Ciekawe artykuly

Żydzi w powojennej Polsce

 

Magdalena Semczyszyn, Bożena Szaynok  

IPN Oddział w Szczecinie

Bożena Szaynok 

 

Uniwersytet Wrocławski

Kwestia ludności żydowskiej

Żydzi w powojennej Polsce


Przed drugą wojną światową mieszkało w Polsce około 3 mln Żydów. Większośćz nich została wymordowana w czasie Holokaustu. W drugiej połowie 1944 r. na te-rytorium Polski Ludowej pozostawało zaledwie kilkadziesiąt tysięcy osób narodowo-ści żydowskiej. Największą po wojnie liczebność społeczność ta osiągnęła w połowie1946 r. – nieco ponad 200 tys. W tej liczbie znalazły się m.in. osoby, które przybyłydo kraju na mocy umów zawartych przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowegoi władze republik sowieckich: litewskiej, białoruskiej i ukraińskiej; do czerwca 1945 r.było to blisko 30 tys. Żydów. W lipcu 1945 r. zostało podpisane kolejne porozumieniedotyczące przesiedlenia obywateli polskich z ZSRS. Jego sygnatariuszami byli rządsowiecki i Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej. Umożliwiło ono m.in. w pierw-szej połowie 1946 r. przyjazd do Polski ponad 136 tys. Żydów. Wraz z zakończe-niem wojny rozpoczęły się ponadto powroty więźniów z obozów koncentracyjnychw Niemczech.W połowie 1944 r. Żydzi zaczęli również wyjeżdżać z Polski. Wyróżnia się kilka fal emigracyjnych w latach 1944–1956. Pierwsza z nich rozpoczęła się tuż po przejściu frontu i trwała do lata 1946 r.

 Kłopotliwe formalności, konieczne w przypadku legalnejemigracji, ściśle limitowanej ze względu na niewielką liczbę certyfikatów osadniczych,skłaniały część osób do nielegalnego wyjazdu z pomocą organizacji syjonistycznych(Bricha). Do czerwca 1946 r. wyjechało w ten sposób około 50 tys. Żydów. Po pogro-mie w Kielcach w lipcu 1946 r. komunistyczne władze ułatwiły emigrację Żydów, w ciągu kilku miesięcy zdecydowało się na nią prawie 70 tys. osób. Kolejnym ważnym wy-darzeniem było powstanie państwa Izrael (maj 1948 r.). Od tego momentu dla polskichŻydów wybór między Warszawą a Jerozolimą nabierał innego charakteru.Jesienią 1949 r. komunistyczne władze oficjalnie zezwoliły na emigrację żydow-ską – bez limitów – do Izraela. W ramach tzw. opcji (prawa wyboru obywatelstwa)na rzecz państwa Izrael wyjechało prawie 28 tys. osób. Emigracja została ograniczonaw 1951 r. z powodu pogarszających się relacji polsko-izraelskich. Kolejny zwrot w emi-gracyjnej polityce władz wiąże się z odwilżą w połowie lat pięćdziesiątych, kiedy umożli-wiono wyjazd do Izraela ponad 50 tys. Żydów. Z odnotowanej latem 1946 r. liczby ponad200 tys. Żydów, w styczniu 1961 r. zostało w Polsce około 37 tys.

 Calosc jak klikniesz na ponizszy link

Kwestia_ludnosci_zydowskiej

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.