Polityka

Okupacja ?

Przedstawiam poniżej dokumenty tyczące granic Izraela, dowodzące że Izrael nie okupuje żadnych terenów palestyńskich, Palestyńczycy są zorganizowani w autonomię w granicach obszaru Izraela i na obszarze Izraela. Z Gazy Izrael wycofał się w 2005 roku, a tereny Golanu nie podpadają pod jakiekolwiek pertraktacje jak długo nie ustanowi się prawa podtawowego zmieniającego ich obecny status, a to jest niemożliwe, jak długo nie ma przyjacielskiego państwa z drugiej strony granicy. I należy też pamiętać że w Syrii są obszary równe wielkości Wyżynom Golanu, zapisane w Tabo (ksiegi wieczyste) jako własność Zydów którzy zostali wygnani z Syrii.

– – –

Deklaracja Balfoura – narodowy dom dla narodu żydowskiego na terenie Palestyny.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
2 listopada 1917 r.
„Drogi Lordzie Rothschild,
w imieniu Rządu Jego Królewskiej Mości z przyjemnością przekazuję Panu następującą deklarację sympatii z dążeniami żydowskich syjonistów, jaka została przedstawiona i przyjęta przez Gabinet.
Rząd Jego Królewskiej Mości przychylnie zapatruje się na ustanowienie w Palestynie narodowego domu dla narodu żydowskiego i dołoży wszelkich starań, aby umożliwić osiągnięcie tego celu, przy czym jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że nie uczyni on nic, co mogłoby zaszkodzić obywatelskim czy religijnym prawom istniejących w Palestynie społeczności nieżydowskich oraz prawom i statusowi politycznemu, z jakich Żydzi korzystają w każdym innym kraju.
Byłbym wdzięczny, gdyby zechciał Pan zapoznać z tą deklaracją Federację Syjonistów.
Arthur James Balfour.”Stąd.

Obrazek
– – –
25.4.1920 – Rezolucja konferencji w San Remo, Liga Narodów zatwierdziła tę rezolucję, obowiązuje do dzisiaj ze zmianami w późniejszych dokumentach:

„Umawiające się Strony zgadzają się powierzyć, stosując postanowienia Artykułu 22, administrację Palestyny wybranemu Mandatowi, w granicach ustalonych przez Główne Siły Sprzymierzone. Mandat będzie odpowiedzialny za wprowadzenie w życie postanowień deklaracji ogłoszonej 8 listopada 1917 roku przez rząd brytyjski, a przyjętych przez Siły Sprzymierzone, na rzecz ustanowienia w Palestynie siedziby narodowej dla narodu Żydowskiego, przy czym jest zrozumiałe, że nie zostanie nic zrobione, co mogłoby naruszyć prawa obywatelskie i religijne nie-Żydowskiej społeczności Palestyny, albo prawa i status polityczny Żydów, z którego korzystają w jakimkolwiek innym kraju.”

Mandat Palestyński 1917-1922:
Obrazek

– – –

the-borders-of-british-mandate-palestine-before-and-after-the-creation-of-transjordan

 

 

 

 

1921: Przyszłemu państwu żydowskiemu Churchill odkroił terytorium za rzeką Jordan (transjordania) i w 1923 utworzono emirat jordański pod władzą brytyjską. Brytania otrzymała na to zgodę Ligi Narodów. Pełną niezależność królestwo Jordanii otrzymało w 1946 roku.

 

– – –

26.6.1945: art. 80 Karty ONZ-u: ustanawia ciągłość statusu prawnego Mandatu
„nic w niniejszym Rozdziale nie może być interpretowane bezpośrednio ani pośrednio jako zmieniające w jaki bądź sposób prawo jakiegokolwiek państwa lub ludu, albo warunki istniejących aktów międzynarodowych, w których poszczególni członkowie Narodów Zjednoczonych mogliby być stronami.”

– – –
Israel-Palestine-Map (1)

 

 

 

 

29 listopada 1947 – rezolucja 181 ONZ-u: podział Mandatu na dwa państwa żydowskie i arabskie. Dalsze okrojenie terytorium państwa żydowskiego, Jerozolima nie wchodzi w terytorium żydowskiego ani arabskiego państwa, jej status nazwano „corpus separatum”. :

 

Arabowie nie zaakceptowali tej rezolucji . Rada Bezpieczeństwa nie zatwierdziła tej rezolucji.

