Krakowskie Getto 1942

.

Film przedstawiający codzienne życie Żydów w krakowskim getcie w 1942 roku. Życie w głodzie, tłumie i zamknięciu…

W marcu 1941 roku Otto Wachter, niemiecki gubernator dystryktu krakowskiego, wydał rozporządzenie, w którym stwierdzał, że „ze względów zdrowotnych i policyjnych” konieczne jest utworzenie „żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej”.

 

Przyslala Janina Dril to sa dwa filmy.Drugi pooli sie otwiera

 

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: