Polityka

Wiadomosci z Izraela

6 stycznia 2018 r.

w Kairze (Egipt) odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Ligii Arabskiej. Po spotkaniu Jordania ogłosiła, że Liga Arabska będzie poszukiwać międzynarodowego uznania państwa palestyńskiego ze Wschodnią Jerozolimą jako stolicą.


wysoki oficer egipskiego wywiadu, Ashraf al-Kholi, powiedział, że popiera uznanie przez prezydenta Donalda Trumpa Jerozolimy za stolicę Izraela. Wskazał przy tym, że Ramallah może być stolicą państwa palestyńskiego. Podkreślił on, że wybuch palestyńskiej intifady nie jest w interesie Egiptu, ponieważ ożywi ona zarówno islamistów, jak i Hamas – a z obydwoma grupami Egipt walczy na Synaju. „Najważniejsze jest zakończenie cierpienia narodu palestyńskiego, a nie ma żadnego prawdziwego problemu w tym, aby Ramallah zostało stolicą przyszłego państwa palestyńskiego.” Krótko później Egipt oficjalnie zaprzeczył tej wypowiedzi.


władze wodne poinformowały, że dzięki ostatnim opadom deszczu poziom wody w jeziorze Kinneret wzrósł o 7 cm.


    7 stycznia 2018 r.

na porannym posiedzeniu rządu premier Benjamin Netanjahu powiedział: „Całkowicie zgadzam się z ostrą krytyką Trumpa wobec UNRWA. Ta organizacja musi zejść ze świata. UNRWA jest organizacją, która utrwala problem palestyńskich uchodźców, a także utrwala żądania tak zwanego prawa do powrotu, co może grozić zniszczeniem państwa Izrael. UNRWA musi odejść ze świata. Istniejąca obecnie ONZ-owska komisja odmiennie traktuje różnych uchodźców na świecie. Ten absurd musi zostać zatrzymany.”


 agencja bezpieczeństwa Szin Bet poinformowała, że w 2017 r. miały miejsce 99 ataki terrorystyczne w Judei i Samarii (w 2016 r. było 269 takich ataków). Pomimo zmniejszenia się liczby ataków, wzrosła liczba ofiar: w 2017 r. w atakach zginęło 20 Izraelczyków, a 169 zostało rannych (w 2017 r. zginęło 17, a 263 było rannych). W 2017 r. siły bezpieczeństwa skonfiskowały ponad 10 mln szekli funduszy terrorystycznych w Judei i Samarii. Zlikwidowano także 42 wytwórnie broni i przejeto 455 sztuk nielegalnej broni. Podczas działań operacyjnych aresztowano 3 617 palestyńskich terrorystów (w 2016 r. aresztowano 3 143 terrorystów). W 2017 r. ze Strefy Gazy wystrzelono 35 rakiet (w 2016 r. było 15 rakiet, a w 2015 r. było 21 rakiet). W odwecie Siły Obronne Izraelazaatakowały 59 celów w Strefie Gazy, w tym wyrzutnie rakiet, przygraniczne posterunki obserwacyjne, obozy treningowe, magazyny broni i inne. Granicę izraelsko-egipską nie przekroczył żaden nielegalny imigrant. Natomiast na Wzgórzach Golan podjęto działania na rzecz pomocy dla społeczności druzyjskiej mieszkającej w ogarniętej wojną domową Syrii, ale pomocy udzielano także innym Syryjczykom. Ogółem w 2017 r. izraelskie służby medyczne pomogły 917 ofiarom syryjskiej wojny. Pomoc humanitarna przekazana do Syrii obejmowała prawie 543 tys. ton paliwa, 694 ton żywności, oraz ponad 6 tys. pieluszek dla dzieci i 14 tys. opakowań multiwitamin dla dzieci. Przy granicy z Syrią powstał szpital polowy, w którym leczono 2 667 pacjentów. Obecnie w izraelskich zakładach karnych przebywa 6,5 tys. palestyńskich wieźniów bezpieczeństwa, w tym 350 nieletnich (9 dziewcząt), 58 kobiet, 11 członków parlamentu Autonomii Palestyńskiej i 22 dziennikarzy. 450 z nich zostało zatrzymanych na mocy nakazu administracyjnego. 84,8 % więźniów pochodzi z Judei i Samarii, 10 % z obszaru Jerozolimy i 5,2 % ze Strefy Gazy. Zamykając dane statystyczne poinformowano, że Siły Obronne Izraela w 2017 r. otrzymały 30 nowych czołgów Merkava, 30 transporterów opancerzonych Eitan, 7 samolotów myśliwskich F-35, 180 bezzałogowych dronów różnych odmian oraz ponad 2 tys. nowych celowników optycznych.


minister energetyki Juval Steinitz polecił przwrócić pełne zasilanie energią elektryczną Strefy Gazy – oznacza to wznowienia przez Izrael dostaw 50 MW energii. Autonomia Palestyńska zobowiązała się do pełnego pokrywania wszystkich związanych z tym opłat. W czerwcu 2017 r. władze Autonomii Palestyńskiej zredukowały te płatności z 40 mln szekli miesięcznie do 25 mln szekli, w wyniku czego Izrael zmniejszył dostawy energii elektrycznej do Strefy Gazy. Obecnie istnieje dziesięć linii przesyłowych wysokiego napięcia, które mogą dostarczyć nawet 120 MW do Strefy Gazy.


 Bank Izraela poinformował, że rezerwy walutowe w grudniu 2017 r. wzrosły do 113 mld $, co stanowi wzrost o 931 mln $ w porównaniu z poprzednim miesiącem. Rezerwy stanowią 33% PKB. Wzrost rezerw walutowych wynika z zakupów Banku Izraela i transferów rządowych.


 al-Fatah wydał oficjalne oświadczenie podkreślające, że w świetle amerykańskiego uznania Jerozolimy jako stolicy Izraela i decyzji Knesetu dotyczące Jerozolimy, nie ma innego wyjścia, jak tylko optymalnie wykorzystać siły narodu palestyńskiego, aby wzmocnić jedność narodową. Fatah wezwał mieszkańców Autonomii Palestyńskiej oraz wszystkie palestyńskie organizacje do zjednoczenia się wokół przywództwa Mahmouda Abbasa w kampanii, którą prowadzi w obronie Jerozolimy. Definiując obecną sytuację polityczną jako „niebezpieczny etap historyczny”, oświadczenie wezwało Palestyńczyków do wzniesienia się ponad polityczne podziały. 14 stycznia Rada Centralna Organizacji Wyzwolenia Palestyny ma dokonać przeglądu ogólnego procesu politycznego i stosunków z Izraelem oraz Stanami Zjednoczonymi. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Hamasu i Islamskiego Dżihadu.


wysoki członek Hamasu, Sami Abu Zuhri, ostrzegł, że amerykańska decyzja o zamrożeniu funduszy dla UNRWA ma na celu uniemożliwienie prawa powrotu palestyńskich uchodźców.


 jordański minister spraw wewnętrznych Ghaleb Zu’bi odwiedził meczet Al-Aksa w Jerozolimie. Była to pierwsza oficjalna wizyta jordańskiego urzędnika w Jerozolimie po ogłoszeniu decyzji prezydenta Trumpa. Wieczorem Ghaleb Zu’bi spotkał się w Ramallah z palestyńskim przewodniczącym Mahmoudem Abbasem.


8 stycznia 2018 r.


policja graniczna opublikowała nagranie video z grudniowego aresztowania dwóch beduińskich kobiet, które współpracowały z ISIS i planowały przeprowadzenie ataków terrorystycznych przeciwko Żydom. Zatrzymanie odbyło się w pobliżu miasta Lakija na Negewie.


 grupa zadaniowa ds. bezpieczeństwa narodowego w gabinecie premiera ostrzegła członków parlamentarnej komisji spraw zagranicznych i obrony, że w 2018 r. prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze może przekształcić wstępne dochodzenie przeciwko Izraelowi w pełne śledztwa w sprawie izraelskich działań militarnych podczas operacji Obronny Brzeg w Strefie Gazy w 2014 r. Podkreślono, że jeśli nadal będzie utrzymywać się stagnacja w procesie pokojowym, albo jeśli dojdzie do eskalacji przemocy, wysiłki Autonomii Palestyńskiej w celu delegitymizacji i bojkotu Izraela mogą być zintensyfikowane. Może to stanowić poważne zagrożenie, którego nie wolno lekceważyć.


Bank Izraela oświadczył, że nie będzie uznawać wirtualnych walut takich jak bitcoin za rzeczywistą walutę, ponieważ trudno jest opracować odpowiednie regulacje prawne do monitorowania ryzyka związanego z taką działalnością dla banków i ich klientów. Oświadczenie wydano w związku ze skargami klientów na działania banków, które utrudniały przelewanie pieniędzy na swoje rachunki ze sprzedaży bitcoinów. Oświadczenie mówi, że wirtualne waluty powinny być postrzegane jako aktywa finansowe. Zwrócono przy tym uwagę, że konieczne jest dokładne zbadanie rynku walut wirtualnych, ponieważ są one wykorzystywane przez organizacje przestępcze i terrorystyczne do prania brudnych pieniędzy.


 wieczorem palestyński terrorysta usiłował wejść z ukrytym nożem na teren Grobowca Patriarchów w Hebronie, w Judei. Izraelscy żołnierze zatrzymali go na punkcie kontrolnym.


 szwajcarska gazeta Basler Zeitung napisała, że Izrael i Arabia Saudyjska współpracują przeciwko rosnącym wpływom Iranu na Bliskim Wschodzie. Współpraca rzekomo dotyczy kwestii militarnych i bezpieczeństwa, pomimo, że oba państwa nie utrzymują otwartych stosunków dyplomatycznych. Podobno Iran zwrócił się do Izraela z zapytaniem o możliwość zakupu systemów broni przeciwpancernej oraz systemu obrony przeciwrakietowej Iron Dome.


wieczorem spłonęły dwa sklepy z żywnością koszerną na przedmieściach Paryża (Francja). Policja podejrzewa podpalenie. Dwa tygodnie temu na obu sklepach wymalowano swastyki.


9 stycznia 2018 r.


ministerstwo obrony opublikowało memorandum wzywające Autonomię Palestyńską do zniesienia korzyści finansowych dla terrorystów i ich rodzin. Zaproponowano, aby kwotę wypłacaną przez palestyńskie władze na ręce terrorystów, potrącać ze środków finansowych pobieranych przez Izrael z opłat celnych i podatków. Minister obrony Avigdor Liberman powiedział: „Autonomia Palestyńska każdego roku wypłaca terrorystom i ich rodzinom ponad miliard szekli, zachęcając i utrwalając terror od momentu, gdy te płatności i kwoty zostaną ustalone zgodnie z powagą przestępstwa i długością wyroku uwięzienia – co oznacza, że „ktoś, kto zamordował i otrzymał dożywocie, otrzyma o wiele więcej pieniędzy – stanowi to finansowanie ataków terrorystycznych na obywateli Izraela. Oznacza to, że Autonomia Palestyńska popiera terroryzm.” Według statystyk, Autonomia Palestyńska wypłaciło uwięzionym i uwolnionym terrorystom ponad 550 mln szekli (159 274 500 $), a rodziny samobójców i rannych terrorystów otrzymały około 687 mln szekli (198 994 312 $). Płatności te wynoszą łącznie 1 237 mln szekli (358 mln $), czyli około 7% całkowitego rocznego budżetu Autonomii Palestyńskiej. Statystyki pokazują, że przeciętny terrorysta siedzący w więzieniu przez 3-5 lata, otrzyma 2 000 szekli miesięcznie, a terrorysta skazany na 20-35 lat więzienia otrzyma 10 000 szekli miesięcznie na resztę jego lub jej życia. Zamężny terrorysta otrzyma dodatkowe 300 szekli miesięcznie, a także 50 szekli miesięcznie na każde dziecko. Terrorysta z Jerozolimy otrzyma dodatkowe 300 szekli miesięcznie, a izraelski Arab otrzyma dodatkowe 500 szekli miesięcznie. Dla porównania mediana wynagrodzenia w Izraelu wynosi około 6 426 szekli miesięcznie. Memorandum zostanie przekazane do ministerialnego komitetu ds. legislacji do zatwierdzenia, a następnie do głosowania w Knesecie.


komitet do spraw planowania w Judei i Samarii zatwierdzi budowę 1 985 nowych domów mieszkalnych do natychmiastowego wybudowania, a także 2 500 mieszkań do zaplanowania ich wybudowania w ponad 20 żydowskich osiedlach w Judei i Samarii. Minister obrony Avigdor Liberman powiedział: „Zobowiązaliśmy się zatwierdzić kilka etapów budowy w Judei i Samarii, i teraz stoimy za naszymi słowami: 1285 jednostek zostało zatwierdzonych do budowy.”


 wieczorem Palestyńczycy obrzucili kamieniami autobus przy dzielnicy Pisgat Zeev w Jerozolimie. Ranny został kierowca.


 w południe jeden z najwyższych rangą urzędników Hamasu, Imad al-Alami, został ciężko postrzelony w swoim własnym domu w Gazie. Hamas poinformował, że doszło do przypadkowego samopostrzelenia, podczas sprawdzania broni. Jednak okoliczności incydentu są niejasne.


po południem palestyńska terrorystka wyciągnęła nóż na punkcie kontrolnym przy osiedlu żydowskim Shilo w południowej Samarii. Na wezwanie izraelskich żołnierzy do zatrzymania się, kobieta rzuciła nóż. Po aresztowaniu, znaleziono przy niej jeszcze butelkę z benzyną.


palestyńscy terroryści wieczorem ostrzelali z przejeżdżającego samochodu żydowski samochód przy osiedlu Havat Gilad w środkowej części Samarii. Ciężko ranny został 1 Izraelczyk, który zmarł po przewiezieniu do szpitala. Napastnicy zbiegli.


syryjskie media poinformowały, że nad ranem co najmniej 4 izraelskie rakiety spadły na bazę syryjskiej armii w Al-Qutayfah, na północny wschód od Damaszku. Raporty mówią, że rakiety zostały wystrzelone przez izraelskie samoloty, które znajdowały się w libańskiej przestrzeni powietrznej. Prawdopodobnie, równocześnie na cele spadły rakiety klasy ziemia-ziemia, wystrzelone z Izraela. Syria twierdzi, że jej system obrony powietrznej przechwycił kilka pocisków. Celem miały być magazyny z syryjskimi rakietami Scud. Izrael nie skomentował tych doniesień.


 syryjskie ministerstwo spraw zagranicznych zwróciło się do Sekretarza Generalnego ONZ i Rady Bezpieczeństwa ONZ oskarżając Izrael o przeprowadzenie ataku lotniczego na przedmieścia Damaszku. „Agresywne zachowanie Izraela doprowadzi do eksplozji w regionie i skomplikuje sytuację. Izrael wspiera terror i utrwala okupację arabskich terytoriów.”


 niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych wezwało irańskiego ambasadora w Berlinie i udzieliło mu pouczenia po tym, jak obywatel Pakistanu został skazany za szpiegostwo na rzecz Iranu przeciwko żydowskim urzędnikom w Niemczech. Powiedziano, że działania Iranu „są niedopuszczalne i nielegalne”, dodając: „musicie natychmiast zaprzestać szpiegowania przeciwko Izraelowi lub jakiemukolwiek innemu krajowi na ziemi niemieckiej.”


. podczas gwałtownych zamieszek w Tunezji, demonstranci zaatakowali synagogę El Ghriba położoną na wyspie Dżerba. Synagoga została obrzucona koktajlami Mołotowa i została uszkodzona. Bombami zapalającymi zaatakowano także sąsiednią szkołę żydowską. Nikt nie został ranny.


10 stycznia 2018 r.


premier Benjamin Netanjahu obiecał rano, że siły bezpieczeństwa złapią terrorystów, którzy wczoraj zamordowali rabina Raziela Szewacha. „Rozmawiałem dzisiaj z szefem służby bezpieczeństwa Szin Bet, a on poinformował mnie o intensywnym dochodzeniu w sprawie wczorajszego morderczego ataku. Nie mam wątpliwości, że to tylko kwestia czasu, mam nadzieję, że nie dużo czasu, a schwytamy tych morderców. Jesteśmy w to zaangażowani w to.”


 minister obrony Avigdor Liberman oświadczył rano, że w odpowiedzi na wczorajsze zabójstwo rabina Raziela Szewacha, nakazał swojemu urzędowi zająć się legalizacją żydowskiego osiedla Havata Gilad w Samarii. „Siły bezpieczeństwa ścigają terrorystów, którzy zamordowali rabina Raziela Szewacha. Niech Bóg pomści jego krew. Czuję ból i smutek jego żony Jael i jego sześciorga dzieci. Poinstruowałem szefów Ministerstwa Obrony, aby pomogli rodzinie i mieszkańcom Havata Gilad. Rozkazałem również zbadanie możliwości zalegalizowania Havata Gilad i uczynienia go wspólnotą pomiędzy innymi osadami w Judei i Samarii.” Osiedle Havat Gilad zostało założone w 2002 roku, i nazwane na cześć Gilada Zar, koordynatora bezpieczeństwa Rady Regionalnej Szomron, który zginął w ataku terrorystycznym.


ambasador Stanów Zjednoczonych w Izraelu David Friedman potępił wczorajszy atak terrorystyczny, w którym zginął rabin Raziel Szewach. „Izraelski ojciec szóstki dzieci, ubiegłej nocy został z zimną krwią zabity przez palestyńskich terrorystów. Hamas pochwala zabójców, a ustawy Autonomii Palestyńskiej zapewniają im finansowe nagrody. Nie ma potrzeby dalszego poszukiwania, dlaczego nie ma pokoju.”


 Ruch Derech Chaim na czele którego stoi rabin Icchak Ginsburgh zażądał zniesienia Autonomii Palestyńskiej. „Rozlana krew rabina Raziela Szewacha woła o pomstę na mordercach, ich emisariuszach i ich zwolennikach. Krew tysięcy ofiar zamordowanych od czasów Porozumień z Oslo zobowiązuje nas, abyśmy zdemontowali Autonomię Palestyńską, ucieleśnienie morderczych wrogów w sercu naszego kraju. Zamiast mówić o zezwoleniu na karę śmierci dla terrorystów, nadszedł czas, by polityka bezpieczeństwa objęła eliminację organizacji terrorystycznych i skuteczne odstraszanie, zrodzone z uznania naszych praw do tej ziemi. Czujemy przerażający ból rodziny, który jest bólem całego narodu. Bóg może położyć kres naszym cierpieniom i dać nam prawdziwe przywództwo.”


 Siły Obronne Izraela przeprowadziły w nocy operację antyterrorystyczną w okolicach żydowskiego osiedla Havata Gilad w Samarii. Otoczono sąsiednie arabskie wioski, a następnie przeszukano domy w poszukiwaniu terrorystów. Wydano oświadczenie: „W związku z oceną sytuacji bezpieczeństwa postanowiono wzmocnić obszar Judei i Samarii dodatkowymi siłami. Siły Obronne Izraela będą działać dzień i noc, aby chronić bezpieczeństwo mieszkańców obszaru i mieszkańców państwa Izrael.


szef Sztabu Generalnego gen. Gadi Eizenkot odwiedził rano miejsce wczorajszego ataku terrorystycznego przy osiedlu żydowskim Havata Gilad w Samarii. Na miejscu zapoznał się z podjętymi działaniami. Siły Brygady Samaria nałożyły blokady drogowe na okoliczne wioski oraz rejon miasta Nablus. Wzmożono także działania wywiadowcze w celu zlokalizowania sprawców ataku. Eizenkot powiedział: „Naszym głównym zadaniem jest odnalezienie komórki, aresztowanie jej członków i zapobieganie kolejnym incydentom, a także przygotowanie się do dalszych działań w Judei i Samarii w najbliższych dniach.” Podczas tej wizyty kilku żydowskich osadników krzyczało: „Eizenkot, dlaczego zasługujemy na to?”, „Przywróć punkty kontrolne!” i „Ostrzegaliśmy cię wcześniej – dlaczego nie zablokowałeś Nablusu?” Żołnierze usunęli aktywistów.


 wieczorem palestyńscy terroryści wystrzelili ze Strefy Gazy rakietę, która spadła w obszarze strefy.


11 stycznia 2018 r.


premier Benjamin Netanjahu nakazał natychmiastowe podłączenie żydowskiego osiedla Havata Gilad w Samarii do izraelskiej krajowej sieci energetycznej. Osiedle to zostało na początku 2006 r. przeznaczone do likwidacji, w ramach większego planu likwidacji placówek osadniczych w Judei i Samarii. Przewodniczący samorządu regionalnego Samarii, Jossi Dagan podziękował za to premierowi i dodał: „To pierwszy krok. Dziękuję premierowi za decyzję związania Havata Gilad z siecią elektryczną, a teraz oczekujemy, że rząd uzna Havata Gilad za pełnoprawne osiedle.”


rano rząd rozpoczął prace nad budżetem na lata 2018-2019. Minister finansów Mosze Kahlon zaproponował zmniejszenie ilości ministerstw, poprzez likwidację lub scalenie z innymi. W budżecie uwzględniono dodatkowe pieniądze dla oświaty i reformę opieki pielęgniarskiej, której koszt szacuje się na ponad 1 mld szekli. Duże kontrowersje budzi propozycja zmniejszenia budżetu ministerstwa spraw zagranicznych, co doprowadzi do zamknięcia 22 ze 103 misji dyplomatycznych Izraela na świecie (będą one stopniowo zamykane do końca 2020 r.). Zaoszczędzone środki zostaną skoncentrowane na działalności dyplomatycznej w kilku krajach o najważniejszym dla Izraela znaczeniu. Plany te jednak wywołują dużą frustrację wśród pracowników korpusu dyplomatycznego. Oczekuje się, że prace nad budżetem mogą potrwać do trzech miesięcy.


. ministerstwo edukacji poinformowało, że budżet edukacji na lata 2018-2019 wzrośnie o 2,5 mld szekli (wzrost o 4,4%) do wielkości 59 mld szekli. Jest to odpowiedź na szerokie potrzeby edukacyjne, a przede wszystkim nowy program mający na celu skrócenie przerwy wakacyjnej. Ponadto, reforma będzie nadal promować matematykę i badania naukowe, z naciskiem na język angielski. Ponadto, budżet gwarantuje zwiększoną pulę środków na programy obliczone na zmniejszenie różnic społecznych i pobudzenie północy kraju.


 koordynator działań rządowych na terytoriach, gen. Joav Mordechai, powiedział, że pomimo dziesięcioleci międzynarodowej pomocy finansowej mającej na calu stworzenie podstaw niezależnej palestyńskiej gospodarki, Autonomia Palestyńska nadal jest całkowicie zależna od gospodarki Izraela. W ciągu ostatnich 5 lat nastąpił 50% spadek zagranicznej pomocy dla Autonomii Palestyńskiej. „Widzimy palestyńską gospodarkę jako ważną dla naszego bezpieczeństwa narodowego.” Obecnie budżet Autonomii Palestyńskiej wynosi 15 mld szekli – jeszcze pięć lat temu 30% tego budżetu zależało od zagranicznej pomocy, która zmalała o 50%. W latach 2014-2017 wielkość zagranicznej pomocy udzielonej Autonomii Palestyńskiej wynosiła 16 mld $. „Pomyślcie, co by się stało, gdyby te pieniądze zostały zainwestowane w rozwój infrastruktury i tworzenie miejsc pracy. Te pieniądze obecnie trafiają do nadętego systemu publicznego, o wysokim poziomie korupcji, a ostatnio słyszeliśmy o tym, że jest on wykorzystywany do płacenia wynagrodzeń rodzinom uwięzionych i zmarłych terrorystów, mimo że jest to nielegalne.” Mordechai zwrócił także uwagę na Strefę Gazy, gdzie bezrobocie wśród młodych ludzi wynosi 60%. „Mogę podać wiele innych statystyk, ale problem jest głównie spowodowany przez Hamas i Autonomię Palestyńską. Jednakże, Izrael wciąć może bardzo silnie oddziaływać na nich. Jeśli Hamas w Strefie Gazy odłoży broń, tunele, przemyt broni i rozwiąże problem zaginionych i uwięzionych osób, dyrektywa dyplomatyczna może dać Gazie wielką szansę gospodarczą. Będzie można tam zainwestować w infrastrukturę, wydobycie gazu, i przekształcić ją w coś bardzo udanego. Podsumowując, chcę powiedzieć, że niepowodzenia gospodarcze w obszarach niewłaściwie zarządzanych mogą wywołać terror i wojnę. Stabilna gospodarka nie potrzebuje wojen ani konfliktów, które stara się opóźniać. Jest to dodatkowy aspekt koncepcji bezpieczeństwa Izraela.”


 Komitet Osadników Samarii poinformował, że w dniu jutrzejszym zorganizuje marsz protestacyjny, który wyruszy w żydowskiego osiedla Havata Gilad w Samarii pod hasłem „Podnieście głowy. Machajcie flagami”. Przewodniczący komitetu, Tzachi Dickstein powiedział: „Kiedy Żydzi nie mogą wrócić do swoich dzieci, nie ma powodu, aby terroryści z Nablusu swobodnie poruszali się po drogach i otwartych punktach kontrolnych, żyjąc pełną piersią. Nadszedł czas, aby energicznie działać przeciwko agitatorom i rodzinom terrorystów, które korzystają z pieniędzy jako nagród za mordowanie Żydów.”


wysoki urzędnik OWP, Ahmed Majdalani, poinformował, że Stany Zjednoczone przekazały Palestyńczykom poprzez Arabię Saudyjską nową inicjatywę pokojową prezydenta Trumpa. Majdalani powiedział, że propozycje Trumpa „wyeliminowały” kwestię palestyńską i skupiły się na budowie regionalnej koalicji, w której uczestniczyłby Izrael w celu zablokowania wpływów Iranu w całym regionie.


po południem 3 palestyńskie terrorystki usiłowały wejść z ukrytymi nożami na teren Grobowca Patriarchów w Hebronie w Judei. Zostały one zatrzymane przez izraelskich żołnierzy na punkcie kontrolnym.


 po południem Palestyńczycy wszczęli zamieszki przy mieście Nablus w centralnej części Samarii. Obrzucono kamieniami izraelskich żołnierzy, którzy odpowiedzieli środkami do rozpraszania tłumu. W starciach zginął 1 Arab, a 4 osoby zostały ranne.


 po południem Palestyńczycy wszczęli zamieszki przy barierze granicznej w północnej części Strefy Gazy. Gdy demonstranci usiłowali uszkodzić ogrodzenie graniczne, izraelscy żołnierze otworzyli ogień. Zginął 1 Arab, a 2 osoby zostały ranne.


Efraim

Kategorie: Polityka

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.