Uncategorized

WZESZŁO SŁOŃCE – NOWE PRAWO W SZWAJCARII, KONIEC Z FINANSOWANIEM ORGANIZACJI ANTYIZRAELSKICH.

Przetlumaczyla i przyslala

Olga Degani

Mamy precedens. Parlament szwajcarski zabronił anty-izraelskiego finansowania organizacji izraelskich i arabskich. Jak przebiegało głosowanie w dwóch izbach, kto nas popiera a kto jest przeciw nam, o jakich organizacjach mowa i jak powtórzyć ten sukces?


Obrazek
spoza chmur – prześwituje słońce

Moralność i sprawiedliwość są orężem. Przez dziesiątki lat nasi wrogowie, z domu i z zewnątrz, prowadzili przeciw nam, skutecznie, wojnę “wyższości moralnej”: “moralność” stała się w ich rękach bronią, aby w nas godzić i jednocześnie ukrywać ich łajdactwo. Dokonywali manipulacji poczuciem winy i postawili się w miejscu ofiary braku sprawiedliwości. Oszukaństwo było tak dobre, że wielu na świecie i nawet u nas, wstydzi się nie zgodzić się z nimi.

Jak powstrzymać atak “moralności”? Ukazując hipokryzję. Ludzie brzydzą się hipokryzji i wówczas wojna “wyższości moralnej” odwróci się przeciw tym którzy ją wszczęli i ich powali.

Mamy precedens. Parlament szwajcarski zabronił anty-izraelskiego finansowania organizacji izraelskich i arabskich. Jak przebiegało głosowanie w dwóch izbach, kto nas popiera a kto jest przeciw nam, o jakich organizacjach mowa i jak powtórzyć ten sukces? Jak nad tym panować w zakresie moralnym? Od teraz miejcie rację, nie mądrość.

Wzeszło słońce – nowe prawo w Szwajcarii, koniec z finansowaniem organizacji antyizraelskich.

Sumienie i sprawiedliwość są rodzajem broni: przez dziesiątki lat nasi wewnętrzni i zewnętrzni wrogowie prowadzili zwycięsko wojnę “wyższości moralnej”. Sumienie stało się w ich rękach bronią, godzą w nas aby ukryć swą podłość. Manipulują poczuciem winy, przedstawiając siebie jako ofiary niesprawiedliwości. Grają tak dobrze, że wielu na świecie, a także u nas, wstydzi im się przeciwstawiać.

Jak powstrzymać atak “moralny”? ukazując hipokryzję. Wówczas wojna “wyższościu moralnej” obróci się przeciw tym, którzy ją wzniecili i ich powali.

Nie tłumaczenie, lecz ukazywanie hipokryzji; nie obrona, lecz atak; oni nie są pozytywni, lecz negatywni.”Sprawiedliwość ” otrzymuje nowy wymiar: staje się narzędziem do ograniczenia przestrzeni działania przeciwnika. Od dzisiaj sprawiedliwość jest waszym przyjacielem, używajcie jej przy każdej okazji.

Nam dobre imię, zły jest wróg, nie wstydzić się tego.

 1. Już nie tylko artykuł, raport czy nawoływanie, lecz nowa faza, prawodawstwo. Parlament szwajcarski przegłosował w marcu, w Pałacu Federalnym w Bernie (poniżej o strukturze Parlamentu) prawo zabraniające rządowi szwajcarskiemu dalszego finansowania stowarzyszeń i organizacji antyizraelskich. Jest to tak dramatyczne, nagłe i tak udane, że nie ma o tym prawie żadnych informacji w prasie izraelskiej. 

Poprawiono prawo zabraniające użycia pieniędzy szwajcarskich w złej wierze, poprawkę uchwalono wczoraj 111-ma głosami, 78 sprzeciwiających się, 4 powstrzymało się od głosu.(na 200 parlamentarzystów).

“Na Radę Federalną (rząd) nakładamy od teraz odpowiedzialność za zmianę praw, zarządzeń i odpowiednich postanowień, aby Szwajcaria nie mogła finansować, nawet pośrednio, projektów Organizacji Pozarządowych (NGO) biorących udział w działaniach rasistowskich, antysemickich, podżegających do nienawiści, i w akcjach BDS (bojkot, nieinwestowanie, sankcje). Przez podżeganie do nienawiści rozumiemy kampanię organizacji pozarządowych, którą konkurenci albo rządy niezawisłe mogą uważać za prowokację. Pod BDS podciągamy działania przeciw grupom konkurencyjnym, lub przeciw państwom niezawisłym.”

Nie ma w prawie wspomnienia o Izraelu ani o Palestyńczykach, ale wszyscy rozumieją o czym mowa, a redakcja specjalnie uogólnia: odnosi się do wszystkich części Izraela, do wszystkich społeczeństw, produktów, towarów i usług.

Wnioskodawca tego nowego prawa jest z prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej (SVP), duża partia w parlamencie, Christian Imark (urodzony w 1982 roku, wschodząca gwiazda nowego pokolenia polityki szwajcarskiej, wielki przyjaciel Izraela). “Mowa o pieniądzach szwajcarskiego płatnika podatków, przepływających do organizacji, które wyrządziły pokojowi więcej szkody niż korzyści” – powiedział. Inni członkowie tej partii oświadczyli, że mowa o organizacjach wewnątrz Izraela i palestyńskich, które oczerniały Izrael, i część aktywistów tych organizacji było powiązanych, według ich oceny, z terrorem aktywnym. Zrozumcie,oni są większymi patriotami izraelskimi niż większość przemawiających w imieniu Izraela.

 1. Parlament szwajcarski składa się z dwóch izb i to prawo przyjęto w izbie niższej, w Radzie Narodów, dużą większością. Nie powinno być problemu z przyjęciem także przez izbę wyższą – Radę Kantonów. Kto głosował za tym prawem? Partia prawicowa, jak można było przypuszczać, Partia Ludowa, z 28 posłami, dwóch z nich powstrzymało się od głosu i dwoch było nieobecnych. Partia liberalna także poparła: 28 za, troje przeciw. Chrześcijaństwo demokratyczne podzieliło się: 15 za, 13 przeciw, dwa wstrzymujące się głosy. Także konserwatyści podzielili się: czworo za, dwóch przeciw, jeden nieobecny.

Kto głosował przeciw? lewica, oczywiście, socjaldemokraci i zieloni i jeszcze kilka małych partii. Lewica europejska jest antyizraelska i nawet antysemicka, głosowali ze świadomością jakie potworne organizacje finansuje Szwajcaria. Lewicowy parlamentarzysta szwajcarski (Socjal-demokraci są także w koalicji) Didier Burkhalter, prosił przed głosowaniem odrzucić tę poprawkę bo dowiedział się od Izraelczyków, zarobkujących w tych organizacjach, że “jeśli chcemy popierać Izrael, powinniśmy popierać społeczność cywilną, w nim żyjącą.” Jest to bezczelne uzasadnienie, bo wyobraźcie sobie, że powiemy, że naszym obowiązkiem jest popieranie społeczności cywilnej w Szwajcarii, i zaczniemy, powiedzmy, finansować budowanie meczetów.

Było to głosowanie w izbie niższej, Radzie Narodów, 200 deputowanych. Także w izbie wyższej, w Radzie Kantonów, 46 deputowamych, głosowanie powinno przejść gładko: 5 z Partii Ludowej, 13 liberałów, połowa chrześcijan (co najmniej 6) i jeszcze kilka z małych partii. Przeprowadzenie takiego prawa jest arcydziełem, biorąc pod uwagą, że polityka w Szwajcarii jest niejednolita, rozdrobniona i przeciwstawna, z wieloma partiami.

(Późniejszy dodatek do artykułu: 13.6.2017 propozycja tego prawa została przyjęta także w izbie wyższej, w Radzie Kantonów i stała się prawem obowiązującym.)

3. O jakich sumach mowa i o jakich organizacjach? Szwajcarskie pieniądze przepływają na nasz teren drogą sekretariatu biura Międzynarodowego Prawa Humanitarnegoznajdującego się na uniwersytecie w Birzeit, niedaleko od Abu Mazena i organizacja ta jest finansowana (około 18 milionów dolarów w ciągu czterech lat) przez Danię, Szwajcarię, Szwecję i Finlandię, większość pieniędzy dociera do organizacji palestyńskich. Organizacje Izraelskie otrzymały 10 milionów szekli w ciągu 4 lat. Organizacje palestyńskie otrzymują dodatkowo dziesiątki milionów dolarów innymi drogami. Szwajcaria finansowała czwartą część. Z punktu widzenia Szwajcarów to nie może tak dalej się ciągnąć, więc prawo zatwierdzono dużą większością głosów.

W raporcie znakomitej izraelskiej organizacji NGO Monitor, wymienionych jest kilka wrogich Izraelowi organizacji, otrzymujących pieniądze ze Szwajcarii:

“Bdil” (wymiennik, czyli w miejsce Izraela) – organizacja propagująca prawo powrotu dla “Palestyńczyków”, inicjuje roczne konkursy powrotu, a w jej symbolach jest mapa “Palestyny” na całym terytorium Izraela.

“Elhak” – (“Sprawiedliwość”, “prawa”) – organizacja palestyńska zajmująca się szykowaniem wrogich Izraelowi raportów, które przekazuje regularnie do Rady Praw Człowieka przy ONZ-cie. Organizacja ta propaguje zasypywanie sądów powództwami aby uniemożliwić im działanie. Naczelnik tej organizacji Shawan Jabarin jest jednym z przywódców organizacji terrorystycznej “Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny”, działającej także w Europie.

“Palestyńskie Centrum Praw Człowieka” (PCHR) – aktywne w próbach aresztowań naszych przywódców, gdy znajdują się w Europie.

“A- Dżamir, (“Matzpun”) organizacja powiązana z Frontem Ludowym, i wśród jej członków są przywódcy tego frontu.

“Adalla” (Równość) prowadzi na świecie bezkompropmisową wojnę przeciw swemu państwu, określa je jako rasowe i twierdzi że CaHaL przeprowadza karanie zbiorowe.

“B’Tzelem” – jeszcze jedna organizacja anty izraelska, udająca organizację pro izraelską, oskarża nas na każdym forum międzynarodowym o apartheid, rasizm, przestępstwa wojenne i burzenie domów. Ta organizacja zajmuje się donosicielstwem, fotografowaniem i przekazywaniem wiadomości obcym czynnikom.

“Yesh Din” – jeszcze jedna wroga organizacja, używająca naiwne izraelskie sądy do osłabienia państwa poprzez reprezentację Izraela jako pozbawionego legitymacji istnienia. Trudno mi zrozumieć, jak Sąd Najwyższy wciąż wpada w tę pułapkę i tego nie rozumie.

Czy zwróciliście uwagę na nazwy tych organizacji? Każda z tych nazw jest częścią wojny fałszywej wyższości moralnej.

Ponadto Szwajcaria rozdziela pieniądze pomiędzy dziesiątki organizacji lewicowych i palestyńskich i w braku finansowania może uschną – i nie będzie nadziei dla donosicieli i im podobnym (למשלשינים ולמינים אל תהיה תקווה).

 1. Doskonałą i dyskretną robotę wykonuje organizacja izraelska NGO Monitor śledząca dzień po dniu przepływy ogromnych sum pieniężnych, setki milionów szekli do tych organizacji w Izraelu, i dla instytucji palestyńskich. To MGO Monitor kieruje pracą w parlamencie szwajcarskim, lobbing, seminaria na ten temat, dostarczanie danych, informacje, itp.

Pisaliśmy o raportach tej organizacji o pieniądzach z Niemiec. Kanclerz tego państwa jest z Chrześcijańskiej Demokracji, czyli z umiarkowanej prawicy, ale minister Spraw Zagranicznych jest z lewicy socjalistycznej, nienawidzi Izraela, i ta lewica sprawia nam tam najwięcej kłopotów. (art. po polsku).


Obrazek

Post nubila phoebus (spoza chmur wyziera słońce 3:20). Bądźcie sprawiedliwi, nie mądrzy. W świecie polityczno cynicznym cel, dla którego walczycie, powinien wydawać się sprawiedliwszy niż cel dla którego walczy wróg. Siejąc wątpliwość w motywację wroga, przedstawiając go jako nikczemnego, można zmniejszyć poparcie dla niego i zakresu jego działań. Gdy mądry wróg atakuje naszą moralność, nie lamentujcie, nie desperujcie, nie denerwujcie się, jak dotąd.

Nie brońcie zawsze moralnych zarzutów wroga, lecz atakujcie go.

Kluczowa reguła: zwycięstwo w wojnie jest niemożliwe bez poparcia publicznego i politycznego, a ludzie nie będą po naszej stronie, jeśli nie będzie słuszna i sprawiedliwa. Sprawiedliwość staje się narzędziem pracy, probierzem racji, koniecznością. Na przykład osady? Bez nich nie będzie bezpiecznego istnienia dla Zydów w Izraelu. Jest to odtrutka neutralizująca zamysły wroga. To nie trudne.

Jak dozować? Słuchajcie walca Amadeusa Mozarta (Elvira Madigan), jeden z najtrudniejszych utworów do grania. Leopold, ojciec Mozarta, mówił: “zdumiewające jak to jest trudne”: nie nuty są trudne, lecz sposób ich grania, lekko i elegancko. Racja nie jest uczuciem lecz rozsądkiem, do opanowania. Grać legato, nie przerywając. Czasami głośniej, czasami ciszej, andante, ale bez przerywania.

Od dzisiaj, gdy będziecie atakowani sprawiedliwością, i to jest broń wroga na wszystko, słuchajcie w myśli Elvirę Madigan nastrajając odpowiednio waszą sprawiedliwość: lekko, nie przerywając, elegancko.

Dedykuję to drogim Szwajcarom, zaczynającym rozumieć kto ich wodził za nos przez dziesiątki lat i wyłudzał zarabiane przez nich pieniądze. Już rozumieją że co się nam przydarza, zdarzy się u nich jutro jeśli tego nie zastopują. Po sobocie zawsze następuje niedziela (art. po polsku). Ten proces powinien stać się światowy. Mamy precedens.

Jest światło, należy je nieść,
– jest sprawiedliwość.

5.Dlaczego Szwajcarzy sprawili taką niespodziankę?
 Może być tego kilka przyczyn. Pierwsza, ekonomiczna. W czasach kryzysu światowego, obywatele mają dosyć wyrzucania pieniędzy na islamskie organizacje podżegania i nienawiści. Nie widać rezultatów pokojowych i nie ma pieniędzy. Popularne jest dzisiaj pokazanie społeczeństwu, że oszczędzono dla niego ogromne sumy.

Drugą przyczyną jest spadek zainteresowania kwetią palestyńską w mediach światowych i wśród publiczności. Przed sześciu laty my byliśmy w centrum zainteresowania, ale zainteresowanie przesunęło się na Syrię, Irak, Libię, Jemen i na imigrację milionów uchodźców. Widzieliśmy ten efekt w pieniądzach odpuszczenia (art. po polsku), w efekcie tulipanu i w Swiętym Pucharze.(art. po hebrajsku), czar trwa.

Trzecią przyczyną są oni sami. “Czy rząd szwajcarski zgodziłby się, aby ich byli żołnierze urządzali spotkania i rozpowiadali po świecie jaką tragedią jest wojsko szwajcarskie? (mam na myśli “Breaking the Silence”) z anonimowymi świadkami. Ponadto, czy rząd szwajcarski zgodziłby się aby te organizacje były finansowane przez obce rządy? Jest to wyraźne naruszenie suwerenności, nie mozna się na to zgodzić” , twierdzi największa partia szwajcarska. Szwajcaria rozumie to doskonale, tylko my nie możemy tego pojąć. Szwajcarzy obawiają się, że co się dzieje dziś w Izraelu, jutro będzie w Szwajcarii. W żadnym razie nie przyszedłby im pomysł przeprowadzać wywiady od rana do wieczora z tą zdradziecką organizacją we wszystkich państwowych mediach, jak to się dzieje u nas.

Szabtai Cvi przeszedł dopiero co na islam, więc jak się uzdrowimy?? (art. po hebrajsku)

6.Jest to także dowód na wzrastający na sile efekt Trumpa, teraz już rozumiecie dlaczego tak było ważne aby Trump wygrał wybory. Nawet jeśli nic dla nas nie zrobi, przyjacielskie wyróżnienie, które nam okazuje, sprawia ogromne wrażenie na tych drapieżnych wilkach wokoło. To wyróżnienie wzmacnia nas i dlatego widzimy poparcie także w Szwajcarii. Także obnażanie antysemityzmu daje rezultaty: antysemityzm wzmaga się i dlatego wielu odraża i przeraża. Dziś przeciw Zydom, jutro przeciw nim.

Silnego – popierają, słabego – jeszcze bardziej osłabiają. Trump i parlament szwajcarski popierają nas bardziej niż my raczymy sami siebie popierać.

 1. Znaczy to, że Kneset powinien w dalszym ciągu ustalać prawa narodowe; faktycznie, prawo szwajcarskie, tak samo jak nasze, jest przeciw organizacjom “działającym przeciw grupom konkurencyjnym i państwom niezawisłym”. No i, jeśli nie będziemy alarmować, że nam ta działalność przeszkadza, to jak nam pomogą?

Ci, którzy nas popierają myślą podobnie jak my i oczekują, że ustanowimy podobne prawo, dlatego arabska mniejszość parlamentarna panikuje. Arabowie rozumieją, że tendencja w Europie zaczęła się zmieniać, obraca się przeciw nim. Posłowie syjonistyczni powinni zrozumieć, że sama działalność ustawodawcza przyspiesza podobną działalność na świecie. Wzajemne sprzężenie.

 1. To prawo szwajcarskie pomaga zrozumieć także tym, którzy zwątpili w słuszność naszej drogi, bo przecież przeciwnik prowadzi wojnę dokładnie przeciw naszej słuszności, naszej racji. Jesteśmy dorośli, zawsze mądrzy, ale mieprawiedliwi, nie mamy racji. I tutaj przypominają nam Szwajcarzy, że właśnie sprawiedliwość po naszej stronie, że to Arabowie używają przeciw nam wulgarnych, niedozwolonych środków antysemickich. To nie nasza wina, nie bezpośrednia i nie pośrednia, bez żadnych zastrzeżeń ani nakładania na nas częściowej odpowiedzialności. Parlament szwajcarski dodał nam mocy i tak powinien się zachowywać suweren, nie bać się tego, co o nim powiedzą.

To prawo ma siłę odstraszającą wobec obcych i jednocześnie stanowi legitymację dla nas. Broni nas na zewnątrz i od wewnątrz.

Obrazek

Poddaliście się wrogowi w strefie moralnej? Ograniczyliście swoją działalność. Jak ograniczyliście? Konieczne postępowanie które chcielibyście zastosować, może być zmanipulowane zarzutem braku sprawiedliwości, który wróg Wam przylepił, więc zawahacie się przed podjęciem tego postępowania.

Na zdjęciu Parlament szwajcarski. Macie rację, zwiększyliście zakres wolności waszego działania.

Petrodolary, Washington i eliksir życia Ofelii (art. po hebrajsku)

9. To znaczy, będą nowe prawa syjonistyczne – nie bać się, na przykład: Prawo Podstawowe: Język Hebrajski. Prawo to nada językowi hebrajskiemu status języka oficjalnego, ponad innymi językami. Nie do przyjęcia jest, że w jedynym na świecie państwie żydowskim język hebrajski nie ma priorytetu. Aharon Barak, swym orzecznictwem w czasach Oslo wymusił używanie języka arabskiego na tablicach kierunkowych i na szyldach nazw ulic, bo jesteśmy państwem dwunarodowym. Obecnie nadszedł czas powrotu do poprzedniego statusu. Języki arabski i angielski będą w dalszym ciągu językami oficjalnymi, ale podrzędnej ważności. Jest na świecie ponad 20 państw w których jedynym oficjalnym językiem jest arabski, więc tak powinno być u nas z językiem hebrajskim. Dlaczego są tego przeciwnicy? Bo hebrajski jest największym zwycięstwem Syjonizmu. (art. po hebrajsku). Klej, który zlepia nas wszystkich.

W tym jubileuszowym roku wyzwolenia, Jerozolima dostanie od parlamentu specjalny prezent: język hebrajski, będący ogniwem łączącym nas z przeszłością, z teraźniejszością i ze wspaniałą przyszłością.

Nadaje rację wszystkiemu, to nie tylko język, lecz cywilizacja.

 1. Teraz, należy wziąść to prawo szwajcarskie, skopiować go takim jak jest przez inne parlamenty i niespodziewanie okaże się to możliwe do osiągnięcia, bo czasy są już inne. Trzeba zacząć w dwóch państwach rządzących przez prawicę: Anglia z okazji stulecia deklaracji Balfoura, i Holandia. Jeśli prawo zostanie ustanowione w tych dwóch państwach, będzie to ogromne osiągnięcie. W tych państwach ostro krytykują nieuczciwe przelewanie pieniędzy, krwawe weksle (art. po polsku) które płacono kiedyś bezmyślnie i nadszedł czas wstrzymania tych płatności.

Tam, gdzie prawica dojdzie do władzy, jest realna szansa, że to prawo przejdzie, odnosi się to także do Norwegii, Danii i, oczywiście USA. Największym donatorem wiecznej antysemickiej organizacji UNRWA to kongres amerykański i także tu nadszedł czas na zmiany.

Zrozumcie, nigdy nie wolno poddawać się oszukaństwom wroga, który zyskuje poparcie od wewnątrz, i pamiętajcie że w życiu zawsze po chmurach – phoebus (post nubila phoebus). Czyli spoza chmur wyziera słońce.

Jest precedens, jest światło.
Należy nieść je dalej.

14.6.2017

Obrazek

Dr Guy Bechor, heads the Middle East Division at the Lauder School of the Government. He has written several books and academic articles on Arab civil law and the politics and history of the Arab Middle East. Dr. Bechor has served as a lecturer and consultant to the IDF, Israel Police and Israeli Ministry of Foreign Affairs. He helped establish the Arabic website of the Yedioth Aharonot daily newspaper and has been an Arab affairs commentator for leading newspapers and TV stations like CNN, Al-Jazeera and the BBC. Dr. Bechor is a member of the Israeli Bar Association and the Israeli Press Council.

Tłumaczenie z hebrajskiego przez Olgę Degani

Wszystkie wpisy Olgi

TUTAJ

 

http://fzp.net.pl/opinie/wzeszlo-slonce-nowe-prawo-w-szwajcarii-koniec-z-finansowaniem-organizacji-antyizraelskich

Kategorie: Uncategorized

1 odpowiedź »

 1. To nie jest przypadkiem, ze Szwajcaria byla ostatni deska ratunku
  w czasie II Wojny Swiatowej…
  Spytajcie Dr. Ruth Westheimer, totalnie osieroconej,
  tam ” znalazla ” rodzine ” Ludzka.
  Blogoslawiony kraj…

  Where else, but here Misiu and ” Corp “.is possible
  to get such a wonderful news in wholesome presentation
  of the facts,that may open “gates ” to others
  Thank You Olga Degani for great translation
  Dear Dr. Guy Bechar , master critic, writer, thinker
  and leader into minds of Average ” Joe ” ( me…)
  and others who are truly concern.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.