Uncategorized

Ostatni list

Szmul M. Zygielbojm

Do Pana Prezydenta R[zeczpospolitej] P[olskiej], Władysława Raczkiewicza,

Do Pana Prezesa Rady Ministrów, Generała Władysława Sikorskiego


Panie Prezydencie,

Panie Premierze,

Pozwalam sobie kierować do Panów ostatnie moje słowa, a przez Panów — do Rządu i społeczeństwa polskiego, do Rządów i Narodów państw sprzymierzonych, do sumienia świata:


Z ostatnich wiadomości z Kraju wynika bez żadnych wątpliwości, że Niemcy z całym bezwzględnym okrucieństwem mordują już obecnie resztki Żydów w Polsce. Za murami gett odbywa się obecnie ostatni akt niebywałej w dziejach tragedii.

Odpowiedzialność za zbrodnię wymordowania całej narodowości żydowskiej w Polsce spada przede wszystkim na sprawców, ale pośrednio obciąża ona również ludzkość całą, Narody i Rządy Państw Sprzymierzonych, które do dziś dnia nie zdobyły się na żaden czyn konkretny w celu ukrócenia tej zbrodni. Przez bierne przypatrywanie się temu mordowi milionów bezbronnych i zmaltretowanych dzieci, kobiet i mężczyzn stały się jego współwinowajcami.

Muszę też stwierdzić, że, aczkolwiek Rząd Polski w bardzo dużym stopniu przyczynił się do poruszenia opinii świata, jednak niedostatecznie, jednak nie zdobył się na nic takiego nadzwyczajnego, co by odpowiadało rozmiarom dramatu dokonywującego się w Kraju.

Z blisko 3 i pół miliona Żydów polskich i około 700 000 Żydów deportowanych do Polski z innych krajów żyło jeszcze w kwietniu tego roku, według doniesień oficjalnych kierownictwa podziemnego Bundu, przesłanych nam przez Delegata Rządu, około 300 000. A mord trwa nadal bez przerwy.

Milczeć nie mogę i żyć nie mogę, gdy giną resztki ludu żydowskiego w Polsce, którego reprezentantem jestem.

Towarzysze moi w getcie warszawskim zginęli z bronią w ręku, w ostatnim porywie bohaterskim.

Nie było mi dane zginąć tak jak oni, razem z nimi. Ale należę do nich, do ich grobów masowych.

Przez śmierć swą pragnę wyrazić najgłębszy protest przeciwko bezczynności, z jaką świat się przypatruje i pozwala lud żydowski wytępić. Wiem, jak mało znaczy życie ludzkie, szczególnie dzisiaj. Ale skoro nie potrafiłem tego dokonać za życia, może śmiercią swą przyczynię się do wyrwania z obojętności tych, którzy mogą i powinni działać, by teraz jeszcze, w ostatniej bodaj chwili, uratować od niechybnej zagłady tę garstkę Żydów polskich, jaka jeszcze żyje.

Życie moje należy do ludu żydowskiego w Polsce, więc je daję. Pragnę, by ta garstka, która ostała się jeszcze z kilkumilionowego żydostwa polskiego, dożyła wraz z masami polskimi wyzwolenia, by mogła oddychać w Kraju i w świecie wolności i sprawiedliwości socjalizmu, za wszystkie swe męki i cierpienia nieludzkie. A wierzę, że taka właśnie Polska powstanie i że taki właśnie świat nastąpi.

Ufam, że Pan Prezydent i Pan Premier skierują powyższe moje słowa do wszystkich tych, dla których przeznaczone są, i że Rząd Polski natychmiast rozpocznie odpowiednią akcję na terenie dyplomatycznym i propagandowym, ażeby jednak tę resztkę żyjących jeszcze Żydów polskich uratować przed zagładą.

Żegnam wszystkich i wszystko,

co mi było drogie i co kochałem.

[odręczny podpis:] S. Zygielbojm

Przypisy

Towarzysze moi w getcie warszawskim zginęli z bronią w ręku (…) — nawiązanie do powstania zbrojnego na terenie warszawskiego getta, trwającego od 19 kwietnia do 16 maja 1943 roku, którego uczestnikami byli m.in. liczni członkowie Bundu (np. Marek Edelman), partii, z ramienia której Szmul Zygielbojm został członkiem Rady Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej na wychodźstwie w Londynie. [przypis edytorski]

Ostatni list

Kategorie: Uncategorized

5 odpowiedzi »

 1. Żydzi nie są zdolni poruszyć opinii publicznej poza gminami, tak samo jak wtedy. A zagrożenie Żydów na świecie rośnie.
  Wnioski?

 2. Film ”Śmierć Zygielbojma” (”Death of Zygielbojm”) z 2021 roku był pokazywany ostatnio m.in. na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (12-17.09.2022), a obecnie jest cały czas dostępny na platformie vod.pl pod adresem: https://vod.pl/filmy,1/smierc-zygielbojma,38034
  Kilka lat wcześniej w ŻIH-u w dniach 16-20.04.2018 był bezpłatnie wyświetlany inny film (dokumentalny) pt. ”Śmierć Zygielbojma” w reż. Dżamila Ankiewicza z 2000 roku. Prawdopodobnie ten sam film (z niezwykłym wywiadem z Janem Karskim) można teraz zobaczyć na kanale YouTube pod adresem:


  Gorąco polecam. JK

 3. Tak , oczywiście . Nie wolno być biernym wobec narastającego antysemityzmu w okol nas. Pamietajmy, ze każdy z nas powinien stawiać czoła tej zarazie, która jest najstarsza nienawiścią na świecie i, której wirus ciagle mutuje się . Nie przyzwalacie i nie bójcie się!

 4. W Polsce powstał film o Zygielbojmie . Autorem jest Ryszard Brylski.
  Niestety , ponieważ reżyser nie chciał ulec naciskom politycznym i wdał się w konflikt z ministrem kultury , film nie był szeroko pokazywany.
  Nie został również pokazany w muzeum Polin czy tez na festiwalu filmów o tematyce żydowskiej.

 5. Henryk Grynberg do Żydów :
  ”Konkluzja: Porzućcie wreszcie tradycyjną defensywność która jest bezużyteczna. Atakujcie i kontratakujcie. I na każdym kroku przypominajcie – co jako świadek od dawna głoszę – że tak zwana „zbrodnia przeciwko ludzkości” była zbrodnią ludzkości i nie przeciwko ludzkości, lecz Żydom.”

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.