Polityka

Izrael

 

Obecna sytuacja rozwojowa i prognoza na przyszłość w optyce kolejnego pokolenia, tj. roku 2040

Katarzyna Szyszkowska

 

Wstęp 

 

Praca dotyczy państwa położonego na Bliskim Wschodzie, państwa z historią sięgającą ponad 3 tysiące lat wstecz, którego deklarację niepodległości podpisano jednakże  dopiero 14 maja 1948 roku.1 Izrael, bo o nim tu mowa, zajmuje wąski pas ziemi na południowo-wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego.

Jego całkowity obszar to 22072 km2 , a liczba ludności w 2015 roku wynosiła ponad 8 mln. Stolicą jest oczywiście Jerozolima. Pomimo położenia na piaszczystych terenach, jest państwem szybko rozwijającym się i zajmującym 18 miejsce w rankingu HDI (Human Development Index) . Celem niniejszej pracy jest przedstawienie obecnej sytuacji rozwojowej Izraela oraz próba prognozy na przyszłość w optyce kolejnego pokolenia – roku 2040.

 Obecna sytuacja rozwojowa  Potencjał rozwojowy Izraela Izrael można śmiało nazwać państwem cudu gospodarczego. Na obszarze, gdzie brak jest surowców naturalnych, zbudowano państwo oparte na przemyśle, torując drogę ku jednej z najbardziej nowoczesnych gospodarek świata. Sukces gospodarczy Izraela możemy tłumaczyć skutecznymi rządami i przeprowadzonymi w 2003 roku reformami, m.in. obniżaniem podatków, zwiększaniem efektywności gospodarki, czy ciągle rosnącej prywatyzacji. W 2015 roku PKB Izraela wyniosło 281,8 bln USD, PKB per capita wyniósł 34,300 USD, natomiast wzrost gospodarczy w porównaniu z rokiem 2014 wyniósł 2,5%.

Przyczyn dobrze prosperującej gospodarki można się doszukiwać, m.in. w konserwatywnym sektorze bankowym (rozbudowana regulacja, trzymanie się z dala od ryzykownych instrumentów finansowych) oraz elastycznym rynku pracy w obliczu zmieniającej się rzeczywistości (w 2015 roku stopa bezrobocia wynosiła tylko 5,6 %). 

Znaczącym osiągnięciem było również podpisanie szeregu porozumień o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi, Unią Europejską i niektórymi państwami Ameryki Południowej co stawia Izrael na dobrej pozycji w świecie gospodarczych powiązań. Świadczy o tym m.in. wielkość eksportu i importu tegoż państwa. W 2015 roku eksport Izraela wyniósł 56,4 bln USD, a import 58,8 blnUSD. Głównymi partnerami w eksporcie są Stany Zjednoczone, Hong Kong, Wielka Brytania, Belgia, Chiny i Turcja.

Eksportuje się maszyny i sprzęt, oprogramowanie, (oszlifowane) diamenty, produkty rolne, chemikalia oraz tekstylia i odzież. Importuje się surowce, sprzęt wojskowy, dobra inwestycyjne, nieszlifowane diamenty, paliwa, zboża, a także towary konsumpcyjne. Natomiast głównymi importerami są Stany Zjednoczone, Chiny, Szwajcaria, Niemcy oraz Belgia. Nie można również zapomnieć o zaangażowaniu Izraela w badania i rozwijanie nowoczesnych technologii, jest to kraj, gdzie: Odsetek mieszkańców zaangażowanych w badania naukowe i techniczne, a także poziom wydatków na badania i rozwój w proporcji do produktu krajowego brutto (PKB) są jednymi z najwyższych na świecie. Przykładem firmy na rynku Izraelskim opierającej się na badaniach i rozwoju elektronicznym jest Elbit – lider w dziedzinie pojazdów bezzałogowych. Rozwijają się również firmy produkujące elektroniczne systemy bezpieczeństwa.

Izraelska gospodarka hi-tech rozwija również branże powiązane z naukami biologicznymi (eksport urządzeń medycznych i leków), opracowano również wiele nowych leków na choroby wcześniej nieuleczalne. Oprócz badań naukowych na uniwersytetach, koordynowaniem i finansowaniem projektów badawczych zajmuje się TELEM. Jest to ochotnicze forum w skład którego wchodzą znamienici naukowcy. Osiągnięciami TELEM były m.in.: wejście Izraela do unijnego Ramowego Programu Rozwoju Badań, udział w Europejskim Ośrodku Synchrotronu Atomowego w Grenoble (badania nad strumieniami laserowymi) oraz podjęcie inicjatywy Internet II. Innymi sektorami, w których Izrael wspiera badania są: biotechnologia, biomedycyna, optyka, elektrooptyka, robotyka, aeronautyka, telekomunikacja, informatyka, nanotechnologia oraz badania agronomiczne i energetyczne. Można zatem powiedzieć, że Izrael jest państwem szybko rozwijającym się na wielu polach przemysłu. 

 

1.2 Partnerzy gospodarczy

Calosc w ponizszym linku

Izrael.pdf

Kategorie: Polityka

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.