 

– – –
14.5. 1948 Deklaracja Niepodległości, bez określenia granic państwa. Następnego dnia, 15.5.1948 roku Arabowie rozpoczęli wojnę przeciw jednodniowemu państwu żydowskiemu, który była kontynuacją poprzednich walk przeciw osadnictwu żydowskiemu. Wojna skończyła się zwycięstwem Izraela i rozejmami z sąsiadującymi państwami wrabskimi.

pełny tekst deklaracji niepodległości po polsku :
tutaj
– – –

„W pierwszych miesiącach 1949 roku pod auspicjami ONZ odbywały się bezpośrednie rokowania pomiędzy Izraelem i poszczególnymi państwami-agresorami (z wyjątkiem Iraku, który odmówił negocjacji z Izraelem). Efektem rozmów było porozumienie o zawieszeniu broni, odzwierciedlające sytuację w chwili zakończenia walk. Izrael uzyskał więc kontrolę nad Niziną Nadmorską, Galileą i całą pustynią Negew, Jordania – nad Judeą i Samarią (Zachodnim Brzegiem), zaś Strefa Gazy znalazła się pod zarządem Egiptu. Jerozolima została podzielona: Jordanii przypadła część wschodnia ze Starym Miastem, Izraelowi – dzielnice zachodnie.” stąd.

– – –

1956 kampania suecka zakończyła się umową z Egiptem, Jordanią i Syrią: nie ustalono granic, ale armia izraelska wycofała się z terenów zajętych w czasie wojny pozostawiając Egiptowi Synaj, Gazę do terenów sprzed wojny, wzamian Egipt otworzył cieśninę Tirańską i Kanał Suecki dla żeglugi.

– – –

1967 Wojna sześciodniowa –
„Po sześciu dniach walk linie demarkacyjne poprzedniego rozejmu zostały zastąpione nowymi. Pod kontrolą Izraela znalazły się Judea, Samaria, Gaza, półwysep Synaj i Wzgórza Golan. Wioski na północy po raz pierwszy od 19 lat nie były ostrzeliwane przez Syryjczyków, zapewniono swobodną żeglugę izraelskim i zmierzającym do Izraela statkom, zaś Jerozolima, podzielona dotąd między Izrael i Jordanię, znalazła się w całości pod władzą izraelską.”Stąd:

– – –
1973 –
„Kilka lat względnego spokoju na granicach zakończyły się w Jom Kippur (Dzień Pojednania), największym święcie żydowskiego kalendarza. Egipt i Syria 6 października 1976 roku rozpoczęły skoordynowaną, zaskakującą ofensywę przeciwko Izraelowi, przekraczając Kanał Sueski i wkraczając na Wzgórza Golan. W ciągu kolejnych trzech tygodni izraelska armia odwróciła losy wojny i odparła atak, zajmując tereny egipskie po zachodniej stronie Kanału Sueskiego i dochodząc na odległość 32 kilometrów od stolicy Syrii, Damaszku. Dwa lata trudnych negocjacji izraelsko-egipskich i izraelsko-syryjskich doprowadziły do porozumień pokojowych, w wyniku których Izrael wycofał się z części zajętych w czasie wojny terytoriów.”
Stąd:

– – –
26.3.1979 pokój z Egiptem:
Izrael oddał Egiptowi półwysep synajski i na długości 240 km zbudował mur obronny:

Obrazek

– – –

prawo1980 Prawo Jerozolimy (prawo podstawowe, zamiast konstytucji mamy w Izraelu szereg ustaw, tzw. „prawa podstawowe”.
) :
to prawo deklaruje, że zjednoczona Jerozolima jest stolicą Izraela.
W prawie z 48 roku o rozciągnięciu jurysdykcji i administracji oraz o ciągłości praw mandatoryjnych i otomańskich, rozciągnięto jurysdykcję i administrację izraelską na wschodnią Jerozolimę. [w uaktualnieniu z roku 1980, & 11 (b)] .

 

1981 Prawo Wyżyn Golanu (prawo podstawowe) rozciągnęło jurysdykcję i administrację izraelską na Wyżyny Golanu
Prawa odnoszące się do Jerozolimy i Wyżyn Golanu mają znaczenie deklaratywne, nie ustalają nowego statusu lecz określają status istniejący. Są to prawa podstawowe, mogą być zmienione tylko innym prawem podstawowym i zostały ustalone aby było jasne i wiadome wszystkim że te tereny nie wchodzą w żadne możliwości wymiany w ramach jakichkolwiek pertraktacji. Te tereny znajdują się w granicach państwa izraelskiego, Jerozolima wschodnia od 1967 roku po odebraniu jej Jordanii, która władała nią nielegalnie, wbrew statusowi „corpus separatum” ( status Jerozolimy zatwierdzono w pokoju z Jordanią w 1994). Wschodnia Jerozolima więc nie jest zaanektowana. Golan zdobyto w wojnie 1967 roku i wyobraźcie sobie co by było obecnie, gdyby te tereny były syryjskie popatrzcie jaki mieli widnokrąg do ostrzeliwania i to tylko połowa widnokręgu:

Obrazek

Widok z Wyżyn Golanu na jezioro Nazaretańskie

– – –

1993 umowy w Oslo: Ustaliły obszary ABC, w Judei i Samarii:
A – duże miasta pod pełną władzą palestyńską
B – małe osiedla i wioski pod wspólną władzą palestyńską i izraelską
C – osiedla izraelskie i obszary strategiczne pod pełną władzą izraelską.

ABC: zakreskowany obszar na mapie poniżej. Także Gaza była obszarem C w którym były A i B, z całej Gazy (ABC) Izrael odłączył się w 2005 roku.

– – –
1994 pokój z Jordanią. Granica 500 km od Eilatu poprzez Arava, Morze Martwe, wzdłuż rzeki Jordanu w dolinie Jordanu wzdłuż w dolinie Beit Shaan, aż do Chama w płudniowo wschodnim Golanie, na granicy z Syrią. Jordania zrezygnowała ze wschodniej Jerozolimy i z Judei i Samarii. (wschodnia granica na mapie poniżej)

– – –
medinat-israel_mapa-po1948

 Obszar C (zakreskowany) ma ciągłość terytorialną, obszary AB są wewnątrz obszaru C.
Obecne granice Izraela: obszar zielony i zakreskowany (ABC). Gaza (czerwona) odłączona jednostronną decyzją Izraela w 2005 roku, pełna autonomia palestyńska na obszarach A, ograniczona na obszarze B.
 ———–

israel_districts_lg

Końcowy wniosek: Cały poniższy obszar należy do Izraela, nie ma mowy o okupacji Palestyny i także nie ma żadnego wyroku sądowego któryby orzekał, że Izrael okupuje tereny palestyńskie. Są sędziowie którzy wyrażali się przeciwnie, ale nigdy w żadnym wyroku nie stanowili większości, głos mniejszości nie jest obowiązującym precedensem.

****************
 obszary żydowskie w Syrii:
Punic charm mask, 3rd-2nd century BC (terracotta)

Punic charm mask, 3rd-2nd century BC (terracotta)obszary żydowskie w Syrii:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autorem ponizszej czesci jest  Izaakjk i wzięłam go   stąd

„Pytanie o prawomocność takich czy innych zachowań Państwa Izrael na terenie określanym współcześnie jako Palestyna (a pamiętajmy, skąd ta nazwa się wzięła i jaką funkcję miała spełnić w przekonaniu Rzymian) jest ze swojej natury pytaniem z zakresu prawa międzynarodowego. Forumowicze wydają się to świetnie rozumieć, lecz odniosłem wrażenie, że nie byli do końca gotowi do wyjaśnienia, na czym ten aspekt polega… Od razu jednak muszę zaznaczyć, że sam nie param się tego rodzaju zagadnieniami naukowo, jednakże moją wiedzę pozwolę sobie w miarę przystępny sposób poniżej przedstawić. Ponieważ zabieram głos w dyskusji ad hoc, moja wypowiedź będzie pozbawiona przypisów, jednakże deklaruję, że będzie merytorycznie całkowicie poprawna :)

Musimy pamiętać, że tylko jeden dokument, z tych, które wskazała nasza Ola – ten z 1922 roku – ma charakter dokumentu prawa międzynarodowego. Ale już wymienione przez Olę dokumenty z 1920 roku i z 1924 roku takiego charakteru nie posiadają! Podobnie zresztą, jak Rezolucja Nr 181 ONZ z 1947 roku nie jest dokumentem obowiązującym prawnie w rozumieniu prawa międzynarodowego! Tak, tak, nie pomyliłem się, a przyczyna takiego stanu rzeczy jest bardzo prosta: każda rezolucja ONZ wymaga potwierdzenia jej ważności prawnej przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, a takiej decyzji ciało to nigdy nie podjęło! Ergo: Nadal obowiązuje prawnie dokument z 1922 roku i taki stan rzeczy nie jest jedynie czymś w rodzaju dowolnej interpretacji. Zgadzają się z tym wszystkie największe autorytety prawa międzynarodowego na świecie (np. takie potęgi, jak Panowie prof. Douglas Feith czy Eugen Rostow).

Jakie praktyczne znaczenie ma taka sytuacja? Otóż – po pierwsze: że Państwo Izrael ma prawo do całego obszaru Palestyny pozostałego po wcześniejszym wydzieleniu z pierwotnego Mandatu Brytyjskiego dla Palestyny nowego państwa – Transjordanii, czyli dzisiejszego Królestwa Jordanii. Izrael ma prawo nie tylko do całej Jerozolimy, ale również do tzw. Strefy Gazy, Zachodniego Brzegu i Wzgórz Golan (które zostały przez Brytyjczyków przekazane do Mandatu Francuskiego – wbrew upoważnieniu mandatowemu, który mieli zrealizować). A po drugie: Państwo Izrael nigdy w swojej historii nie naruszyło przepisów prawa międzynarodowego, gdy w wyniku działań wojennych w 1967 roku przejęło jurysdykcję Wschodniej Jerozolimy, Zachodniego Brzegu, Wzgórz Golan i Strefy Gazy. I z tego powodu nie można odpowiedzialnie z prawnego punktu widzenia twierdzić, że Izrael okupuje jakiekolwiek tereny przynależne do innego podmiotu państwowego lub posiadające nieuregulowany status prawny w zakresie prawa międzynarodowego!

Pragnę w tym miejscu podkreślić, że wyżej wyrażona opinia nie ma charakteru literatury pięknej, nie jest przejawem wygodnictwa myślowego lub skutkiem popełnienia błędu tzw. myślenia życzeniowego! Powyższa opinia jest obowiązująca w prawie międzynarodowym! Czy zatem przy roszczeniu niektórych z Szanownych Forumowiczów o prowadzenie poważnej dyskusji można pominąć tak podstawowy dla dyskusji i w szczególności dla uprawnionych w niej wniosków fakt?
Otóż w żadnym razie nie można, co jest oczywiste i mam nadzieję, że nie wymaga dalszego uzasadnienia :)

Oczywiście inną kwestią jest problem pomijania obowiązującego stanu prawnego Palestyny przez polityków… To jest poważny problem, ponieważ tego rodzaju zachowanie polityków wprowadza w błąd opinię publiczną co do istoty konfliktu bliskowschodniego, co zresztą jest przez nich zamierzone. Politycy ci posługują się po prostu kłamstwem, rezygnując z prawdy na rzecz tzw. pragmatyki.

Co do historycznych faktów – sprawa jest bardzo dobrze zbadana, opisana i udokumentowana. Otóż po przegranej Niemiec w I Wojnie Światowej zwycięskie mocarstwa podzieliły się nowymi wpływami, wypierając przegranych m.in. z części terenów Bliskiego Wschodu, w tym z Palestyny. Zwycięskie mocarstwa na Konferencji w San Remo w 1920 roku zdecydowały, że cały historyczny obszar żydowskiej Palestyny (który dzisiaj zajmują: Królestwo Jordanii oraz Państwo Izrael ze Wschodnią Jerozolimą, tzw. Strefą Gazy, Zachodnim Brzegiem i Wzgórzami Golan) powinien zostać przekształcony w żydowską siedzibę narodową, z jednoczesną zgodą na osiedlanie się na całym tym terenie Żydów z całego świata oraz na budowę na tym terenie infrastruktury technicznej i społecznej. W dokumencie nie ma mowy o innym państwie, niźli o państwie żydowskim! Bardzo ważny prawnie jest fakt, że na tej Konferencji państwa-członkowie Ligi Narodów uznały za ważne historyczne prawo Żydów do własnego państwa w historycznych granicach Palestyny (a więc w granicach z obszarami dzisiejszego Królestwa Jordanii włącznie).

Wiadomo, iż Mandat dla Palestyny ze zobowiązaniem do zrealizowania decyzji Ligi Narodów otrzymali Brytyjczycy. Wiadomo także, że wbrew postanowieniom z San Remo z 1920 roku, posługując się tzw. polityką faktów dokonanych, Brytyjczycy po dwóch latach wydzielili z pierwotnego obszaru Palestyny ponad 75% terenów na wschód od Jordanu i utworzyli nowe państwo – Transjordanię, dzisiejsze Królestwo Jordanii. Wiadomo też, że Liga Narodów w tym samym 1922 roku Mandat Brytyjski zatwierdziła – i to właśnie ten dokument ma do dzisiaj bezwzględnie obowiązujący charakter prawa międzynarodowego (niezależnie od faktu, iż Liga Narodów już nie istnieje).

Co ten dokument stanowi? Faktycznie uznaje się w nim podział obszaru Palestyny w sposób, jaki przeprowadzili Brytyjczycy! Na przyszłe państwo żydowskie przeznacza się pozostałe niecałe 25% Palestyny, czyli ten obszar Mandatu Brytyjskiego, który nie znalazł się w jurysdykcji transjordańskiej (dzisiaj: jordańskiej). Obszar ten, położony za zachód od Jordanu, obejmuje oczywiście także Wschodnią Jerozolimę, Strefę Gazy, Zachodni Brzeg i Wzgórza Golan.

Skutki tak określonego, do dzisiaj prawnie ważnego statusu tego obszaru są całkowicie jednoznaczne: Państwo Izrael ma prawo sprawować na tym terenie suwerenną i zupełną jurysdykcję ze wszelkimi jej przejawami, oczywiście łącznie z osiedlaniem na całym tym terenie swoich obywateli, budową infrastruktury technicznej i społecznej, zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego itd.

Mandat dla Palestyny z 1922 roku jest dla Żydostwa bardzo ważnym dokumentem prawa międzynarodowego! Stanowi on bowiem, że żadna część terytorium Palestyny nie będzie w jakikolwiek sposób przejęta przez jakikolwiek inny podmiot prawa międzynarodowego. Niestety nie przeszkadzało to Brytyjczykom odłączyć od przyszłego państwa żydowskiego Wzgórz Golan, które na mocy dwustronnej porozumienia pomiędzy Wielką Brytanią i Francją znalazły się po roku w Mandacie Francuskim… Ta decyzja tych dwu mocarstw naruszała obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, dlatego nie znalazła nigdy oparcia w jakimkolwiek dokumencie prawa międzynarodowego i w tym sensie nigdy nie była prawnie ważna!

Ta okoliczność ma duże znaczenie praktyczne, ponieważ włączenie w wyniku działań wojennych w 1967 roku Wzgórz Golan pod jurysdykcję izraelską nie naruszyło żadnych postanowień prawa międzynarodowego. Przeciwnie – usankcjonowało przepisy tego prawa powołane do życia w 1922 roku i nadal, do dnia dzisiejszego prawnie ważne. Opinia ta znajduje prawne potwierdzenie w przepisach art. 80 Karty Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Powstaje zatem kolejny problem: jak to możliwe, że z jednej strony ONZ potwierdziło prawo Żydostwa do owych niecałych 25% obszaru pierwotnej Palestyny, a z drugiej strony co jakiś czas słyszymy, że jej różne organy występują przeciwko Państwu Izrael, a sprzeciw przyjmuje często charakter propagandowych działań antyizraelskich? Także i w tym przypadku pozostaje mi skwitować taki stan rzeczy wyjaśnieniem, że politycy rezygnują z prawdy i obowiązującego prawa na rzecz tzw. politycznej pragmatyki.

Zaczęło się od słynnej Rezolucji nr 181 ONZ przyjętej w 1947 roku, w której podjęto próbę dalszego podziału owych niecałych 25% pierwotnego obszaru Palestyny – znowu na dwa państwa: żydowskie i arabskie… Tym razem jednak zaproponowano podział obszaru pół na pół – na co Arabowie nie wyrazili zgody i do dnia dzisiejszego żądają 100% tego obszaru! My natomiast utworzyliśmy w kolejnym, 1948 roku Państwo Izrael, które w dniu proklamacji zostało zbrojnie napadnięte przez wszystkie kraje sąsiedzkie… Tak rozpoczęła się wojna, która nie skończyła się prawnie do dnia dzisiejszego (traktaty pokojowe zawarte zostały tylko pomiędzy Izraelem a Egiptem i Królestwem Jordanii).

Chcę na koniec jeszcze raz zwrócić naszą uwagę na fakt, że ONZ-towska Rezolucja nr 181 z 1947 roku nigdy nie doczekała się statusu dokumentu prawa międzynarodowego, ponieważ nie spełnia wymogów zawartych w przepisach art. 13 Karty ONZ, na podstawie których tylko te rezolucje ONZ są prawnie ważne, które zostały ratyfikowane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. – I z tej przyczyny nie można skutecznie wnosić o prawie Arabów palestyńskich do utworzenia po zachodniej stronie Jordanu kolejnego arabskiego państwa w Palestynie. A tymczasem prawo takie posiada – na mocy Mandatu dla Palestyny z 1922 roku wyłącznie Państwo Izrael.”

http://fzp.net.pl/forum/viewtopic.php?f=4&t=9709zrael.”

Przyslala Olga Degani

reunion-691.jpg

 

Kategorie: Polityka

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.