„Czerpiąc z głębi swej wiary” : kardynała Josepha Ratzingera spojrzenie na judaizm

 

W teologicznej debacie przełomu tysiącleci ważne miejsce zajmuje problematyka religii. Żywe zainteresowanie i dyskusję wzbudza pluralistyczna teologia religii oraz problem wartości zbawczej religii niechrześcijańskich. Ta debata wpisuje się w toczący się na różnych płaszczyznach spór o religie, w którym dochodzą do głosu, ogólnie ujmując, dwie tendencje: odrzucająca lub afirmująca. Różne są motywy, dla których odrzuca się bądź przyjmuje religię.

Jednym z najwybitniejszych uczestników wspomnianej teologicznej debatyi kulturowego sporu o religie jest Joseph Ratzinger. Obecny Papież włączył się do tej debaty licznymi interwencjami zebranymi w dwóch stosunkowo niedawno opublikowanych pracach: Die Vielfalt der Religionen und der Eine Bund (1998) oraz Glaube – Wahrheit – Toleranz. Das Christentum und die Weltreligionen (2003)2. Nie miejsce tu na rozważanie podejmowanych przez Josepha Ratzingera w tym kontekście problemów czy stawianych pytań orazwypracowanych przez niego odpowiedzi. Naszym celem jest próba ukazania spojrzenia J. Ratzingera na judaizm

Calosc TUTAJ

Andrzej Michalik

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: