Ludwik Hirszfeld

Nadeslala Roza Fisch

reunion 69 .1

 

Nazwał grupy krwi i odkrył prawo ich dziedziczenia, urodził się w Warszawie

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: