Powojenne migracje Żydów polskich

Wykład prof. dr hab. Dariusza Stoli o przyczynach, skutkach i kierunkach powojennej migracji Żydów polskich.
Prof. dr hab. Dariusz Stola – dyrektor Muzeum POLIN, historyk, profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN, członek zespołu Ośrodka Badań nad Migracjami UW. W swoich badaniach zajmował się historią stosunków polsko-żydowskich, historią PRL i historią migracji międzynarodowych w XX wieku. Opublikował ponad 100 artykułów naukowych i 10 książek, w tym: „Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967-1968”, „Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1948-1989”, „Patterns of Migration in Central Europe” (z Claire Wallace).

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: