Uncategorized

XI Wrocławska Konferencja Judaistyczna

Jonasz Wronski

reunion 69 .1

Zakład Studiów Żydowskich i Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa serdecznie zapraszają na XI Wrocławską Konferencję Judaistyczną “Kultura książki żydowskiej w Europie środkowowschodniej w XIX i XX w.”, która odbędzie się w dniach 21–22 kwietnia 2015 r.

Słowo pisane zajmuje szczególne miejsce w kulturze żydowskiej. Żydzi zwani „narodem księgi” kultem otaczali nie tylko najświętsze religijne pisma, ale także sam proces ich studiowania. Książki w szczególny sposób zapewniały trwałość i ciągłość kulturowego dziedzictwa, stały się „przenośną ojczyzną”. Towarzyszyły Żydom w każdym momencie ich historii, były zwierciadłem przemian społecznych i kulturowych, dlatego są również ciekawym przedmiotem badawczym dla przedstawicieli różnych dziedzin: od literaturoznawców, językoznawców, historyków sztuki i kultury po księgoznawców. Mimo że światowa nauka zaczęła odkrywać historię książki żydowskiej z jej wszystkimi aspektami już w XIX w., zagadnienie to wciąż jest słabo rozpoznane.

Szczególnie słabo zbadane są dzieje książki żydowskiej w Europie Wschodniej Dotychczasowa refleksja naukowa koncentrowała się zwykle na badaniach literaturoznawczych z pominięciem książkowej postaci tekstu i jej społecznego funkcjonowania oraz procesów bibliologicznych. Zadaniem konferencji jest uzupełnienie tej luki. Tematem przewodnim konferencji jest zatem kultura książki żydowskiej, rozumianą za Krzysztofem Migoniem jako „ogół zjawisk i procesów zasobów materialnych i duchowych związanych z książką. Książki w ruchu, w działaniu, pisane i czytane, sprzedawane i kupowane, gromadzone i niszczone, kochane i prześladowane, a także ich twórcy, właściciele i czytelnicy, tworzą specyficzną kulturę”.

Tematyka obrad obejmie następujące zagadnienia:

  • ontologia i typologia książki żydowskiej;
  • wytwarzanie żydowskiej książki rękopiśmiennej i drukowanej: paleografia i neografia hebrajska, żydowski ruch wydawniczy (oficyny i ośrodki wydawnicze, repertuar wydawniczy, cenzura).
  • formy dystrybucji książki;
  • sztuka książki żydowskiej;
  • czytelnictwo;
  • żydowskie księgozbiory i bibliotekarstwo (dzieje żydowskich bibliotek i kolekcji prywatnych, edukacja pracowników placówek związanych z książką, podręczniki i poradniki metodologiczne dla bibliotekarzy, projekty digitalizacji);
  • libricide, czyli niszczenie książek i bibliotek żydowskich w czasie II wojny światowej.

Językiem obrad będzie język polski.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres ksiazkazydowska[at]gmail.com. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać: dane prelegenta (stopień/tytuł naukowy, imię, nazwisko, ośrodek naukowy), abstrakt wraz z tytułem referatu (do 1500 znaków) oraz dane kontaktowe (e-mail, telefon).
Opłata konferencyjna wynosi 70 zł.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 stycznia 2015 r.
Decyzje o włączeniu referatów do programu konferencji zostaną ogłoszone po 30 stycznia 2015 r.

Komitet naukowy i organizacyjny

Prof. dr hab. Krzysztof Migoń
Prof. dr hab. Marcin Wodziński
Dr Agnieszka Jagodzińska
Mgr Monika Jaremków
Mgr Izabela Olejnik

Kategorie: Uncategorized

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.