Uncategorized

Historia Narodu żydowskiego i Państwa Izrael


W XV wieku w Hiszpanii żyło około 300 tys. Żydów (niektóre źródła podają liczbę ponad 200 tys.). Była to stosunkowo zamożna i silna społeczność. Hiszpania była wówczas największym skupiskiem Żydów w Europie. Jednakże czas tej żydowskiej społeczności dobiegał końca i Hiszpania miała już wkrótce podążyć śladem pozostałych chrześcijańskich państw Europy zachodniej.
W 1492 roku Hiszpanie zdobyli Granadę, ostatnią twierdzę muzułmańską na Półwyspie Iberyjskim. Był to zwycięski koniec rekonkwisty w Hiszpanii. Jednocześnie nastąpiło przymusowe wysiedlenie Arabów z Półwyspu Iberyjskiego. Ale nie tylko Arabów wyrzucano z Hiszpanii. Kogo jeszcze wysiedlano z tego pięknego kraju? Otóż, 30 marca 1492 roku wydano edykt w Granadzie, w myśl którego wszyscy Żydzi mieli do 31 lipca przyjąć chrzest lub opuścić kraj.

Przed żydowskimi przesiedleńcami stało podstawowe pytanie: Gdzie się osiedlić?

Udawali się głównie do Nawarry, Portugalii, niektórych państewek włoskich, Afryki Północnej, Turcji i w końcu też do Polski.
Znaczna większość opuszczających Hiszpanię Żydów (około 100 tys.) udała się do Portugalii. Wjeżdżając na teren Portugalii, każdy z nich musiał zapłacić okup za prawo zamieszkania w tym kraju. Jednakże, już w 1497 roku, Hiszpania wymogła na Portugalii wypędzenie Żydów. Ci, którzy chcieli pozostać, musieli się ochrzcić. W 1498 roku Żydzi zostali wypędzeni z Nawarry. Podobny los spotkał również tych, którzy uciekli do Królestwa Neapolu. W 1511 roku musieli z tych samych powodów opuszczać to królestwo i udawać się w dalszą tułaczkę po świecie.

Katolickie państwa Europy zachodniej były wrogo nastawione do przybywających Żydów. W 1496 roku cesarz Maksymilian wypędził Żydów ze wszystkich swych dziedzicznych krajów. W północnej części Europy ożywienie religijne wywołane przez katolicką kontrreformację owocowało licznymi tumultami antyżydowskimi.

W tej sytuacji wielu Żydów zwracało swą uwagę ku krajom muzułmańskim. Wielu osiedliło się w muzułmańskim Maroku, skąd ruszali dalej wzdłuż wybrzeży Afryki Północnej kierując się w stronę imperium osmańskiemu. Turkom osmańskim obce były uprzedzenia, jakie żywili wobec Żydów chrześcijanie i muzułmanie. Turcy chętnie witali przybywających Żydów, którzy przynosili z sobą liczne umiejętności medyczne i techniczne. We wszystkich miastach, w których osiedlali się Żydzi, następowała odbudowa zrujnowanej gospodarki i kultury. Wszędzie rozwijał się handel, a Saloniki szybko stały się najważniejszym portem handlowym we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego.

Żydowscy kaznodzieje hiszpańscy posiadali wysokie i poprawne wykształcenie, również w naukach świeckich. Potrafili publicznie nauczać przed ludźmi wykształconymi w mowie hiszpańskiej lub włoskiej. Wywierali oni silny wpływ na społecznościach żydowskich w krajach, do których schronili się wygnani Żydzi hiszpańscy. Przebieg wydarzeń wiązał się przede wszystkim z oddziaływaniem czynników politycznych. Wygnanie Żydów z Hiszpanii i Portugalii spowodowało powstanie nowych ośrodków sefardyjskich we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Los wygnańców nie był łatwy. Wielu spośród nich udała się do Włoch, inni do Maroka, Egiptu i Turcji. Znani byli oni pod hebrajską nazwą “sefardim” (Sefardyjczycy, od hebr. nazwy Hiszpanii – Sefarad). Do nowych krajów przywieźli z sobą własną kulturę i język (żydowsko-hiszpański). Znali się na medycynie, technice, kupiectwie i handlu. W każdym miejscu, gdzie się osiedlali, wywierali silny wpływ na kulturę i życie miejscowej społeczności. Zachowywali oni własną odrębność i własne tradycje religijne. Zakładali własne synagogi, zwane saferdyjskimi. Posługiwali się własnym językiem, żydowsko-hiszpańskim.

Ci z Żydów, którzy zdecydowali się na pozostanie w Hiszpanii i Portugalii, musieli przyjąć chrzest i zasady nowej wiary. Byli oni pogardliwie nazywani marranos (świnie). Wstydzili się oni własnych żydowskich korzeni i często przez pokolenia utrzymywali w tajemnicy swoją żydowską tożsamość. Często jednak, szukali możliwości powrotu i wolności praktykowania swych dawnych żydowskich zwyczajów. Emigrowali oni i stali się założycielami nowych żydowskich skupisk w Londynie, Amsterdamie, Hamburgu i Nowym Jorku. Od XVII wieku odgrywali oni tam znaczącą rolę w rozwoju handlu i banków. Stworzyli oni podstawę późniejszych, często największych i najlepiej prosperujących społeczności żydowskich. Byli nominalnymi chrześcijanami, którzy dzięki umiejętnościom i zamożności zyskiwali sympatię oraz znaczne wpływy wśród najwyższych warstw społeczeństwa. Z czasem zaczęli wywierać nacisk na przyznanie Żydom wolności wyznania.

 IzraelKulturaHistoria

Kategorie: Uncategorized

2 odpowiedzi »

 1. Tragedia Żydów Hiszpańskich była już w XIV wieku, sto lat przed wygnaniem w 1492,( edykt Granady )Zaczęła się w Sevilli gdy biskup Ferrand Martinez rozgrzał antysemityzm i spowodował „holokost” religijny w Hiszpanii ponad połowa Żydów musiała się przechcic by uratować życie. Inny fakt to delegalizacja Żydowskiej religii po Dysputacji Tortosy w 1414 spowodowanej przez św. Vincent Ferrer i Papieża Benedykt XIII (Hiszpanie). Wygnanie w 1492 to kulminacja wygnania. Większość Żydów się przechcila.
  20% Hiszpanów ma Żydowskie mitochondria ( co piąty )

 2. Nieznany autor postu „ Historia narodu
  żydowskiego i Państwo Izrael” bez wątpienia zna historię narodu żydowskiego,
  ale bardzo selektywnie.
  Przede wszystkim w tytule postu autor
  wspomniał również Państwo Izrael, a w poscie nie ma ani słowa o Izraelu.
  Inne dziwny fakt jest że ten szeroki tytuł:
  „Historia Narodu żydowskiego”zaczyna się
  od Hiszpańskiej Inkwizycji. Jeżeli autor
  chciał opisać historię Europejskich
  Żydów to powinien był zaczynać ją znacznie wcześniej. Wspomnę,
  Kazimierza Wielkiego który sprowadził Żydów do Polski już we wczesnych latach
  XlV wieku i to z Niemiec, z ich języka
  stworzył się
  język żydowski który zawiera 80% słów
  niemieckich.
  W Anglii już w Xlll wieku Król wydał dekret
  o wygnaniu wszystkich Żydów z królestwa,
  więc musieli tam być znacznie wcześniej.
  Jeszcze jedna uwaga. Wyraźnie faworyzując Żydów Sefaradyskich autor
  „zapomiał” wspomnieć że w czasie
  Inkwizycji, Holandia należała do korony
  Hiszpańskiej, a ponieważ władza Inkwizycji
  w Holandii była o wiele słabsza, Żydzi w
  dużych ilościach uciekali do tego kraju.
  Oczywiście, Żydzi uciekali również, za zgodą tych państw, do Maroka, Turcji i
  do państewek Włoskich, ale zawsze trzeba
  przedstawiać całkowity obraz a nie, jak już
  wspomniałem, selektywnie.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.