Uncategorized

Zygmunt Bauman i cienie wielkiego sukcesu. Wokół „Wygnańca” Artura Domosławskiego

Henryk Grynberg

„Mieszkał na Nowotki vis-à-vis mnie. To było serce byłego getta. Wielu Żydów tam mieszkało w nowych blokach. Stamtąd obaj uciekliśmy” – pisze o Zygmuncie Baumanie Henryk Grynberg, zestawiając jego życiorys z własnym doświadczeniem bycia Żydem w komunistycznej Polsce.

Jego rodzina mówiła po żydowsku jak moja, ale on tylko po polsku jak ja, bo nasze matki wierzyły w dobrodziejstwo asymilacji. W elitarnym poznańskim gimnazjum siedział w getcie ławkowym i musiał słuchać nauk, że Żydzi to „pasożyty żyjące kosztem Polaków”. Ja, urodzony jedenaście lat później, tego uniknąłem. Byli jedyną żydowską rodziną w swojej dzielnicy jak my w Radoszynie. Zrozumiał, co znaczy być Żydem, gdy jego matka okazała się bezradna wobec zniewag małych uliczników. Jak ja, gdy wiejskie łobuzy zniszczyły mi konika na kółkach, a mój ojciec wolał nie interweniować. Zapamiętał hasło „Żydzi największym nieszczęściem Polski” prosto z hitlerowskiego „Juden sind unser Unglück”. Ówcześni polscy antysemici to niekoniecznie analfabeci – wskazuje Artur Domosławski w biografii „Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana”, dodając, że wśród nacjonalistów (czytaj: antysemitów) prym wiodły „osoby o wysokim prestiżu społecznym” (czytaj: inteligenci). Baumanowie w przedwojennym Poznaniu zainstalowali „wzmocnienie drzwi frontowych mieszkania masywnymi żelaznymi ryglami”. Jak my po wojnie w Łodzi. On „na świadectwie końcowym w czerwcu 1939 roku dostaje z polskiego dwóję”, a ja na maturalnym w 1954 roku dostałem prawie wszystkie stopnie obniżone, zwłaszcza z polskiego. On zapamiętał piosenkę „Nasz Śmigły-Rydz nie nauczył nas nic, a nasz Hitler złoty nauczył nas roboty”, którą Niemcy kazali Żydom śpiewać (a którą nie Niemcy ułożyli). Ja zaś znałem wersję „Śmigły-Rydz nie wart nic”, którą słyszałem od mojej mamy. Oni uciekli na sowiecką stronę, bo nie mieli nic do stracenia, a my nie, bośmy mieli. Autor biografii nazywa to pierwszym wygnaniem, choć była to raczej ucieczka. Nas wygnano (wysiedlono) dopiero w 1942 roku, ale trzy razy: z Radoszyny, potem z Dobrego i w końcu ze Stanisławowa (Maz.), skąd uciekliśmy jak oni.

Obaj byliśmy agitpropami

W Rosji przestał być „Żydkiem”, traktowano go tak samo jak innych i tak jak inni głodował. „Byłem głodny przez następne dwa i pół roku, dopóki nie dołączyłem do Armii Polskiej” – wyznał z wyjaśnieniem, że „kraj głodował” (wszystkie cytaty za Arturem Domosławskim), że niby to był głód wojenny, lecz wojna zaczęła się tam dwa lata później, a w latach 1939–1941 po czystkach i zajęciu (w porozumieniu z Hitlerem) kilku żyznych krajów partia głosiła, że „żyt’ stało łutsze, wiesieleje”. Jeśli więc był głód, to systemowy i strategiczny: długie pociągi ze zbożem szły regularnie do Niemiec, ułatwiając im wojnę z Wielką Brytanią (czytaj: z demokracją).

„Rosja walczyła sam na sam z przemysłową potęgą Europy” – twierdzi Bauman, a jego biograf nie koryguje. Otóż samotnie z tą potęgą walczyła Brytania, a gdy Hitler zaatakował Rosję, posyłała do Murmańska konwoje ze strategicznym zaopatrzeniem, tracąc tysiące marynarzy na tym ponurym szlaku. Owszem, była różnica między ówczesnym sowieckim komunizmem a przedwojennym polskim antykomunizmem: skończył liceum z medalem, uprawniającym do dowolnych studiów bez egzaminu wstępnego (po wojnie to się w sowieckim komunizmie upodobni to tego, co było w przedwojennej Polsce). Był aktywistą w Komsomole jak ja w Związku Młodzieży Polskiej (ZMP). O nim pisano w opinii „politycznie pewny”, a o mnie „wyrobiony”. Obaj byliśmy agitpropami: on w wojsku, ja w ZMP (patrz „Życie ideologiczne”). On pozostał „pewny” na długie lata, ja prędko stałem się niepewny (jego o wiele dłużej indoktrynowano niż mnie). W KBW znalazł się tylko dlatego, że wcielono całą jego dywizję. Domosławski twierdzi, że „zazwyczaj nie werbowano pojedynczych żołnierzy”, ale mnie na rok przed maturą wywołano z klasy i dwaj oficerowie mnie zapewniali, że wezmą mnie bez matury do szkoły oficerskiej, dadzą umundurowanie i utrzymanie i zaoszczędzę niepotrzebnych kosztów rodzinie. Miałem starszego kolegę z żydowskiej szkoły, którego zwerbowano i widziałem go w oficerskim mundurze.

Twierdził, że nie wiedział, co robiła bezpieka – ja mu wierzę

Antysemici głoszą, że „jako oficer polityczny strzelał w plecy żołnierzom, którzy się wycofywali”. Domosławski tego nie komentuje, więc wyjaśniam, że tak robili enkawudziści, tylko w sowieckiej armii i chyba tylko w krytycznych bitwach. Adam Bromberg, też politruk, wspomina, że w warunkach bojowych miał zadanie czuwać przy dowódcy – którym był na ogół Rosjanin – żeby się za bardzo nie upił i nie zapomniał planu działania (patrz „Memorbuch”, rozdz. „Powrót”). W bitwie o Kołobrzeg, w której padło 1266 Polaków i Żydów, porucznik Bauman został ranny i dostał Krzyż Walecznych. Dwa tygodnie po wojnie jego dywizja weszła w skład nowo utworzonego Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie wiadomo, czy brał czynny udział w ściganiu podziemia, które – jak przypomina autor – mordowało Żydów, aktywistów i „opornych chłopów, którzy nie chcą zaopatrywać ich w żywność” [s. 161]. A nawet gdyby, to te podziemne oddziały – najczęściej bandy – były nielegalne nawet w oczach rządu londyńskiego, a z osobistego doświadczenia (patrz „Zwycięstwo”) i późniejszych dokumentów (patrz „Pamiętnik 4”) wiem, że nie zasługiwały na nic lepszego niż to, co je spotkało. Według danych, które przytacza Domosławski, po stronie podziemia padło około dziewięciu tysięcy ludzi, a dwa tysiące pięciuset – w tym partyzantów UPA, Niemców i pospolitych przestępców – stracono. Po stronie rządowej zginęło dwanaście tysięcy żołnierzy KBW, funkcjonariuszy UB i MO, w tym około dwa i pół tysiąca z rąk UPA. Do tego antykomunistyczne podziemie zabiło dwa i pół tysiąca cywilów. Autor nie wyszczególnia, lecz co najmniej połowę ofiar cywilnych stanowili Żydzi.

„Tak. Podpisałem zobowiązanie do współpracy z Informacją Wojskową, zakończonej w 1948 roku” – przyznaje Bauman [s. 145]. Jako oficer służby czynnej mógł uważać współpracę z kontrwywiadem za swoją powinność, a jako komunista za moralny obowiązek. „Ma duże poczucie obowiązku, daje dużo materiałów politycznych” – opiniował po półroczu jego zwierzchnik. Domosławski wyjaśnia, że były to „teksty analityczne”, względnie (sic!) ideologiczno-propagandowe, nie donosy…”. Po roku w opinii napisano mu, że „wymagał stałego nacisku w pracy” i „cennych materiałów nie dał”. Może dlatego, że ten kontrwywiad okazał się „faktycznie wojskową policją polityczną”. Po trzech latach zwolniono go z uzasadnieniem, że „ze względu na swe semickie pochodzenie do rozpracowań używany być nie może” [s. 178]. Moje wyjaśnienie: jako Żyd miał zbyt ograniczony kontakt z Polakami. Zaliczył tę część swego życiorysu do „pułapek młodzieńczej naiwności i sideł umysłowego zniewolenia” [tamże]. Moje zobowiązanie do współpracy z wywiadem też się nie obeszło bez sideł, ale bez młodzieńczej naiwności – przeciwnie, było to jedno z najroztropniejszych moich posunięć (patrz „Pamiętnik 4”). Domosławski pisze, że w 1989 roku „niemal wszystkie inne teczki agentów Informacji Wojskowej z lat 40. zostały zniszczone. Wyjątek poczyniono właśnie dla teczki Zygmunta Baumana”. Też „ze względu na semickie pochodzenie”.

Cały system był donosicielski: „Organizacje partyjne na wydziałach […] informują KC PZPR o postawach i poglądach wykładowców. […] Tego rodzaju donosy czasem prowadzą do odsunięcia od zajęć dydaktycznych […], studenci aktywiści mają znaczną władzę nad swoimi nauczycielami…” [s. 243]. Bauman twierdzi, że nie wiedział, „co robiła bezpieka w Polsce”, że w ogóle mu to „do głowy nie wpadło”. Ja mu wierzę, bo ja też nie wiedziałem. Przypuszczam, że większość Polaków wiedziała, lecz z Żydami się o tym nie mówiło. Janina, jego żona, powiedziała, że po rewelacjach o tych zbrodniach złagodniał, stał się bardziej wyrozumiały i „zaczął dostrzegać nieaktualność niektórych tez doktryny powstałej przed wiekiem”. Ale nie przestał być marksistą i komunistą. Jeszcze w 1955 roku utrzymywał, że „w dziełach klasyków marksizmu-leninizmu skrystalizowała się zdobyta dotychczas mądrość ludzkości” i że „terminujemy u największych mistrzów, [jakich] znała dotąd ludzkość” [s. 267].

Najlepszy program zwalczania antysemityzmu

W Zarządzie Polityczno-Wychowawczym KBW pisał agitki do szkoleń ideologicznych. „Byłem skrybą-biuralistą” – próbował to potem zlekceważyć. W 1950 roku w randze majora pełnił już funkcję szefa Oddziału Agitacji i Propagandy tegoż Zarządu, ale nie zatwierdzono go na tym stanowisku jako za wysokim dla oficera „pochodzenia kupieckiego”. W nagrodę za lojalność zalecono „umożliwić mu wejście na drogę naukową”. Na moim pierwszym roku studiów (1954/55) spotykałem umundurowanych oficerów, też „pochodzenia kupieckiego”. Ostatecznie został usunięty z wojska w 1953 roku (przez Rokossowskiego, którego Stalin przysłał do Polski, żeby odżydził kadrę oficerską), a po Marcu zdegradowany do stopnia szeregowca przez Jaruzelskiego za to samo żydowskie pochodzenie. Lecz pozostał ideologiem: „szefem szkolenia partyjnego w Komitecie Uczelnianym PZPR”, „narzędziem partii na uniwersytecie”; „tropi[ł] wrogie myśli, nieortodoksyjne naleciałości”, „rozprawia[ł] się z amerykańskim imperializmem”. Pamiętano go „jako pierwszego fanatyka wydziału, niemal pierwszego fanatyka uczelni” [s. 252–258].

„W chwili wstąpienia do partii można było zrzucić tożsamość etniczną” – wyznaje. „Organizacje komunistyczne pozwalały im czuć się równowartościowymi członkami” – wyjaśnia jego biograf [s. 233]. Złudzenie się rozwiało, gdy w Rosji „idea komunizmu przekształciła się w nacjonalistyczny bolszewizm”, a w Polsce w to, co przed wojną. „Innego życia mieć nie mogłem” – napisał krótko przed śmiercią, ale to niekoniecznie prawda, bo „większość Żydów w powojennej Polsce nie przystąpiła do komunizmu” – przypomina Domosławski. Po rewelacjach o zbrodniach Stalina posunął się o krok dalej, pytając „dlaczegośmy oślepli?”, lecz uważał się przede wszystkim za oszukanego. Pisał o potrzebie „restytucji demokratycznych zasad życia partyjnego i państwowego” [s. 284], jak gdyby można było restytuować to, czego w tej partii ani państwie nigdy nie było. Poniewczasie jak inni potępił błędy i wypaczenia. Wyrzekł się Stalina, ale nie Lenina: „Trzeba przywrócić pełny, niezafałszowany blask nauce leninowskiej”. Później i o Leninie zapomni, ale nie o Marksie, choć dla byłego ZMP-owca jak ja było i jest oczywiste, że Marks spłodził Lenina, Lenin Stalina, a Stalin Mao Zedonga, Pol Pota, Fidela Castro, Moczara. Później wycofa się z „wersji marksizmu, kładącej nacisk na niezależne od ludzi prawa historyczne” – czyli z determinizmu, na którym opiera się teoria pseudonaukowego socjalizmu i komunizmu, lecz na Zachodzie pozostanie cenionym marksistą. Przyznał się do ewolucji z rewolucjonisty na ewolucjonistę, która zbliżała go do socjalizmu reformatorskiego, ale do końca życia wierzył, że w 1945 roku komuniści mieli „najlepszy program dla Polski”. „Cała Europa przesuwa się po wojnie na lewo” – wyjaśnia Domosławski [s. 136]. Ja pamiętam, że także syjoniści – najpopularniejszy ruch wśród ocalałych Żydów – byli wtedy w ogromnej większości lewicowi. W Polsce „zagłada Żydów nie osłabia antysemityzmu; przeciwnie, poczucie winy wobec żydowskich sąsiadów go wzmacnia” – przypomina autor biografii [s. 139]. Myśmy wtedy wierzyli, że komuniści mają najlepszy – jeśli nie jedyny – program zwalczania antysemityzmu.

Marksista otwarty

Większość socjologów uważa, że ich rolą jest „rejestrowanie rzeczywistości [i że] socjolog jest ekspertem, nie działaczem ani inżynierem” przekształcającym społeczeństwo [s. 328], ale Bauman należał do inżynierów i był dumny z „kształtowania socjalistycznego człowieka”. Według Domosławskiego patrzył na świat przez „okulary marksisty otwartego […], który dopuszcza istnienie różnych wersji lewicowości, socjalizmu i kształtowania świata według socjalistycznego ideału” [s. 345]. Albowiem – jak twierdzi cytowany w książce Jerzy Wiatr – „obok marksizmu apologetycznego wobec władzy istniał marksizm reformatorski […], którego pozycja [w latach 60.] stopniowo słabła” [s. 347]. Bauman – według Andrzeja Werblana – „miał skłonności do działań na rzecz demokratyzacji polityki partii” [s. 348], ale nie uważano go za rewizjonistę. Nie podpisał żadnych listów protestacyjnych. „Osobny. Niezależny”. To się nie podobało ani jednej stronie, ani drugiej. „Niby nie rewizjonista, niby swój, ale…” – jak ujmuje to Domosławski [s. 361]. „Po co wy to robicie? To jest zupełnie niepotrzebne!” – ganił Krzysztofa Pomiana, gdy wyrzucono z partii Kołakowskiego. „Dla inteligentów, którzy wynieśli ze swoich kręgów rodzinnych tak zwany kapitał kulturalny, był […] człowiekiem znikąd”, toteż uważali, że „jego sława jest w gruncie rzeczy niezasłużona, że należy się innym […], lepszym od niego” [s. 364–365]. Domosławski równocześnie podkreśla, że oni nie walczyli z socjalizmem, że „ich horyzontem [był] socjalizm demokratyczny” [s. 373]. Jak democratic socialism, który dziś w Ameryce postulują epigoni, jak Bernie Sanders – też marksista „kupieckiego pochodzenia” i naprawiacz świata.

Bauman – zawsze trochę inny – przedstawiał w Klubie Dyskusyjnym przemyślenia o „socjalistycznej demokracji”, chciał „naprawić partię” i stawiał na jej „samonaprawę” [s. 377]. A tymczasem partia zaczęła się zmieniać. Nastąpił „rodzaj rewolty drugich i trzecich partyjnych szeregów; ludzi mających ambicje awansu, [fali] osobliwego nacjonalizmu, wyrażanego w języku doktryny komunistycznej” [s. 394–395]. Oficjalny antysyjonizm stał się instrumentem dla antysemickiej czystki w partii i instytucjach – wszystkich, a nie „wielu” jak pisze Domosławski. Bauman długo był „wiernym synem partii” i „starał się” być rzetelnym socjologiem. Za granicą przeważa opinia, że to mu się udało. W Polsce zarzuca mu się konformizm, choć „nie uchylał się”, gdy trzeba było kogoś bronić przed szykanami. „Zachowywał się jak porządny człowiek”, który „chodził własnymi drogami”. „Bauman pozostaje lojalny wobec partii”, ale „partia wobec niego lojalna nie jest” – podkreśla Domosławski [s. 399–400]. W styczniu 1967 roku w Paxowskich „Kierunkach” młody wychowanek profesora Chałasińskiego oskarża go, że powołuje się na socjologów amerykańskich, a nie polskich. Na polemiczną odpowiedź Baumana, tenże młody socjolog wyraźnie drwi sobie z niego – a było to rok przed Marcem. „[N]ie trudno się domyślić, dlaczego właśnie docenta Zygmunta Baumana, socjologa o europejskim rozgłosie, […] wybrano sobie jako przedmiot swoistych i bardzo osobliwych polemik niewątpliwie zainscenizowanych przez wiadome czynniki” – skomentowała to „Wolna Europa”.

Socjologiczna dygresja

Ja tego młodego człowieka dobrze znałem. Postawny, wysportowany, jasnooki blondyn. Spotkaliśmy się, mając po piętnaście lat na ZMP-owskim obozie szkoleniowym w Piwnicznej Zdroju (patrz „Życie ideologiczne”). Byłem z dwoma kolegami z żydowskiej szkoły i bardzo się z nami zaprzyjaźnił. „Porządny Polak” – mówili do mnie z niedowierzaniem. „Czy wiesz, że my jesteśmy Żydami?” – spytali go raz na stronie. „Nie rozumiem” – odpowiedział. Powtórzyli pytanie, a on jeszcze bardziej się zdziwił: „O czym wy mówicie?”. Gdy kilka lat później przeżywaliśmy kryzys ideologiczny, widziałem go na Piotrkowskiej (reprezentacyjnej ulicy Łodzi) na czele chuliganów, którzy załatwiali swoje porachunki z innymi chuliganami. A w tym odwilżowym okresie odrodzona polska socjologia zainteresowała się chuliganami niczym pedagog Anton Makarenko po rosyjskiej wojnie domowej i zaczęliśmy go widywać w kawiarniach, nawet w artystycznej „Honoratce”. Czasem z żydowską dziewczyną, która wkrótce wyjechała do Izraela. Spotykałem go także – zawsze przypadkiem – w cywilizowanych punktach Warszawy. Zawsze w starannie skrojonym garniturze spod igły. Raz poszliśmy do SARP-u na obiad i jedliśmy przy jednym stoliku z Przybosiem.

Fast Forward: 1973–1975. Mieszkam pod Waszyngtonem, pracuję w Głosie Ameryki i nagle list ze Szwecji: ubiega się o amerykańską wizę i potrzebna mu rekomendacja dla International Rescue Committee. Jako uchodźca czułem moralny obowiązek poprzeć uchodźcę i tak się tym przejąłem, że zapomniałem go spytać, dlaczego został uchodźcą. Później z Nowego Jorku zwrócił się do mnie o rekomendację do Głosu Ameryki. Przyjemnie mieć w pracy kolegę, z którym się ma tyle wspólnego, więc zarekomendowałem. Wychodziliśmy razem na obiad, bywał u mnie w domu. Jaka piękna przyjaźń – podziwiali nas nasi o pokolenie starsi koledzy i koleżanki. Aż nagle ni z tego ni z owego znielubił mnie. Rzucał złośliwe uwagi. „Obywatele z dwutygodniowym wymówieniem” – powiedział na całą salę, gdy dostałem obywatelstwo amerykańskie.

Nie po to uciekłem z Polski, żeby wysłuchiwać takich antysemickich haseł, więc złożyłem oficjalną skargę. Szef naszego polskiego serwisu był przedwojennym endekiem, ale nie miał wyjścia, bo jego zwierzchnik był Żydem, a poza tym pierwszeństwo do pracy w amerykańskim urzędzie państwowym – a był to urząd – ma obywatel, a nie przybłęda i kontraktu z nim nie odnowiono. Sprawdziłem później w mojej teczce i okazało się, że przesłuchiwany w mojej sprawie przez FBI starał się, żebym obywatelstwa nie dostał (opisałem to w książce „Ciąg dalszy”, rozdz. „Centrum świata”). Został potem waszyngtońskim korespondentem polskiej rozgłośni Radia Wolna Europa, tego co swego czasu krytykowało jego napaść na Baumana, o której dowiedziałem się dopiero teraz z książki Domosławskiego. Nikt mi nie umie powiedzieć, co się z moim byłym przyjacielem stało, gdy cała Polska przeszła do wolnej Europy. Taka mała socjologiczna dygresja.

Ucieczka z serca byłego getta

24 marca 1968 ukazała się w „Trybunie Ludu” recenzja z Baumana książki „Kultura i społeczeństwo”, choć – jak przypomina Domosławski – „nie zdarza się, by gazety codzienne publikowały wieloszpaltowe recenzje z mało przystępnych, specjalistycznych książek naukowych”, zwłaszcza z książki sprzed trzech lat. Chałasiński „pastwi się nad Baumanem od pierwszych do ostatnich słów”, zwłaszcza za pominięcie „struktury narodu”, która według niego jest „fundamentalnej wagi” [s. 432]. Domosławski przypomina, że w marcu 1968 roku słowo „naród” miało w Polsce szczególne znaczenie i że była koniunktura na tego rodzaju donosy. Na drugi dzień Bauman został usunięty z uniwersytetu i „Trybuna Ludu” scharakteryzowała go jako „stalinowca z KBW, który przerzucił się do pracy naukowej”. Otrzymywał obelżywe telefony: „Wynoś się z Polski, ty Żydzie parszywy!”. Mieszkał na Nowotki vis-à-vis mnie. Ja niby na Anielewicza 2, ale wchodziłem od Nowotki. To było serce byłego getta. Wielu Żydów tam mieszkało w nowych blokach. Stamtąd obaj uciekliśmy. Na granicy skonfiskowano mu maszynopis książki. Ja tego wszystkiego uniknąłem, uciekając kilka miesięcy wcześniej (patrz „Uchodźcy”). Opuszczał Polskę z nadzieją, że sytuacja się zmieni i będzie mógł wrócić, ja – z postanowieniem, że nie nigdy wrócę. On myślał, że ma do czego wracać, ja – nie.

Sam po latach uzna, że „bardzo długo – zbyt długo – był lojalnym członkiem partii”, ale marksistą pozostał. Niekonsekwencja, bo marksizm tę partię stworzył i z tego, co widzę dziś w Ameryce, idzie w tę samą stronę. Nie mógł darować moczarowcom, że „usmarowali ideał socjalizmu i socjalizm realny nacjonalizmem i antysemityzmem” [s. 453]. Dzisiejsi aktywiści w Ameryce smarują tenże ideał „antyrasistowskim” rasizmem i antysemityzmem. W PRL-u wycofano jego podręcznik socjologii i wszystkie inne książki z programów nauczania, wykreślono z przypisów i odnośników, zniknął „z życia akademickiego i intelektualnego w Polsce”. Analogiczne czystki ideologiczne i personalne postulują dzisiejsi aktywiści amerykańscy. Islamiści dopuszczają się barbarzyńskich okrucieństw, bo ich ideał im na to pozwala. Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, Castro, Moczar pokazali, na co pozwala socjalistyczny ideał. Bauman słusznie zauważył, że „[n]owa fala antysemityzmu nie była naturalną, ani nawet uboczną reakcją na role odgrywane przez Żydów w gospodarczym i politycznym życiu Polski”, że było to „zjawisko czysto polityczne” [s. 462–463], lecz jego konkluzja: „ten drań Moczar wygnał mnie z Polski” jest nadmiernym uproszczeniem. Wygnał go antysemityzm, którym Moczar i towarzysze umieli się posługiwać.

Bauman nawet po latach upierał się, że „syjonizm to nacjonalizm jak każdy inny”, jakby nie znał historii Żydów. I że „Żydzi są nierozłączną częścią narodów, z którymi żyją”, choć Holokaust wykazał coś wprost przeciwnego – pisze w drugiej odsłonie tekstu o bohaterze „Wygnańca” Henryk Grynberg.

W Izraelu, azylu żydowskich wygnańców i uchodźców, Bauman „odmówił identyfikacji z państwem narodowym” [wszystkie cytaty pochodzą z „Wygnańca” Artura Domosławskiego – przyp. HG]. Czyste rezonerstwo, bo różne bywają państwa narodowe. Wierzę, że „polskość i żydowskość pozostały w nim i zawsze miały boleć”, ale druga część tego zdania: „zwłaszcza wtedy, gdy w imieniu jednej lub drugiej ze wspólnot dopuszczano się niegodziwości”, wymaga jakichś dowodów. Polscy Żydzi, których znałem, a zwłaszcza ocaleńcy, kochali Izrael. Nawet znani komuniści jak Hersz Smolar (ojciec Aleksandra i Eugeniusza) czy Dawid Sfard, którego syn został Baumana zięciem. U żadnego innego Żyda nie czytałem, że „syjonizm, który zawsze był agenturą burżuazyjną, przekształcił się w zwykłą bandę amerykańskich szpiegów i dywersantów”, a tak pisał Bauman w oświadczeniu, że zrywa z ojcem z powodu jego syjonistycznych poglądów, choć było to długo przed Marcem, gdy nikt nikogo do takich oświadczeń nie zmuszał. Nawet po latach upierał się, że „syjonizm to nacjonalizm jak każdy inny”, jakby nie znał historii Żydów. I że „Żydzi są nierozłączną częścią narodów, z którymi żyją” [s. 210], choć Holokaust wykazał coś wprost przeciwnego.

„Patrzył na dokonywane przez przywódców Izraela czystki etniczne, na okupację ziem palestyńskich, rozbudowywanie nielegalnych osiedli na cudzej ziemi, dyskryminację Palestyńczyków w Izraelu” – wylicza Domosławski [s. 62] gołosłownie i arbitralnie, bo żaden sąd jeszcze spornych kwestii tych ziem nie rozstrzygnął, a dawno by to uczynił, gdyby to rzeczywiście były „nielegalne osiedla na cudzej ziemi”, nielegalna „okupacja” i „czystki etniczne”. Poza tym nie ma „Palestyńczyków w Izraelu”, jest tylko mniejszość arabska na prawach obywatelskich. Dyskryminacja pewno się zdarza jak wszędzie, ale nikt i nic nie zmusza ich do emigracji i nie emigrują. „Krytykuje okupację ziem arabskich zajętych przez Izrael podczas wojny sześciodniowej” [s. 468]. Znów błąd historyczny, bo Izrael nie zajął ziem należących do jakiegoś państwa, lecz nielegalnie okupowane od 1948 roku przez Jordanię i Syrię oraz Synaj, który wkrótce zwrócił Egiptowi.

„W Izraelu politycy i środki masowego przekazu nakręcają histerię. Głoszą, że państwa arabskie szykują się do inwazji, wymazania Izraela z mapy […], przeprowadzenia drugiego Holokaustu”. Tak Domosławski szkicuje tło wojny sześciodniowej, pomijając blokadę Zatoki Akaba przez Egipt, usunięcie oddziałów rozjemczych z Synaju i mobilizację wojsk arabskich na granicach kraju, który w newralgicznej środkowej części miał tylko kilkanaście kilometrów szerokości, oraz entuzjazm w Kairze i Damaszku, gdzie nie kryto zamiarów utopienia Żydów w morzu.

Ja dobrze pamiętam te dni i przerażenie Żydów na całym świecie. „Izrael poszedł na wojnę, mimo że do rozładowania napięcia wystarczyłaby dobra dyplomacja” – pisze Domosławski, powołując się na Toma Segeva, który po fakcie orzekł, że „groźba «eksterminacji» nie była zatem rzeczywista”. Ja bym wolał dowiedzieć się z tej biografii opinii Baumana, wojskowego i filozofa, czy groźba nowego Holokaustu nie była „rzeczywista” i czy wolno było ryzykować. Nieprawdą jest, że 32 rodziny ortodoksyjnych Żydów, które wiosną 1968 roku osiedlają się w Hebronie, „zakładają pierwszą żydowską kolonię na Zachodnim Brzegu” i że to „początek bezprawnego tworzenia żydowskich osiedli na terytoriach okupowanych” [s. 473]. Żydzi mieszkali w Hebronie dużo dawniej, lecz w 1929 roku zostali wymordowani przez sąsiadów, a w 1968 roku wrócili do pożydowskich nieruchomości. Nie było i nie ma żadnego bezprawia w osiedlaniu się Żydów „na terytoriach okupowanych” kolejno przez Turcję, Wielką Brytanię, Jordanię, a od 1967 roku przez Izrael – nie ma takiej antyżydowskiej ustawy. Jestem pewny, że komunistów z Polski poddawano w Izraelu „zabiegom operacyjnego rozpoznania […] badano ich poglądy, kontakty […] drogę przekazywanych […] wiadomości […] sieć personalnych powiązań”, ale czy bez powodu? Byłem lojalnym studentem komunistycznego dziennikarstwa, gdy wywiad polski złożył mi „ofertę nie do odrzucenia”, bo moja najbliższa rodzina złożyła papiery na wyjazd do Izraela. Po Październiku udało mi się z tego wywinąć, lecz gdy się zwróciłem o paszport, żeby pojechać tam w odwiedziny, chcieli, żebym „tylko” zabrał ze sobą list i przesłał na wskazany adres [patrz „Ciąg dalszy”, rozdz. „Interludium”].

Drażnili go ci, co chcą być Żydami 

W Izraelu Bauman stał się pacyfistą jak nigdy przedtem. Niepokoiła go „militaryzacja Izraelczyków”, ostrzegał, że „w cywilnym życiu nie odniosą korzyści ze swej wojennej chwały”, niepokoił się o „hasła narzucające społeczeństwu cywilnemu wartości militarne” i orzekł, że „Izrael nie chce pokoju” [s. 494–497] – bez badań socjologicznych, a nawet bez zapytania, czy strona przeciwna chce pokoju. Chciał „walczyć z nacjonalistycznym obłędem” – ale nie arabskim. „Zguba Izraela nie w Arabach, lecz Żydach”; „ten naród nie ma większych wrogów niż on sam”. Na pytanie, dlaczego opuścił Izrael, odpowie po latach, że woli być „ofiarą nacjonalizmu niż jego nosicielem i praktykantem” [s. 500–501]. W prywatnym liście pisał, że „nie należy się dziwić samobójcom z Hamasu wzorującym się na żydowskich bojownikach z getta warszawskiego i białostockiego” i retorycznie pytał, „czymże jest mur wznoszony dziś wokół terenów okupowanych, jeśli nie próbą prześcignięcia zleceniodawców muru wokół warszawskiego getta?” – jakby nie miał pojęcia o Holokauście. „Oby słowa tego wybitnego człowieka zostały wysłuchane. Fakt, że powiedział to Żyd, ma dla nas podwójne znaczenie” – przyklasnął mu palestyński terrorysta Mustafa Barghouti, dodając, że „Baumana w Izraelu nazywają już Żydem nienawidzącym własnego narodu” [s. 509].

Ja bym powiedział, że nie chciał być Żydem (dlatego uciekał w komunizm) i drażnili go ci, co chcą być Żydami – można się czegoś takiego nabawić od antysemitów. Sam się poniekąd do tego przyznał, mówiąc, że aby „poświęcić życie zawracaniu syjonistycznego tworu z drogi, jaką z własnego wyboru podążał, trzeba by mi chyba być bardziej Żydem niż jestem…” [s. 510]. Domosławski też bezdyskusyjnie potępia politykę Izraela „wobec okupowanych i prześladowanych Palestyńczyków”. Zakłada, że Bauman „czuł, że niegodziwości są popełniane także w jego imieniu” [s. 514], jakby te „niegodziwości” były udowodnione. Sprzeczne z faktami jest również twierdzenie, że „nie on wybierał koleje swego życia” [s. 516]. Do ucieczki z Polski rzeczywiście został zmuszony (w 1939 i 1968 roku), ale nie do antysyjonizmu. KBW nie wybierał, Informacji Wojskowej też nie, ale komunizm, marksizm, neokomunizm i neomarksizm owszem. Kołakowski odżegnał się od marksizmu, a Bauman nie – to był wolny wybór. Twierdził, że w warunkach globalizacji „przyczyny naszego położenia wymykają się ludzkiej obserwacji” i tworzą „niespotykaną w dziejach przestrzeń dla wielkiego kłamstwa i manipulacji” [s. 686], ale nie dostrzegł tylko, że niektóre z jego wypowiedzi są tego dowodem.

