Polityka

BRYTANIO, TROSZCZ SIĘ O SIEBIE

Artykuł o sytuacji w Anglii, sprzed plebiscytu, następny artykuł Dr G. Bechora, który przetłumaczę, będzie o tym jak Anglia rozpoczęła rewolucję w Europie, decyzją odejścia od Unii.

Olga

29.8.2015

 

b.1 Zadbaj o silnych synow

 Miliony z Syrii i połowa tej liczby z Iraku szykują się do Europy. Wielu z nich pragnie dostać się na Wyspy Brytyjskie. Europa, po drugiej wojnie światowej trzyma się “Praw Człowieka” jako gwarancji istnienia, ale dzisiaj te same “Prawa Człowieka” są gwarancją jej zniszczenia: 
kazus Anglia.  
 
 “Brytanio, troszcz się o siebie”: Wyspa brytyjska straciła panowanie nad własnym losem
Od XVI wieku aż do lat dwudziestych: Wielka Brytania zdobywała świat. 
 
Lata czterdzieste i pięćdziesiąte dwudziestego wieku : Brytanie odizolowała się od zdobytych terrenów.
 
Lata dziewięćdziesiąte XX wieku: świat zdobywa Wielką Brytanię.
 .
1. Z charakterystycznym angielskiej biurokracji opóźnieniem, opublikowano w tym miesiącu dane tyczące imigracji do i emigracji z Wysp Brytyjskich w przeciągu roku, do marca 2015  i jak zwykle, udają zdumienie. Imigracja legalna do Zjednoczonego Królestwa wzrosła o 28 % w porównaniu z rokiem poprzednim, znowu wzrosła, jak co roku. Ten wykres wskazuje różnicę między imigracją do i emigracją z Wysp i w tym roku różnica wynosiła 330 000, znowu szczyt, na Wyspy przybyło 650 000 nowych mieszkańców, wobec 300 000, którzy je opuścili. Zanim przejdę do następnych danych dodam ze smutkiem, że emigranci to mózgi biznesu i ludzie z wyższym wykształceniem, w ramach ucieczki mózgów, natomiast imigranci są w większości niewykwalifikowanymi robotnikami i wątpliwe, czy będą płacić podatki.
Połowa imigrantów przybywa z Unii Europejskiej – Rumuni, Polacy, Bułgarzy, wschodni Europejczycy, także z Grecji, Hiszpanii i Portugalii.  Druga połowa imigrantów przybywa spoza Unii Europejskiej, przede wszystkim z Chin, Indii, Rosji, Ukrainy, Bliskiego Wschodu i z Afryki. W Wielkiej Brytanii wymienia się ludność, z przyspieszenim wzrastającym z roku na rok. Brytyjski Minister Bezpieczeństwa i Imigracji James Brokenshire zareagował w tym tygodniu na te dane, że jest nimi głęboko rozczarowany.
 
Po raz pierwszy ilość obcych legalnych mieszkańców przekroczyła na wyspach 8 milionów ludzi, (8.3 miliony) co stanowi 13 procent mieszkańców Wysp.  
b2
Na tym wykresie widać wyraźnie wzrost po 2012 roku, gdy Bliski Wschód zaczął pojmować, że się kompletnie rozpada. Wykres jest aktualny do roku 2014. Dane na marzec 2016 będą zdumiewające, bo Brytyjczycy wpadli w prąd migracji, której niesposób powstrzymać. Jakieś dziesięć milionów Syryjczyków i około połowa tej ilości ludności z Iraku przenosi się do Europy. Wielu z nich pragnie dotrzeć do Wysp Brytyjskich.
Te dane tyczą imigrantów legalnych, ale są jeszcze miliony nielegalnych na Wyspach. Jak z tym walczyć? Jesienią wejdzie w życie prawo według którego nielegalni imigranci pracujący nielegalnie będą zamykani w więzieniu na pół roku (czy Brytaniia wytrzymałaby egzamin “BaGaCu” *? Od dzisiaj powinniśmy zaprowadzić to angielskie prawo u nas), ponadto przeciw pracodawcom będą wydawane zarządzenia zamknięcia przedsiębiorstwa. Za późno, to już nie powstrzyma wędrówki ludów.
.

