Epidemie mowy nienawiści. Jak blisko Marca ’68 jesteśmy?

Mowa nienawiści ma charakter epidemiczny. Wypowiedzi antysemickie, antymuzłumańskie czy homofobiczne w przestrzeni publicznej trwale przekształcają język, jakim ludzie mówią między sobą, obniżają wrażliwość na nienawiść, zwiększają przyzwolenie na przemoc wobec mniejszości.

Wykład prof. Michała Bilewicza. Wykład stanowił część konferencji „Marzec ’68 po pięćdziesięciu latach”, zorganizowanej w Muzeum POLIN w dniach 13-15.03.2018 w ramach programu „Obcy w domu. Wokół Marca ’68”.

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: