  ukaże się moja książka o Mieszku I i jego połowicy Dobrawie Przemyślidce ( gniot co prawda, ale osobisty). Muzyka narodowa też […]

 KOPANIE SIĘ Z KONIEM I FAKTY

Jerzy Klechta       Antysemita wie swoje. Mianowicie, że to Żydzi są winni śmierci Chrystusa. Nie jeden Żyd czy nawet stu Żydów, lecz wszyscy są winni. Nawet ci, którzy się jeszcze nie urodzili. Z koniem nie ma się co kopać, ale warto słów kilka na ten temat napisać odwołując się do wiarygodnych  i obowiązujących […]

WARSZAWIAK Z URODZENIA 

Jerzy Klechta Raz po raz ktoś odkrywa albo przypomina a to Żyda myśliciela, a to poetę, nie mówiąc o bohaterach walczących w Powstaniu Warszawskim, czy też podróżników , odkrywców lądów i oceanów z Krzysztofem Kolumbem na czele. Rzecz zrozumiała nie brak Żydów z życiorysami pogmatwanymi, bywa, źe zgoła negatywnymi. Sami aniołowie – jakież to nudne.  […]

ZAPACHNIAŁO SMRODEM BRUNATNYCH

Jerzy Klechta Można odnieść wrażenie, że wybory w Niemczech przeszły gładko, cicho i przyjemnie. Tylko młodzież berlińska poczuła polityczny smród i do późnych godzin nocnych protestowała. Pustogłowi, niby to demokraci, wołają : nic się nie stało, nic się nie stało, wszak wygrała wola narodu.  Ku ich radości neofaszystowska partia idzie do przodu. Pokazała jak zwyciężać […]

OD BÓLU SERCA JEST KARDIOLOG

Natan Gurfinkiel   …stoję jak słup soli. Gdyż będąc zagranicą nie wolno pluć na swoich, choćby byli grabarzami Ojczyzny. Ale serce boli. (jerzy klechta) kochany panie klechta, bardzo chciałbym ukoić twe zbolałe serce. mogę więc cię zapewnić: pobyt za granicą nie odcina porządnych ludzi od krytykowania porządków w ojczystym kraju. bywa, że pluciem na swoich jest przemilczanie tego, o czym powinno się donośnie alarmować cały świat. gdyby hasło wrong […]

IRENA SENDLEROWA ODRZUCONA

Jerzy Klechta Próżno szukać w historii wojennej Polski i całej Europy postaci tak szlachetnej, tak oddanej drugiemu człowiekowi.  Przypomnijmy: Irena Stanisława Sendlerowa kierowniczka oddziału dziecięcego w „ Żegocie”( Rada Pomocy Żydom) uratowała ok. 2500 dzieci żydowskich. Nikt , tak jak ona, nie zdołał  otoczyć opieką , w warunkach bestialstwa hitlerowskiego, najbardziej bezbronnych wśród bezbronnych. Dzieci! […]

MARSZ DO CIEMNOGRODU

Jerzy Klechta   Utarczki polityczne to jeszcze nie klęska. Natomiast jeśli politycy zabierają się do wyeliminowania  z lektur szkolnych pisarzy i poetów takiej miary jak Cervantes , Miłosz , Conrad znaczy, że wracamy do epoki kamienia łupanego. Gwałt na literaturze światowej odbywa się pod hasłem umiłowania tradycji i kultury  narodowej. Jest to fałsz. Jak tak […]

ZWIĄZKI Z POLSKĄ ZIEMIĄ

Jerzy Klechta       Gdy Amerykanie, Niemcy czy Francuzi  w rodzimy poczet Noblistów chętnie wpisują Żydów, jeśli byli związani z ich krajami, Polska jakby się ich wstydziła. Ale już Marię Curie – Skłodowską uważa się – i słusznie – za swoją, choć nie miała polskiego obywatelstwa – bo Polska jako państwo wówczas nie istniało. […]

ŚWIĘTA ŻYDÓWKA

Jerzy Klechta   75 lat temu, 9 sierpnia 1942 r. w komorze gazowej obozu Auschwitz – Birkenau  zamordowana została Edyta Stein. Urodziła się we Wrocławiu, w pobożnej rodzinie żydowskiej. Studiowała historię, germanistykę, psychologię, filozofię. Za młodu była ateistką. W wieku 30 lat przeszła na katolicyzm i wstąpiła do zakonu karmelitanek. Jan Paweł II wyniósł Ją […]

7 SIERPNIA W TREBLINCE

Jerzy Klechta 9 stycznia 1898 r. znany już na obu półkulach pianista i kompozytor Ignacy Jan Paderewski, sprawujący mecenat nad młodymi polskimi talentami, ogłosił dwa konkursy, jeden na utwór muzyczny, drugi na sztukę. Henryk Goldszmit przygotowywał się do egzaminów maturalnych.  Ale już od pewnego czasu pisał, tworzył, ciągle przeżywał tragiczną śmierć chorego psychicznie ojca. Miał […]

POWSTANIEC DWÓCH POWSTAŃ

Jerzy Klechta Postać to niezwykła. Zostać powstańcem dwóch różnych powstań w jednej i tej samej wojnie, to wyczyn, sztuka nie lada. Kuriozum nie z tej ziemi. I nie jest to żadna bajka, lecz wydarzenie, które miało miejsce w Polsce, w II wojnie światowej, w Warszawie a jego autorem i bohaterem zarazem był… Marek Edelman. Jakbyśmy […]

KTO ZWYCIĘŻY ?

Jerzy Klechta   Nasz naród jak lawa, z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi, plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi. Tak pisał Wieszcz Adam wiedziony miłością do Ojczyzny. Czy strofy Mickiewicza mają szansę ożyć tu i teraz? „Wewnętrzny ogień” już się tli. Polacy wyszli na […]

Mord, o ktorym nie wolno zapomniec

Napisal i przyslal Jerzy Klechta     Wiedza o dziejach Żydów w Polsce jest różna. Po dzień dzisiejszy kursują stereotypy. Najczęściej negatywne. Nadal w prostackich środowiskach krążą głupie dowcipy o Żydach, nadal nie brak nieskrywanego antysemityzmu. Rocznica mordu w Jedwabnem zmusza do głębszej refleksji. Dobrze się stało, że głos zabrał Episkopat . Za słowami powinny […]

Ponad czasem

Napisal i przyslal Jerzy Klechta   Ukazała się wyśmienita książka pt.”Ponad czasem. Mój dziad i tragedia żydowskiego Wiednia”. Autor Peter Singer – australijski filozof i etyk, przyjechał do Polski na promocję tego niezwykłego zapisu rodzinnych losów. Singer korzystając ze wspomnień losów Dawida Oppenheima, dziadka ze strony matki, dał obraz życia intelektualnego, kulturalnego pierwszej połowy XX […]

NIEZWYKŁY cz. 3

Jerzy Klechta       Tym tekstem kończę relację o kimś, kto pozostawił po sobie wielkie dzieło, a o którym, jakby się wszyscy uparli, zapomniano. Dzieje się tak z ludźmi nie tuzinkowymi, których trudno zakwalifikować. Mieczysław Grydzewski był bowiem Żydem tak silnie zakorzenionym w polskiej kulturze, że można było wątpić w jego żydostwo. Był Żydem […]

NIEZWYKŁY cz.2

Jerzy Klechta       U progu II Rzeczypospolitej  Mieczysław Grydzewski miał głowę pełną pomysłów. Już działał kabaret literacki „Pod Pikadorem”. Głośno w Warszawie było o Julianie Tuwimie, Janie Lechoniu, Jarosławie Iwaszkiewiczu, Antonim Słonimskim, Kazimierzu Wierzyńskim. Do  istniejącego „Pikadora” Grydzewski wnosił jednak nowe pomysły, sam  schodził na dalszy plan, był niczym „reżyser drugiego planu”. Ale […]

NIEZWYKŁY cz.1

Jerzy Klechta           60 lat temu Mieczysław GRYDZEWSKI powołał do życia emigracyjną  Akademię Literatury. To jedno z wielu osiągnięć syna Jakóba i Cecylii z Bendetsonów. Dziś, jak wielu innych znakomitych postaci, zapomniany i przemilczany. Dlatego w kilku kolejnych tekstach przypomnę postać tego niezwykłego Żyda i Polaka w jednej Osobie! Urodził się […]

CZYNIŁAM LUDZKĄ POWINNOŚĆ

Napisal i przyslal Jerzy Klechta     Irena Sendlerowa (ps.”Jolanta”).Zmarła 12 maja 2008. Ur.1910, dzieciństwo w Otwocku.Bawiąc się z żydowskimi dziećmi nauczyła się jidisz.   Studiując na Uniwersytecie Warszawskim, podczas getta ławkowego siadała po „niearyjskiej” stronie.   W czasie II wojny światowej uratowała od zagłady 2,5 tys.żydowskich dzieci. Więziona przez gestapo,torturowana na Pawiaku,skazana śmierć,po przekupieniu […]

