Polityka

Wiadomosci z Izraela

20 stycznia 2018 r.

wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence przyleciał do Egiptu, gdzie spotkał się z prezydentem Abdel Fattah Al-Sisi. Mike Pense zapewnił o poparciu Stanów Zjednoczonych dla dwupaństwowego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Stany Zjednoczone zobowiązały się także do zapewnienia status quo świętych miejsc w Jerozolimie. W odpowiedzi Al-Sisi podkreślił, że tylko negocjacje oparte na rozwiązaniu dwupaństwowym mogą zakończyć konflikt, dodając, że „Egipt nie będzie szczędził wysiłków, aby poprzeć wysiłki pokojowe.”


.jordańska gazeta Al-Radpoinformowała, że Izrael przekazał jordańskiemu rządowi 5 mln $ jako odszkodowanie za śmierć dwóch Jordańczyków w lipcu 2017 r. (zostali zastrzeleni przez ochroniarza izraelskiej ambasady w Ammanie). Jordańscy dyplomaci poinformowali, że pieniądze zostaną przekazane bezpośrednio rodzinom zabitych Jordańczyków, wraz z przeprosinami izraelskiego rządu.


21 stycznia 2018 r.


ministerstwo ds. diaspory wydało raport o stanie antysemityzmu za 2017 r. Najważniejszym jego wnioskiem jest odnotowanie znacznego wzrostu liczby antysemickich incydentów w Europie, zwłaszcza w zachodniej części kontynentu. Miniony rok był pod tym względem rekordowy w Wielkiej Brytanii, gdzie odnotowano wzrost o 30 % wszystkich incydentów, przy czym liczba ataków fizycznych wzrosła o 78%. Wzrost liczby antysemickich incydentów w Niemczech wynika głównie z dwóch czynników – wzrostu politycznych wpływów skrajnej prawicy oraz kryzysu uchodźców, który doprowadził do wzmocnienia prawicowych partii nacjonalistycznych. Podjęły one próbę wzmocnienia poczucia narodowej dumy Niemców, a w konsekwencji pomniejszana jest narodowa odpowiedzialność za Holokaust. Jawny antysemityzm deklaruje również wiele muzułmańskich społeczności w Niemczech, co jest szczególnie widoczne podczas różnych demonstracji i protestów publicznych. We Francji doszło do serii brutalnych ataków antysemickich, i to pomimo podjęcia rządowych działań mających na celu walkę z rasizmem, antysemityzmem i ksenofobią. Jednak największy wzrost liczby antysemickich incydentów odnotowano na Ukrainie, gdzie o 50 % wzrosła ilość ataków nienawiści przeciwko pomnikom, cmentarzom, muzeom i synagogom. Równocześnie obserwowany jest wzrost liczby antysemickich grup i organizacji w całej Europie i Stanach Zjednoczonych. Usiłują one wybielić i gloryfikować nacjonalistycznych przywódców, odpowiedzialnych za mordowanie Żydów podczas Holokaustu. Wydanie książki „Main Kampf” w Niemczech okazało się bestsellerem. Nastąpił także wzrost antyżydowskich i antyizraelskich sentymentów wśród radykalnych ruchów lewicowych, zwłaszcza na uniwersyteckich kampusach. Rosnącym zagrożeniem jest kryzys uchodźców, gdyż ponad 50 % uchodźców deklaruje otwarcie antysemickie poglądy. Rosnąca populacja islamskich uchodźców i imigrantów staje się największym czynnikiem ryzyka dla żydowskich społeczności w Europie. Niepokojącym czynnikiem jest także wzrost aktywności skrajnie prawicowych partii politycznych, które zwłaszcza we Francji, Wielkiej Brytanii i Niemczech zwiększyły ilość antysemickiej retoryki w kampaniach politycznych. Znalazło to swoje odzwierciedlenie we wzroście antysemickiej retoryki ze strony urzędników państwowych w tych państwach.


wiceminister spraw zagranicznych Tzipi Hotovely wezwała narody na całym świecie, aby przestały przekazywać darowizny na rzecz międzynarodowej agencji UNRWA, która swoją działalnością utrwala konflikt izraelsko-arabski. „Era UNRWA się skończyła. Chcę poruszyć tę kwestię z każdym krajem, który przekazuje darowiznę na rzeczUNRWA i domagam się, by przekazywały swoje pieniądze rzeczywistym organizacjom humanitarnym, i przestały kultywować palestyńskie prawo do powrotu, które utrwala konflikt. Przez wiele lat społeczność międzynarodowa po prostu ignorowała palestyńskie żądanie powrotu i stworzyła zniekształconą rzeczywistość, w której Palestyńczycy nadal są uważani za uchodźców, którzy chcą wrócić do Jaffy, Akki, Lod i Ramli, a w rzeczywistości dążą do zniszczenia państwa Izrael. Gorąco wzywam ONZ do zaprzestania stosowania definicji uchodźcy wobec potomków Arabów, którzy uciekli z Izraela. Obecne podejście nie odzwierciedla definicji uchodźcy zgodnie z prawem międzynarodowym, które nigdy nie pozwala potomkom uchodźców odziedziczyć statusu uchodźcy.”


 wieczorem wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence przyleciał do Izraela. Oficjalne przywitanie ma się odbyć jutro w Jerozolimie.


wysoki palestyński urzędnik Riad al-Malki powiedział, że Mahmoud Abbas planuje jutro zwrócić się do ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej z prośbą o uznanie państwa Palestyna. „Od kiedy decyzja Trumpa zmieniła reguły gry, Abbas oczekuje, że europejscy ministrowie spraw zagranicznych postąpią naprzód i zbiorowo uznają państwo Palestyna jako odpowiedź na decyzję Trumpa. Jeśli Europejczycy chcą być graczem, muszą być sprawiedliwi w traktowaniu obu stron, a to powinno zacząć się od uznania państwa Palestyna.”


 szef palestyńskich negocjatorów Saeb Erekat ujawnił szczegóły amerykańskiej propozycji, której celem jest zakończenie konfliktu arabsko-izraelskiego. Zespół negocjacyjny prezydenta Trumpa miał rzekomo zaproponować aneksję przez Izrael 10 % terytorium Judei i Samarii, gdzie znajdują się bloki żydowskich osiedli. Izrael miałby również zachować wojskową obecność w Dolinie Jordanu, oraz w kluczowych strategicznie punktach w Judei i Samarii, aby utrzymać bezpieczeństwo obywateli Izraela. Nowo powstałe państwo palestyńskie byłoby zdemilitaryzowane, a jego stolica mieściłaby się na przedmieściach Jerozolimy. Ponadto Izrael udostępniłby Palestyńczykom część międzynarodowego portu lotniczego Dawida Ben-Guriona, oraz porty morskie w Hajfie i Aszdod. Pomiędzy Strefą Gazy a państwem palestyńskim w Samarii, utworzono by korytarz komunikacyjny. Informacje te odrzucił Biały Dom, podkreślając, że wciąż trwają prace nad prawdziwym projektem planu pokojowego, który ma przynieść korzyści obu stronom.


 wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence przyleciał do Jordanii, gdzie spotkał się z królem Abdullahem II. Abdullah podkreślił, że Jerozolima jest kluczowym miejscem dla muzułmanów i chrześcijan. „Jest kluczem do pokoju w regionie i kluczem do umożliwienia muzułmanom skutecznej walki z niektórymi podstawowymi przyczynami radykalizacji.” Dodał, że Jordania nadal popiera dwupaństwowe rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, a stolica przyszłego państwa palestyńskiego musi znajdować się we Wschodniej Jerozolimie. Pence usiłował przekonać Abdullaha do działań prezydenta Trumpa wobec Jerozolimy. W 2017 r. Jordania otrzymała 1,6 mld $ amerykańskiej pomocy wojskowej i gospodarczej (w 2016 r. było to 1,5 mld $).


22 stycznia 2018 r.


premier Benjamin Netanjahu spotkał się w swoim biurze w Jerozolimie z amerykańskim wiceprezydentem Mike’m Pence, który powiedział: „To dla mnie wielki zaszczyt być w Jerozolimie, stolicy Izraela. Jesteśmy na początku nowej ery, w której omówimy, jak osiągnąć pokój między Izraelem i Palestyńczykami.” Netanjahu powiedział: „Chcę podziękować amerykańskiemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi za jego historyczną deklarację, o której wiem, że wspieraliście ją i byliście z niej dumni. Spodziewam się, że będziemy rozmawiać, tak jak poprzednio, o tym, jak dalej wzmacniać nasze niesamowite więzi, które nigdy wcześniej nie były silniejsze. Omówimy nasz wspólny cel: jak osiągnąć pokój i bezpieczeństwo w naszym regionie. Witaj, przyjacielu, dobry przyjacielu, w Jerozolimie.”


amerykański wiceprezydent Mike Pence podczas przemówienia w Knesecie ogłosił, że ambasada Stanów Zjednoczonych w Izraelu zostanie przeniesiona do Jerozolimy do końca 2019 roku. Pence w języku hebrajskim podziękował Bogu za wizytę w Jerozolimie. „Dzięki prezydentowi Trumpowi stosunki między naszymi krajami są silniejsze i głębsze niż kiedykolwiek. Jestem tutaj, aby przekazać amerykańskie przesłanie – amerykańskie stanowisko wobec Izraela. Stoimy z Izraelem, ponieważ wasze wartości są naszymi wartościami, a wasza walka jest naszą walką. Stoimy z Izraelem, ponieważ to jest to, co zawsze robili Amerykanie. Zawsze w historii Żydów widzieliśmy historię Ameryki, a nasi fundatorzy zwrócili się do hebrajskiej Biblii o wskazówki. Jutro, gdy odwiedzę Jad Vashem, będziemy zachwycać się wiarą i siłą waszego narodu, który powstał z popiołów, aby wskrzesić siebie i odbudować państwo żydowskie. Siedemdziesiąt lat temu Stany Zjednoczone jako pierwsze uznały państwo Izrael, ale od tego czasu jedna administracja po drugiej odmawiały uznania jego stolicy, a w ubiegłym miesiącu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump naprawił tę historyczną krzywdę, kiedy oświadczył, że Jerozolima jest stolicą Izraela. Więź Izraela z Jerozolimą sięga trzech tysięcy lat. Jerozolima jest stolicą Izraela i jako taką, Trump nakazał Departamentowi Stanu natychmiast przenieść ambasadę Stanów Zjednoczonych z Tel Awiwu do Jerozolimy, i ambasada zostanie otwarta przed końcem przyszłego roku. Wierzymy, że decyzja prezydenta leży w interesie pokoju. Uznając Jerozolimę, Trump wybrał fakty nad fikcją. Decyzją o Jerozolimie Trump wezwał wszystkie strony do utrzymania status quo i wyjaśnił, że nie zajmujemy stanowiska w sprawie ostatecznej. Jeśli obie strony wyrażą na to zgodę, Stany Zjednoczone poprą rozwiązanie dwupaństwowe. Pokój może przejść tylko przez dialog.” Wiceprezydent Mike Pence zadeklarował, że Stany Zjednoczone nigdy nie pozwolą Iranowi na zdobycie broni jądrowej. „składam uroczystą obietnicę dla Izraela, dla całego Bliskiego Wschodu i dla świata – Stany Zjednoczone Ameryki nigdy nie pozwolą Iranowi zdobyć broni nuklearnej.”


ministerstwo turystyki poinformowało, że do tej pory gospodarka Izraela zarobiła ponad 300 mln $ z turystów lądujących w porcie lotniczym Ovda na Negewie, i rozpoczynających zwiedzanie kraju od Ejlatu. Ministerstwo wspiera linie lotnicze, dopłacając 45 euro do każdego turysty lądującego na lotnisku Ovda i 15 euro za każdego turystę korzystającego z noclegów w hotelach w Ejlacie. Minister turystyki Jariv Levin powiedział: „Przychodząca turystyka do Ejlatu pobiła wszystkie rekordy i jesteśmy świadkami niezwykłego rozpędzenia się linii lotniczych otwierających nowe bezpośrednie połączenia do tego kurortu. Ddane ministerstwa za październik pokazują podwojenie liczby przylotów na Ovda.”


 al-Fatah ogłosił na dzień jutrzejszy strajk generalny w Autonomii Palestyńskiej, jako znak protestu przeciwko wizycie amerykańskiego wiceprezydenta Mike’a Pence’a przy Zachodnim Murze na Starym Mieście w Jerozolimie.


wieczorem palestyński terrorysta usiłował wejść z ukrytym nożem na teren Grobowca Patriarchów w Hebronie w Judei. Izraelscy żołnierze zatrzymali go na punkcie kontrolnym.


 palestyński przewodniczący Mahmoud Abbas spotkał się w Brukseli z komisarzem Unii Europejskiej ds. polityki zagranicznej Federicą Mogherini. Abbas wezwał Unię Europejską do poparcia planów ustanowienia niepodległego państwa palestyńskiego ze stolicą we Wschodniej Jerozolimie. Abbas zasugerował również swoje pragnienie wznowienia negocjacji pokojowych. „Chętnie wznowiemy negocjacje. Jesteśmy zdeterminowani, aby zjednoczyć nasz naród i naszą ziemię.” Mogherini wyraziła swoje poparcie dla stanowiska Abbasa – „Chcę zapewnić prezydenta Abbasa o stanowczym zaangażowaniu Unii Europejskiej w rozwiązanie dwupaństwowe z Jerozolimą jako wspólną stolicą obu państw.”


23 stycznia 2018 r.


prezydent Reuven Rivlin spotkał się w swojej rezydencji z amerykańskim wiceprezydentem Mike Pence. Rivlin podziękował za decyzję prezydenta Trumpa, o uznaniu Jerozolima za stolicę państwa Izrael. Pence powiedział: „Moim wielkim zaszczytem było, że mogłem zostać pierwszym wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, który zwrócił się do Knesetu. Mamy nadzieję, że decyzja prezydenta Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela jest najwyraźniejszym znakiem niezmiennego zaangażowania Stanów Zjednoczonych Ameryki w Izraelu. Jak ogłosiłem to wczoraj, prezydent Trump polecił Departamentowi Stanu, aby we współpracy z ambasadorem Friedmanem, do końca przyszłego roku ukończyć przeniesienie naszej ambasady do Jerozolimy. Z niecierpliwością oczekujemy tego jako namacalnego znaku naszego trwałego zaangażowania i przymierza z państwem Izrael i jego wielkim narodem … Stoimy ramię w ramię z wami w walce z radykalnym islamskim terroryzmem. Zobowiązuję się do kontynuowania współpracy na rzecz naszego wzajemnego bezpieczeństwa, a także przeciwstawiamy się zagrożeniu ze strony wiodącego państwowego sponsora terroru – Iranu. Wiedzcie, że po niedawnej decyzji prezydenta Trumpa o ogłoszeniu zrzeczenia się irańskiego porozumienia nuklearnego, rezygnacja z sankcji byłaby ostatnią rzeczą, jakiej można by się spodziewać. Wysyłamy sygnał do naszych europejskich sojuszników, że nadszedł czas na zmiany w irańskim porozumieniu nuklearnym, które zapewnią, że postanowienia dotyczące zniesienia sankcji w umowie zostaną całkowicie wyeliminowane, a sankcje karne będą dostępne przez wiele lat, aby zapobiec zdobyciu broni jądrowej przez Iran. Jeśli nasi sojusznicy do nas nie dołączą, prezydent Trump jasno da im do zrozumienia, że od razu wycofamy się z irańskiego porozumienia nuklearnego, ale mamy nadzieję, że w nadchodzących miesiącach uda się je wzmocnić.”


amerykański wiceprezydent Mike Pence odwiedził Instytut Jad Vashem, a następnie Zachodni Mur w Jerozolimie. W księdze pamiątkowej gości napisał: „Moim wielkim zaszczytem było modlić się tutaj w tym świętym miejscu. Niech Bóg błogosławi naród żydowski, i niech Bóg zawsze błogosławi państwo Izrael.” Później przejechał do portu lotniczego Ben-Guriona, gdzie odbyła się uroczystość pożegnalna. Pence powiedział dziennikarzom: „Biały Dom współpracuje z naszymi partnerami w regionie, aby sprawdzić, czy możemy stworzyć ramy dla pokoju. Teraz wszystko zależy od tego, kiedy Palestyńczycy wrócą do stołu rozmów.


po południem premier Benjamin Netanjahu odleciał na Światowe Forum Ekonomiczne w Davos w Szwajcarii, gdzie spotka się między innymi z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem.


po południem dwóch palestyńskich terrorystów usiłowało zaatakować nożami izraelskich żołnierzy na punkcie kontrolnym przy żydowskim osiedlu Tapuach w środkowej Samarii. Żołnierze postrzelili i aresztowali obu napastników.


po południem Palestyńczycy wszczęli zamieszki przy wiosce Azzun, niedaleko Kalkili w zachodniej części Samarii. Obrzucono kamieniami izraelskich żołnierzy. Ranny został 1 żołnierz. Do starć doszło także na punkcie kontrolnym przy arabskiej wiosce Hizma, na wschód od Jerozolimy.


wicesekretarz skarbu USA Marshall Billingslea przyleciał z dwudniową wizytą do Libanu. Spotkał się między innymi z prezydentem Michelem Aounsem i premierem Saadem Haririm. Wezwał on Liban, by odciął Hezbollah od systemu finansowego kraju.


wysoki urzędnik Białego Domu ujawnił, że stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Autonomią Palestyńską zostały zawieszone, w związku z amerykańskim uznaniem Jerozolimy za stolicę Izraela.


sekretarz stanu USA Rex Tillerson na spotkaniu w Paryżu (Francja) przedstawił zarys strategii Stanów Zjednoczonych na rzecz stabilizacji Syrii i przyspieszenia rozwiązania politycznego. Tillerson przeprowadzi nieformalne konsultacje w sprawie strategii syryjskiej z ministrami spraw zagranicznych kluczowych sojuszników – Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Jordanii i Arabii Saudyjskiej.


przewodniczący Knesetu Juli Edelstein spotkał się w Brukseli z komisarz polityki zagranicznej Unii Europejskiej Federicą Mogherini. Edelstein powiedział: „Mahmoud Abbas powiedział, że Izrael jest projektem kolonialnym, w związku z czym spodziewam się silnej reakcji ze strony Unii Europejskiej. Musimy zwrócić na podwójną grę Abbasa, który mówi co innego w języku angielskim i arabskim.” Mogherini powtórzyła zaangażowanie Uni Europejskiej w bezpieczeństwo Izraela i zauważyła znaczenie otwartego oraz szczerego dialogu między Izraelem a Unią Europejską, podkreślając jedność i współpracę, które istnieją. Edelstein spotkał się także z europejskimi parlamentarzystami przed Międzynarodowym Dniem Pamięci o Holokauście. Ostrzegł ich, że pamięć o Holokauście zanika, a zagrożenie ze strony antysemityzmu jest ignorowane.


24 stycznia 2018 r.


przywódca Hamasu, Ismail Hanija, wezwał do zorganizowania konferencji palestyńskiej, w której sformułowano by narodową strategię radzenia sobie z tym, co nazwał „amerykańsko-izraelskim planem mającym na celu wyeliminowanie palestyńskiego problemu”. Według Haniji nowa palestyńska strategia powinna opierać się na trzech filarach: pojednaniu narodowym, porozumieniu w sprawie nowej strategii walki opartej na intifadzie oraz wewnętrznych reformach Autonomii Palestyńskiej.


 premier Benjamin Netanjahu odbył szereg spotkań na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w Szwajcarii. Spotkał się premierem Kanady Justinem Trudeau, premierem Belgii Charlesem Michelem, prezydentem Szwajcarii Alanem Burstem, prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem, niemiecką kanclerz Angelą Merkel. Netanjahu wezwał świat do zerwania porozumienia nuklearnego z Iranem i wezwał do skorzystania z okazji stworzonej przez deklarację prezydenta Trumpa uznającą Jerozolimę za stolicę Izraela.


 przewodniczący Knesetu, Juli Edelstein przemówił w Parlamencie Europejskim w Brukseli z okazji nadchodzącego Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście. Wezwał europejskie państwa do podjęcia zdecydowanych działań przeciwko antysemityzmowi. „Antysemityzm nie ma wymówki – ani religia, ani bieda, ani brak edukacji, ani polityczne spory. Dziś wiemy, że ignorując nienawiść i nietolerancję, robimy to na własne ryzyko.”


25 stycznia 2018 r.


na wybrzeżu spadły duże opady deszczu. W Tel Awiwie odnotowano 50 mm deszczu. Doszło do lokalnych podtopień kilku ulic w mieście.


minister ds. diaspory Naftali Bennett poinformował o uruchomieniu nowej unikalnej platformy cyfrowej do analizy on-line w czasie rzeczywistym aktywności antysemickiej w Internecie. System Cybernetycznego Monitorowania Antysemityzmu (ACMS) został opracowany w ministerstwie obrony i udostępnia interaktywne mapy w czasie rzeczywistym pokazujące antysemicką aktywność na świecie. Może on analizować i wyświetlać informacje w oparciu o wiele czynników, w tym geografię, język, datę i wiele innych. W oparciu o sztuczną inteligencję program rozpoznaje kluczowe słowa i wzorce, analizując tekst i jego kontekst. Monitoruje on posty w języku angielskim, francuskim, niemieckim i arabskim. Minister Bennett powiedział: „Najlepszym środkiem dezynfekującym jest światło słoneczne. Od dzisiaj każdy antysemita on-line powinien wiedzieć, że jest narażony. Nienawistna nienawiść jest obserwowana, a on będzie odpowiedzialny za to co zrobił. Nadszedł czas, aby przed naszymi wrogami postawić lustro i odsłanić brzydką twarz współczesnego antysemity, który przesuwa swastyki. Teraz dowiemy się, kim są czołowi antysemici. Antysemityzm nie zniknął. Zmienił kształt i przeniósł się z ulicy do sieci. Szczególnie w tygodniu, w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście, musimy zwrócić uwagę na miejsca, z których wywodzi się antysemityzm.”


 minister obrony Avigdor Lieberman odwiedził budowany nowy międzynarodowy port lotniczy Ramon na pustyni Negew. Znajduje się on w pobliżu granicy z Jordanią i Egiptem, z tego powodu budowane jest specjalne ogrodzenie graniczne. W fazie końcowej jest budowa odcinka bariery od strony granicy z Jordanią. Zawiera ona wyjątkowe rozwiązania zabezpieczające między innymi przed ostrzałem pociskami przeciwpancernymi lądujących lub startujących samolotów. Bariera ma 30 metrów wysokości i 4,5 km długości wzdłuż pasa startowego. Zawiera ona 6 metrowy zbrojony płot, wieże obserwacyjne, system monitoringu, drogi patrolowe i inne zaawansowane środki ochrony.


 nad ranem izraelscy żołnierze wkroczyli do Dżeninu. Prowadzili działania antyterrorystyczne w rejonie szpitala miejskiego.


 Rada Europejska przyjęła rezolucję potępiającą uznanie przez prezydenta Donalda Trumpa Jerozolimy za stolicę państwa Izrael. Projekt rezolucji został opracowany przez Autonomię Palestyńską. Jednak delegacja Knesetu zdołała przekonać Radę Europejską, która do rezolucji dodała poprawkę potępiającą Autonomię Palestyńską za udzielanie wsparcia finansowego terrorystom. Ambasador Izraela w Unii Europejskiej, Carmel Shama-Hacohen powiedziała: „Obarczenie Palestyńczyków odpowiedzialnością za akty terroru i wezwanie ich do powstrzymania finansowania, jest ważnym osiągnięciem dyplomatycznym. Teraz Palestyńczycy żałują, że zainicjowali niepotrzebny ruch, ale oni tak postępują. Zawsze używają podżegania i kłamstw. Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy zadowoleni, mimo że jest to obłudne i obsesyjne zaabsorbowanie Europy problemami innych ludzi, a nie rzeczywistymi problemami.” Członek Knessetu Aliza Lavie, powiedział po głosowaniu: „Obsesja instytucji europejskich w kontaktach z Izraelem pozostała niezmieniona, ale w wyniku upartego wysiłku udało nam się zawrzeć w raporcie końcowym wyraźne wezwanie, aby zakończyć wsparcie dla terrorystów i ich rodzin.”


na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos premier Benjamin Netanjahu spotkał się z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem, który zagroził obcięciem całej pomocy finansowej dla Autonomii Palestyńskiej jako odpowiedź na zbojkotowanie wiceprezydenta Mike Pence podczas jego wizyty w Izraelu na początku tego tygodnia. „Narazili nam się tydzień temu, nie pozwalając naszemu wielkiemu wiceprezydentowi na spotkanie z nimi. A my dajemy im setki milionów dolarów pomocy i wsparcia – ogromne liczby, liczby, których nikt nie rozumie. Te pieniądze nie pójdą do nich, dopóki nie usiądą i nie zawrą pokoju.” Netanjahu powiedział w sprawie Iranu: „Całkowicie cię wspieramy i twoją mocną pozycję w sprawie irańskiego porozumienia nuklearnego. Powiedziałeś, że to katastrofalna sprawa. Powiedziałeś, że jeśli jej fatalne wady nie zostaną naprawione, powinieneś odejść od niej. I chcę, żebyś wiedział, że jeśli zdecydujesz się to zrobić, to będziemy z tobą wspierając cię do końca. Doceniamy również fakt, że konfrontujecie agresję Iranu z nami i z innymi stronami w regionie, jak nigdy dotąd. Nigdy nie widziałem realistycznego sojuszu między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i pozostałymi sojusznikami w regionie, tak silnego i zjednoczonego, jak to jest pod twoim przywództwem.” Premier spotkał się także z premierem Czech Andrejem Babisem, a następnie z holenderskim premierem Markiem Rutte. Podczas rozmowy z chorwackim premierem Andrejem Plenkoviciem poruszona została możliwość sprzedaży izraelskich samolotów myśliwskich F-16 „Sufa” do Chorwacji.


wieczorem premier Benjamin Netanjahu zabrał głos na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Netanjahu skrytykował umowę nuklearną z Iranem i powiedział: „Myślę, że obecne porozumienie jest tak wadliwe, że obiecuje Iranowi, że będzie dysponował wszystkim, co niezbędne do stworzenia broni jądrowej, w tym możliwością wzbogacenia materiałów rozszczepialnych na ogromną skalę. To co mogą zrobić dzisiaj, to w najlepszym razie wzbogacenie takiej ilości uran, że wystarczy na jedną bombę. Ale zgodnie z obecną umową, będą mogli wzbogacić wystarczającą ilość uranu na sto lub dwieście bomb. Bez międzynarodowej umowy, która mogłaby to uniemożliwić, oni będą w stanie szybko stworzyć arsenał broni nuklearnych. A obecna umowa pozwala im to zrobić. Właśnie z tego powodu umowa z Iranem jest tak zła. Ponieważ daje Iranowi, najważniejszemu państwu terrorystycznemu w tej epoce, środki do stworzenia broni nuklearnej, bomb atomowych. Będą w stanie przekazać je swoim agentom, terrorystom, i sami mogą z nich skorzystać. Ja tego nie chcę. Nie obchodzi mnie, czy umowa zostanie naprawiona, odwołana, czy wstrzymana, dla mnie ważne jest, aby Iran nie zdobył arsenału nuklearnego, ponieważ Iran nie tylko rozprzestrzenia terror na całym świecie, ale otwarcie mówi, że użyje tą broń i wszelką inną broń, którą posiada, aby zniszczyć Izrael. Nie pozwolimy, aby tak się stało.”


