RAFAŁ LEMKIN (1900–1959) – POLSKI PRAWNIK TWÓRCĄ POJĘCIA „LUDOBÓJSTWO”

Rafał Lemkin urodził się 24 VI 1900 r. we wsi Bezwodne, w ówczesnej guberni grodzieńskiej (w II RP powiat Wołkowysk, woj. białostockie), w rodzinie żydowskiej. Jego ojciec, Józef Lemkin, prowadził wydzierżawione gospodarstwo rolne. Matką była Bela z d. Pomeranz, kobieta o dużej inteligencji i zainteresowaniach literackich.