Monte Cassino

Napisal i przyslal Jerzy Klechta Bitwa pod Monte Cassino była jedną z najcięższych i największych bitew lądowych w II wojnie światowej. Toczono ją od stycznia do maja 1944 r. 18 maja linie niemieckie zostały przełamane. Bohaterską kartę zapisał 2 Korpus Polski. Bitwę pod Monte Cassino opisał Melchior Wańkowicz. W 2 Korpusie Polskim walczyli Żydzi. Wielu […]

Antyjudaizm

– przedmurzem antysemityznu Napisal i przyslal Jerzy Klechta     Holocaust ma głębokie korzenie. Żaden nie dorównał temu z czasów II wojny światowej. To jest jasne jak słońce. Np.w czasach inkwizycji można było uniknąć spalenia na stosie lub „zamienić” na „lżejsze” wykonanie kary śmierci (przez uduszenie), gdy oskarżony wykazał skruchę (jeśli uznana została za szczerą). […]

NAJWIĘKSZY Z NAS

Napisal i Przyslal Jerzy Klechta     2 lata temu, 24 kwietnia 2015 r.zmarł Władysław Bartoszewski. Na pogrzebie Profesora, na Powązkach gwizdano i bezczeszczono Jego imię. Przyjaciel Żydów, ich obrońca w słowie i czynie. W czasie okupacji hitlerowskiej i w czasach PRL-u. A także w wolnej III RP, gdy przyszła wolność. Chorzy na duszy i […]

MUZYCZNY GENIUSZ

Napisal i przyslal Jerzy Klechta     Urodził  się 120 lat temu w Łodzi, zmarł 31 lat temu w Paryżu. Polski kompozytor,pianista-wirtuoz. Jego rodzicami byli ojciec  pochodzący z Pińska Mosze Tancman i matka pochodząca z Wilna Anna Gurwicz. Studia muzyczne odbył najpierw w Łodzi, potem w Warszawie, gdzie studiował także prawo. Tyle króciutkiego przypomnienia rodowodu […]

PARCH CZY NIE PARCH

Jerzy Klechta       W dawnej, szlacheckiej Polsce Żydom stosunkowo łatwo było wyjść z własnego grona. Mogło to nastąpić przez chrzest. Prozelitów ze świata żydowskiego przyjmowano z otwartymi ramionami, zapisując w ten sposób na swoje konto nawrócenie na katolicką wiarę. W następstwie nierzadko – niejako w nagrodę – Żyd zostawał szlachcicem. W przeciwieństwie do […]

ŻYDOPOLAK I KUKŁA

Jerzy Klechta   Trudno o znalezienie Żyda bardziej kochającego Polskę, czy raczej tak bezkrytycznie patrzącego na Polaków. Może przesadziłem z tym bezkrytyzmem. Ale bez wątpienia prof.Szewach Weiss, kawaler Orderu Orła Białego, b.ambasador Izraela w Polsce jest postacią wyjątkową. Ani krzty w niej niechęci do otaczającego go świata, w kraju leżącym nad Wisłą, między Bałtykiem a […]

TOTALITARYZM, ANTYSEMITYZM DZIŚ

Jerzy Klechta Przed nowymi rodzajami totalitaryzmu ostrzegają politolodzy i socjolodzy. Demokracja bowiem wcale nie jest nam dana raz na zawsze. Najsilniejsi zdobyli decydującą przewagę.Zaś czasy moralnego zamętu otwierają im drogę totalitarnej przemocy. Można widzieć problemy współczesności jeszcze inaczej – jak zakaźną chorobę wymagającą dokładnego rozpoznania i terapii. Jest to epidemia, która zagraża całemu światu. Jej […]

GŁOS WOŁAJĄCY NA PUSZCZY

Napisal i przyslal Jerzy Klechta „Możemy się różnić w poglądach, ale na arenie międzynarodowej powinniśmy być solidarni i zabiegać o dobro Polski, nawet, kiedy inaczej je widzimy”. W tych słowach skomentował ponowny wybór Donalda Tuska na prezydenta UE, prymas-senior (emeryt),abp Henryk Muszyński. Nie dość, że wykształcony, znający kilka języków obcych w mowie  i piśmie, to […]

„DUSZA CHAMA”

Jerzy Klechta   Każdy człowiek jest inny. Każdy naród jest inny. Francuzi to „żabojady”. Polacy i Niemcy kochają kiełbasę, Żydzi czosnek itd. Te i podobne zwyczaje czy to kulinarne, czy innej natury dziś trącą myszką. Świat cywilizowany stał się globalną wioską. Z małymi czy raczej większymi wyjątkami. Należy do nich antysemityzm. Antysemityzm kryje się w […]

Plac im. Marka Edelmana w Paryzu

Z Paryza donosi Jerzy Klechta     Ostatni przywódca powstania w getcie warszawskim Marek Edelman ma swój plac w stolicy Francji. Rada Paryża decyzję podjęła w 2013 r. i zrealizowała ją teraz. Plac znajduje się w XI dzielnicy stolicy. „Jestem zachwycony i zadziwiony” – powiedział o paryskim placu nazwanym imieniem Marka Edelmana  wiceprezes żydowskiego ośrodka […]

Jeden z najwspanialszych

Z paryza pisze Jerzy Klechta 130 lat temu, 28 stycznia 1887 r., urodził się w Łodzi Artur Rubinstein. Pianista, wirtuoz. Zaliczany do najwybitniejszych muzyków XX w., ceniony na świecie za interpretacje muzyki Chopina, także Brahmsa, Schuberta,Rachmaninowa, Szymanowskiego… W ponad 80-letniej karierze wystąpił 6000 razy. Rubinstein przyszedł na świat jako siódme dziecko w żydowskiej rodzinie łódzkiego […]

Żyd – od stuleci dziennkikarz

Napisal i przyslal Jerzy Klechta Ucz się języków obcych – wbijał mi w głowę ojciec, gorący  patriota łódzki, który w gimnazjum , jeszcze za cara, zgłębił przede wszystkim języki zaborców: niemiecki i rosyjski, nadto: francuski, łacinę i grekę. Co go ratowało nie z jednej opresji, łącznie z ucieczką z obozu koncentracyjnego w Radogoszczy ( co […]

ANTYSEMITYZM STOI W POLSCE ZA PROGIEM

Napisal i przyslal Jerzy Klechta NIENAWIŚĆ nie zna granic. Wobec tych, którzy w Wielkiej Orkiestrze Jurka Owsiaka dostrzegli politycznego wroga pozostaje  Wobec tych, którzy w Wielkiej Orkiestrze dostrzegli politycznego wroga pozostaje pogarda.  Jeśli neofaszystowski oprych rzuca obelgi można „zrozumieć”. Ale jeśli tyle zła gnieździ się w mediach i politykach walczących z Orkiestrą za to, że […]

Nie wydrze nam Trump pierwszenstwa

 Natan Gurfinkiel jak przypomniał mój sąsiad z witryny, jerzy klechta, znana dziennikarka telewizyjna, bobbie battista wyraziła w programie CNN opinię, że w przypadku wygranej trumpa, ameryka upodobni się do polski. wymieniono trzy kraje, stanowiące obecnie zagrożenie dla demokracji – rosję putina, turcję erdogana i polskę kaczyńskiego. proroctwo brzmi efektownie i dobrze się sprzedaje widowni CNN. stacja ta żyje z błyskawicznej reakcji na wydarzenia i serwuje swym […]

WIELKI POETA

Napisal i przyslal Jerzy Klechta . Urodził się w 1877 r. Zmarł w 1937 r. Urodził się 140 lat temu, zmarł lat 80 temu. Czy mogą być lepsze, bardziej dobrane rocznice? Retoryczne pytanie. Ale pal sześć decyzja, za którą czai się antysemityzm, bo rzecz należy nazwać po imieniu,  skoro odrzucona została propozycja, aby rok 2017 […]

Co sie dzieje w Polsce

Jerzy Klechta   Jest niski poziom umysłowy polityków. Są na ogół niedouczeni,gołym okiem (czy uchem) widać i słychać, że nie czytają książek, że nie znają nawet rodzimej historii, nie chodzą do teatru ani na koncerty (i Bogu dzięki, bo skąd biedacy mogą wiedzieć kiedy bić brawo i komu). Nie mówiąc o braku znajomości języków obcych, […]

DIALOG MĄDRYCH

  Napisal i przyslal Jerzy Klechta       Prymas Polski abp Wojciech Polak i Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich. Chciałoby się, aby ten uścisk obrócił się w powszechne zbratanie. Arcybiskup Wojciech Polak nawiązuje do dialogu, jaki przed laty prowadził z rabinami-profesorami prof.abp Henryk Muszyński (przez krótki czas był Prymasem Polski, Kaszub z urodzenia). W […]

%d bloggers like this: