Uncategorized

Kulturowe wzbogacenie, zagubienie czy wykluczenie? Konsekwencje wychowania w żydowskiej rodzinie mieszanej w kontekście europejskich raportów


Joanna Cukras-SelągowsKa
 

Streszczenie: Przedmiotem podjętych rozważań uczyniłam kwestię kształtowania tożsamości dzieci wychowanych w rodzinach mieszanych. W świetle trzech europejskich raportów chciałabym odpowiedzieć na pytanie, czy jest to kulturowe wzbogacenie, zagubienie czy może wykluczenie dla jednostki?

Raporty niemiecki, holenderki i francuski ukazują konsekwencje dla dojrzewania w obliczu poważnych wyzwań identyfikacyjnych młodych osób pochodzenia żydowskiego. Staram się dokonać porównań rezultatów badawczych trzech zespołów, poszukując cech wspólnych dla tych krajów, a także starając się wskazać specyfikę badanych obszarów kulturowych.

Inspiracją do podjęcia tematyki wychowania w rodzinie dwukulturowej była lektura trzech europejskich raportów, które powstały na zlecenie organizacji JDC International Centre for Community Development (JDC ICCD) w 2014 roku. Społeczność żydowska w specyficzny sposób rozumie „małżeństwo mieszane”, problemem nie są to bowiem tylko związki binacjonalne czy dwureligijne.

Ważną kwestią jest również kryterium płci. Jeżeli żydowska kobieta wychodzi za mąż za nie-Żyda, to dzieci z tego związku uznane będą za Żydów (kryterium halachiczne). Jeżeli ojcem jest Żyd, a matka nie jest Żydówką, to ich dzieci nie są uznane za Żydów (wyjątek stanowi judaizm reformowany) i muszą przejść przez proces konwersji, jeżeli chcą w pełni uczestniczyć w życiu żydowskiej wspólnoty (w życiu synagogi i modlitwach, obrzędach religijnych w cyklu życia).

Mimo to, związki mieszane w kulturze judaistycznej są obecnie bardzo rozpowszechnione, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Stamtąd także
pochodzą najgłośniejsze słowa krytyki liderów społeczności żydowskiej. Od lat 60.

Calosc w ponizszym linku

Kulturowe_wzbogacenie_zagubienie_czy_wykluczenie

Kategorie: Uncategorized

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.