Uncategorized

5 sposobów, w jaki amerykańscy Żydzi mogą pomóc Izraelowi, pomagając sobie samym


JAMES SINKINSON

Wielu amerykańskich liderów żydowskich wygłosiło ostatnio ostrą – a nawet histeryczną – krytykę Izraela, szczególnie wymierzoną w wysiłki izraelskiego rządu mające na celu reformę sądownictwa i wzmocnienie bezpieczeństwa kraju.

To zrozumiałe, że amerykańscy Żydzi troszczą się o przyszłość Izraela, czują się chronieni przez jedyne na świecie państwo żydowskie. Jest ono naszym dziedzictwem. To nasze schronienie w przypadku katastrofy. Tym samym musimy wybaczyć Izraelczykom, jeśli nie są zachwyceni ostatnią amerykańską krytyką. W końcu to oni mają do czynienia z niemal codziennymi atakami terrorystycznymi i doświadczają realnie niesprawiedliwego, niedemokratycznego traktowania w swoich sądach.

Mimo to Izraelczycy z zadowoleniem przyjmują – i bardzo potrzebują – pomocy i wsparcia amerykańskich Żydów. Kiedy mamy do czynienia z międzynarodowymi problemami – takimi jak antysemityzm – jesteśmy silniejsi, kiedy zarówno izraelscy, jak i amerykańscy Żydzi stoją razem. Izrael ceni sobie również amerykańskie wsparcie w ONZ i inwestycje w izraelską potęgę militarną, co czyni państwo żydowskie – i Żydów na całym świecie – bezpieczniejszym.

Tragicznie jednak, zdolność amerykańskich Żydów do znacznego wsparcia Izraela szybko zanika. Dzieje się tak dlatego, że wpływ Żydów w Stanach Zjednoczonych – nasza polityczna i społeczna chmura – zmniejsza się z powodu naszych słabnących instytucji, tożsamości i solidarności.

Podczas gdy Izrael ma wiele wyzwań i wad, trzeźwe spojrzenie na rozpadający się stan amerykańskiego żydostwa powinno wywołać jeszcze większy alarm. Pięć głównych problemów – wszystkie stale narastające – zagrażają samej tkance amerykańskiego żydostwa, nie mówiąc już o naszej zdolności do wspierania Izraela. Dopóki nie zajmiemy się tymi krytycznymi kwestiami na naszym własnym podwórku, nasze opinie o nowym rządzie Izraela powinny pozostać wyciszone:

1) Antysemityzm i antysyjonizm rosną.

BDS na kampusach uniwersyteckich, antyizraelscy ustawodawcy w Kongresie, krytyczna teoria rasy i intersekcjonalność w naszych szkołach publicznych, ataki uliczne na ortodoksyjnych Żydów – wszystko to zagraża dobrobytowi Żydów w Stanach Zjednoczonych i Izraelu.

Badanie Pew Research Center z 2020 roku wykazało, że trzy czwarte amerykańskich Żydów uważa, że antysemityzm wzrósł w kraju w ciągu ostatnich pięciu lat, a nieco ponad połowa (53%) twierdzi, że czuje się mniej bezpiecznie niż pięć lat temu.

Antysemityzm i antysyjonizm w kampusach również gwałtownie wzrosły. Pod koniec ubiegłego roku raport Inicjatywy AMCHA wykazał, że nękanie i zastraszanie żydowskich studentów potroiło się.

Jak dotąd, nie udaje nam się powstrzymać tego trendu, nawet gdy wielu amerykańskich Żydów skupia się zamiast tego na ogólnych kwestiach społecznych, mniej krytycznych dla przetrwania Żydów.

2) Amerykańska społeczność żydowska i instytucje religijne podupadają.

Słabnąca żydowska siła instytucjonalna, a zatem i polityczna, w Stanach Zjednoczonych zagraża zdolności amerykańskich Żydów do wpływania na politykę rządu, relacje w mediach i wsparcie dla Izraela.

W ciągu ostatnich 20 lat ponad jedna trzecia konserwatywnych synagog została zamknięta, podobnie jak jedna piąta synagog reformowanych.

Zmniejsza się liczba aktywnych uczestników Federacji Gmin Żydowskich – regionalnych organizacji reprezentujących interesy amerykańskich Żydów. Niektóre lokalne federacje żydowskie musiały połączyć się z innymi organizacjami żydowskimi, aby utrzymać się na powierzchni… lub całkowicie zamknąć działalność.

Co więcej, według profesora Chaima Waxmana z Jewish People Policy Planning Institute, “Żydzi z diaspory coraz częściej przekazują datki na nieżydowskie filantropie niż na żydowskie”.

3) Liczba Amerykanów identyfikujących się z Żydami maleje.

Rosnące w zawrotnym tempie wskaźniki żydowskich małżeństw mieszanych zmniejszają liczbę samookreślających się, zaangażowanych Żydów – co zmniejsza wpływ, jaki amerykańscy Żydzi mogą wywierać na zjawiska kulturowe, takie jak antysemityzm, krytyczna teoria rasowa w szkołach, wsparcie finansowe dla Izraela i wybór proizraelskich polityków.

Podczas gdy zawieranie małżeństw wśród ortodoksyjnych Żydów w Stanach Zjednoczonych wynosi zaledwie 2%, to zawieranie małżeństw wśród Żydów nieortodoksyjnych szacuje się na 75%. Żydowscy rodzice pozostający w związku małżeńskim są również znacznie mniej skłonni do wychowywania swoich dzieci po żydowsku.

Tylko 28% Żydów będących w związkach małżeńskich z nieżydowskimi małżonkami wychowuje swoje dzieci na Żydów pod względem religijnym. Kolejne 29% par mieszanych wychowuje swoje dzieci na Żydów, ale nie według wyznania. Ogromna liczba 30% par mieszanych w ogóle nie wychowuje swoich dzieci na Żydów.

4) Spada zainteresowanie młodych Żydów judaizmem i Izraelem.

Młodzi Żydzi tracą związek z judaizmem, narodem żydowskim i Izraelem. A przecież od nich będzie zależało przyszłe amerykańskie wsparcie dla Izraela.

Badanie Pew z 2020 roku donosi, że 40% dorosłych Żydów w wieku od 18 do 29 lat uważa się za “Żydów bez wyznania” – wskaźnik ten jest wyższy niż w przypadku wszystkich innych grup wiekowych.

Ten brak przynależności do judaizmu znajduje odzwierciedlenie w poparciu młodych Żydów dla Izraela – lub jego braku. W 2020 roku tylko 48% Żydów poniżej 30 roku życia uważa się za bardzo lub trochę przywiązanych do Izraela, w porównaniu do dwóch trzecich osób w wieku 65 lat i starszych. Ponadto, zaledwie 35% amerykańskich Żydów poniżej 30 roku życia uważa wspieranie Izraela za kluczowe, podczas gdy 27% twierdzi, że wspieranie Izraela jest “wcale” ważne.

5) Amerykańscy Żydzi nie wspierają pro-izraelskich polityków – lub nie sprzeciwiają się wrogom Izraela.

Zamiast uczynić wsparcie dla Izraela głównym punktem naszych działań politycznych, amerykańscy Żydzi często popierają Partię Demokratyczną. Zamiast konsekwentnie oceniać polityków po ich poparciu dla Izraela, zamiast tego faworyzujemy przynależność partyjną.

Według sondażu Pew z 2020 roku, 71% Żydów w USA uważa się za Demokratów – a jednak partia ta kryje znanych antysemitów, takich jak Ilhan Omar, Rashida Tlaib i rosnącą liczbę polityków, którzy atakują Izrael.

Z drugiej strony, amerykańscy żydowscy demokraci generalnie niechętnie popierają jakichkolwiek republikanów, pomimo ich proizraelskich postaw.

Jak Izrael może pomóc amerykańskim Żydom

Nawet gdy nasza żydowska populacja w Stanach Zjednoczonych traci wiele ze swoich związków z judaizmem i żydowską tożsamością, syjonistyczna kultura, wpływy i populacja Izraela są solidne i rozwijają się.

Rzeczywiście, Izrael jest jednym z najbardziej udanych narodów na ziemi. Jest jednym z najbardziej udanych ekonomicznie krajów, jednym z najbardziej wpływowych, jednym z najsilniejszych militarnie i jednym z najszczęśliwszych. Izrael został nawet niedawno sklasyfikowany na 23 miejscu wśród najbardziej udanych demokracji na świecie – przed Stanami Zjednoczonymi i 140 innymi narodami.

Zamiast doradzać Izraelczykom w sprawie ich wewnętrznej polityki i społeczeństwa, amerykańscy Żydzi z pewnością skorzystaliby bardziej angażując i wspierając syjonistycznego ducha, by inspirował nas i wzmacniał naszą własną społeczność.

Amerykańskie żydostwo stoi przed trudnymi wyzwaniami. Jeśli chcemy pomóc Izraelowi, musimy pomóc sobie – skupiając się na głównych kwestiach zagrażających zdrowiu amerykańskiej społeczności żydowskiej. Nasi izraelscy bracia i siostry bez wątpienia z radością przyjęliby takie wsparcie.

James Sinkinson jest prezesem organizacji Facts and Logic About the Middle East (FLAME), która publikuje przekazy edukacyjne mające na celu sprostowanie kłamstw i błędnych wyobrażeń na temat Izraela i jego relacji ze Stanami Zjednoczonymi.


5 sposobów, w jaki amerykańscy Żydzi mogą pomóc Izraelowi, pomagając sobie samym

Przetlumaczyl Sir Google Translate

Kategorie: Uncategorized

1 odpowiedź »

  1. Autor prostuje fakty i rozprawia się zawodowo z kłamstwami antysemitów, na Internecie. Z takim profilem bojowym można oczekiwać od niego że zdrowo przyłoży amerykańskim Żydom progresywnym za ich popieranie elementów antysemickich i za ich walkę z Izraelem o hegemonię świata żydowskiego, głównie z postaw anty syjonistycznych.
    Ale tych traktuje zbyt delikatnie. Rozczarował mnie.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.