Uncategorized

NIE POMOC DLA ZAGRANICY, LECZ INWESTYCJA.

Przetlumaczyla i przyslala

Olga Degani

„USA jest senior partnerem a Izrael junior partnerem w strategii miejscowej i globalnej, cywilnej i militarnej, i współdziałające coraz ściślej – pomimo ostrych różnic zdań pomiędzy wszystkimi prezydentami USA a premieremi Izraela” amb.ret. Y. Ettinger

Pertraktacji o przyszłość współpracy militarnej między Izraelem a USA nie trzeba prowadzić pospiesznie według kalendarza wyborów na prezydenta USA. Nie można ignorować stanowiska Kongresu w tej kwestii, jest on główną i pozytywną osią pomiędzy USA a Izraelem. Nie należy poświęcać interesów długoterminowych na rzecz aktualnych potrzeb i krótkowzrocznej popularności, na pewno nie z pozycji niższości i nie pod naciskiem. W przeciągu ostatnich lat nie jest to pomoc biednemu państwu lecz amerykańska inwestycja, przynosząca ponad 100% zysku, jest to inwestycja w zaufanego i stabilnego sprzymierzeńca, jak najbardziej korzystna dla USA.

Dlatego Kongres Stanów Zjednoczonych – decydujący o budżecie rządu amerykańskiego – przeznacza 600 milionów dolarów na współpracę z Izraelem dla rozwoju technologii rakiet balistycznych. To szerokie poparcie Kongresu wynika z wyjątkowego wkładu Izraela do obrony narodowej i przemysłu zbrojeniowego USA w dziedzinach badawczej, wynalazczej i produkcji systemów obrony przeciwrakietowej, z najnowocześniejszych na świecie, takich jak „chec 2/3″ (strzała 2/3”), „kale David” (rogatka Dawida) i „kipat barzel” (żelazna kopuła”).

W 2016 roku Izrael nie jest klasycznym przedmiotem pomocy dla zagranicy, lecz podmiotem wewnątrz/zewnętrznym, zyskującym entuzjastyczne i systematyczne poparcie obydwu stron systemu politycznego zarówno w społeczności jak i w Kongresie USA. Izrael nie jest wśród państw potrzebujących, jak Afganistan, Pakistan, Egipt, Jordania, południowy Sudan, Kenia i Somalia dopraszających się o amerykańską pomoc zagraniczną i militarną.

W 2016 Izrael wyraźnie pomaga w dziedzinie technologii i aspektów ekonomicznych dając Stanom Zjednoczonym roczny potencjał zysku wyższy niż wszystkie korzyści z inwestycji na całym świecie. Zysk jest wyższy od inwestycji w Izraelu o 3.1 miliarda dolarów rocznie. Te inwestycje są mylnie zdefiniowane jako pomoc dla zagranicy (foreign aid) . Izrael nie jest foreign, lecz jest nieodłączną częścią historii, etyki kultury i wartości judeo-chrześcijańskich Stanów Zjednoczonych, począwszy od XVII wieku. W wojskowej akademii „West Point” jest osiem pomników Mojżesza w Sądzie Najwyższym, oraz posągi Jezusa, Dawida i Jehudy Makabeusza. Izrael nie wyciąga ręki po aid.

21 czerwca 2016 podpisano umowę pogłębiającą współpracę w dziedzinie modernizacji systemu ochrony i wojny cybernetycznej pomiędzy USA i Izraelem, posiadającym 10% technologii cybernetycznej świata. Izrael i USA przewodzą światu w dziedzinie badań, rozwoju i produkcji małych satelitów (do 100 kg), także mniejszych (do 300 kg) i większych ( do 1000 kg) samolotów bez lotników (dronów), komunikacji satelitarnej, rakiet badawczych, balonów szpiegowskich i w zakresie badań kosmosu. Według Agencji Kosmicznej w USA, Charles Bolden: Umowa kooperacji między Izraelem i USA z 15 października 2015 roku, „da nam okazję do współpracy z Izraelem w programie podróży na Marsa (…) znane są wyjątkowe izraelskie technologie w zakresie lekkich materiałów, „, co przyczyni się do zmniejszenia energii potrzebnej do podróży na Marsa.

Z jednostronnej pomocy rozwinęła się obustronna współpraca, z obopólną korzyścią. USA jest senior partnerem a Izrael junior partnerem w strategii miejscowej i globalnej, cywilnej i militarnej, współpraca wykracza daleko poza konflikt palestyński – i jest coraz ściślejsza – pomimo ostrych różnic zdań pomiędzy wszystkimi prezydentami USA (od Trumana do Obamy) a wszystkimi premierami Izraela (od Ben Guriona do Netanyahu) w dość wąskim zakresie konfliktu arabsko izraelskiego i kwestii palestyńskiej.

Według Aleksandra Heiga, byłego przywódcy NATO i Sekretarza Stanu USA: „Izrael jest największym w świecie lotniskowcem amerykańskim, nie potrzebującym obsługi żołnierzy amerykańskich, nie do zatopienia – Izrael jest zakotwiczony w rejonie krytycznym dla bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego, i gospodarki amerykańskiej. Gdyby nie Izrael w części wschodniej Morza Sródziemnego, USA musiałyby tam posłać jeszcze dziesiątki tysięcy żołnierzy i kilka prawdziwych lotniskowców, kosztem 15 miliardów dolarów rocznie z kieszeni podatnika amerykańskiego. Jest to nam oszczędzone dzięki istnieniu Izraela.”

Izrael posługuje się setkami amerykańskich rodzajów broni systemów obronnych w rzeczywistych warunkach bojowych, z korzyścią także dla USA. Izrael jest najważniejszym polem doświadczalnym dla przemysłu zbrojeniowego USA, oraz światową pulą wiedzy o terrorze islamskim i systemach zbrojeniowych wrogich USA. Izrael jest przyczółkiem USA, przedłużeniem jego siły stratregicznej. Ten specyficzny wkład jest wielokrotnie ważniejszy wobec drakońskich cięć w obronnym budżecie amerykańskim, tendencji wycofywania sił amerykańskich, nadwyrężenia siły odstraszającej USA w oipinii światowej, eskalacji zagrożenia USA i arabskich sojuszników przez terror islamski, rozpadu i poważnych wstrząsów na Bliskim Wschodzie, niedołężności Europy, zmian w polityce tureckiej i wzmożonej konkurencji globalnej w przemyśle zbrojeniowym.

Na przykład, Izrael systematycznie przekazuje unikalne doświadczenia lotnictwa izraelskiego lotnictwu amerykańskiemu i producentom F 15 i F16, oraz ogromnym koncernom „Lokhid Martin” i „Macdonal-Duglas” – z doświadczeń operacyjnych,utrzymań i ulepszań. Pilot wojenny powiedział mi: ” Wyjątkowo ważne wnioski wyciągamy ze wspólnych ćwiczeń z lotnikami izraelskimi, latającymi zawsze w poczuciu żyć-albo-umrzeć, wzmagającym twórczą oryginalność w manewrowaniu i doskonaleniu wiedzy o możliwościach samolotu”. W czerwcu 2015 roku podpisano umowę o pogłębieniu współpracy pomiędzy obydwiema siłami lotniczymi, wyrażającą się w ustanowieniu 12 grup pracy dla podniesienia poziomu wspólnych ćwiczeń, zabezpieczenia pewności, medycyny lotniczej, wywiadu, konserwacji itd.

Według kierownika zakładu produkującego F16: „Wnioski wyciągane przez Izrael doprowadziły do 700 ulepszeń samolotu, do ogromnego postępu badań i rozwoju, eksportu, zatrudnienia i bezpieczeństwa narodowego. Zysk jest w miliardach dolarów dla producenta.” Można przypuścić, że producent F15 też ma podobne korzyści. Naszymi wnioskami dzielimy się z amerykańskim przemysłem zbrojeniowym, z tak ogromnymi koncernami jak „Northrup Grumman” produkujący ( w mieście Chattanooga, stan Tennessee) roboty neutralizujące materiały wybuchowe. Zakupienie robota przez Izrael spowodowało zwielokrotnienie rozszerzenia produkcji, a cotygodniowe rozmowy ze specjalistami izraelskimi doskonalą działanie tego robota i wzmacniają możliwości konkurencyjne tego przedsiębiorstwa na rynku światowym.

Generał Georgy Keegan, dowódca lotnictwa amerykańskiego, twierdzi, że wkład wywiadu izraelskiego w sposoby ujawniania i trafiania – oraz w rozwój możliwości działania samolotów, lotników, rakiet, a także wkład w systemy wykrywające wrogie działanie „jest pięciokrotnie większe niż wkład CIA… możliwości amerykańskiego lotnictwa i ogólnie jednostek lądowych… są rezultatem użycia wywiadu izraelskiego w większym stopniu, niż wywiadu każdego innego państwa…”. Senator Daniel Inouye, przewodniczący Approprations Committee i Intelligence Committee ocenił, że „Izrael przekazuje Ameryce więcej wiadomości niż wszystkie państwa NATO łącznie”. Generał Michael Vane, były zastępca dowódcy Szkolenia i Doktryn twierdził, że doświadczenia izraelskie są podstawą doktryn walki USA przeciw terrorowi.

Chuck Krulak, były dowódca Marines, oświadczył: „sposoby walki amerykańskich sił militarnych opierają się na doświadczeniach izraelskich”. W pierwszej wojnie Zatoki Perskiej walczył on przeciw irackim czołgom produkcji rosyjskiej według tego, jak powiedział, czego ich uczono na przykładach wojen Izraela przeciw egipskim czołgom sowieckim. Amerykańscy „Marines” korzystają z urządzeń izraelskich w USA i w Izraelu, dla nauki z doświadczeń izraelskich dla polepszania walk na terenach zabudowanych w Libanie, Gazie Judei i Samarii. Amerykańskie specjalne siły „marines” w Izraelu i w USA korzystają z doświadczeń wojennych Izraela na terenach zabudowanych w Libanie i w Gazie. Amerykańskie siły specjalne USA odbywają ćwiczenia w Izraelu w ich drodze do Iraku, Afganistanu i Jemenu i korzystają z doświadczeń izraelskich przeciw zamachom samobójczym, zaminowanym samochodom i minom przydrożnym. Na terenach walk korzystają z technologii izraelskiej w dziedzinie bezzałogowych samolotów, obrony pasywnej i aktywnej czołgów i samochodów pancernych, ulepszonego uzbrojenia itp.

W 1952 roku prezydent Eisenhower, sekretarz Stanu Dugglas i sekretarz obrony Wilson odrzucili propozycję dowódcy sił Zbrojnych Omara Bradley gdy, wnioskując z przeszłości i wniosków z wojny wyzwoleńczej w 1948 roku, proponował podnieść rangę Izraela z otrzymującego pomoc – na kapitał strategiczny, w ówczesnym stylu Turcji i Iranu.

Wojna 1967 roku zupełnie zmieniła stosunek do Izraela, bo nadała Ameryce kolosalną przewagę strategiczną i ugodziła w ZSRR, ujawniła słabe strony broni sowieckiej, zmiażdżyła armię Nassera, sojusznika ZSRR, i wyrwała proamerykańskie rządy arabskie spod wpływów Nassera. Dziesiątki specjalistów amerykańskich przybyło do Izraela aby uczyć się tej wojny i uzbrojenia sowieckiego. Było to wkładem do amerykańskiego systemu bezpieczeństwa narodowego i rozwoju przemysłu USA. W 1969/1970 Izrael przekazał Stanom Zjednoczonym wnioski z walk przeciw śmiercionośnym rakietom rosyjskim, z okresu wojny na wyczerpanie. Zmniejszyło to ilość strat amerykańskich w Wietnamie. 

W 1970 Izrael wykazał się innym rodzajem obrony, doprowadzając Syrię odstraszeniem do zrezygnowania z inwazji na Haszymidzką i proamerykańską Jordanię, co doprowadziłoby do reakcji łańcuchowej w państwach proamerykańskich w Zatoce Perskiej. To ostrzeżenie Syrii przez Izrael i udzielenie tym ogromnej pomocy Ameryce, krańcowo zmieniło stosunek Nixona z obojętności i krytycyzmu w uznanie strategicznej pozycji Izraela. Doprowadziło to do decyzji dostarczenia potrzebnego uzbrojenia w czasie „Wojny Sądnego Dnia”, a po wojnie zwiększyło w wielkich ilościach pomoc Izraelowi.

Z końcem wojny 1973 roku – i w następstwie korzyści z wyciągniętych wniosków wojny 1967 roku – przybyło 50 specjalistów amerykańskich do Izraela, pod przewodnictwem generała Starry, dowódcy szkoły pancernej, na pół roku nauki, co pomogło Stanom Zjednoczonym osiągnąć przewagę nad siłami ZSRR, polepszyło obronę Europy, przyczyniło się do działań armii USA w Iraku w 1991 roku i przyczyniło się także do zwiększenia eksportu militarnego USA.

W 1966, 1969 i w 1989 roku Izrael rozpracował sowiecki MIG 23, nowoczesny sowiecki system ostrzegający P-12 i sowiecki MIG 21. Według senatora Daniela Inouye wartość poznania tego sowieckiego systemu obrony wyrażała się w 3 miliardach dolarów, dodatkowo do wartości wywiadowczej, operacyjnej, dyplomatycznej i psychologicznej, które zwiększyły poparcie dla USA i siłę oporu przeciw ZSRR.

Operacja Entebbe 4 lipca 1976 roku była ważnym kamieniem milowym – miejscowym, okolicznym, globalnym, taktycznym i strategicznym – w walce przeciw terrorowi anty-amerykańskiemu i pro-sowieckiemu.

W 1981 roku, pomimo nacisków i gróźb amerykańskich, Izrael zniszczył reaktor w Iraku. Przyczyniło się to do stabilności arabskich rządów pro-amerykańskich na Bliskim Wschodzie i zapobiegło starciu jądrowemu z Saddamem Husajnem w 1991 roku. W 1982 roku Izrael zniszczył 20 wyrzutni rakietowych ziemia – powietrze i sowieckie stacje radarowe upozycjonowane w dolinie Bekaa w Libanie i w innych miejscach. Te wyrzutnie były uważane za niezniszczalne. W trakcie operacji – która ugodziła w reputację sowieckiego systemu zbrojeniowego – lotnictwo izraelskie zademonstrowało nowatorstwo działania w najnowocześniejszej walce elektronicznej (większość tej wiedzy przekazano armii USA) i strąciło 89 samolotów MIG 23 i 21 oraz Suchoi 20. W 2007 roku Izrael zniszczył reaktor syryjsko-irańsko-północno koreański, czym silnie ugodził w terror islamski i oszczędził światu traumę Assada z uzbrojeniem jądrowym.

W 2007 roku generał John Craddock, dowódca NATO oświadczył: „Izrael jest najbliższym sojusznikiem NATO na bliskim Wschodzie, systematycznie współpracującym z nami w operacjach bezpieczeństwa.” Także CNN, nie szczędząca wobec Izraela krytyki, uważa, że walka Izraela przeciw Hamasowi pomaga w utrzymaniu wewnętrznego bezpieczeństwa w Egipcie, Jordanii, Saudii i w pro-amerykańskich państwach Zatoki.

W 2016 roku Izrael nie jest „wśród korzystających z pomocy amerykańskiej” lecz stanowi efektywną przeszkodę dla terroru islamskiego, najwiarygodniejsze oparcie arabskim sojusznikom Ameryki, jest źródłem przodującej technologii przemysłowej, cywilnej i militarnej w USA, i jest najużyteczniejszym i najbardziej niezawodnym wspólnikiem Stanów Zjednoczonych we wzajemnym przymierzu cywilnym i wojskowym.

Gdyby Izrael znajdował się w Zatoce Perskiej, oszczędziłoby to podatnikowi amerykańskiemu miliardów dolarów rocznie, którymi opłaca utrzymanie militarnych baz amerykańskich w Saudii, Bahrajnie, Omanie, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach i na Oceanie Indyjskim.

1.7.2016
Obrazek

Amb. ret. Yoram Ettinger is a consultant on US-Israel relations as well as the Chairman of Special Projects at the Ariel Center for Policy Research. Formerly the Minister for Congressional Affairs to Israel’s Embassy in Washington, DC, Ettinger also served as Consul General of Israel to the Southwestern US. He is a former editor ofContemporary Mideast Backgrounder, and is the author of the Jerusalem Cloakroom series of reports which is featured on the ACPR website.

http://www.fzp.net.pl/opinie/nie-pomoc-dla-zagranicy-lecz-inwestycja-0
Tłumaczenie z hebrajskiego przez Olgę Degani

angielska edycja

Kategorie: Uncategorized

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.