OGLOSZENIE

Zosia Braun

 


Poszukuję kandydata do segregacji, archiwizacji i katalogowania materiałów historycznych z okresu 1943-1995 należąych do mojego zmarłego męża Ernesta Brauna, s.p.

Dokumenty są w języku angielskim i zawierają korespondencje naukowo/komercjonalne z dziedziny odkryć nowych preparatów kosmetyczno- medycznych.

Opracowanie tych dokumentów mogłoby stać się przedmiotem  pracy naukowej typu magisterium lub tytułu ekwiwalentnego i  oferować cenne doświadczenie historyczno/ archiwistyczne studentowi wyższej uczelni zainteresowanemu tematyka biograficzna. Następnym etapem będzie przygotowanie do druku zebranej dokumentacji po jej uprzednim opracowaniu biograficzno- literackim. 

 

Przewidziane wynagrodzenie. 

 

Zainteresowani kadydaci proszę  zwrócić się pisemnie, wraz z krótkim opisem wyksztalcenia i doswiadczenia do

Zofia Braun (Tel Aviv)

Sophia_dsd@yahoo.com

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: