Zrozumieć mutujący wirus antysemityzmu

Rabin lord Johnathan Sacks przemawiał na forum Europejskiego Parlamentu, mówił o antysemityzmie, który zaczął się jako chrześcijański, a potem muzułmański, motywowany religią antyjudaizm, by zmienić się w rasistowski antysemityzm, który doprowadził do Holocaustu, a dziś przybrać formę antysyjonizmu. Antysemityzm pozostaje tym samym – niezdolnością radzenia sobie z własnymi problemami i szukaniem winnego, jest samobójczą filozofią i polityką, która nieodmiennie niszczy nie tylko Żydów, niszczy społeczeństwa zarażone wirusem nienawiści.

Kliknij na prostokat po prawej stronie a pokaze sie polski tekst

Przyslal Andrzej Koraszewski

andrzej koraszewski

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: