Polityka

Bilans demograficzny żydowsko-arabski (w granicach linii zielonej oraz w Judei i Samarii)

Bilans demograficzny żydowsko-arabski (w granicach linii zielonej oraz w Judei i Samarii)
Wg. dokumentów władz palestyńskich, izraelskiego Biura Statystycznego, Banku Swiatowego, i innych.

Podsumowanie systematycznych badań począwszy od 2004 roku.

 1. Różnica z 1969 roku pomiędzy dzietnoścą zydowsko- arabską zrównała się. (http://cbs.gov.il/shnaton66/st03_14x.pdf). (tabele dzietności wg. różnych kryteriów Centralnego Biura Statystyki – po hebrajsku. O.D.) Z różnicy 6 narodzin w roku 1969 do różnicy 0.06 w 2014: 3.17 narodzin na kobietę arabską (tendencja jest spadkowa) i 3.11 urodzin na kobietę żydowską (w tendencji wzrastającej; oraz 3.4 gdy dwoje rodziców urodziło się w Izraelu). Zawężenie pomiędzy sektorami jest dzięki przyspieszonej modernizacji w sektorze arabskim, pozycji kobiety (wciągnięcie jej do systemu nauczania i pracy, przejście ze wsi do miasta i środki antykoncepcyjne) a w sektorze żydowskim dzięki falom imigracji i bezprzykładnemu wzrostowi dzietności.
 2. Współczynnik dzietności żydowskiej jest wyższy od współczynnika dzietności w świecie muzułmańskim (bez Zyznego Półksiężyca) prócz Sudanu, Jemenu i Iraku: w Iranie – 1.83 narodzin na kobietę, w Saudii – 2.12, w Egipcie – 2.8, w Jordanii – 3.1, w północnej Afryce – 1.8 i.t.p.

 3. Bezprzykładny wzrost narodzin dzieci żydowskich w latach od 1995 roku (80 400) do 2014 roku (136 000) pomimo spadku narodzin w sektorze charedyjskim i szybki wzrost dzietności wśród rodzin laickich – wobec stabilizacji dzietności wśród kobiet arabskich w granicach „linii zielonej” (około 40 000) . W 1995 było 69% narodzin dzieci żydowskich wobec liczby całkowitej narodzin w Izraelu a w 2015 roku zbliży się do 78 %. Społeczeństwo żydowskie jest młodsze: proporcja między ogólną ilością zgonów niemowląt, a ogólną ilością urodzin zmniejszyła się z 40 % w roku 1955 do 27 % w roku 2014, gdy w arabskim sektorze wzrosła z 8 % w roku 1955 do 12.5 % w roku 2014. (http://bit.ly/1ILgupc,http://bit.ly/1QkGpXc).

4.Szybka westernizacja dzietności arabskiej w Judei i Samarii: z 5 narodzin dzieci z kobiety arabskiej w roku 2000, do 2.76 w roku 2015. Srednia wieku rodzenia wśród Arabów w Judei i Samarii: 17 w roku 2000, 22.7 w roku 2015 (CIA World Factbook).

5. Ujemny bilans roczny emigracji Arabów z Judei i Samarii powiększa się (wg danych Straży Granicznej) od roku 2000 : 25 000 w roku 2014, 20 000 w 2013, 18 000 w 2012 i.t.d. Większość emigrantów to młodzi ludzie. Zydowski bilans jest dodatni i z tendencją wzrastającą.

 1. Aktywna polityka imigracyjna, jak to było przed rokiem 1993, może spowodować falę aliji i jeszcze bardziej pomnożyć większość żydowską.
 • Ilość Arabów w Judei i w Samarii wynosi 1.7 milionów a nie 2.8 milionów (66 % wyolbrzymienia), podanych przez palestyński Centralny Urząd Statystyki, ilość emigrujących Palestyńczyków z Judei i Samarii jest większa niż Arabów w granicach „zielonej linii” .

