Uncategorized

Wiadomosci z Izraela

4 marca 2017 r. izraelscy żołnierze zatrzymali palestyńskiego terrorystę, który usiłował z ukrytym nożem wejść na teren Grobowca Patriarchów w Hebronie.

4 marca 2017 r. arabska organizacja Jerusalem Media and Communication Centre opublikowała wyniki badania opinii publicznej w Autonomii Palestyńskiej. Ponad 85% respondentów opowiedziało się za wprowadzeniem islamskiego prawa religijnego szariatu w Autonomii Palestyńskiej. Połowa z nich opowiedziała się za wyłącznym szariatem, a druga połowa za utrzymaniem równości między szariatem i prawem cywilnym. Tylko 14,7% opowiedziała się za wyłącznie prawem cywilnym. Rządy Mahmouda Abbasa jako dobre oceniło 28,7% osób, a jako złe 35,4%. Odnośnie zbliżających się wyborów, 46,9% powiedziało, że przed wyborami nie dojdzie do porozumienia między Fatahem a Hamasem. Odpowiadając na pytanie, w jaki sposób można osiągnąć utworzenie państwa palestyńskiego, opór zbrojny wskazało 27,1% mieszkańców Judei i Samarii, oraz 35,6% mieszkańców Strefy Gazy. Na pokojowe negocjacje wskazało ogółem 37,6%. W badaniu przeprowadzonym w Strefie Gazy okazało się, że 49,4% mieszkańców obwinia Hamas za kryzys energetyczny, 21,2% obwinia Autonomię Palestyńską, a tylko 25,8% obwinia za to Izrael.

5 marca 2017 r. podczas porannego posiedzenia rządu, premier benjamin Netanjahu przedstawił plany działań rządu na najbliższe dwa lata. Jako najważniejszy cel przyjęto osiągnięcie wykonalności decyzji rządowych z obecnych 60% do 75% w 2018 r. Postanowiono usprawnić proces absorpcji i asymilacji etiopskich imigrantów, zwiększając ich liczebność w policji i armii. Kolejnym celem jest zwiększenie liczby osób niepełnosprawnych pracujących w służbie cywilnej. Specjalny program finansowy będzie dotyczył utworzenia systemu zabezpieczeń i ratownictwa w społecznościach przygranicznych w pobliżu Strefy Gazy. Ministerstwo spraw zagranicznych ma zwiększyć wysiłki na rzecz zwalczania międzynarodowego antysemityzmu, wzmocnić współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, monitorować sytuację wokół irańskiego programu nuklearnego, poprawiać wizerunek Izraela w światowej opinii publicznej, walczyć z palestyńską propagandą i zapobiegać anty-izraelskim inicjatywom na forum ONZ. Ministerstwo sprawiedliwości ma poprawić jakość rządowych usług prawnych, świadczonych zwłaszcza względem osób zatrzymanych, nieletnich i ubogich. W kraju ma zostać utworzony zintegrowany system komputerowy z bazą danych domów, kredytów hipotecznych i z rejestrem gruntów. Odrębny blok działań dotyczy przeciwdziałaniu oskarżeniom Izraela w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze. Ministerstwo absorpcji imigracji ma uprościć procedury, zwiększając dostępność pomocy dla osób potrzebujących. Zwiększyć pomoc w aktywnym szukaniu zatrudnienia, oraz zwiększyć ilość mieszkań socjalnych dla imigrantów o 1700 jednostek mieszkalnych. Ministerstwo spraw wewnętrznych ma skupić się na usprawnieniu procedury organizacji wyborów lokalnych, które odbędą się w 2018 r. Ministerstwo równości społecznej ma zwiększyć liczbę kobiet pracujących na wysokich stanowiskach korporacyjnych z obecnych 12% do 16% w 2017 r. Równocześnie mają być zmniejszone różnice w wynagrodzeniu mężczyzn i kobiet w sektorze instytucji rządowych i samorządowych z obecnych 20% do 15% w 2018 r. Ministerstwo edukacji ma zapewnić wsparcie dla szkół, w których osiągnięto niskie wyniki egzaminów maturalnych. W programach nauczania ma być zwiększony nacisk na wartości żydowskie, syjonistyczne i demokrację. Poprawa dostępności do edukacji ma zmniejszyć ubóstwo sektora ultra-ortodoksyjnego, arabskiego i etiopskiego. Ministerstwo transportu otrzymało zadanie zmniejszenia ilości ofiar wypadków drogowych o 8%. Ukończona ma być linia kolejowa Akka-Karmiel. Powstanie także ośrodek badawczy dla autonomicznych pojazdów. Ministerstwo zdrowia ma powiększyć ilość procedur chirurgicznych dostępnych w koszyku świadczeń publicznych. Kolejnymi celami są: spadek liczby zakażeń w szpitalach, zmniejszenie spożycia pokarmów o wysokiej zawartości cukru, sodu i tłuszczów nasyconych, obniżenie otyłości u dzieci, zmniejszenie odsetka palaczy i zwiększenie personelu medycznego, zwłaszcza pielęgniarek. Ministerstwo bezpieczeństwa publicznego ma obniżyć wskaźniki przestępczości w sektorze arabskim oraz w południowych dzielnicach Tel Awiwu. Kolejnymi celami są: zmniejszenie ilości nielegalnej broni, ułatwienie procedur związanych z zakupem legalnej broni, zwiększenie ilości funkcjonariuszy ruchu drogowego, rekrutacja dodatkowych 75 strażaków i zakup 50 nowych wozów strażackich. Ministerstwo ochrony środowiska ma utworzyć specjalną jednostkę cybernetyczną odpowiedzialną za ochronę przed cybernetycznymi atakami w niebezpieczne instalacje w kraju. Ministerstwo rolnictwa ma zbadać możliwości hodowli konopi, obniżyć ceny wody dla rolnictwa i przygotować dokument przedstawiający stanowisko w sprawie rozwoju rolnictwa do 2030 r.

