Prof. Wojciech Sadurski

Prof. Wojciech Sadurski: Polska nie jest państwem faszystowskim, ale władze używają retoryki faszystowskiej.

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: