Uncategorized

RELIGIJNI ŻYDZI PRZECIW PAŃSTWU IZRAEL

Przyslal Pawel Jedrzejewski

pawel Jedrzejewski

Wśród Żydów ortodoksyjnych istnieje niewielka liczebnie, ale widoczna w mediach grupa, przeciwstawiająca się celom syjonizmu i istnieniu państwa Izrael, na podstawie poglądów twierdzących, że wszelkie próby ustanowienia tego państwa sprzeciwiają się wyrokom Boga i że państwowość Izraela może być odrestaurowana wyłącznie podczas i w wyniku przyjścia Mesjasza.

Odwołują się oni do – przede wszystkim – Talmudu (Ketubot 111a), gdzie znajduje się fragment znany jako „Trzy Przysięgi”, a który odnosi się do wersetów z Pieśni nad Pieśniami (Ketubot 111a w oparciu o Szir HaSzirim 2:7,3;5). Te „Trzy Przysięgi” zostały zawarte – według talmudycznego Midrasza – między Bogiem, Żydami a ludami nieżydowskimi, gdy Żydzi zostali wygnani ze swojej ojczyzny po zburzeniu Świątyni przez Rzymian w 70 roku n.e.

Jedna z tych przysiąg dotyczy zakazu zbrojnego występowania Żydów przeciw innym narodom, aby odzyskać ziemię Izraela. Druga – zakazu masowego powrotu do Izraela (trzecia przysięga zobowiązuje inne narody do powstrzymywania się od „nadmiernych” prześladowań Żydów w trakcie ich wygnania).  Ponieważ proces polityczny, podczas którego nastąpiła kreacja państwa Izrael, narusza – zdaniem tych ludzi – te dwie przysięgi, istnienie Izraela nie jest – według ich poglądów – zgodne z zasadami judaizmu.

Rozumowanie religijnych przeciwników istnienia Izraela sprowadza się do stwierdzenia, że jeżeli wygnanie było wynikiem działania Boga, to i powrót musi być również rezultatem Jego woli, a nie działań człowieka. Konsekwencją tego stanowiska jest pogląd, że Holokaust był karą za syjonizm, który stawiał sobie za cel ustanowienie Państwa żydowskiego, a więc obecne istnienie Izraela przeciwstawia się woli Boga.

Poglądy te reprezentuje przede wszystkim Neturei Karta(nazwa w języku aramejskim oznaczająca „Strażników miasta”).

Grupa ta liczy parę tysięcy członków. Większość z nich mieszka w Izraelu, część w USA, w okolicach Nowego Jorku. W dużej liczbie są to potomkowie Żydów węgierskich i litewskich, którzy przybyli do Palestyny w pierwszej połowie XIX wieku.  W drugiej połowie tego stulecia byli przeciwnikami żydowskiej emigracji do Palestyny, twierdząc, że jest to przeciwstawianie się wyrokom Boga, których rezultatem było – jako kara za postawę Żydów –  wygnanie babilońskie, a późnej upadek Świątyni, starożytnego Izraela i rozproszenie Żydów począwszy od  I wieku n.e.

Po roku 1948 odmowa akceptacji państwa Izrael zintensyfikowała się, gdy przywódcą Neturei Karta został rabin Amram Blau. Niektóre z form przeciwstawiania się państwu polegają na odmowie płacenia podatków, korzystania z pomocy państwowej, nawet dotykania pieniędzy z wizerunkami działaczy syjonistycznych (np. Herzl lub Weizmann). Członkowie sekty nie podchodzą do Ściany Zachodniej w Jerozolimie, uważając, że miejsce to jest zdesakralizowane przez wpływy świeckie.

Potępienie ze strony innych odłamów judaizmu i Żydów świeckich spotyka Neturei Karta za popieranie ruchów terrorystycznych i powiązania z wrogami Izraela. Np. rabin Mosze Hirsz, spełniał funkcję „ministra do spraw żydowskich” w ministerialnym gabinecie Arafata, a amerykański członek Neturei Karta – rabin Mosze Ber Beck z Monsey w stanie Nowy Jork utrzymywał kontakty z przywódcami organizacji o poglądach antysemickich. Natomiast w Anglii inny członek Neturei Karta – Joseph Goldstein, zeznawał w sądzie na korzyść działaczy skrajnych organizacji muzułmańskich, którzy nawoływali do mordowania Żydów. 

Oburzenie wywołało również uczestniczenie członków Neturei Karta w modlitwach za Arafata, podczas jego pobytu w szpitalu paryskim, przed zgonem w roku 2004.

W marcu 2006 delegacja Neturei Karta odwiedziła Iran i wyraziła uznanie dla postawy irańskiego prezydenta, nawołującego do „wymazania z map” państwa Izrael. Ostatnio rabin z Wiednia spotkał się w Sztokholmie z przedstawicielami organizacji terrorystycznych (Hamas), aby omówić formy finansowej pomocy dla Hamasu ze strony Neturei Karta.

http://www.the614thcs.com/40.1114.0.0.1.0.phtml

 

Kategorie: Uncategorized

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.