2. Dlaczego miliony w Unii Europejskiej i poza Unią chcą tylko Brytanii? Najpierw, ci z Unii: od momentu gdy państwa Europy wschodniej weszły w Unię, wolno obywatelom mieszkać gdzie chcą, w całej Unii, więc chcą poprawić swoją sytuację. Więc Brytania ich wchłania, a państwa emigrantów opróżniają się.Brytanię uważa się za państwo nowoczesne, anglo saksońskie, powiązane ze Stanami Zjednoczonymi i dlatego dla milionów Europejczyków jest celem emigracji wewnątrz Unii i ta tendencja rośnie. Gospodarka i liberalność wyprzedzają te znane im z domu. Na dodatek, są uprawnieni do korzystania z systemu szerokiej opieki społecznej, dodatku na dzieci, ubezpieczeń zdrowia i wiele innych praw socjalnych.

To dlaczego mieliby tego nie robić?

Wobec tych milionów spoza Unii: ogólnie przyjęte, że Brytania jest bezpieczna, otwarta, “państwo wszystkich obywateli”, w której już jest duża mniejszość muzułmańska, do której można się dołączyć. Jak zobaczymy dalej, także muzułmani, którzy dostali azyl we Francji, są zainteresowani w dotarciu do Brytanii. Uważa się ją za szczyt Unii Europejskiej.
.
3, Tutaj dochodzimy do problemu imigrantów muzułmańskich, którzy zmieniają charakter państwa. odnieśmy się do danych oficjalnych: w spisie ludności z roku 2001 podano 1.6 milionów muzułmanów na Wyspie, to 3 %. W oficjalnym spisie z 2011 roku podano już 2.8 milionów, wzrost o 78 % w ciągu dziesięciolecia, to już stanowi  4.8% ludności. Dane 2013, ostatnie które mamy, (art. po angielsku) pokazują 3,3 miliony, to 5.2 %. Ilość ludności na Wyspie, dzięki wzmożonej imigracji,  wynosi dzisiaj  64.5 milionów legalnych mieszkańców.
Demografolodzy przewidują większość muzułmańską na Wyspach w roku 2051, (art. po angielsku) według obecnego tempa wzrostu, który podskoczył w tym roku, ale o tym poniżej), w roku 2021 spodziewane jest 4.9 milionów, w roku 2031 będzie 8.6 milionów (we Francji jest już 8 – 10 milionów u dlatego Francja już jest głęboko pogrążona w błocie), w roku 2041 – 15 milionów, a w roku 2051 – 26 milionów obywateli muzułmańskich i to wyniesie 40-50 % ludności.
Nie ma lepszego sejsmografu odczuwającego niebezpieczeństwo, niż Zydzi w diasporze. Sporo Zydów francuskich już opuszcza Francję, Zydzi angielscy też już się szykują. Ilość emigrujących z Anglii do Izraela wzrasta z roku na rok: w roku 2013 – 495, w roku 2014 – 630, w siedmiu miesiącach bieżącego roku – 362. Cyfry z Francji sprawiają większe wrażenie: w 2013 – 3263 olim, w 2014 – 6659 i w siedmiu miesiącach bieżącego roku 4585 olim.
 
Reguła: na ile wzrasta procent uchodźców muzułmańskich w państwach zachodniej Europy, na tyle odpowiednio wzrasta emigracja Zydów do Izraela.
Brytanio, troszcz się o siebie, a synowie będą silni,
dbaj, by synowie byli silni,
silni, by powstać i pójść,
gdy zagrzmią wojenne fanfary,
 
dbaj o prędkość armad, na dźwięk wojennego hymnu
wtedy, gdy wzmogą się wiatry, zadrżą wznoszące się burty
wbij się w masywne fale, bryzgaj pianą wokoło
siłą wojennego grzmotu, grzmiącemu mocno i długo.
 
Brytanio, troszcz się o siebie,
dbaj, aby synowie byli silni,
aż spoczniesz w pokoju, w swym domu-twierdzy na wyspiarskim tronie,
Brytanio, troszcz się o siebie.
 
Ten hymn defiladowy napisał w roku 1902  Arthur Christopher Benson, a muzykę skomponował znany Edward Elgar na koronację Edwarda VII, pierworodnego syna królowej Wiktorii, po jej śmierci. Ciekawe, że ten hymn, stworzony w czasie najwspanialszej mocy armii państwa “nigdy nie zachodzącego słońca”, jest jakby ostrzeżeniem. Państwo to było znane z powiedzenia: “moj dom jest moją twierdzą”.

Anglicy nie słuchali ostrzeżeń i zasnęli na straży. Albion już nie troszczy się o siebie; synowie nie są już “silni” i wyspa nie jest już twierdzą. Angielscy patrioci, tutaj, na video, wiwatują z radością słuchając hymnu, (z koncertu Proms BBC), ale nie rozumieją na cześć czego wiwatują: oni wiwatują zaniedbaniu; wiwatują zaniechaniu; wiwatują głębokiej śpiączce w której są pogrążeni, ich uszy nie słyszą ostrzeżeń, którym tak wiwatują.      
Tłum wiwatuje własnemu zniszczeniu.
 .
4. Rdzenna ludność angielska starzeje się w tempie, ludność muzułmańska jest bardzo młoda, więc jasne do kogo należy przyszłość: po raz pierwszy ilość ludności w wieku ponad 65 lat jest w większej ilości niż ta w wieku poniżej 16 lat. Anglicy nie mają zwyczaju rodzić dużo dzieci: przeciętna wynosi 1.6 na matkę (2.1 potrzebne, aby utrzymać tę samą ilość społeczeństwa), gdy w muzułmanie rodzą około 3 dzieci, a rdzenni Anglicy 1.4, dwa razy mniej.mniej.
W spisie ludności na rok 2001 – 16 % narodzin narodzin były z matki imigrantki, ale w 2011 roku ta ilość wzrosła już do 26 %.  W tym matki przybyłe z Libii 5.58 narodzin na jedną matkę, z Gwinei 4.84, z Algerii 4.32 itp. Bez wątpienia wzrost dzietności jest dzięki muzułmanom (art. po angielsku), bo dzietność imigrantów ze wschodniej Europy jest dużo niższa.
Dane ze stycznia 2014:  z 3,5 milionów dzieci w wieku 0 – 5 lat  prawie 10 % to muzułmani (320 000) . Ponadto  25 % mięsa w Angli to już mięso halal, wiele szkół już całkowicie przeszło na pożywienie halal, także dla nie muzułmańskich uczniów.
To także powoduje problemy: wg. spisu z roku 2011 50 % muzułmanów na Wyspie jest niezatrudnionych,  75 % niezatrudnionych wśród kobiet. Czyli oni żyją z pomocy socjalnej i z pracy na lewo. Ilość muzułmanów w więzieniach: w 2002 roku było ich 7,7%, ale  w 2012 już 13.4 % . Ciekawe zjawisko:  więźniowie przechodzą na islam pod naciskiem band kryminalnych wewnątrz więzień.
.
5. Brytania zawsze była wyspą, o samotnej i nieufnej mentalności. W pewnej mierze to ich chroniło od wstrząsów na kontynencie dokładnie w ten sam sposób jak chroni nasze istnienie, jako wyizolowana wyspa na Bliskim Wschodzie, co nas obecnie chroni . Kiedyś uważaliśmy bycie izolowaną wyspą za zjawisko ujemne, teraz uczymy się to doceniać. Wyobraźcie sobie, co byłoby, gdyby nasze granice były otwarte, przecież w Jordanii, Libanie i w Turcji jest około dwóch milionów uchodźców z Syrii, we wszystkich tych państwach ich wchłaniających. Ci uchodźcy już nie odejdą, a jeśli odejdą, to tylko do Europy.
Siedemdziesiąt lat konfliktów przyszykowały nas do obecnego momentu kompletnej ruiny i ucieczki milionów – doszliśmy do tego momentu przygotowani. Ale Brytania dochodzi krucha i osłabiona. Unia Europejska ją zmusza do przyjęcia milionów przybyszów (każdy posiadacz paszportu europejskiego ma prawo  w niej na stałe zamieszkać) i połączenie lądowe z Francją, z którego kiedyś tak byli dumni, połączyło Anglię z wędrówką milionów uchodźców, którego końca nie widać.
