Uncategorized

Oto sześć zasad etyki biznesu płynących z judaizmu,

Oto sześć zasad etyki biznesu płynących z judaizmu, ktore mogły uchronić swiat przed kryzysem gospodarczym

1. „Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym” (Kpł 19, 14)
Ta zasada w żydowskim prawie została znacznie rozszerzona poza dosłowne rozumienie cytatu z Tory. Oznacza unikanie wszelkich działań, „które spowodują, że ktoś inny postąpi niewłaściwie” – tłumaczy Herberger. W odniesieniu do kryzysu finansowego dobry przykład jej łamania stanowi sposób udzielania kredytów osobom bez zdolności kredytowej. „Nie można zwodzić ludzi i sugerować im, że stać ich na coś, na co w istocie nie mogą sobie pozwolić, nawet jeśli sami przychodzą i chcą kupić coś co jest poza ich zasięgiem” – stwierdził rabin. Co więcej, nawet gdy udzielamy dobrych rad, ale ukrywamy swoje prawdziwe motywacje również dochodzi do naruszenia tej zasady.

2. Nie kraść cudzej wiedzy
„Ogólnie zasada ta oznacza, że nie chcę sprawić, by ludzie wierzyli w coś co nie jest prawdą” – mówi Herberger. Na początku kryzysu finansowego instytucje sprzedawały sobie nawzajem toksyczne instrumenty finansowe nie informując o potencjalnym zagrożeniu. W Talmudzie za niewłaściwe uznano rozpylanie aromatu dobrego wina w sklepie ze słabym winem. W Torze czytamy: „Kiedy więc będziecie sprzedawać coś bliźniemu albo kupować coś od bliźniego, nie wyrządzajcie krzywdy jeden drugiemu” (Kpł 25, 14). Ta etyczna zasada biznesu ma zastosowanie również w najprostszych życiowych sytuacjach. Jak tłumaczy rabin, gdy dopytujemy się w sklepie o cenę produktów, których nie zamierzamy kupić, wprowadzamy sprzedawcę w błąd, bo sugerujemy chęć dokonania zakupu.

3. Brak akceptacji dla przekupstwa
„Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy i podarku nie przyjmiesz, gdyż podarek zaślepia oczy mędrców i w złą stronę kieruje słowa sprawiedliwych” (Pwt 16, 19). Judaizm rozszerzył również pojęcie przekupstwa, tłumaczy rabin Herberger. Problem dotyczy np. posiadania akcji przez komentatorów, którzy swoimi decyzjami wpływają na rzeczywistość rynkową.

4. Uczciwe miary i wagi
Z Tory wynika, że „nie tylko nie możemy stosować niewłaściwych miar i wag, ale nawet nie możemy posiadać niewłaściwych mierników” – mówi Herberger (Wj 19, 35-36; Pwt 25, 13-15). Talmud narzucił handlowcom obowiązek czyszczenia i sprawdzania odważników oraz ustanowił komisję, która to sprawdzała. Rabin zwrócił uwagę, że nie można polegać wyłącznie na dobrej woli biznesmenów. Poruszył również problem agencji ratingowych, pobierających pieniądze od podmiotów, których wiarygodność kredytową oceniają.

5. Unikać konfliktu interesów
Oto przykład z żydowskich pism: Gdy ktoś poprosi nas o pilnowanie jego straganu z owocami, a widzimy, że towar zaczyna się psuć powinniśmy sprzedać owoce po najlepszej możliwej cenie, by ochronić powierzony nam kapitał. Ale nieetycznie byłoby, gdybyśmy kupili te owoce po obniżonej cenie. We współczesnych finansach konflikty interesów generuje np. sposób wynagradzania menadżerów. Wysokie premie od zysków skłaniają do podejmowania ryzykownych, krótkoterminowych inwestycji. Jest to dobre dla pracownika, który ma szanse na wysoką premię, ale szkodzi długoterminowemu rozwojowi firmy.

6. Przejrzystość w biznesie
„Chodzi o to, by unikać nawet pozorów niewłaściwego zachowania” – powiedział rabin Herberger. Przykładem takiego podejścia mogą być rodziny, które służyły w żydowskiej świątyni. Ród odpowiedzialny za dostarczanie wonności do Świątyni, sam nie używał drogich perfum. Podobnie rodzina zaopatrująca Świątynię w najlepszy chleb, sama jadła pieczywo gorszego gatunku. Wszystko po to, by nie dać powodu do podejrzeń o czerpanie nielegalnej korzyści. Zasada przejrzystości ma istotny wpływ na przebieg kryzysu finansowego. „W Grecji przejrzystość księgowa była jednym z najważniejszych problemów” – powiedział Herberger.

 

Przyslala Ela T

reunion 69

Kategorie: Uncategorized

2 odpowiedzi »

  1. Szkoda, iż ,, biznesmeni” tak rzadko stosują te zasady.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.