Uncategorized

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata lekarzy cz.24

Nadeslal Maria Ciesielska

maria ciesielska

Janina Natalia Radlińska
ur. 31 lipca 1903

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata – tytuł przyznany:

5 września 1985

  • Janina Natalia Radlińska

Ukrywający się:

Adam Schönbach vel Schanbach

Halina Szenicer-Rotsteinowa matka

Jan Szenicer syn

Robert Szenicer syn

NN Król

Historia pomocy

sierpień 2014, dr Maria Ciesielska / red. Klara Jackl

Podczas okupacji niemieckiej dr Janina Radlińska pełniła obowiązki starszego asystenta naoddziale chirurgii Szpitala im. Dzieciątka Jezus oraz w lecznicy „Omega” w Alejach Jerozolimskich w Warszawie.

Brała udział w operacjach plastycznych służących ukryciu fizycznych cech semickich.Wykonała około 15 zabiegów uszu i nosów oraz zabiegów urologicznych odwracającychskutki obrzezania. Jednym z jej pacjentów był dwudziestodwuletni Adam Schönbachużywający nazwiska Bobowski. Zabieg odbył się w mieszkaniu profesora ZbigniewaFijałkowskiego, który, podobnie jak dr Radlińska,  został uhonorowany tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.

Dr Radlińska udzielała także pomocy medycznej ukrywającym się Żydom. Operowała międzyinnymi dziewczynkę o nazwisku Król, która cierpiała z powodu zapalenia wyrostkarobaczkowego.

Przed likwidacją getta warszawskiego dr Radlińska pomogła również dwojgu dzieciom swojej przyjaciółki dr Haliny Szenicer-Rotsteinowej opuścić getto. Umieściła je w sierocińcu dladzieci zmarłych żołnierzy. Dzieci przeżyły wojnę.

Od 1943 r. do wybuchu powstania warszawskiego dr Radlińska ukrywała w swoimmieszkaniu przy ul. Brzozowej dr Czesławę Frendler, której pomogła zbiec z getta. Po upadkupowstania razem opuściły Warszawę. W 1946 r. dr Czesława Frendler wyemigrowała doStanów Zjednoczonych, gdzie do dziś mieszka jej rodzina.

http://www.sprawiedliwi.org.pl/pl/family/692,radlinska-janina-natalia/

BIBLIOGRAFIA

  • Archiwum Yad Vashem, 3252
  • Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, 349 398
  • Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, Indeks osób do inwentarza Archiwum American Joint Distribution Committee w Polsce 1945-1949, Frendler Czesława E 1396- 1673,

    Numer po myślniku informuje o numerze jednostki archiwalnej, w której znajdują się akta dotyczące wymienionej osoby; numer przy nazwisku jest numerem teczki, w której akta danej osoby były przechowywane w kancelarii AJDC; litera E – dotyczy teczek Wydziału Emigracyjnego.

  • Rocznik Lekarski, 1938,

    Rocznik Lekarski podaje Janinę Natalię Radlińską urodzoną w 1903 roku, dyplom w 1932 roku, jako lekarza w Warszawie.

  • Dział Zbiorów Specjalnych Głównej Biblioteki Lekarskiej, Akta Izby lekarskiej Warszawsko-Białostockiej, teczka Janiny Radlińskiej oraz Haliny Szenicer-Rotsteinowej, 375/9

Kategorie: Uncategorized

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.