Uncategorized

“Obcy w domu. Wokół Marca ’68”

W nawiązaniu do naszej rozmowy facebookowej wysyłam opis głównych założeń wystawy, jak również list, który kierujemy do grupy “marcowców” z prośbą o współtworzenie “Archiwum Marca” zaplanowanego w górnej sali wystaw czasowych naszego muzeum.

Bardzo nam zależy na uzyskaniu ciekawych materiałów i obiektów dotyczących życia w Szwecji tuż po wyjeździe. Jeśli byłby nam Pan w stanie pomóc w znalezieniu takich materiałów, będę zobowiązana.

Pozdrawiam serdecznie,

Justyna Koszarska-Szulc

Justyna Koszarska-Szulc
Starsza Specjalistka ds. Treści Wystawy Stałej
Dział Wystaw
tel. +48 22 37 93 718,
jkoszarska@polin.pl

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa
tel. +48 22 47 10 300, fax: +48 22 47 10 398
www.polin.pl


 

Opis wystawy

W 2018 roku mija 50 lat od wydarzeń Marca ’68. W okresie od 8 marca do 30 września 2018 r.  Muzeum POLIN planuje pokazanie szerokiej publiczności wystawy na ten temat.

Zadaniem wystawy organizowanej w tę szczególną rocznicę jest podtrzymanie pamięci o wydarzeniach historycznych Marca ’68 i jego następstwach. Planujemy zaprezentowanie wystawy o charakterze narracyjno-historycznym. Pokażemy najważniejsze wydarzenia społeczno-polityczne lat 60., wyjaśniając przyczyny i przebieg kampanii antysemickiej, której kulminacją były wyjazdy z Polski. Centralnym punktem przestrzeni opowiadającej o emigracji marcowej stanie się metaforyczna instalacja nawiązująca do wyglądu warszawskiego Dworca Gdańskiego w latach 60. Jest to symboliczna przestrzeń pożegnań z Polską. W szklanej przestrzeni dworca będzie można posłuchać historii tych, którzy wyjechali i tych, którzy pozostali w Polsce. Metaforycznej przestrzeni dworca będzie patronował neon – projekt artystyczny kuratorki wystawy. To fragment oryginalnego neonu z Dworca Gdańskiego w formie umyślnie rozpadającego się napisu „Warszawa Gdańska”. Osobne sekcje opowiedzą o życiu emigrantów po wyjeździe z Polski.

Obok wydarzeń historycznych wyeksponowane zostaną także dzieła artystyczne interpretujące kluczowe doświadczenia tzw. pokolenia marca, świadków historii, których zaangażowanie będzie stanowić jeden z filarów wystawy. Ich refleksje i emocje posłużą za podstawę opowieści. Zamierzeniem jest uniwersalizacja doświadczeń wyjeżdżających po Marcu poprzez pokazanie ich aktualności w nowych, współczesnych kontekstach. Doświadczenia te mogą przekładać się na odczucia wywoływane u widzów i nakłonić ich do pogłębionej refleksji nad sensem wydarzeń Marca ’68. W tak pomyślanej wystawie, refleksja widzów stanie się jej integralną częścią, rodzajem „żywego wkładu” w ekspozycję. Wystawa będzie więc partycypacyjna w podwójnym sensie: poprzez wykorzystanie doświadczeń świadków historii oraz zaangażowanie widzów, zachęconych do współodczuwania i podzielenia się własnymi emocjami. Rzetelna narracja historyczna w połączeniu z nowoczesnymi formami wystawienniczymi ma, naszym zdaniem, największy potencjał edukacyjny, a edukacja na temat wydarzeń Marca ‘68 stanowi główną motywację wystawy.

Tytuł wystawy odnosi do uniwersalnych wartości takich jak poczucie bezpieczeństwa i przynależności związanych z wrażeniem zadomowienia bądź jego braku. Ta problematyka wydaje się dzisiaj szczególnie aktualna.  

 


Prosba o obiekty

W roku 2018 przypada 50. rocznica wydarzeń Marca ’68. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN planuje opowiedzieć o Marcu ’68 i jego następstwach poprzez narracyjno-historyczną wystawę, przywracając pamięć o przyczynach i skutkach antysemickiej kampanii. Wystawa zostanie otwarta 8 marca 2018 roku.

Zagadnienie Marca ‘68 będzie tłem do prezentacji nieznanych historii i losów polskich Żydów po opuszczeniu Polski, a także punktem wyjścia do Państwa udziału w naszym przedsięwzięciu.

Rozpoczynamy społeczną akcję zbierania pamiątek historycznych i opowieści świadków tamtych wydarzeń.

Zachęcamy do podzielenia się z nami przedmiotami oraz opowieściami związanymi bezpośrednio z nimi. Szczególne znaczenie mają dla nas przedmioty związane bezpośrednio z wydarzeniami marcowymi, takie jak listy, fotografie, pamiętniki, dokumenty związane z wyjazdem, utratą pracy, emigracją, przedmioty codziennego użytku zabrane w drogę lub zostawione przyjaciołom w Polsce.

Podarowane muzeum pamiątki staną się ważnym elementem planowanej wystawy, budując część instalacji zatytułowanej „Archiwum Marca”. Aby powstało, jedna ze ścian górnej sali wystaw czasowych naszego Muzeum zamieni się w ogromną gablotę, do której zwiedzający będą mogli na bieżąco dokładać obiekty oryginalne związane z wydarzeniami Marca ’68. Część z nich chcemy zebrać jeszcze przed wystawą, część uzupełni gablotę już w trakcie trwania ekspozycji. W ten sposób stworzymy swoisty epilog wystawy, miejsce na refleksję nad różnymi aspektami doświadczenia Marca, nad emocjami, które się z nim wiążą. Narracja historyczna, która doprowadzi widza do „Archiwum Marca” dotyczyć będzie przyczyn i przebiegu kampanii antysemickiej i samego procesu wyjazdów. Opowiemy również o nowym życiu poza Polską tych, którzy wyjechali, jak i o tych, którzy podjęli trudną decyzję o pozostaniu w Polsce.

Podarowane przez Państwa przedmioty będą mogły wejść w skład kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskich. Przyjęte jako dary, zostaną należycie zabezpieczone w warunkach pozwalających na zachowanie ich dla przyszłych pokoleń, ale jednocześnie udostępnienie ich dla badaczy, w internetowej Centralnej Bazie Judaików czy na kolejnych wystawach.

Wierzymy, że w przestrzeniach wystawienniczych Państwa historie i zwykłe przedmioty, niegdyś pamiątki osobiste, staną się dziś muzealiami.

Liczymy na Państwa odzew i chęć współtworzenia partycypacyjnej wystawy w Muzeum Historii Żydów Polskich.

Kategorie: Uncategorized

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.