Departament Stanu USA poinformował, że Stany Zjednoczone rozważają możliwość wprowadzenia kolejnych sankcji wobec Autonomii Palestyńskiej, która odmawia wznowienia negocjacji pokojowych z Izraelem. Kolejną sankcją miałoby być zamknięcie biura OWP w Waszyngtonie i odesłanie przedstawiciela OWP spowrotem do Ramallah.


 ambasador Stanów Zjednoczonych w ONZ, Nikki Haley ostro skrytykował palestyńskiego przewodniczącego Mahmouda Abbasa za odmowę wznowienia negocjacji pokojowych. „Autonomia Palestyńska wydaje się być nie przygotowana do dążenia do pokoju. Stany Zjednoczone są zainteresowane zmuszeniem przywódców Autonomii Palestyńskiej do ponownego rozpoczęcia rozmów palestyńsko-izraelskich.” Równocześnie ambasador Izraela w ONZ, Danny Danon ostrzegł Radę Bezpieczeństwa ONZ, że Iran gromadzi potężne siły wojskowe w Syrii. Według wywiadowczych informacji, w Syrii znajduje się 82 tys. irańskich żołnierzy, w tym 3 tys. z elitarnej Straży Rewolucyjnej. Siły te są wspierane przez 9 tys. terrorystów z Hezbollahuoraz sprzymierzone szyickie milicje, których wielkość szacuje się na około 10 tys. ludzi. „Syria stała się największą bazą wojskową na świecie. Biorąc pod uwagę ustanowienie stałych struktur w swoich bazach w Syrii, Iran dąży do przekształcenia kraju w bazę do operacji przeciwko Izraelowi. Dlaczego Iran wciąż rekrutuje tych ekstremistów, którzy walczą na polach bitew w Syrii? Dlaczego Iran buduje bazy dla tych bojowników? Odpowiedź jest jasna. Aby jeszcze bardziej zdestabilizować Syrię i nasz region. Aby dalej grozić Izraelowi i dalej terroryzować cały wolny świat.”


przedstawiciel OWP w Waszyngtonie, Husam Zomlot, potępił prezydenta Trumpa za jego uznanie Jerozolimy stolicą państwa Izrael. „Uznając Jerozolimę za stolicę Izraela, Trump złamał nie tylko 26 lat amerykańskich zobowiązań do działania jedynie jako mediator pokojowy między Izraelczykami a Palestyńczykami, ale także jego własną przysięgę z samego początku jego prezydentury, że nie będzie narzucać rozwiązania. Trump złamał swoją przysięgę: Nie chcę narzucać, nie chcę dyktować. A teraz przychodzisz i chcesz wziąć rdzeń rozwiązania dwupaństwowego? Każda ambasada w Jerozolimie jest milczącym uznaniem roszczeń Izraela. Po osiągnięciu porozumienia nie mamy nic przeciwko dwóm ambasadom w Jerozolimie, jednej służącej Izraelowi, drugiej Palestynie. Groźby obcięcia amerykańskiego finansowania dla Autonomii Palestyńskiej tylko ośmielą naszych ludzi. Jeśli wybór będzie między głodem ludzi w Palestynie, a wyrzeczeniem się własnych praw, to ludzie nie zdecydują się wyrzec swoich praw.”


Efraim

Kategorie: Polityka

1 odpowiedź »

  1. ” Mike Pense zapewnił o poparciu Stanów Zjednoczonych dla dwupaństwowego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. ”

    Wypadałoby, Efraimie, poprawić tekst, bo Pence oświadczył, że Prezydent Trump poprze rozwiązanie w postaci dwóch państw, jeśli obydwie strony się na to zgodzą. Także powiedział, że USA nigdy nie pójdzie na kompromisy jeśli chodzi o bezpieczeństwo Izraela i wyjaśnił że każda umowa zapewni Izraelowi możność samoobrony.
    stąd:
    http://www.maariv.co.il/news/politics/Article-618923

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.