Uncategorized

Wiadomosci z Izraela

12 sierpnia 2016 r. rząd zatwierdził projekt budżetu na lata 2017-2018. Przez całą noc trwały trudne rozmowy dotyczące oszczędności 2 mld szekli. Budżet edukacji wzrósł o 4,7 mld szekli, dzięki czemu rozwiano obawy o zwolnienia nauczycieli. Ministerstwo środowiska przyjęło szeroki program złomowania starych pojazdów napędzanych silnikiem wysokoprężnym, dzięki czemu planowane jest osiągnięcie zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Na ten cel w ciągu 2 lat zostaną wydane 260 mln szekli. Program dotyczy około 80 tys. starych samochodów ciężarowych i autobusów. Właściciele tych pojazdów, po złomowaniu samochodów będą otrzymywać rządową dotację. Państwo przyzna także pomoc finansową tym miastom, które ograniczą wjazd dla starych pojazdów. Premier Netanjahu powiedział: “Jest to ważny budżet, w którym istnieje konkurencja, reformy i rozwój, zmniejszenie kosztów utrzymania, a także zmniejszenie luk będących dla nas ważnych. Nowy budżet będzie pracować na rzecz izraelskiej gospodarki, i dla dobra obywateli państwa Izrael.”

12 sierpnia 2016 r. dyrektor Instytutu Badań Polityki Blisko Wschodniej, Grant Smith złożył pozew do sądu w Waszyngtonie skarżąc amerykańską pomoc udzielaną Izraelowi jako nielegalną. Smith twierdzi, że w świetle ustawy uchwalonej w 1970 r., Stany Zjednoczone nie mogą udzielać pomocy państwu, które nie podpisało traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Od 1967 r. Stany Zjednoczone przekazały około 234 mld USD pomocy zagranicznej dla Izraela, oraz udzieliły licznych przywilejów eksportowych. Pozew Smitha został wniesiony do sądu na dzień przed ogłoszeniem zwiększenia pomocy dla Izraela. Smith oskarżył administrację o naruszenie procedur prawnych oraz o brak dobrej woli i nieujawnianie posiadanych przez rząd tajnych informacji o nuklearnym programie Izraela oraz transferach materiałów jądrowych i technologii do Izraela.

12 sierpnia 2016 r. izraelski judoka Ori Sasson zdobył brązowy medal na Olimpiadzie w Rio de Janeiro. Wcześniej Sasson wygrał w walce z egipskim judokom El Shehaby, który po przegranej odmówił podania ręki izraelskiemu przeciwnikowi.

13 sierpnia 2016 r. izraelska policja wzmocniła wieczorem swoją obecność we Wschodniej Jerozolimie. Funkcjonariusze będą zabezpieczać modlitwy tysięcy Żydów z okazji święta Tisza B’Aw.

13 sierpnia 2016 r. przywódca libańskiego Hezbollahu, szejk Hassan Nasrallah powiedział, że II wojna libańska powstrzymała Izrael i podważyła wiarygodność Sił Obronnych Izraela. “Izraelski establishment wojskowy został podważony, i do dziś w różnych miejscach jest tam brak zaufania. Wojna podważyła również zaufanie opinii publicznej do armii, oraz osłabiła wiarę izraelskiej opinii publicznej, że Siły Obronne Izraelamogą wygrać wojnę. W świetle tych wszystkich wyników, możliwe jest przypuszczenie, że w ostatniej wojnie został zraniony duch i zaufanie Izraela. Stracił on również zaufanie w swoją egzystencję. Cisza na granicy izraelsko-libańskiej nie jest wynikiem porozumień między Izraelem a ONZ, lub rządem libańskim. Jest dlatego, że Izrael został zatrzymany przez Liban. Izrael wie, że siły Hezbollahu wzrosły pod względem uzbrojenia, mocy, wiary i determinacji. Po tym jak nasze wioski żyły w strachu, teraz Izraelczycy boją się możliwości inwazji na Galileę.”

13 sierpnia 2016 r. przedstawiciele Ewangelickiego Kościoła Luterańskiego w Ameryce przyjęli w Nowym Orleanie rezolucję wzywającą rząd Stanów Zjednoczonych do zakończenia pomocy dla Izraela, jeśli nie wstrzyma on osadnictwa żydowskiego w Judei i Samarii i nie umożliwi powstania niezależnego państwa palestyńskiego. Wezwano także prezydenta Stanów Zjednoczonych, by uznał państwo palestyńskie. Rezolucja przeszła w głosowaniu (751 głosów poparcia i 162 sprzeciwu). “Wzywamy amerykańskich kongresmenów, senatorów i administrację do podjęcia działań żądających: jeśli Izrael chce nadal otrzymywać od Stanów Zjednoczonych pomoc finansową i wojskową, musi zgodnie z międzynarodowymi standardami praw człowieka, jak je określono w istniejącym amerykańskim prawie, wstrzymać tworzenie osiedli i rozbudowę istniejących osiedli we Wschodniej Jerozolimie i na Zachodnim Brzegu, zakończyć swoją okupację terytoriów palestyńskich i umożliwić powstanie niezależnego państwa palestyńskiego.” Ewangelicki Kościół Luterański w Ameryce twierdzi, że posiada około 4 mln członków w około 10 tys. zborów.

14 sierpnia 2016 r. około 400 Żydów weszło na Wzgórze Świątynne w Jerozolimie. Wielu z nich obchodziło post po utracie Świątyni (święto Tisza B’Aw). Policja była zmuszona zatrzymać 9 osób, które pomimo zakazu, modliło się na wzgórzu. Podczas ich zatrzymania, grupa muzułmanów wszczęła zamieszki. Policja użyła środków do rozproszenia tłumu. Lekko rannych zostało 18 Arabów. Policja poinformowała, że na Wzgórze Świątynne wpuszczono 583 turystów oraz 400 Żydów.

14 sierpnia 2016 r. palestyńska terrorystka zaatakowała wieczorem nożem izraelskich żołnierzy na punkcie kontrolnym Szaked w północnej części Samarii. Ranna została jedna żołnierka. Pozostali żołnierze obezwładnili i aresztowali napastniczkę.

14 sierpnia 2016 r. Palestyńczycy obrzucili wieczorem kamieniami żydowski autobus w Samarii. Rannych zostało 2 izraelskich żołnierzy.

14 sierpnia 2016 r. jordański król Abdullah potępił Izrael za zezwolenie Żydom wejścia na Wzgórze Świątynne w Jerozolimie. “Ciągle borykamy się w Jerozolimie z powtarzającymi się najściami ze strony Izraela i organizacji ekstremistycznych, a także w próbami zmiany status quo w mieście. Będziemy sprzeciwiać się wszelkim próbom zaszkodzenia naszym świętym miejscom lub ograniczenia dostępu do meczetu Al-Aksa w czasie modlitw. Jordania będzie walczyć z izraelską agresją, która przejawia się w najeżdżaniu ekstremistycznych Izraelczyków na teren meczetu.

14 sierpnia 2016 r. wieczorem przed ratuszem miejskim w Rio de Janeiro odbyła się oficjalna uroczystość upamiętniająca ofiary masakry 11 izraelskich sportowców podczas Olimpiady w Monachium w 1972 r. Uroczystość odbyła się pod patronatem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Wśród tych, którzy zapalili 11 pamiątkowych świec, były wdowy Ankie Spitzer (żona trenera szermierzy Andre Spitzera) i Ilana Romano (żona sztangisty Jossefa Romano).

15 sierpnia 2016 r. podkomisja parlamentarna zażądała wszczęcia pilnego dochodzenia w kwestii niedawnego incydentu w regionie Beniamina w Samarii. Palestyńscy policjanci sprzeciwili się wyznaczeniu nowego miejsca składowania odpadów i oddali ostrzegawcze strzały w powietrze. Teren Rimonim znajduje się w strefie C, która jest pod całkowitą kontrolą izraelskich sił bezpieczeństwa i izraelskiej administracji. Członkowie komisji zażądali wyjaśnienia, co palestyńscy policjanci tam robili, nie mówiąc już o oddaniu przez nich strzałów w powietrze.

15 sierpnia 2016 r. sekretarz OWP, Saeb Erekat poinformował, że Autonomia Palestyńska przekaże do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze szczegółową dokumentację dotyczącą izraelskich osiedli. Erekat wyraził nadzieję, że Trybunał w krótkim czasie rozpocznie postępowanie karne w sprawie “zbrodni osadnictwa”. Erekat wezwał także międzynarodowe instytucje do działania w celu powstrzymania izraelskich kroków, które szkodzą pokojowi i rozwiązaniu w oparciu o dwa państwa.

15 sierpnia 2016 r. palestyńskie media poinformowały, że Izrael zgodził się na przekazanie rodzinom ciał zabitych terrorystów, którzy przeprowadzali w ostatnim czasie ataki terrorystyczne na Izraelczyków. Niektóre z ciał będą przekazane w ciągu jednego dnia. Ciała będą przekazywane przedstawicielom władz Autonomii Palestyńskiej, a dopiero stamtąd będą zwracane rodzinom.

15 sierpnia 2016 r. wiceminister spraw zagranicznych Cipi Hotovely spotkał się w Hebronie z nowymi żydowskimi imigrantami z Francji. Minister zachęcał francuskich Żydów do powrotu do Ziemi Izraela. “Państwo Izrael czeka na wszystkich Żydów z Francji. Wszystkie biurokratyczne kwestie imigracyjne będą rozwiązane. Państwo Izrael jest domem całego narodu żydowskiego.”

15 sierpnia 2016 r. Egipt potępił Izrael za wydanie zezwolenia Żydom na wejście na Wzgórze Świątynne w Jerozolimie.

15 sierpnia 2016 r. Międzynarodowy Komitet Olimpijski poinformował, że egipski judoka Islam El Shehaby otrzymał “ciężką” reprymendę za odmowę podania ręki izraelskiemu sportowcy Sassonowi po ich ostatniej walce olimpijskiej. Komitet powiedział, że zachowanie Egipcjanina “było sprzeczne z zasadami fair play i sprzeczne z duchem przyjaźni zawartym w wartościach olimpijskich.” Po potępieniu zachowania Egipcjanina, Komitet nakazał mu natychmiastowe opuszczenie wioski olimpijskiej.

16 sierpnia 2016 r. rano do Izraela przyleciał samolot z grupą ponad 230 nowych żydowskich imigrantów z Ameryki Północnej. Ich przylot zorganizowała organizacja Nefesh B’Nefesh.

16 sierpnia 2016 r. szef Sztabu Generalnego gen. Gadi Eisenkot przedstawił przed komisją parlamentarną raport z działań podjętych przez armii przeciwko nielegalnym emigrantom. Eisenkot powiedział, że w każdym momencie do Izraela może napłynąć około 50-60 tys. mieszkańców Autonomii Palestyńskiej. Wiele z tych osób ma przeszłość terrorystyczną, czym stwarza duże zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Siły Obronne Izraela prowadzą jednak nieustanne działania i odnoszą duże sukcesy w powstrzymywaniu nielegalnych emigrantów. “Podejmujemy duże wysiłki, aby zamknąć miejsca naruszenia granicy. Ale jest jeszcze 100 km bez ogrodzenia zabezpieczającego. Dwa brakujące odcinki mają zaplanowany budżet 260 mln szekli w rejonie Tarkumija (niedaleko Hebronu) i Jerozolimy. Prace już tam rozpoczęliśmy, ale nadal brak jest w obszarze Battir i Gusz Etzion. Musimy stworzyć równowagę między potrzebami gospodarki, Palestyńczykami i wymogami bezpieczeństwa. W ciągu ostatnich kilku lat na granicy izraelsko-libańskiej złapano 14 osób, które przekraczały nielegalnie granicę. Jest to przykład obszaru, w którym musimy usprawnić proces pozyskiwania pozwoleń na pracę oraz ułatwiać przejście. Z drugiej strony, musimy również zwiększyć kary wobec tych, którzy zatrudniają nielegalnych cudzoziemców, tych, którzy dostarczają im miejsc noclegowych, i tych, którzy ich transportują.” Zastępca szefa policji, Zohar Dvir poinformował, że w 2015 r. policja zatrzymała 4300 osób nielegalnie przebywających w Izraelu. Wzrosła także liczba spraw kierowanych przeciwko osobom zatrudniającym nielegalnych cudzoziemców – w 75% spraw karnych przeciwko osobom trudniącym się transportem imigrantów sądy wydały kary więzienia.

16 sierpnia 2016 r. agencja bezpieczeństwa Szin Bet ujawniła, że w ostatnim czasie rozbito kilka komórek terrorystycznych w Judei i Samarii, które na polecenie Hezbollahu prowadziły rekrutację terrorystów i przygotowywały ataki terrorystyczne w Izraelu. Rozbitą komórką w Kalkilii dowodził Mustafa Kemal Hindi, którego Hezbollah zwerbował w grudniu 2015 r. za pośrednictwem Facebooka. Hindi był w stałym kontakcie ze swoim kontrolerem Hezbollahu i drogą elektroniczną otrzymywał zaszyfrowane rozkazy. Kierował on rekrutacją nowych członków, a jego komórka miała przeprowadzać ataki na patrole izraelskiej armii w okolicy. Komórka została rozbita w czerwcu 2016 r., zanim zdołała przeprowadzić pierwszy atak. Komórkę Hezbollahu w Gazie tworzył aresztowany Mohammed Abu Jadian Faiz. Jego celem było zorganizowanie komórki zdolnej przeprowadzać ataki samobójcze oraz prowadzić ostrzał żołnierzy na granicy Strefy Gazy. Werbunek nowych członków również prowadzono poprzez Facebook, a zaszyfrowane rozkazy przekazywano poprzez e-maile. “Hezbollah postawił sobie za cel zwiększenie ilości incydentów terrorystycznych, ale nie chce ujawnić swojego współudziału w atakach. Wśród wielu sposobów, cel ten osiągają poprzez podżeganie ludności palestyńskiej, aby ataki terrorystyczne przeprowadzać w zamian za rekompensatę pieniężną. Przeniesienie środków z Libanu do Judei i Samarii, jak i rekrutacja agentów w Judei i Samarii, odbywa się za pośrednictwem agentów Hezbollahu w Strefie Gazy, którzy pomagają w rekrutacji i szkoleniu.” W ten sposób rozbito pierścień komórek rekrutujących nowych członków Hezbollahu.

16 sierpnia 2016 r. wiceminister obrony Eli Ben-Dahan powiedział wieczorem, że Autonomia Palestyńska nie jest rozwiązaniem, ale utrudnieniem w znalezieniu porozumienia dyplomatycznego w regionie. Dodał, że w ciągu ostatniego roku 95% sprawców ataków terrorystycznych było ludźmi w wieku poniżej 23 roku życia. Byli więc to wszyscy ludzi wychowani po zawarciu Porozumień Oslo. Ich postawa potwierdza, że system edukacji Autonomii Palestyńskiej przesiąknięty jest podżeganiem i propagandą antyizraelską. Ben-Dahan wezwał do przestrzegania prawa w Judei i Samarii, co może zmienić rzeczywistość w regionie.

16 sierpnia 2016 r. wieczorem doszło do ciężkiego wypadku w Ramat HaGolan na wzgórzach Golan. Transporter opancerzony zderzył się z buldożerem D-9. W wypadku rannych zostało 7 żołnierzy, w tym 2 jest w stanie krytycznym. Pojazdy należały do jednostki inżynieryjnej 601 Batalionu, i wracały z działań w rejonie góry Dov na granicy z Libanem.

16 sierpnia 2016 r. rano izraelscy żołnierze rozpoczęli szeroką operację antyterrorystyczną w obszarze arabskiej wioski al-Fawwar w Judei. Celem operacji jest rozbicie komórek terrorystycznych, likwidacja warsztatów produkujących broń oraz konfiskata nielegalnej broni. W działania zaangażowano trzy bataliony piechoty oraz siły policji granicznej. Palestyńczycy zaatakowali jednak żołnierzy kamieniami i koktajlami Mołotowa, uniemożliwiając im wkroczenie do wioski. Starcia trwały do późnych godzin wieczornych. Zginął 1 Palestyńczyk, a 25 osób zostało rannych.

16 sierpnia 2016 r. Hamas zagroził, że jeśli palestyńskie siły bezpieczeństwa nadal będą aresztować ich członków na Zachodnim Brzegu, to Hamas zbojkotuje zaplanowane na 8 października wybory i zdelegalizuje Autonomię Palestyńską w Strefie Gazy.

16 sierpnia 2016 r. ambasador Izraela przy ONZ, Danny Danon wezwał Radę Bezpieczeństwa ONZ do oficjalnego uznania libańskiego Hezbollahu za organizację terrorystyczną. “Terroryści Hezbollahu działają jako przedstawiciele irańskiego reżimu, zagrażając nie tylko Izraelowi, ale stabilności Syrii, Libanu i całego regionu. Hezbollah musi wiedzieć, że każda terrorystyczna działalność będzie miała poważne konsekwencje dla tej organizacji. Społeczność międzynarodowa musi potępić próby Hezbollahu szkodzenia niewinnym obywatelom Izraela. Rada Bezpieczeństwa ONZ musi ogłosić ją jako organizację terrorystyczną.”

17 sierpnia 2016 r. rzecznik ministerstwa bezpieczeństwa wewnętrznego, Gilad Erdan poinformował o wprowadzeniu nowych zasad bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Nowe wytyczne ekspertów dotyczą centrów handlowych, parków rozrywki, dworców autobusowych i kolejowych, a także budynków użyteczności publicznej. W miejscach tych zostaną utworzone dwa kręgi bezpieczeństwa. Krąg zewnętrzny będą tworzyć patrole uzbrojonych strażników, punkty kontrolne przy wejściach, system kamer monitoringu oraz system alarmowy. Wewnętrzny krąg będą tworzyć uzbrojeni ochroniarze rozmieszczeni w najbardziej strategicznych miejscach chronionego obszaru oraz centralna dyspozytornia, połączona z lokalną policją. “Celem jest stworzenie wielu przeszkód, które uniemożliwią terroryście przeprowadzenie ataku podobnego do tego, jak w Nicei. Różnica między atakiem w którym nie ma ofiar i atakiem w którym są ofiary, zależy od czasu reakcji cywilów i uzbrojonych ochroniarzy. Musimy więc zapewnić, aby w zatłoczonych otwartych przestrzeniach publicznych znajdowały się osoby, które zareagują najszybciej jak to możliwe.” Prawdopodobnie nowy program w pierwszej kolejności obejmie promenadę nadmorską w Tel Awiwie, rynek Mahane Jahuda w Jerozolimie oraz kompleks hoteli nad Morzem Martwym. Miejsca te będą pilotażowe dla całego projektu i pomogą wypracować skuteczne procedury bezpieczeństwa dla miejsc publicznych.

17 sierpnia 2016 r. organizacja humanitarna Lekarze dla Praw Człowieka zwróciła się do Sądu Najwyższego w sprawie palestyńskiego więźnia Bilal Kayeda, który od 64 dni prowadzi strajk głodowy. Sąd niższej instancji odrzucił jego wniosek, aby mógł być zwolniony w celu przebadania przez wybranego przez siebie lekarza. Kayed jest członkiem Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny. Został aresztowany w 2002 r. i skazany za ataki terrorystyczne na karę 14,5 lat więzienia. W czerwcu ubiegłego roku zakończył karę więzienia, i od tamtej pory na podstawie wyroku sądu wojskowego znajduje się w areszcie administracyjnym (kara 6 miesięcy pozbawienia wolności). Od 64 dni prowadzi on strajk głodowy. Po pogorszeniu się jego stanu zdrowia, przeniesiono go z więzienia do szpitala Barzilai w mieście Aszkelon. Wniosek o zwolnienie rozpatrywał sąd administracyjny w Beer Szewie. Teraz jego sprawą zajmie się Sąd Najwyższy.

17 sierpnia 2016 r. minister transportu Israel Katz zapowiedział rozbudowę linii Metrobus o kolejnych siedem w najbliższych kilku latach. Koszt projektu szacuje się na 2,6 mld szekli, dzięki którym aglomeracja Hajfy otrzyma najnowocześniejszy system komunikacji publicznej w całym kraju. Obecnie w Hajfie funkcjonuje linia kolejowa, jedna linia metra Carmelit oraz 3 linie Metrobus. Zaawansowany system transportu publicznego w Hajfie zaczął działać 3 lata temu. Linie Metrobus opierają się na nowoczesnych i przestronnych autobusach, które poruszają się po wydzielonych pasach komunikacyjnych, dzięki czemu z łatwością mogą szybko przemieszczać się po całym obszarze Hajfy. Metrobus każdego dnia obsługuje 85 tys. kursów i przewozi ponad 2 mln pasażerów miesięcznie. Zgodnie z prognozami, po rozbudowie linii system będzie obsługiwał 1,2 mln pasażerów dziennie.

17 sierpnia 2016 r. minister obrony Avigdor Lieberman przedstawił wieczorem zasady nowej strategii działań wobec ludności palestyńskiej. Nowy plan został przygotowany jako odpowiedź na falę palestyńskiego terroru i jest przeznaczony dla palestyńskiej ludności w Samarii, Judei i w Strefie gazy. Koszt jego realizacji oszacowano na 10 mln szekli. Najważniejszym elementem nowego programu jest uznanie 15 palestyńskich miejscowości i wsi jako “zielone wsie” – w osadach tych nie odnotowano żadnej działalności terrorystycznej. W “zielonych wsiach” nastąpi natychmiastowe złagodzenie wszelkich ograniczeń, zostanie udzielone duże wsparcie dla działalności gospodarczej oraz będzie pomoc przy budowie zakładów produkcyjnych, szpitali, przedszkoli i boisk sportowych. Równocześnie, 15 innych palestyńskich wsi uznano jako “czerwone wsie” – w osadach tych odnotowano dużą aktywność terrorystyczną, i z nich pochodziło wielu terrorystów. W “czerwonych wioskach” zostaną wprowadzone ciężkie procedury bezpieczeństwa. Kroki te obejmują wyburzenia domów należących do rodzin terrorystów, operacje antyterrorystyczne, aresztowania, ścisłe kontrole, unieważnianie zezwoleń na pracę w Izraelu itp. W ten sposób realizowana będzie polityka “marchewki i kija”. Realizowany będzie także plan rozbudowy i poprawy warunków na przejściach kontrolnych, aby złagodzić problemy Palestyńczyków i ułatwić im swobodne poruszanie się. Planowane jest także rozpoczęcie regularnych spotkań i rozmów z wpływowymi arabskimi rodzinami ze środowisk akademickich i biznesowych.

17 sierpnia 2016 r. izraelscy żołnierze przeprowadzili w nocy dużą operację antyterrorystyczną w obszarze arabskiej wioski al-Fawwar w Judei. Skonfiskowano nielegalną broń i aresztowano kilka osób podejrzanych o działalność terrorystyczną. Podobne operacje przeprowadzono w rejonie Gusch Etzion i Menashe Benjamin. Zatrzymano 20 osób.

17 sierpnia 2016 r. tureccy prawnicy przedłożyli w parlamencie tekst porozumienia z Izraelem, w ramach którego Izrael zgodził się wypłacić 20 mln USD odszkodowania dla rodzin zabitych tureckich aktywistów z incydentu w maju 2010 r.

18 sierpnia 2016 r. izraelscy żołnierze kontynuowali w nocy operację antyterrorystyczną w Judei i Samarii. W rejonie Nablusu przejęto duże środki finansowe należące do organizacji terrorystycznych i zatrzymano 2 osoby. W wiosce Jeba na północ od Jerozolimy, skonfiskowano broń, amunicję i inny sprzęt wojskowy. Aresztowania przeprowadzono także w wioskach Kafel Harath i Bani Naim.

Przyslal Ifraim

z ostatniej chwil

Kategorie: Uncategorized

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.