65 lat TSKZ

‚Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów Polsce – działamy już od 1950 roku
Dosyć powszechna opinia powtarzana w środowisku polskim głosi, że po drugiej wojnie światowej życie żydowskie w Polsce nie odrodziło się. To nieprawda. Przede wszystkim czasy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie sprzyjały akcentowaniu własnej odrębności narodowej – zjawisko to dotyczyło nie tylko Żydów. Zarówno dla Żydów, jak i Polaków Holokaust był doświadczeniem bolesnym i dlatego nie był obecny w szerokiej świadomości społeczeństwa. Zmiany w tym względzie przyniosły ostatnie lata. Mimo to, lata 50. i 60. Stanowiły dosyć sprzyjający okres dla rozwoju kultury żydowskiej w Polsce, choć oczywiście w warunkach państwa socjalistycznego. Gorzej przedstawiała się sytuacja w dwóch kolejnych dziesięcioleciach, przede wszystkim za sprawą masowej emigracji polskich Żydów. Na szczęście jednak TSKŻ, najważniejsza organizacja reprezentująca interesy środowiska żydowskiego w naszym kraju przetrwała i w 1989 r., wraz z transformacją ustrojową zaczął się dla niej nowy okres – z dzisiejszej perspektywy stanowiący już jedną trzecią czasu jej istnienia.
Wiecej TUTAJ

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: