Filmik z życzeniami noworocznymi duchownych został opublikowany w ostatni dzień grudnia przez bp. Samca. „Tego chyba jeszcze nie było, więc tym bardziej cieszę się ze wspólnych życzeń, jakie polskich ewangelikom i wszystkim innym mogłem złożyć z okazji nowego roku wraz z naczelnym rabinem Polski Michaelem Schudrichem. Dobrego Nowego Roku 2020!” – napisał kapłan.

Na filmiku rabin życzy, by rok 2020 był czasem rozumu, nadziei i miłości. – Kiedy stoimy razem, kiedy modlimy się razem, wtedy jesteśmy bliżej Boga – powiedział rabin Schudrich.

Następnie głos zabrał bp Samiec. Wyjaśnił, że nagranie powstaje tuż po wspólnej modlitwie za ofiary napadów na tle nienawiści religijnej w Stanach Zjednoczonych.

– Chcemy rozpocząć Nowy Rok mając nadzieję, że będzie on zdecydowanie lepszy. A będzie lepszy wtedy, kiedy będziemy razem i kiedy będziemy razem budowali pokój wzajemnie się poznając i przyjaźniąc – podsumował luterański duchowny.


https://natemat.pl/295339,zyczenia-noworoczne-jakich-nie-bylo-zlozyli-je-duchowni-rabin-i-biskup