Dziesiątki tysięcy uchodźców przybywają do francuskiego miasta Calais i stamtąd przechodzą do Anglii poprzez tunel prowadzący na Wyspę. Pieszo, na ciężarówkach, pod ciężarówkami, przyczepieni do pociągów i inne potworne wymysły. Dawni mieszkańcy miasta Calais już je opuścili, bo mieszkanie w nim stało się nie do wytrzymania.
Eurotunel pod kanałem wdarł się w wyspę i połączył ją z kłopotami kontynentu. To tunel podstępny, podkopany pod kształtowaną przez wieki angielską mentalność .
 .
6.Londyn nie jest już miastem brytyjskim, lecz miastem jego mieszkańców, gdy conajmniej 620 000 rdzennych Anglików opuściło je w ostatnim dziesięcioleciu, pomiędzy obydwoma spisami ludności. Nie ma bardziej Anglika niż John Cleese, z grupy Monty Python i “Hotel Zacisze”. Ostatnio wstrząsnął Brytanią, gdy stwierdził, że “Londyn nie jest już miastem angielskim” i że “gdy macierzysta kultura zanika zaczynasz pytać: co się dzieje? “
Oczywiście Londyn jest miastem kosmopolitycznym, z kulturą, turystyką, sztuką i kreatywnością, ale angielskim miastem nie jest. A jeśli tak wygląda stolica, co to świadczy o państwie? Smieszne, że Anglików wciąż zadziwia to, co każdy z nich już wie od dawna. Właśnie w tych dniach Terens Stamp, jeszcze jeden gwiazdor brytyjski, dołożył swoje gdy powiedział, że angielski jest już obcym językiem w Londynie, ma on trudności z zakupami, bo nikt nie mówi po angielsku i wszystko to stało się w krótkim okresie czasu. Londyn jest zapełniony bogatymi emigrantami ze Wschodniej Europy i krajów Bliskiego Wschodu, którzy przyczynili się do podwyższenia cen nieruchomości, aż nadmuchali tę bańkę. Rdzenni londyńczycy nie mają szans na konkurencję z tymi oligarchami.
W spisie ludności z 2011 roku ilość muzułmanów w Londynie wynosiła 12.4 %, w niektórych dzielnicach, jak Newham i Tower Hamlets muzułmanie stanowią 30 % ludności. (art. po polsku). Oczywiście dzisiaj jest ich więcej, z powodu nieokiełznanej nawałnicy uchodźców z Bliskiego Wschodu.
Niedługo ćwierć Londynu będzie muzułmańska. Możeby podzielić Londyn według demografii?  
.
7. Przyspieszona radykalizacja młodzieży muzułmańskiej pod wpływem ISIS. Według ankiet przeprowadzonych w roku 2014, 7 % mieszkańców miasta wyrażało się przychylnie o ISIS, obecnie 9 %. W cyfrach to wynosi około 6 milionów Brytyjczyków. Wiele pisano o tym procesie radykalizacji, można zaglądnąć do poprzednich artykułów. Ten proces się tylko pogłębia. (art. po angielsku), aż do niebezpieczeństwa wzrostu terroru.
 .
8. Labor Party jest powodem tych wszystkich problemów. Wspaniała premier Margaret Thatcher (pamiętam jej odwiedziny w Ramat Ganie) nie zachwycała się wspólnotą europejską w jej wszystkich wcieleniach i wiedziała dlaczego ( według jej biografa, ona uważała później, że Brytania powinna wystąpić z Unii) ale jej następcy, przede wszystkim z Labor, zachwycali się Unią. Tony Blair, jeden z najgorszych w ostatnich latach premierów, otworzył granice państwa dla masowej emigracji ze wschodniej Europy (milion conajmniej dotychczas), z jego “nową Partią Pracy (art. po angielsku) i obecnie nie ma żadnej możliwości na wstrzymanie emigracji.

Dziwne, że Tony Blair kręci się po naszej okolicy, z nieokreślonych powodów, z jakimiś dziwnymi pertraktacjami z Hamasem, i jakimiś propozycjami w stylu Labor.Także dziś Labor Party wariuje z tymi propozycjami do Camerona, aby przyjął jeszcze więcej uchodźców: “to jest nasz moralny obowiązek” stwierdziła ostatnio Partia Pracy. Inny przywódca tej partii, Jeremy Corbyn, popierający Hezbollah i Hamas, nawoływał do szerokiego otwarcia granic dla proszących o azyl.  Labor przesuwa się dziś w kierunku zwariowanej lewicy, co uniemożliwi jej powrót do władzy jeszcze przez wiele lat. Dokładnie jak u nas, lewica dąży do zniesienia państwa narodowego jednocześnie z muzułmańskim potopem infiltrantów.

To właśnie Labor Party zaproponowała w poprzednim parlamencie poparcie powstania “państwa palestyńskiego”. Nie ma potrzeby, już ma to państwo u siebie.
 
Tysiące infiltrantów w Calais wiedzą, że elity europejskie będą ich bronić i dlatego śmieją się z bezsilnej policji francuskiej. W momencie gdy przechodzą przez Eurotunel, Anglicy się o nich troszczą. Nie mają nic do stracenia, tylko do wygrania.
 .
9. Unia Europejska zrodzona w grzechu, pogrzebana jak osioł (art. po polsku). Rozwijała się wpatrzona egoistycznie w siebie: pragnęła uniknąć następnej wojny w Europie i to najprawdopodobiej jej się udało. Ale w momencie, gdy otworzyła swe bramy na wschód Europy i na południe, pomieszały się silne gospodarki ze słabymi, bogate wzbogaciły się jeszcze bardziej, a biedne zbankrutowały. Ta unia także nie liczyła się z nikim innym tylko sama z sobą, a ci inni widzieli to dobre życie w twierdzy Europejskiej i także oni takiego życia chcieli. Jedyną drogą było wtargnięcie siłą do twierdzy i to zrobili. Inwazja.
Do tego należy dodać upadek gospodarczy wielu państw w Azji i w Afryce, tę wiosnę arabską, rozpad Bliskiego Wschodu i mamy potop na Unię. Los jest przesądzony i nawet jeśli państwa Unię opuszczą, tak będzie. Nie można powstrzymać wędrówki ludów. Unia to spowodowała, kusiła zgorzkniałe setki milionów spoza jej murów.

Europa po drugiej wojnie swiatowej trzymała się “Praw Człowieka” jako gwarancji przetrwania, ale dzisiaj to samo trzymanie się tych samych “Praw Człowieka” stało się gwarancją jej zniszczenia.  Po prostu nie ma możliwości przyjęcia milionów uchodźców pozbawionych wszystkiego, którzy także zmieniają jej skład demograficzny. Kiedyś cały ten kram się zawali.Zydzi jako kolektyw w Europie nie mieli dokąd pójść przed drugą wojną światową. Dzisiaj, jako kolektyw w Europie, mają dokąd iść. Koło historii się zamknęło.

A kwestia izraelska? marginesowa, w ogóle nieistotna w burzliwych wydarzeniach przetaczających się na Bliskim Wschodzie i w nieszczęsnej Europie. Warto, aby kontynent zaczął się zajmować swoimi prawdziwymi problemami a nie wymyślonymi.
10. Pamiętam te dni w których naiwni izraelczycy wierzyli propagandzie “informacji” medialnej i chcieli abyśmy jako państwo przyłączyli się do Unii Europejskiej. Pozostawmy kwestię tej zwariowanej i kastrującej brukselskiej regulacji, natomiast wyobraźcie sobie, gdyby każdy Europejczyk, chrześcijanin i muzułmanin, mógł wstać i wyemigrować do Izraela. Na tym skończyłaby się historia rozkwitu tego małego państwa żydowskiego. Podziękujcie, że jesteśmy poza tym chaosem: być wyspą, to dzisiaj błogosławieństwo.
Unia Europejska na krótki, a nawet na trochę dłuższy okres czasu to rzecz dobra, ale na długi czas jest programem katastrofy, przede wszystkim z powodu emigracji: państwa bogate pękają od milionów imigrantów, a państwa biedne opróżniają się; te i te tracą. A “Unia”? mniej traci niż jej składniki. Kto odejdzie od niej – będzie ocalony.
I to dokładnie stało się z Anglią: kontynent całe lata jej zazdrościł, a zdobył ją uśmiechem. Nie Anglia sprowadziła swój geniusz na kontynent, lecz kontynent przyniósł swoją przeciętność do Anglii i uśpił ją pocałunkiem. Może na wieczność.

Izraelu, troszcz się o siebie, a synowie będą silni,

 
gdy zagrzmią wojenne fanfary
  
Aż spoczniesz w pokoju, 
 
w swym domu – twierdzy (art. po hebrajsku)
 
na wyspiarskim tronie.
Dr Guy Bechor
 
Dr. Guy Bechor, heads the Middle East Division at the Lauder School of the Governement. He has written several books and academic articles on Arab civil law and the politics and history of the Arab Middle East. Dr. Bechor has served as a lecturer and consultant to the IDF, Israel Police and Israeli Ministry of Foreign Affairs. He helped establish the Arabic website of the Yedioth Aharonot daily newspaper and has been an Arab affairs commentator for leading newspapers and TV stations like CNN, Al-Jazeera and the BBC. Dr. Bechor is a member of the Israeli Bar Association and the Israeli Press Council.

 * BaGaC – Sąd Sprawiedliwości, przy Sądzie Najwyższym (Beit Din Gavoha leCedek).
Tłumaczenie z hebrajskiego przez Olgę Degani
Wszystkie tlumaczenia Olgi

KLIKNIJ TUTAJ

 

Kategorie: Polityka

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.