Uncategorized

Bardziej swieci niz sam Bog

Na lamach listy dyskusyjnej “Samtal ” ( tylko w Szwcji ) toczy sie dyskusja gdzie

grupa swietych wie co Izrael ma zrobic

aby wszyscy go kochali a szczegolnie palestynczycy.

Dyskusja gdzie  slowa sa wieksze niz fakty.

Dla uzupelnienia wiedzy “swietych ” to blog sciagnal ciekawy artykol z portalu EREC ISRAEL

Rząd izraelski wydał wczoraj zgode na budowę nowych 1500 mieszkań w Ramat Szlomo (żydowska dzielnica Jerozolimy). Arabowie lamentują. O co w tym wszystkim chodzi? Wyjaśni to poniższy artykuł sprzed tygodnia…


Światowa opinia publiczna pod wodzą administracji Obamy nie ma wątpliwości.

“Te działania oddalają sprawę negocjowanego pokoju” – tak  natychmiast zareagowala amerykańska sekretarz stanu Hillary Clinton, kiedy izraelski rząd zatwierdził budowę 3000 nowych domów we wschodniej Jerozolimie i na Zachodnim Brzegu, Nastąpiło to po tym jak Palestyńczycy wygrali głosowanie w ONZ w sprawie stania się “państwem nieczłonkowskim” na prawach “obserwatora”.

Hillary Clinton nie powiedziała, że to nielegalne, ale   szef brytyjskiej dyplomacji William Hauge byl mniej powsciagliwy w swoim potępieniu.

– Jestem ogromnie zmartwiony doniesieniami, że izraelski gabinet planuje zatwierdzić budowę 3000 nowych jednostek mieszkalnych w nielegalnych osiedlach na Zachodnim Brzegu i wschodniej Jerozolimie. Izraelskie osiedla są wg prawa międzynarodowego nielegalne… Zjednoczone Królestwo wzywa stanowczo rząd izraelski do odwołania tej decyzji– powiedział Hague.

Hague wezwał do Foreign Office izraelskiego ambasadora Daniela Tauba, żeby przekazać swoje niezadowolenie osobiście. Izraelskich ambasadorów wezwały też takie kraje jak Francja, Szwecja, Australia i Brazylia.

Zachodni brzeg i Gaza to ziemia palestyńska, Izrael nie ma do niej żadnych praw, wszystkie osiedla zbudowane przed 1967 r. na tych terytoriach, włącznie ze wschodnią Jerozolimą,  są nielegalne wg prawa międzynarodowego – wszystkie te tezy są uznawane na świecie za oczywistą oczywistość. BBC na swojej stronie, zobligowana przez swoją kartę zasad do bezstronności, przedstawia sprawę w bardzo mglistym stylu unikając jasnej deklaracji:

Powszechnie uważa się, że zgodnie z prawem międzynarodowym żydowskie osiedla na terytoriach okupowanych przez Izrael od 1967 roku są nielegalne. Artykuł 49 Czwartej Konwencji Genewskiej odnosi się do ochrony ludności cywilnej w czasie wojny i stanowi, że “strona okupacyjna nie powinna deportować lub transferować części swojej własnej populacji na terytoria, które okupuje”. Większość społeczności międzynarodowej uważa, że artykuł 49 ma zastosowanie do okupacji Zachodniego Brzegu ze wschodnią Jerozolimą włącznie, Strefy Gazy i Wzgórz Golan. Izrael jest stroną konwencji genewskich i wiążą go zobowiązania z niej wynikające.

Jednak rząd [Izraela] twierdzi, że międzynarodowe konwencje odnoszące się do okupowania terytoriów nie mają zastosowania w przypadku terytoriów palestyńskich, gdyż nie posiadały wcześniej legalnego suwerena w postaci jakiegoś państwa. […]

 

Jeśli chodzi o terytoria należące do Palestyńczyków, to Izrael odpowie, że żadne palestyńskie państwo nie istniało w 1967 roku, ani nie istnieje dzisiaj, pomimo ostatniego głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Tym co istnieje na pewno są Porozumienia (Układy) z Oslo, które zostały wynegocjowane między Izraelem a Palestyńskim Władztwem Narodowym (Autonomią Palestyńską), które jest wg nich “jedynym i prawnym reprezentantem narodu palestyńskiego”. Zgodnie z Porozumieniami z Oslo sprawa osiedli ma zostać rozstrzygnięta w ostatecznych negocjacjach [pokojowych]. Żaden z tych układów popisanych przez obie strony nie zawiera jakichkolwiek ograniczeń dotyczących budowania przez stronę izraelską lub palestyńską na terenach pozostających w gestii obu stron (.


Flaga Brytyjskiego Mandatu Palestyny

Jest opinia  prawnicza , która mówi, że o ile artykuł 49 Czwartej Konwencji Genewskiej zakazuje “jednostkowych lub masowych przesiedleń” ludności cywilnej, co nie miało i nie ma miejsca na terytoriach znajdujących się pod administracją izraelską, to artykuł 49 nie zobowiązuje Izraela do zatrzymywania dobrowolnego osadnictwa ludności cywilnej.

Patrząc na to szerzej, międzynarodowi prawnicy stwierdzili, że zgodnie z prawem międzynarodowym Judea i Samaria [Zachodni Brzeg] formalnie należy do Izraela i narodu żydowskiego.

Na przyklad prof. Talia Einhorn uważa, że Judea, Samaria i Strefa Gazy są nieprawidłowo uznawane za terytoria okupowane przez społeczność międzynarodową, bo zanim Izrael wyzwolił te tereny w 1967 roku, nie miały one żadnego legalnego suwerena [Gaza była okupowana przez Egipt, a Judea i Samaria przez Jordanię]. Prof. Einhorn pisze, że oryginalny Brytyjski Mandat Palestyny, którego ustalenia nie zostały nigdy odwołane i nadal obowiązują, przeznaczył te tereny jako część żydowskiej siedziby narodowej.

– Z punktu widzenia prawa międzynarodowego nie ma żadnej istotnej różnicy między terytoriami leżącymi po dwóch stronach tzw. Zielonej Linii. Ostatnim przyjętym i wiążącym prawnie dokumentem dotyczącym tych terenów była uchwała konferencji w San Remo w 1920 roku, która dawała pełne prawa narodowi żydowskiemu – mówi prof. Einhorn.

Również w artykule 80 Karty ONZ stwierdzono, że uznając ciągłość praw przyznanych państwom lub narodom pozostającym pod dotychczas obowiązującymi międzynarodowymi aktami urzędowymi (dotyczy to również aktów prawnych przyjętych przez Ligę Narodów), stwierdza się, że artykuł piąty Brytyjskiego Mandatu Palestyny pozostaje w mocy (“Mandatariusz będzie odpowiedzialny za dopilnowanie, żeby żadne terytorium palestyńskie nie zostało przekazane, wydzierżawione lub dane we władanie jakiejkolwiek obcej władzy”).

To już najwyższy czas na jasne rozstrzygnięcie, takie czy inne. Trzeba określić czy budowanie na okupowanych terytoriach pozostających pod izraelską jurysdykcją jest nielegalne, albo czy artykuł 49 Konwencji Genewskiej ma zastosowanie. Gdzie można szukać jednoznacznej opinii prawniczej?

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, główny organ sądowy ONZ, składa się z piętnastu sędziów (każdy z nich pochodzi z innego kraju). Jednym z jego głównych zadań jest dawanie porad w kwestiach prawnych. Żeby poradzić sobie z mgłą, która otacza tę kwestię, Izrael powinien zgłosić wniosek do Trybunału o wydanie opinii. Czy przepisy Brytyjskiego Mandatu Palestyny przetrwały zniknięcie Ligi Narodów? Czy budowanie na okupywanych terytoriach jest legalne czy nielegalne?


Autorem tego tekstu jest Neville Teller, oryginał ukazał się w The Jerusalem Post

Kategorie: Uncategorized

1 odpowiedź »

  1. Dla osób szukających angielsko-języcznej wersji tego artykułu podaję, że ukazał się on najpierw w “A Mid-East Journal” 9 grudnia 2012 r. na stronie . Natomiast dwa dni później – 11 grudnia 2012 r. – został przedrukowany na łamach The Jerusalem Post na stronie .

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.