Uncategorized

Polski szlak Brichy. Nielegalna emigracja Żydów z Polski w latach1944–1947

Nielegalna emigracja Żydów w pierwszych latach po wojnie była już przedmiotem badań historyków, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. W 1970 r. w Stanach Zjednoczonych ukazała się monografia Yechudy Bauera
Flight and Rescue: Brichach. Te organized escape o Jewish survivors o Eastern Europe 1944–1948
, która do dziś stanowi podstawę badań nad tym zagadnieniem . O powojennej emigracji Żydów z Polski (legalnej i nielegalnej) pisali m.in. Bożena Szaynok, Albert Stankowski, Maciej Pisarski, Grzegorz Berendt, Nata-lia Aleksiun i Dariusz Stola . Wymienieni badacze przedstawili stosunek partii żydowskic oraz polskich władz do tego zjawiska, podali statystyki i omówili jego historię. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona praktyczna strona funkcjonowania nielegalnej emi-gracji na ziemiach polskich: działalność Koordynacji Syjonistycznej, przeprawy graniczneoraz sylwetki osób zaangażowanych w jej organizację. Drugi wątek będzie dotyczył działań aparatu bezpieczeństwa wobec osób zaangażowanych w organizację Brichy.W dyskusji na temat powojennej żydowskiej emigracji umyka niekiedy kwestia jej korzeni.


 Alija nie była przecież zjawiskiem nowym, choć po wojnie zyskała inny charak-ter i nowe powody. Emigracja Żydów do Palestyny rozpoczęła się pod koniec XIX w., wrazz narodzinami ruchu syjonistycznego. W następnych latach, ze względu na ograniczeniaimigracyjne nałożone przez Wielką Brytanię na mandat palestyński, syjoniści i syjoniści--rewizjoniści organizowali na szeroką skalę nielegalną imigrację (alija-bet  ), która stała siępodstawową metodą walki tego ruchu o suwerenne państwo żydowskie. W latach trzy-dziestych XX w. do ideowych czynników imigracji, generowanych przez agitację partiisyjonistycznych, dołączyły także względy bezpieczeństwa związane z prześladowaniamiŻydów w hitlerowskich Niemczech i wzrostem antysemityzmu w Europie. Tylko w latach1933–1939 z Europy do Palestyny wyemigrowało 215 tys. Żydów . Podczas wojny, w nie-zwykle trudnych warunkach okupacji większej części Starego Kontynentu, dotarło tamokoło 50 tys. legalnych uchodźców żydowskich, kolejne 16 tys. przybyło w ramach nie-legalnej emigracji organizowanej m.in. przez koordynowaną przez Agencję Żydowskąorganizację Mossad l’ Alijah Bet , paramilitarną Haganę i rewizjonistó

Calosc TUTAJ

Kategorie: Uncategorized

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.