Uncategorized

Wiadomosci z Izraela

25 lutego 2018 r.


podczas porannego posiedzenia rządu premier Benjamin Netanjahu polecił wstrzymanie i opóźnienie wszystkich dyskusji (do 29 kwietnia) nad propozycją ustawy o ogłoszeniu suwerenności Izraela w stosunku do Judei i Samarii. Zatwierdzono plan budowy 350 nowych mieszkań w osiedlu żydowskim Netiv Ha’avot w bloku osiedli Gusz Etzion w Judei.


Siły Obronne Izraela ogłosiły, że we wtorek o północy zostanie nałożone całkowite zamknięcie terytoriów Autonomii Palestyńskiej. Zamknięcie będzie obowiązywać na czas święta Purim. Wyjątkiem będą sytuacje humanitarne, medyczne i wyjątkowe.


. przywódcy kościoła rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i ormiańskiego zamknęli Kościół Grobu Świętego w Jerozolimie, w proteście przeciwko nowej izraelskiej polityce podatkowej i proponowanemu prawu wywłaszczenia ziem. Oskarżyli oni Izrael o „systematyczny i bezprecedensowy atak przeciwko chrześcijanom w Ziemi Świętej. Działania te naruszają obowiązujące umowy i międzynarodowe zobowiązania, które gwarantują prawa i przywileje Kościołów, co wydaje się być próbą osłabienia chrześcijańskiej obecności w Jerozolimie.” W ramach walki z ministerstwem finansów o budżety dla stolicy, władze miejskie Jerozolimy zaczęły pobierać opłaty z tytułu podatku od nieruchomości o wartości przekraczającej 650 mln szekli. Dotyczy to około 887 nieruchomości w całym mieście. Wśród tych obiektów znajdują się także kościoły oraz budynki instytucji ONZ. Urzędnicy miejscy oświadczyli, że nie dotyczy to obiektów sakralnych wykorzystywanych do modlitwy, które są zwolnione z płacenia podatków od nieruchomości na mocy prawa, ale raczej dotyczy to nieruchomości sakralnych wykorzystywanych do działań nie związanych z modlitwą, w tym do działalności komercyjnej. Osobną kwestią jest ustawa, która pozwala państwu wywłaszczyć w Jerozolimie grunty sprzedane w ostatnich latach przez kościoły prywatnym firmom budowlanym. Deklarowanym celem ustawy jest ochrona właścicieli domów przed możliwością powstania sytuacji, w której prywatne firmy zaprzestaną przedłużać dzierżawę gruntów, na których stoją ich domy lub mieszkania. W takiej sytuacji grunty wróciłyby do właściciela, czyli danego kościoła. Natomiast właściciele domów lub mieszkań musieliby opuścić swoje domostwa, lub byliby narażeni na ponoszenie dodatkowych kolejnych opłat na rzecz kościołów. Obecnie kościoły są głównymi właścicielami nieruchomości w mieście. Mówi się, że takie prawo utrudniłoby im znalezienie nabywców gruntów należących do kościoła, a środki finansowe pozyskiwane ze sprzedaży i dzierżawy tych gruntów umożliwiają prowadzenie działalności tych kościołów w mieście.


wysoka delegacja egipskich sił bezpieczeństwa przybyła do Strefy Gazy, aby podjąć rozmowy mające na celu wznowienie procesu pojednania między Fatahem a Hamasem. Na czele delegacji stał szef egipskiego wywiadu, gen. Sameh Nabil. Rozmowy odbyły się w Gazie.


członek Komitetu Wykonawczego OWP Saleh Rafat, powiedział, że w najbliższych dniach będzie podjęta decyzja w sprawie zerwania więzi z Izraelem. Rafat wezwał państwa arabskie, aby nie zgodziły się na amerykański plan pokojowy, który wkrótce zostanie oficjalnie przedstawiony. Wezwał także do wycofania inwestycji ze Stanów Zjednoczonych, i ogłoszenie bojkotu amerykańskich produktów.


. po południem arabska łódź rybacka naruszyła zakazaną strefę u wybrzeży Strefy Gazy. Wypłynęła ona z dozwolonego obszaru połowów i weszła na zamknięte wody wojskowe położone przy północnej części Strefy Gazy. Izraelski okręt patrolowy wezwał Arabów do zawrócenia i oddał ostrzegawcze strzały. Gdy zostały one zignorowane, otworzono ogień do podejrzanej łodzi. Zginął 1 Arab, a 2 osoby aresztowano.


26 lutego 2018 r.


parlamentarna komisja ds. imigracji i diaspory debatowała na temat wyzwań przed którymi stoi zachowanie pamięci historycznej o II wojnie światowej. W dyskusji wziął udział ambasador Polski w Izraelu Jacek Chodorowicz oraz przedstawiciele ambasady Rosji w Izraelu. Przewodniczący komisji Avraham Negosa powiedział: „W związku z rosnącym antysemityzmem i negowaniem Holokaustu w Europie, a także z powodu trwających uszkodzeń pomników poświęconych pamięci ofiar Holokaustu, prowadzimy tę ważną dyskusję. Ważne jest, aby nie dopuścić do uszkodzenia pamięci o Holokauście i tych, którzy zostali zamordowani, oraz aby zachować pamięć o Holokauście w systemie edukacji w Izraelu i na całym świecie. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na wkład Armii Czerwonej w zwycięstwo nad hitlerowską bestią i wkład sojuszników w tę walkę. Nie można ignorować ostatnich działań podejmowanych przez polskiego prawodawcę. Nie będziemy milczeć i nie będziemy milczeć w świetle tego, co dzieje się w Polsce. Państwo zmienia fakty historyczne i pozwala na profanację nagrobków żołnierzy Armii Czerwonej. Historia nie ma wersji. Nie pozwolimy, aby szkodzić pamięci ofiar Holokaustu i ofiar wojny. Żądamy natychmiastowej interwencji krajów świata. Tragiczna lekcja nie może zostać zapomniana. Zabrano życie dziesiątek milionów ludzi i musimy się z tego uczyć.” Ambasador Polski w Izraelu Jacek Chodorowicz powiedział w odpowiedzi, że nowa polska ustawa została zamrożona z powodu gniewu Izraela. „Ministerstwo Sprawiedliwości w Polsce zobowiązało się, że nowa ustawa nie będzie wykonywana, dopóki wszystkie elementy nowej ustawy nie zostaną dokładnie zbadane, w tym poprzez dyskusję z przedstawicielami Izraela. Jest zgoda, abyśmy spokojnie rozmawiali na temat wszystkich klauzuli prawa, które zostało skrytykowane w Izraelu.” Negosa wezwał polski rząd do natychmiastowego anulowania tej ustawy. Ponadto komisja wezwało ministerstwo spraw zagranicznych do podjęcia kroków przeciwko wszelkim próbom zaprzeczania pamięci o Holokauście.


 ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej i Ligii Arabskiej spotkali się na dyskusji na temat możliwości wznowienia procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Przemawiając po rozmowach, szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini powiedziała, że „szczególny status i charakter Jerozolimy musi zostać zachowany.” Podkreśliła, że rozmowy pokojowe muszą opierać się na dwupaństwowym rozwiązaniu, aby Izraelczycy i Palestyńczycy mogli żyć obok siebie w pokoju.


 polski wiceminister kultury Jarosław Sellin wycofał się w poniedziałek z propozycji akademickiej budowy tak zwanego „Polokaustu” muzeum dla polskich ofiar nazistów.


27 lutego 2018 r.


premier Benjamin Netanjahu podjął decyzję o zawieszeniu pobierania podatków od nieruchomości sakralnych. Decyzję podjęto pod silnym naciskiem Watykanu, Rosji i Grecji. Netanjahu polecił powołanie profesjonalnego zespołu, którego celem będzie rozwiązanie sporu finansowego pomiędzy gminą Jerozolimy a ministerstwem finansów.


jordańskie służby bezpieczeństwa rozbiły komórkę terrorystyczną ISIS, która planowała przeprowadzić ataki terrorystyczne na ambasadę Stanów Zjednoczonych w Ammanie i izraelskich biznesmenów przyjeżdżających do Jordanii.


The Anti-Defamation League poinformowała, że w 2017 r. odnotowano w Stanach Zjednoczonych wzrost o 57% liczby antysemickich incydentów. W zeszłym roku odnotowano 1 986 takich incydentów (w 2016 r. było ich 1 267). Jest to największy wzrost antysemityzmu w Stanach Zjednoczonych od 1979 r. Jonathan Greenblatt powiedział, że wzrost ten jest częściowo napędzany przez skrajnie prawicowych ekstremistów.


wieczorem Palestyńczycy obrzucili kamieniami tramwaj przy dzielnicy Shuafat we Wschodniej Jerozolimie. Nikt nie został ranny, ale tramwaj został uszkodzony.


wieczorem palestyńscy terroryści ostrzelali pozycje izraelskich żołnierzy przy żydowskim osiedlu Pesagot w południowej Samarii. Nikt nie został ranny. Na miejscu oddania strzałów znaleziono liczne łuski.


28 lutego 2018 r.


eksperci wojskowi poinformowali, że satelita obserwacyjny ujawnił obecność nowej irańskiej bazy wojskowej w Syrii. Na zdjęciach widoczne są dwa hangary, które prawdopodobnie służą do przechowywania pocisków rakietowych krótkiego i średniego zasięgu. Mogą one razić cele w Izraelu. Baza znajduje się w Jabal ash Sharqi, około 12 km na północny zachód od Damaszku. Baza jest w trakcie budowy.


rano przywódcy kościoła rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i ormiańskiego otworzyli Kościół Grobu Świętego w Jerozolimie.


 wysoki urzędnik poinformował, że Izrael wyraził zgodę, aby Egipt podwoił liczbę żołnierzy stacjonujących na półwyspie Synaj. Traktat pokojowy podpisany w 1979 r. pomiędzy Izraelem a Egiptem, nałożył surowe ograniczenia na liczebność egipskich sił na Synaju. Wszelkie zmiany wymagają ścisłej koordynacji z Izraelem. Obecnie prowadzona przez egipską armię operacja antyterrorystyczna na Synaju, wiązała się z takimi uzgodnieniami. Jednak Egipcjanie wprowadzili na Synaj większą liczbę żołnierzy i sprzętu wojskowego niż uzgodnili to z Izraelem. Z tego powodu Izrael złożył skargę do międzynarodowych sił MFO.


 wysoki oficer wojskowy powiedział, że w 2018 roku istnieją bardzo duże szanse na wybuch wojny. Podkreślił on przy tym, że w ciągu ostatnich lat Siły Obronne Izraela bardzo dobrze przygotowały się na taką sytuację. „Ujednolicenie dyrekcji ds. technologii i logistyki w siłach lądowych pozwoliło zaoszczędzić setki milionów szekli, co przyniosło prawdziwą poprawę w zakresie śmiercionośnych broni. To już nie jest Wojna Jom Kippur, podczas której liczne dywizje przemieszczały się konwojami czołgów i ciężkich ciężarówek. Jesteśmy teraz w zupełnie innej rzeczywistości. Technologia się zmieniła, podobnie jak pole walki. Obecnie już w punktach moblizacji wymagana jest duża zdolność obronna, na długo przed rozpoczęciem walki. W tym celu aktywowany zostanie system Magen Gidon, który jest faktycznie naziemną i punktową formą Iron Dome. Po drugiej stronie jest wróg, który także się zmienił i jest bardziej doświadczony. Szybko zyskuje przewagę, a jego decentralizacja jest coraz większa. Jesteśmy gotowi na wojnę. Do 2020 roku będziemy mieli przygotowane wszystkie zapasy, ukończymy wszystkie szkolenia i przygotujemy wszystkie plany. W tym roku pracujemy nad harmonogramem 17/17, co oznacza 17 tygodni szkoleń na każde 17 tygodni działalności operacyjnej. Ale nie tylko armia przygotowuje się do wojny. Obecne bazy i duża część obiektów wojskowych są przestarzałe i prawie nie nadają się już do użytku. W ciągu następnych kilku lat siły lądowe zmienią wszystko. 32 rezerwowe jednostki wsparcia zostaną całkowicie zmodernizowane, powstanie 6 baz szkoleniowych, zostanie utworzone jednolite centrum zaopatrzenia, przy czym regułą określającą potrzeby będzie zunifikowanym punktem widzenia. To już nie jest ta sama Dyrekcja Logistyki ani to samo uzbrojenie. Wszystko jest pod jednym oficerem i pod jednym dowództwem, które wszystko nadzoruje i jest obecnie najbardziej efektywnym ramieniem do zarządzania zasobami budżetu Sił Obronnych Izraela. Inwestycje w siłach lądowych są ogromne. Bezzałogowe drony dla sił manewrowych, wyrafinowane i zaawansowane pociski rakietowe, zaawansowane technologicznie ciężarówki, a nawet samobieżne pojazdy, które w razie potrzeby potrafią samodzielnie dostarczyć zaopatrzenie na pole walki lub ewakuować rannych. Następna wojna będzie trudna. Nie będzie to prosta sprawa. Zajmie nam ona od kilku dni do kilku tygodni, ale na koniec zwyciężymy.” Dowództwo ujawniło szereg nowych broni, które już są zintegrowane z jednostkami operacyjnymi, a inne jeszcze znajdują się w fazie rozwoju lub będą integrowane w najbliższych latach. Na przykład, lądowe siły manewrowe będą wyposażone we własne baterie Iron Dome, aby w ten sposób chronić miejsca koncentracji grup wojska. Nie ustalono jeszcze, czy jednostki obrony przeciwlotniczej będą częścią batalionów rozpoznawczych, które walczą na pierwszej linii walki, czy też pozostaną w ramach konwencjonalnej artylerii dla ochrony brygad operacyjnych. Jednak dowódcy brygad, batalionów, a nawet kompanii otrzymają nową śmiercionośną broń – małe drony przenoszące duży ładunek wybuchowy, które są w stanie trafić w cel z dokładnością do jednego metra. Centra dowodzenia dronami będą znajdować się przy sztabach brygad lub korpusów, skąd będą kierowane działania dronów rozpoznawczych, dronów uzbrojonych lub dronów ratunkowych do ewakuacji rannych. Obecnie trwają uzgodnienia sił lądowych z siłami powietrznymi, aby podzielić odpowiedzialność za przestrzeń powietrzną nad polem walki pomiędzy nimi. Na uzbrojenie artylerii wprowadzane są nowe zestawy artyleryjskie z nowoczesną, procezyjną amunicją. Jedno działo nowej generacji odpowiada zdolnościom całej dawnej baterii. Dziło jest obsługiwane przez drużynę liczącą 3-5 osób, zamiast jak dotychczas 11 osób. Większość tych dział jest moblinych. Nowe baterie artyleryjskie są wyposażone w drony obserwacyjne, umożliwiające ocenę celności ostrzału. W dziedzinie robotyki wprowadzone zostały zdalnie sterowane buldożery inżynieryjne, które będą wykorzystywane przeciwko wrogim siłom przeciwpancernym i improwizowanym urządzeniom wybuchowym. Jednostki logistyczne do końca roku otrzymają 300 nowych ciężarówek, które zastąpią stare wysłużone samochody. Istnieje zgoda wśród wysokich oficerów sztabu armii, że w następnej wojnie pociski spadające na ośrodki ludności cywilnej upoważnią dowództwo armii do szybkiego rozmieszczenia manewrowych sił lądowych. „Wojna może potrwać kilka tygodni, dopóki nie zadamy decydującego ciosu, ale nie miesięcy. Obywatele nie muszą przygotowywać się do kolejnej Wojny Jom Kippur. W następnej wojnie, będziemy działać w wysokich budynkach w obszarach miejskich, oraz walczyć z doświadczonym wrogiem, takim jak Hezbollah, który utraci nocną przewagę poprzez szerokie wyposażenie żołnierzy w noktowizory. Wzmocniliśmy integrację dowodzenia. Już to nie będzie to sama piechota, ani ten sam korpus pancerny. W ćwiczeniach brygady przeprowadzonych w zeszłym tygodniu, pułkownik sił pancernych miał pod swoim dowództwem więcej jednostek piechoty, niż kompanii czołgów. Nikt nie ma jasnej definicji tego, czym obecnie jest zwycięstwo. Zwycięstwo to połączenie taktycznych zdobyczy wraz z osiągnięciami dowodzenia, takimi jak zabicie lidera Hezbollahu, Hassana Nasrallaha.”


 szef sztabu Sił Obronnych Izraela gen. Gadi Eizenkot odwiedził Grecję, gdzie spotkał się ze swoim greckim odpowiednikiem, admirałem Evangelosem Apostolakis. Rozmowy dotyczyły wyzwań bezpieczeństwa przed którymi stoją oba państwa, a także przyszłej współpracy wojskowej.


 londyńska gazeta panarabska Asharq Al-Awsat napisała, że pod naciskiem Autonomii Palestyńskiej państwa europejskie prowadziły negocjacje z administracją Donalda Trumpa na temat nowego amerykańskiego planu pokojowego. Według dyplomatów, Stany Zjednoczone nie wykluczają, że Wschodnia Jerozolima będzie stolicą przyszłego państwa palestyńskiego, pod warunkiem, że Stare Miasto będzie znajdować się pod międzynarodową kontrolą. Amerykański plan przewiduje, że palestyńskie państwo będzie zdemilitaryzowane, przy czym Dolina Jordanu pozostanie pod izraelską suwerennością, a duże bloki żydowskich osiedli pozostaną na swoich miejscach, natomiast małe pojedyncze osiedla zostaną przeniesione. W późniejszym czasie Autonomia Palestyńska otrzyma dodatkowe uprawnienia administracyjne w obszarach A i B. Plan obejmuje 40 mld $ amerykańskiej pomocy na rzecz utworzenia państwa palestyńskiego i jego instytucji. Izrael będzie nadal odpowiedzialny za bezpieczeństwo na granicach, podczas gdy Strefa Gazy przejdzie pod odpowiedzialność Egiptu. Jeśli chodzi o uchodźców palestyńskich, to plan wzywa do pozostawienia ich tam, gdzie obecnie się znajdują i wypłacenia odszkodowania.


    1 marca 2018 r.


w Izraelu wylądowała polska delegacja wysokich urzędników, która spotka się z izraelskimi urzędnikami, aby znaleźć kompromis w sprawie kontrowersyjnej polskiej ustawie w sprawie Holokaustu. Polska delegacja składa się z historyków, doradców i dyplomatów, na czele których stoi Bartosz Cichocki. Szef ministerstwa spraw zagranicznych, Juval Rotem, powiedział podczas spotkania z delegacją: „Nie jest tajemnicą, że kwestia polskiego prawa dotyczącego Holokaustu jest źródłem niepokoju w Izraelu i wśród Żydów na całym świecie. Musimy dopilnować, aby historyczna prawda została zachowana, a wolność słowa i badań nie została ograniczona, a lęk przed kryminalną karą musi być w związku z tym omówiony i rozwiązany. Zdajemy sobie sprawę, że polskie przywództwo potępiło niewłaściwe wyrażenia, ale zamierzamy omówić tę kwestię, a najistotniejszą kwestią jest zachowanie pamięci o Holokauście.”


 rano izraelscy żołnierze wykryli ładunek wybuchowy podłożony przy barierze granicznej Strefy Gazy. Saperzy zneutralizowali bombę. Prawdopodobnie została ona podłożona dwa i pół tygodnia temu, podczas palestyńskiej demonstracji przy granicy. Do zdarzenia doszło w południowej części Strefy Gazy.


 rano palestyńska terrorystka usiłowała zaatakować nożem izraelskich żołnierzy na punkcie kontrolnym przy Betlejem w Judei. Żołnierze obezwładnili i aresztowali napastniczkę.


 

Efraim

 

 

 

 

 

 

http://www.izrael.badacz.org/

Kategorie: Uncategorized

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.