   5 marca 2017 do Izraela przyleciała oficjalna delegacja Kongresu Stanów Zjednoczonych. Oczekuje się, że przeprowadzi ona konsultacje w sprawie przeniesienia ambasady Stanów Zjednoczonych z Tel Awiwu do Jerozolimy. Delegacja spotkała się z premierem Benjaminem Netanjahu oraz odwiedziła miejsca potencjalnych lokalizacji ambasady w stolicy Izraela. Przewodniczący podkomisji bezpieczeństwa narodowego Ron DeSantis powiedział: „Amerykanie są podekscytowani wizją zobaczenia przenoszenia po pięćdziesięciu latach ambasady do Jerozolimy … Spotkałem się również z Netanjahu i wszyscy w rządzie popierają ten ruch … Moim zdaniem, opóźnienie w przeniesieniu wynika z problemów logistycznych … Nie mogę przewidzieć, co będzie w przyszłości. Wiem, że istnieją zalety przeniesienia ambasady, a jedną z nich jest uczciwość. Musimy być szczerzy: Jerozolima jest stolicą Izraela. Względem tego nie ma żadnego prawdziwego argumentu sprzeciwu. Ameryka stoi za swoim sojusznikiem Izraelem.” DeSantis dodał, że jeśli Stany Zjednoczone przeniosą swoją ambasadę do Jerozolimy, to w krótkim czasie podobnie postąpią także i inne państwa

5 marca 2017 r. rzecznik al-Fatah, Ziad Khalil Abu Zajjad ostrzegł przed przenoszeniem ambasady Stanów Zjednoczonych do Jerozolimy, gdyż, spowoduje to wybuch całego regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

5 marca 2017 r. wysoki palestyński urzędnik powiedział, że w ostatnim czasie nasiliło się napięcie między palestyńskim przewodniczącym Mahmoudem Abbasem a Egiptem. Abbas nie chce zgodzić się na egipską propozycję zorganizowania regionalnej konferencji pokojowej z udziałem przedstawicieli Izraela i Autonomii Palestyńskiej. Według Abbasa, Netanjahu chce w ten sposób udaremnić wysiłki paryskiej konferencji pokojowej, w nadziei, że zrzucenie odpowiedzialności na cały region zmusi Palestyńczyków do dodatkowych ustępstw. „Niestety al-Sisi zgodził się grać w tę grę, i Kerry, który wiedział, że zbliża się do końca swojej kadencji, starał się przedstawić jakieś inne rozwiązania. Dla palestyńskich przywódców było jasne, że nie mają zamiaru się na to zgodzić. Jeśli Egipt zdecyduje się na taki dramatyczny ruch, będzie to wielki błąd Egiptu. Mieliśmy już do czynienia z wieloma pustymi deklaracjami i unikaniem jakiegokolwiek poważnego podejścia do przyśpieszenia procesu pokojowego. Zdajemy sobie sprawę, że Egipt ma swoje interesy, i zgodzi się na ich realizację kosztem palestyńskiego interesu narodowego. Saudyjczycy również zrozumieli implikacje takiego ruchu, i nie śpieszą się z wejściem do gry.”

6 marca 2017 r. minister obrony Avigdor Liberman powiedział przed parlamentarną komisją spraw zagranicznych i obrony: „Każdy, kto chce zabiegać o izraelską suwerenność Judei i Samarii musi zrozumieć, że taki krok spowoduje natychmiastowe reperkusje ze strony nowego rządu Stanów Zjednoczonych. Otrzymaliśmy bezpośredni – nie pośredni – komunikat: Jeśli ogłosicie suwerenność, stosunki z nowym rządem zostaną obcięte. Koalicja musi raz na zawsze wyjaśnić, że nie będzie wprowadzać suwerenności. Decyzja o rozszerzeniu izraelskiej suwerenności nad Zachodnim Brzegiem oznacza rozszerzenie suwerenności nad 2,7 milionem Palestyńczyków, a nie jestem nawet w stanie mówić o prawie międzynarodowym i międzynarodowych reperkusjach politycznych. Mówię tylko o izraelskim prawie, które stanowi, że będą oni musieli otrzymać izraelskie obywatelstwo, tak jak Palestyńczycy we Wschodniej Jerozolimie. Oznacza to, że Izrael będzie musiał pierwszego dnia wydać minimum 20 mld szekli na ubezpieczenia społeczne. Każdego, kto pragnie kryzysu i kto ma 20 miliardów szekli na zapasie, zapraszam do ogłoszenia suwerenności.” Odnosząc się do sytuacji w Strefie Gazy powiedział: „Po raz kolejny znaleźliśmy się w bolesnej sytuacji samobiczowania się w obliczu kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy. Chcę podkreślić, że w 2016 roku udzieliliśmy prawie 18 tys. mieszkańców Gazy pomocy medycznej w izraelskich szpitalach. I każdego dnia przez przejście graniczne Kerem Szalom do Gazy wjeżdża 800 ciężarówek, nie mówiąc już o odbudowie strefy. Dodatkowo Izrael ewakuował całą społeczność Gusz Katif i przeprowadziliśmy wszystkich Żydów ze Strefy Gazy do Izraela. Oddaliśmy im każdy milimetr ziemi zdobyty w 1967 roku, i teraz mamy do czynienia z różnego rodzaju problemami. Niedopuszczalne jest, że gdy Hamas kontynuuje wydawania milionów dolarów na tunele i rakiety, jednocześnie oczekuje od nas, że zapłacimy ich rachunki za energię elektryczną i wodę. Musimy oddzielić się od Palestyńczyków, a nie wchłaniać ich do nas.”

6 marca 2017 r. szef europejskiego dowództwa USArmy i naczelny dowódca sił NATO w Europie gen. Curtis M. Scaparrotti przyleciał z oficjalną wizytą do Izraela. Spotkał się z szefem Sztabu Generalnego gen. Gadi Eizenkotem. Wizyta ma celu umocnienie współpracy wojskowej między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi.

6 marca 2017 r. palestyńscy terroryści ostrzelali w nocy patrol izraelskiej armii w pobliżu Ramallah w Samarii. Nikt nie został ranny. Izraelscy żołnierze otoczyli dom, z którego padły strzały. W trakcie akcji zginął 1 terrorysta, a 2 zostało postrzelonych i aresztowanych. Przejęto 2 karabiny szturmowe.

6 marca 2017 r. dwóch Palestyńczyków usiłowało rano zaatakować izraelskich żołnierzy na punkcie kontrolnym przy żydowskim osiedlu Tapuach w Samarii. Żołnierze aresztowali napastników, przy których znaleziono nóż.

7 marca 2017 r. władze wodne poinformowały, że w miesiącu lutym poziom wody w jeziorze Kinneret wzrósł zaledwie o 22 cm, co jest zdecydowanie poniżej średniej wieloletniej wynoszącej 60 cm. Jest to najniższy wzrost odnotowany od 1920 r., kiedy zaczęto pomiary. Urząd poinformował, że zapowiada to kolejny rok suszy w Izraelu. W celu ustabilizowania rynku wodnego prowadzi się szerokie działania w celu rozwijania zakładów odsalania wody i recyklingu wody (obecnie 50% wody pochodzi z recyklingu).

 7 marca 2017 r. Centralne Biuro Statystyczne poinformowało, że średnia wysokość zarobków w 2016 r. wyniosła 9805 szekli, co stanowi wzrost o 2,4% w porównaniu do 2015 r. Liczba miejsc pracy wynosiła 3 mln 492 tys., co stanowi wzrost o 3,1% w porównaniu do 2015 r.

7 marca 2017 r. palestyńscy terroryści podłożyli w nocy dwa ładunki wybuchowe przy barierze granicznej Strefy Gazy. Rano izraelscy żołnierze odkryli podejrzane przedmioty, a następnie saperzy zneutralizowali bomby.

7 marca 2017 r. rzecznik palestyńskiego rządu Jusuf al-Mahmoud powiedział, że Autonomia Palestyńska nie ma żadnej kontroli nad sytuacją w Strefie Gazy. Zarzucił Hamasowi, że udaremnia wszystkie wysiłki zmierzające do osiągnięcia palestyńskiego pojednania, nie dopuszczając przedstawicieli rządu Autonomii Palestyńskiej do wykonywania swoich obowiązków w Gazie. Mahmoud podkreślił, że Autonomia każdego miesiąca przekazuje 80 mln szekli na opłacenie dostaw energii elektrycznej do Gazy. Ilość kupowanej energii powinna wystarczać na co najmniej 8-12 godzin dziennie, jednak z powodu kontroli Hamasu, dostawy prądu dla mieszkańców strefy zostały ograniczone do 3 godzin dziennie.

7 marca 2017 r. minister obrony Avigdor Lieberman spotkał się w Białym Domu z wiceprezydentem Mike Pence. Lieberman powiedział, że czeka na przeniesienia ambasady Stanów Zjednoczonych do Jerozolimy, jednak większa część rozmowy dotyczyła problematyki irańskiego programu nuklearnego oraz procesu pokojowego z Palestyńczykami. Pence po raz kolejny zapewnił o przyjacielskich stosunkach między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Wcześniej Lieberman spotkał się w Pentagonie z sekretarzem obrony gen. Jamesem Mattisem. Omówiono kwestie bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych problemów Bliskiego Wschodu. Lieberman powiedział, że Izrael z niepokojem obserwuje rozwój sytuacji w Libanie, gdzie armia libańska stała się częścią sił operacyjnych Hezbollahu. „Strategiczna współpraca między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi ma istotne i kluczowe znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa Izraela, ale dla bezpieczeństwa i stabilności całego Bliskiego Wschodu, i ma również wpływ na globalne bezpieczeństwo.”

7 marca 2017 r. ministrowie spraw zagranicznych Ligii Arabskiej przyjęli rezolucję przeciwko wszelkim próbom przeniesienia misji dyplomatycznych do Jerozolimy. „Liga uzna utworzenie jakiejkolwiek misji dyplomatycznej w Jerozolimie lub przeniesienie jej do miasta, jako wyraźny atak na prawa narodu palestyńskiego, chrześcijan i wszystkich muzułmanów. Będzie to stanowić poważne naruszenie międzynarodowego prawa, Konwencji Genewskiej i rezolucji Rady Bezpieczeństwa.” Rezolucja wzywa arabskie państwa do „monitorowania i śledzenia wszelkich zamiarów naruszenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa i międzynarodowego prawa w kwestii przenoszenia misji dyplomatycznych do Jerozolimy.”

7 marca 2017 r. kanadyjska policja z powodu zagrożenia bombowego ewakuowała dwa centra żydowskie w Toronto i Ontario. W Toronto ewakuowano żydowskie przedszkole Milas Nadal Center, a w Ontario ewakuowano żydowskie centrum kultury. W budynkach nie znaleziono bomb. Z takiego samego powodu ewakuowano żydowskie centrum w mieście Rochester, w stanie Nowy Jork (USA).

8 marca 2017 r. premier Benjamin Netanjahu nakazał rano ministerstwu budownictwa zamrozić budowę tysiąca mieszkań, które niedawno zostały zatwierdzone w Judei i Samarii. Prawdopodobnie jest to wynik nacisku ze strony Stanów Zjednoczonych.

8 marca 2017 r. premier Benjamin Netanjahu spotkał się z brytyjskim sekretarzem spraw zagranicznych Borisem Johnsonem. Rozmowa dotyczyła możliwości wznowienia procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Wcześniej z Johnsonem spotkał się prezydent Reuven Rivlin. Obaj politycy zapewnili o wzajemnej współpracy między Wielką Brytanią i Izraelem. Boris powiedział, że Wielka Brytania nadal popiera dwu-państwowe rozwiązanie.

8 marca 2017 r. ministerstwo turystyki poinformowało, że odnotowano najlepszy rok w historii turystyki Izraela. W lutym odnotowano 234 tys. odwiedzin turystycznych w Izraelu, co stanowi wzrost o 22% do lutego 2016 r. Z liczby tej, 209 tys. turystów przybyło drogą lotniczą (wzrost o 19%), a 25 tys. dotarła drogą lądową (20 tys. z Jordanii i 5 tys. z Egiptu). Minister turystyki Jariv Levin powiedział: „Tren wzrostowy turystyki przyjazdowej do Izraela nadal utrzymuje się w 2017 roku, osiągając w lutym wzrost o ponad 22%. Statystyki pokazują, że przełomowe działania marketingowe podjęte w ostatnich miesiącach przyczyniły się do znacznego wzrostu przyjazdów turystycznych. Będziemy kontynuować umacnianie pozycji Izraela i promować nasz kraj na całym świecie jako wyjątkową atrakcję turystyczną.”

9 marca 2017 r. Palestyńczycy obrzucili rano kamieniami żydowski samochód przy osiedlu Itamar w Samarii. Nikt nie został ranny, ale pojazd jest uszkodzony.

9 marca 2017 r. amerykańska policja ewakuowała rano z powodu zagrożenia bombowego muzeum dzieci żydowskich w Crown Heights na Brooklynie (USA). Od początku roku w Stanach Zjednoczonych miało miejsce ponad 100 zagrożeń bombowych w żydowskich instytucjach, szkołach i ośrodkach kultury.

9 marca 2017 r. minister transportu Israel Katz ponownie przedstawił projekt budowy sztucznej wyspy z portem morskim u wybrzeży Strefy Gazy. Katz zauważył, że w najbliższym czasie mało prawdopodobne jest powstanie niezależnego państwa palestyńskiego. Utworzenie sztucznej wyspy z portem otworzyłoby prawdziwe drzwi na świat dla mieszkańców Gazy, umożliwiając im rozwój gospodarczy i pomagając stabilizacji sytuacji bezpieczeństwa w regionie. Plan przewiduje wybudowanie sztucznej wyspy o powierzchni około 8 km2 w odległości 5 km od wybrzeża. Wyspa byłaby połączona z lądem długim mostem. Budowa zajęłaby około 5 lat i kosztowałaby 5 mld dolarów. Na wyspie znajdowałby się port morski, elektrownia, zakład odsalania wody morskiej i być może w przyszłości lotnisko. Izrael odpowiadałby za pełne bezpieczeństwo wyspy i nadzorowałby przepływ towarów do Strefy Gazy. Katz powiedział, że obecnie trwają starania o uzyskanie poparcia dla projektu ze strony Stanów Zjednoczonych i państw arabskich. Utworzenie wyspy z portem umożliwiłoby poprawę sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy, zmniejszając napięcie społeczne i pozwalając na odbudowę zniszczeń. Mogloby to w dłuższej perspektywie otworzyć drzwi do ewentualnych negocjacji.

9 marca 2017 r. minister rolnictwa Uri Ariel opublikował dokument potwierdzający, że premier Netanjahu nakazał zamrożenie budowy 2086 z 5500 domów w Judei i Samarii, które zostały zatwierdzone w styczniu. Biuro premiera usiłowało wycofać się pod głosami silnej krytyki, twierdząc, że premier nie wydał żadnej decyzji o zamrożeniu, a opóźnienie jest wynikiem jedynie kwestią formalnych procedur.

9 marca 2017 r. Departament Stanu USA wydał komunikat, że decyzja Izraela o zakazie wjazdu cudzoziemców, którzy publicznie wspierają bojkot żydowskiego państwa, jest suwerenną decyzją Izraela. „Jest to suwerenna decyzja Izraela, odnosząca się do jego granic.” Równocześnie Departament Obrony USA potwierdził doniesienia, że kilkuset amerykańskich marines zostało wysłano do północnej Syrii i przygotowują się do uderzenia na Raqqa, stolicy Państwa Islamskiego. Oznacza to wzrost zaangażowania Stanów Zjednoczonych w regionie.

9 marca 2017 r. premier Benjamin Netanjahu spotkał się w Moskwie z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Netanjahu wezwał Rosję do partnerstwa w walce z islamskim terroryzmem, przy czym ostrzegł, że terrorystyczne grupy islamskich szyitów są tak samo niebezpieczne jak sunickie ugrupowania ISIS i Al-Kaida. Wskazał w ten sposób na zagrożenie irańskiej obecności w Syrii oraz działania Hezbollahu na tym terenie. Głównym tematem rozmów za zamkniętymi drzwiami miała być sytuacja w Syrii.

 

 Efraim

Kategorie: Uncategorized

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.