Uncategorized

V Warszawska Konferencja Judaistyczna

Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce

im. Mordechaja Anielewicza

we współpracy z
Sekcją Judaistyczną Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego
mają zaszczyt zaprosić na

V Warszawską Konferencję Młodych Naukowców Judaistów

Warszawa, 23 – 25 Maja 2013

Konferencja jest przeznaczona dla studentów ostatnich lat studiów pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia (doktorantów) w wieku poniżej 30 lat. Ma ona na celu zaprezentowanie pełnego obrazu zainteresowań młodych naukowców oraz kondycji badań nad szeroko rozumianą tematyką judaistyczną. Zagadnienia podejmowane na konferencji koncentrować się będą wokół historii Żydów oraz Diaspory, a także historii Izraela od czasów antycznych do współczesności. Obejmują takie kwestie jak: problematyka Zagłady, socjologia, kultura, literatura, historia sztuki, język (Hebrajski, Jidysz, Ladino), a także religia oraz filozofia.

Chcielibyśmy, aby konferencja stała się platformą porozumienia oraz wymiany myśli, technik badawczych, pomysłów i zainteresowań pomiędzy młodymi badaczami z całego świata. Historia i kultura Żydów od wieków stanowi integralną część życia społecznego w Europie i dlatego zasługuje na możliwie szerokie poddanie jej naukowym analizom.

W roku 2008 nasi starsi koledzy z Sekcji Judaistycznej Koła Naukowego Historyków opublikowali wybrane prezentacje z pierwszej konferencji w tomie „Różni razem. Młodzi naukowcy o Żydach”. W roku akademickim 2012/2013 mają się ukazać dwa kolejne tomy podsumowujące konferencje z lat 2009 i 2011. Planujemy publikację wybranych referatów konferencyjnych w dwóch językach (w zależności od języka prezentacji: po polsku lub angielsku) z krótkimi streszczeniami w drugim języku w przyszłym roku akademickim.

Aby wziąć udział w konferencji, prosimy o pobranie formularza aplikacyjnego, dokładne wypełnienie oraz przesłanie go na adres  judaicconference2013@gmail.com . Prosimy pamiętać o tym, że będziemy brali pod uwagę zgłoszenia jedynie w języku polskim lub angielskim. W formularzu wszystkie pola są wymagane.

Prezentacja nie powinna trwać dłużej niż 15 minut, co odpowiada 7 zestandaryzowanym stronom maszynopisu. Czekamy na zgłoszenia do 1 lutego 2013 roku. Referentów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na konferencję poinformujemy o naszej decyzji w pierwszych dniach marca drogą mailową. Decyzja Komitetu Organizacyjnego jest ostateczna.

Jednocześnie prosimy o kontakt, jeśli macierzyste jednostki referentów będą wymagać jakichkolwiek zaświadczeń bądź informacji o zakwalifikowaniu na konferencję. Osoby muszące do Warszawy dojechać, prosimy o zapoznanie się z możliwościami refundacji podróży i zakwaterowania w stolicy w jednostkach macierzystych (postaramy się pomóc w zdobyciu koniecznych dokumentów potwierdzających cel wyjazdu). Członkowie Komitetu Organizacyjnego nie mogą zapewnić uczestnikom bezpłatnego noclegu na terenie miasta, ani dofinansowania podróży. Dołożą jednak wszelkich starań, by w razie konieczności pomóc w poszukiwaniu miejsc noclegowych w pobliżu kampusu, znalezieniu informacji o transporcie miejskim oraz dojeździe do wybranych hoteli bądź hosteli.

W razie pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się z komitetem organizacyjnym, pisząc na adres:judaicconference2013@gmail.com .

Kategorie: Uncategorized

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.