Żydowscy adwokaci Lwowa

Stanislaw Vincenz


Jeśli Sucher był płomienny, lecz wobec przeciwników urojonych czy rzeczywistych ostry czy nawet surowy, adwokat Schaff grzał zawszejednakowo niezmordowanie i działał pojednawczo. Wydawało mi się, że w jego humorze połączonym z dobrocią było coś pokrewnego wielkiemu Fredrze.

Już jego ciepły głos odbierał ochotę obrażania się lub dąsania. Jego przyjaźń i uczynność uwodziła prawie do mimowolnego nadużywania. Toteż on jeszcze więcej pomógł mnie i mojej rodzinie w interesach materialnych niż ktokolwiek, chociaż instygatorem tej pomocy był Miszel. Adwokat Schaff był mistrzem orzeczeń i załatwień polubownych, ale jeśli zdarzyło się, że kogoś zmiażdżył swym orzeczeniem, miało to większą wagę niż którykolwiek z wyroków sądowych. Nieraz myślałem o tym, a raz nawet powiedziałem Schaffowi, że w jego ręce należałoby oddać zastarzałe procesy między narodami.

Interesy naftowe w okresie przedwojennym, szczególnie w kryzysowych latach trzydziestych, krążyły w sposób męczący i uciążliwy wokół bankructwa i, prawdę mówiąc, kończyły się bankructwem. Tym więcej w moim wypadku uzyskałem obrońców, zastępców, adwokatów, a byli oni zjednani przez tych dwóch. A ciekawe, że byli to ludzie z innych obozów politycznych, wprost przeciwległych, jak doktor Ozjasz Wasser, jak Stanisław Tobiasz i jak wpływowy w kołach prawników adwokat Pieracki.
Ten ostatni, już podeszły wiekiem, członek Stronnictwa Narodowego, zagitowany gorliwie przez Suchera i Schaffa do tego, by stanął w mojej obronie, zapytał mnie raz ze zdziwieniem: „Gdzie pan takich znalazł?”
Wdepnąłem tu jednym krokiem w moje osobiste biedy, tak dawno przebrzmiałe i dzisiaj nie więcej niż zabawne, ale i ja tym bardziej
nigdy nie zapomnę zdziwionej wdzięczności, którą przez lata żywiłem dla tych ludzi. Bo przecież każdemu, który ma jaką taką skłonność do samokrytycyzmu, trudno naprawdę uwierzyć, że w takich sprawach można mieć zupełną słuszność. Widocznie moi przyjaciele doceniali coś więcej niż prawną słuszność, wierzyli w dobrą wolę.
fragment St Vincenza „Żydowskie tematy”

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: