Polityka

Bakunin ogłasza „zawieszenie broni” w „Syrii”.

Jak wszczepiać pozorną rzeczywistość?

olgaNierealne zawieszenie broni to tak, jak obsesja medialna przeciw nam: panuj nad ludzkim pojęciem rzeczywistości, a będziesz panować nad ludźmi. Ale czy to jeszcze jest możliwe? Czy pudło rezonansowe nie wygasi się samo?

Pudło rezonansowe: Bakunin ogłasza „zawieszenie broni” w „Syrii”.

Co to jest „propaganda czynem” ? Jest to akcja terrorystyczna, jako wyraz postawy politycznej, albo użycie krańcowego terroru jako metoda kształtowania procesów politycznych, lub dla uzyskania poparcia publicznego.

Sformułował to francuski marksista Paul Brousse (1844 – 1912) w artykule „propaganda czynem”, publikowanym w sierpniu 1877r. Ale sama idea, którą Brousse sformułował, wyrażona była przez rosyjskiego anarchistę i rewolucjonistę Michała Bakunina (1814 – 1876), który proponował to „komunie paryskiej” (komunistycznej).

Jaka jest różnica pomiędzy działaniem terrorysty a kryminalisty? Taka, że kryminalista stara się skryć i szczęśliwie zniknąć z areny przestępstwa. Terrorysta dokładnie na odwrót: zainteresowany jest w jak najszerszym echu medialnym, reklama identyfikacji jest mu potrzebna, jako rozgłaszającemu swą ideologię, czasem nawet jest zainteresowany w tym, aby go złapano. Dlatego prasa jest tak ważna, jest ona najważniejszym elementem propagandy czynu, no i media, w szczególności nasze, z ogromną miłością oddają się rozgłaszaniu tej propagandy. Są tam także hipokryci: w imię jakiejś „wojny” z propagandą wroga, oni właśnie ją wyolbrzymiają.

 1. Propaganda „zaniechaniem” : Bashar, Rosjanie, Iran i Hisbullah, czyli oś szyicka, upierają się walczyć. Czy przez wieczność będą górą wobec 85 % islamu, czyli wobec sunnitów? Alawici już podliczają tysiące zabitych, tyle samo jest zabitych szyitów z Hezbollahu. Pomiędzy Irańczykami od kilkudziesięciu do kilkuset i wszyscy, oczywiście, ukrywają te straszne ilości ich strat. Walczą o istnienie.

Więc, dlaczego by nie stworzyć zasłony propagandowej, nie czynem, lecz właśnie zaniechaniem, i w ten sposób udoskonalić Bakunina? Ogłośmy „historyczne przerwanie ognia”, wciągniemy do współpracy naiwny rząd amerykański i dojdziemy do jakiegoś podsumowania. To działało w tranzakcji jądrowej.

Dobry pomysł. Rosjanie niby „nacisną” na szyitów, (którzy gwałtownie pragną przerwania ognia, więc nie ma co na nich naciskać), a naiwni Amerykanie naprawdę będą naciskać na sunnitów i oto mamy linię zawieszenia broni, a Assad obwieści zwycięstwo nad powstaniem.

Ci Amerykanie i Europejczycy przecież kupią każdy pomysł, bo są kompletnie zdezorientowani. I tak zrodził się pomysł „przerwania ognia”, prekursorska propaganda drogą zaniechania.

Odcienie kłamstwa: fantastyczna historia umiarkowanych powstańców (art. po hebrajsku).

 1. W sobotę z rana wszystko grało, wszystko było już dostrojone: Bashar i Rosjanie na jeden dzień zaprzestali bombardowań, ( po tym jak poprzedniego dnia zbombardowali za cały tydzień, na wszelki wypadek); Amerykanie zagrozili Sunnitom i Saudyjczykom, że jeśli nie powstrzymają ognia, to powstrzymają dla nich pomoc i tak zrodził się rodzaj ciszy w powietrzu, której można nadać jakieś znaczenie. Władze syryjskie zwołały kupione wcześniej ekipy prasowe, w większości rządowe, do centrów władz syryjskich, przede wszystkim w Damaszku i w Haleb, tam powstańcy nie dotarli i życie toczy się normalnie, i przedstawili to w telewizji, jakoby jakiś spokój kosmiczny rozpostarł się w całej Syrii. To była, oczywiście, gra.

Tak, na przykład, w 2011 roku grali nasłani przez Bashara „uchodźcy”, którzy niby przeszli naszą granicę w Dniu Naksa (art. po hebrajsku ) (jeszcze jedno wymyślone pojęcie) i tak samo udawali ostatnio jego agenci mieszkańców oblężonych miast, i oczywiście, przed światową prasą wychwalali „wyzwoliciela” Assada, .

Na wszelki wypadek, władze i Rosjanie nie przestawali mówić o „przerwaniu ognia”, aby uwiecznić tę pozorną rzeczywistość jako prawdziwą, a także mamlali o jakiejś decyzji Rady Bezpieczeństwa.

Tak powstała, na czas 24 godzin, pozorna rzeczywistość: jedna rzeczywistość w terenie i inna rzeczywistość, przedstawiana przez światowe środki „informacji” a za nimi, przez koterię środków „informacji” w Izraelu. Zło zjednoczyło się z naiwnością, skrzynka z echem.

 1. Więc w sobotę obudziły nas reportaże o „ćwierkaniu ptaków” i wspaniałej ciszy w Syrii, w większości prasy izraelskiej (jednak, nie w całej). Przecież prasa staje na głowie, aby zanulować ten „Bliski Wschod” i powrócić, wreszcie znowu, do Palestyńczyków. W oczach prasy rozpadający się Bliski Wschód to iluzja, tylko Palestyńczycy są realni. Zwróćcie uwagę na podawane u nas „wiadomości”: prawie nic się nie dzieje na świecie i na Bliskim Wschodzie wciąż tylko Abu Mazen i Palestyńczycy. Codzienna chora obsesja. Pozostaje pytanie, po co nam prasa, jeśli służy ona tylko rzeczywistości pozornej?

Dziennikarze izraelscy donosili, dysząc z przejęcia, o zbliżającym się „przerwaniu ognia”, a ponieważ okazuje się, że rzeczywistość jest odwrotna (art. po polsku), kontynuowali te reportaże wczoraj, i może będą kontynuować także dzisiaj. Rzeczywistość pozorna podana jako rzeczywista, a rzeczywistość stała się pozorna. Niewielu trudziło się czytaniem blogów i twitterów z rzeczywistej Syrii, gdyż wielu z nich to w ogóle nie obchodzi. Opowieść o „dobrym końcu” dla Syrii i „złym końcu” dla Izraela – czaruje i wciąga.

Skrzynka rezonansowa: prasa wpadła w pułapkę przez propagandę zaniechania i dokładnie tak samo jak przy propagandzie czynu, prasa stworzyła echo dokładnie odpowiadające skrzynce.

Oficjalne światowe środki przekazu przypominają producentów nafty: wszystkie straciły monopol którym kiedyś władały. W erze przekazu alternatywnego prasa straciła możność trzymania nas za gardło, i w erze taniej nafty OPEC już nie jest monopolem.

Jednak oni także zapłacą za iluzję, w kórej istnieją.

 1. Jak wszczepiać pozorną rzeczywistość? Użyteczna rzeczywistość pozorna powinna zawierać elementy rzeczywistości realnej, daje jej to pozory realności. Do każdej skrzynki trzeba włożyć trochę echa i do każdego echa dopasować trochę skrzynki. O Nasrallahu nasi komentatorzy wciąż mówili, że on „wykonuje, co obiecał”, ponieważ u niego proporcja wynosi 70 – 30, tę mniejszość kłamstw rozsiewa między bruzdami prawd i dlatego wielu wpadło w pułapkę. Najlepsze szachrajstwo, to gdy nie można odróżnić prawdy od kłamstwa. I rzeczywiście szyici nas oszukiwali przez wiele lat: udawane groźby w naszą stronę, gdy w rzeczywistości my ich nie obchodzimy.

Najlepiej dać prasie poczucie, że ona sama zrozumiała aluzję, wówczas doniesie z zachwytem, bo przecież jest to jej „wiadomość”. Reżim Bashara specjalizuje się w wszczepianiu tego rodzaju aluzji.

Najgorsze, że Izraelici wszczepiali to Izraelitom przez wiele lat: groźba demografii, groźba bomby jądrowej, groźba delegitymacji, groźba rozprzestrzeniania „bojkotu”. Wszystkiete strachy nie istniały i nie ma ich (art. po hebrajsku), ale władają w rzeczywistości pozornej. Ten, kto włada myślami, panuje nad ciałem; panuj nad pojęciem rzeczywistości ludzkiej, a będziesz nad nią panował (i dlatego powstał GPlanet dziesięć lat temu, aby rozproszyć mgłę pozornej rzeczywistości i powrócić do rzeczywistości prawdziwej) (art. po hebrajsku) .

Bakuninów tego rodzaju charakteryzuje to, że nie są zbyt sprytni i gdy kłamią nie wyglądają naturalnie, lub za bardzo się wysilają i się dekonspirują.

 1. Przerwanie ognia jest klasycznym przypadkiem zderzenia pomiędzy rzeczywistością pozorną a „poprawnością polityczną”, tak samo, na przykład, „wizja dwóch państw” – to wszystko piękne słowa za którymi nie ma nic, prócz narażenia na niebezpieczeństwo istnienia. Poprawność polityczna próbuje ukryć rzeczywistość, aby nad nią zapanować (art. po hebrajsku). Ale zawsze, zawsze w końcu rzeczywistość panuje. Zadaniem prasy jest wykryć oszustwo i donieść o nim, ale co robić, gdy prasa jest częścią programu oszustwa? Tak jak bujda o zwycięstwie umiarkowanych w Iranie. Ani nie są „umarkowanymi” ani nie „zwyciężyli”. Reżim Humeinizmu zwyciężył, gdy podał aluzję środkom „informacji”, aby sami się na tę aluzję nabrali.

„Swiat chce być oszukany”? (” Mundus vult decipi, ergo decipiatur”) – więc będzie oszukany.


,

Skrzynka rezonansowa: skrzynka stwarza rezonans, rezonans stwarza skrzynkę. Pomysł dokonania brutalnego uczynku, aby ukształtować poparcie publiczności, jest podstawą terroru i morderstw politycznych od niepamiętnych czasów: w Europie pomiędzy 1880 do 1914, komunizm chiński, IRA irlandzki, czy terror arabski, przebrany za „palestyński” aby w nas godził. To samo w przypadku zamachu na Twins, światowego dżihadu i ISIS. Pamiętacie te filmy ścinania głów przez ISIS? Jest to filmowa propaganda czynem. Skrzynka rezonansowa (2:04).

Cel terroru agresji kryminalnej jest wąski i szkoda ograniczona, celem terroru politycznego jest przyspieszenie procesu, a szkoda wielka.

Element propagandy w agresji kryminalnej jest marginesowy, a zasadniczy w politycznej.

W agresji kryminalnej światło dnia jest wrogie, w agresji politycznej oświetlenie jest przyjazne.

Prasa jest wroga wobec agresji kryminalnej, a przyjacielska wobec politycznej.

Aby zneutralizować agresję kryminalną, wystarczy powstrzymać działanie, aby zneutralizować agresję polityczną wystarczy powstrzymać rezonans.

 1. Można było przewidzieć, że Bliski Wschód jest mocniejszy od wszelkiego kłamstwa, tak jak był mocniejszy od każdego Oslo: grupy etniczne, religie, mniejszości i nienawiść, wszystko oczywiście wybuchło i rozerwało zasłonę. Już pierwszego dnia zawieszenia broni dziesiątki ludzi zabito w serii bombardowań Assada, Rosjan i, oczywiście, części z powstańców. Ale prawie nic z tego nie podano do wiadomości, bo rzeczywistość zaprzeczyła poprawności politycznej. Przeglądnijcie, proszę, nasz facebook (po hebrajsku), kilka dni wstecz, zobaczycie, że staramy się raportować na bieżąco, bo nikt więcej na bieżąco nie informuje .

Z tego wynika że informowaliśmy o wymyślonej rzeczywistości, no bo „informacja” informuje o „rzeczywistości”. Swiat pokręcony. Pamietajcie, kto włada świadomością, ten włada nad jej podsumowaniem.

Lecz nie ma lepszego przykładu niż Bliski Wschód, na wykrywanie wszelkiego kłamstwa: jak było do przewidzenia wszystko się rozleciało, z jednoczesnym zaprzeczaniem przez strony, że strzelają, aby nie obwiniono ich o załamanie „zawieszenia broni”. Grupy etniczne, religijne, mniejszości, nienawiści, wzmacniające się państwo islamskie (u Obamy ono wciąż się osłabia), Dżabhat al Nusra, powstańcy, taniec ognia i miecza, powracający z wzmocnioną nienawiścią. I jeszcze gorzej, bo w ostatnich tygodniach strony wznowiły organizację i uzbrojenie, aby dalej walczyć. Już w pierwszym dniu Rosjanie wrócili do bombardowania i zrównania z ziemią całych dzielnic, „rzeczywistość” wróciła do rzeczywistości i „Syria” do bycia Syrią. Szyici powrócili do bycia szyitami, tak samo sunnici, Kurdowie, Erdogan, Iran, Rosjanie, Amerykanie którzy ganiają wystraszeni i właściwie nie mają pojęcia co robić.

 1. Bliski Wschód nas uczy (podziękujcie, że nie na nasz rachunek), że: już nie istnieją umowy, zawieszenia broni, gwarancje, prawa i zalecenia. Kol dalim gavar (aramejski: siła górą) i słaby, czy taki który wygląda na słabego, przestanie istnieć. Każda próba kończy się tragicznie, wszystkie przewidywania się rozlatują. Ostrzegam, abyście nie stali się następną Syrią.

  Sama ONZ jest już pozorną rzeczywistością i dlatego Palestyńczycy są tam silni, bo oni sami są rzeczywistością pozorną. I dlatego my jesteśmy tam słabi, bo jesteśmy realną rzeczywistością. Także sekretarz ONZ tu twierdzi, że ” w sumie utrzymuje się zawieszenie broni”. Trudno zrozumieć do jakiego stopnia ta organizacja stała się sługą dyktatur i łapowników.

Naiwny – będzie zniszczony. Spytajcie Europejczyków, których bramy w tej chwili rozwalane są przez najeźdźców z Bliskiego Wschodu. Oslo miało być lekcją dla Bliskiego Wschodu, ale teraz daje ją Europie. Kto chciał dwa państwa będzie miał je teraz u siebie.

 1. Swiatowa wojna sunnicko szyicka, z wszystkimi jej przerzutami jest tak bezlitosna, że aż nie należy wierzyć ani jednemu słowu w „informacjach” o Bliskim Wschodzie: wszyscy tam kłamią i ten kto nie kłamie, jest okłamywany. W szczególności nie ma co wierzyć wiadomościom nas tyczącym, bo każda strona przedstawia tę drugą stronę jako nie do uzanania, bo kolaborującą z szatanem, czyli z nami.

Także, gdy zwrócą się do nas z pociągającymi propozycjami należy im powiedzieć: jesteśmy państwem neutralnym, nie popieramy ani szyitów ani sunnitów. Jesteśmy Zydami i wasza swiatowa wojna sunnicko szyicka – nas nie dotyczy. Ostrzegamy was przed waszą wobec nas propagandą czynu/ zaniechania. Więc już wiecie.

Mamy służyć propagandzie czynu sunnitów przeciw szyitom i szyitów przeciw sunnitom. Więc po co nam się w to wplątać?

Są tacy, którzy mówią: udało się wobec Iranu. Ale wobec Iranu Zachód był stroną, a tutaj jest pośrednikiem. Tam Zachód po prostu ustąpił. Tutaj ustępstwa są nieistotne. Bo czy sunnici ustąpią Szyitom i odwrotnie? ktoś w to wierzy?

 1. Teraz, gdy dotychczasowa rzeczywistość pozorna rozlatuje się, powstaje nowa pozorna rzeczywistość pod tytułem: rozbiór Syrii. Proszę bardzo, niech ją podzielą, nam nic do tego, tak czy owak Wyżyny Golanu są nasze de jure i de facto. (art. po hebrajsku). Czy wyobrażacie sobie, że ten podział Syrii się uda? to tylko jeszcze bardziej spowoduje wzmocnienie ognia, żadna strona nie zgodzi się na jakikolwiek podział terenu, bo wszystkie strony chcą cały teren dla siebie i wyłącznie dla siebie. Szyici chcą władać nad obszarem od Teheranu do Bejrutu, sunnici chcą sobie przywrócić Syrię i Irak, ISIS chce kalifatu nad całym światem, włącznie oczywiście, z Syrią, a powstańcy wszelkich frakcji nie wiedzą czego chcą.

Rozumiecie to? Nie tylko mocarstwa, także uczestnicy w terenie żyją w jakiejś wydumanej rzeczywistości, z propagandą czynu. A Palestyńczycy, czyż oni nie działają w rzeczywistości pozornej? Propaganda nożami, a w końcu te noże pociachają ich propagandę.

 1. Co jest niebezpieczne w tej oszukańczej propagandzie? Ze gdy wykonujemy ją niezręcznie i łapią nas na kłamstwie, reputacja spada – to zdarzyło się tutejszym „Palestyńczykom”, także Rosjanom, Basharowi i Johnowi Kerry, właściwie wszystkim bohaterom syryjskiej powieści. Kto temu wszystkiemu jeszcze wierzy? Na ile entuzjazmowali się tym pozornym „zawieszeniem broni”, na tyle będą zniszczeni. Nawet drogi ucieczki sobie nie zostawili i kto chciał kupić sobie istnienie samooszustwem, które wyszło na jaw – może je właśnie stracić. Znaleźliśmy więc słabe ogniwo w teorii Bakunina: zbyt wiele propagandy może zaszkodzić działaniu.

Skrzynka rezonansowa: widzieliśmy już, że gdy nie ma skrzynki, nie ma rezonansu, ale też, gdy nie ma rezonansu, także skrzynka znika.

29.2.2016
Dr Guy Bechor

Przetlumaczyla  z hebrajskiego i przyslala Olga Degani.

Wszystkie tlumaczenia Olgi

KLIKNIJ TUTAJ

Kategorie: Polityka

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.