 • Składniki wyolbrzymiania ilości ludności palestyńskiej w Judei i Samarii:

  • Około 400 000 mieszkańców mieszka ponad rok poza granicami Judei i Samarii, ale są oni dalej uważani za mieszkańców (w przeciwieństwie do procedury w Izraelu i na świecie), wg. danych Palestyńskiego Centralnego Biura Statystyki z 26.2.1998 roku, wg. danych w sieci tego biura na lata 1997 i 2007 i wg. palestyńskiego wiceministra Spraw Mewnętrznych dnia 20-10-2014, w części 6, str.25 w raporcie „Banku Swiatowego” z września 1993 roku. http://www-wds.worldbank.org/external/d … i0page.txt

  • około 300 000 Arabów jerozolimskich, posiadających niebieskie dowody osobiste (obywatele izraelscy, O.D.) są liczeni podwójnie: jako Arabowie izraelscy przez izraelskie Centralne Biuro Statystyki i jako Arabowie palestyńscy przez palestyńskie Centralne Biuro Statystyki.

  • Ponad 100 000 Arabów Judei, Samarii i (w szczególności) Gazy, którzy pobrali się z Izraelczykami, dostali niebieski dowód osobisty izraelski i są liczeni podwójnie: jako Arabowie izraelscy (przez izraelskie Biuro Statystyki) i przez Władze Palestyńskie ( przez palestyskie Biuro Statystyki)

  • Analiza systemu nauczania w Judei i Samarii przeprowadzona przez „Bank Swiatowy”http://siteresources.worldbank.org/INTW … Sept06.pdf dokumentuje wyolbrzymianie w 32 % ilości narodzin.

  • fikcyjna długość życia: palestyński spis ludności z roku 2007 zawiera Arabów którzy urodzili się w 1845 i w 1850 roku …

  1. Mocna, 66 %, większość żydowska – na terenie Judei i Samarii oraz w granicach „zielonej linii” – dalej wzrasta (6.6 milionów Zydów, 1.7 milionów Arabów w Judei i Samarii i 1.7 milionów Arabów w „Zielonej linii”) i cieszy się poparciem bezprecedensowej demografii dzietności i bilansu imigracyjnego, w porównaniu z mniejszością żydowską 9 % w roku 1900, 39% w roku 1947. Przy podziałe w 1947 roku, na obszarze żydowskim była większość żydowska tylko w 55 %.

  2. W przeciwieństwie do ogólnie przyjętego pojęcia, Izrael nie jest przed wybuchem arabskiej bomby demograficznej, lecz cieszy się poparciem nietypowo wzrastającej demografii żydowskiej.

  3. Tempo wzrostu społeczeństwa żydowskiego (szczególnie wysokiego wobec tempa w postępowych systemach gospodarczych) jest źródłem optymizmu, opartego na rzeczywistości dla wzmocnienia gospodarczego i militarnego (powiększenie siły roboczej i rekrutacji do wojska) dla ustalenia polityki opartej na pewności demograficznej i mądregowieloletniego planowania infrastruktury narodowej, która zapobiegnie „zjawisku sardynek” w systemie szkolnictwa, zdrowia, mieszkań i komunikacji.

   

  Amb. ret. Yoram Ettinger

  12.12.2015

  Amb. ret. Yoram Ettinger is a consultant on US-Israel relations as well as the Chairman of Special Projects at the Ariel Center for Policy Research. Formerly the Minister for Congressional Affairs to Israel’s Embassy in Washington, DC, Ettinger also served as Consul General of Israel to the Southwestern US. He is a former editor ofContemporary Mideast Backgrounder, and is the author of the Jerusalem Cloakroom series of reports which is featured on the ACPR website.

  tłumaczyla z hebrajskiego i przyslala

  Olga Degani

  Wszystkie tlumaczenia Olgi znajdzisz jak

  KLINIESZ TUTAJ

  Kategorie: Polityka

  Leave a Reply

  Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.