Niezrozumienie Holokaustu 

Holokaust według Baumana „nie jest anomalią, lecz konsekwencją nowoczesności”, cywilizacji, która umożliwiła taką zbrodnię [s. 621]. Odpowiedzialność za nią przypisuje nowoczesnemu państwu. Argumentuje, że „nauka i rozum nie stanęły na przeszkodzie ludobójstwu”, że nie zabezpieczyły przed nim również „mechanizmy moralne społeczeństwa, kodeksy etyczne ani przykazania religijne” [s. 622], że takiej zbrodni dokonać mogło tylko państwo „z jego monopolem na środki przemocy”, nowoczesną machiną administracyjną, inżynierią społeczną i tłumieniem „podstawowych odruchów moralnych” za pomocą propagandy, która przeobrażała Żyda w „istotę odczłowieczoną”, a „nie było to trudne w chrześcijańskim społeczeństwie”, w którym od wieków przedstawiano Żyda „jako nosiciela zła”. Innymi słowy, antysemityzm był od tego nieodłączny, lecz nowoczesność była warunkiem sine qua non. Bauman twierdzi, że Holokaust może się powtórzyć, że jego ofiarami mogą być nie tylko Żydzi i że zło nie wymaga współudziału, że wystarczy – jak to ujął Domosławski – „stanie na uboczu” [s. 621–624]. Ja się zgadzam z jego twierdzeniem, że „Zagłada nie jest jedynie problemem Żydów”, tak jak antysemityzm, ale nie, że „nie należy wyłącznie do narodu żydowskiego”, bo stanowczo za późno, żeby się nią dzielić.

W „Zagładzie i nowoczesności” Bauman dowodzi, że była ona produktem nowoczesności, a nie „błędem w jej funkcjonowaniu”, po czym, że była „w takim samym stopniu produktem co pomyłką nowoczesnej cywilizacji”. Twierdzi, że można ją uznać za „dowód kruchości naszej cywilizacji lub przeciwnie, za dowód siły i skuteczności jej działań” i opowiada się raczej za tym drugim poglądem, gdyż umożliwiła „nieludzkie i destrukcyjne działania na skalę niewyobrażalną. Zatem nie wiadomo, czy siła, czy słabość, a może jedno i drugie. Sam sobie zaprzecza, gdy pisze, że „w żadnym momencie […] holocaust nie popadł w konflikt z zasadami racjonalnego działania”, a parę rozdziałów później wspomina o zabijaniu „rzemieślników żydowskich bardzo potrzebnych do realizacji wojskowych zadań” i zarzuca prezesowi łódzkiego getta, Rumkowskiemu, że „nie doceniał morderczego irracjonalizmu Niemców”. Wykazuje nieznajomość przedmiotu, rozważając, „czy aryjscy sąsiedzi nie zdołali zapobiec wywiezieniu Żydów do obozów dlatego, że Żydzi byli tacy bierni i ulegli [czy może dlatego] rzadko uciekali swoim strażnikom, ponieważ nie mieli dokąd uciekać”, gdy dokumenty dowodzą, że czynili wszystko, aby uniknąć deportacji i uciekali. Niezrozumienie zdradza także jego sarkastyczna uwaga: „Pojawili się nawet samozwańczy rzecznicy nieżyjących ofiar, którzy posunęli się aż do ostrzegania przed świętokradczymi zakusami zmierzającymi do pozbawienia Żydów holokaustu, jego «chrystianizacji», czy posiania zwątpienia w jego czysto żydowski charakter przez powiązanie z ogólną niedolą nieokreślonej «ludzkości»”. Samozwańczy rzecznicy nieżyjących? We wspomnieniach i zeznaniach niezliczonych świadków powtarzają się zaklęcia ginących, żeby w ich imieniu opowiedzieli światu. O pozostałych błędach zagęszczonych w tym niefortunnym zdaniu – i dawno już skorygowanych – pisałem bardziej szczegółowo w eseju „Nowoczesne wielkie zło” [patrz „Prawda nieartystyczna”, PIW 1994 i Czarne 2002].

Antykapitalizm i antyamerykanizm

Domosławski podkreśla, że światową sławę przyniosła Baumanowi krytyka kapitalizmu. Zwłaszcza wśród młodzieży. Uczył, że „komunizm narzucił reszcie świata podjęcie […] takich zadań, jak walka z niedolą, upokorzeniem i upośledzeniem, jak właściwa rekompensata […] prawa do edukacji […] opieki zdrowotnej, ubezpieczenia społecznego…” [s. 673]. A nieprawda, bo robili to socjaliści. Komuniści uważali, że im gorzej, tym lepiej i woleli obalać niż naprawiać. Roosevelt wprowadził ubezpieczenia społeczne i inne reformy, „kradnąc piorun” socjalistom, a nie komunistom. Owszem, „wiele tych postulatów przyjmowano w świecie kapitalistycznym ze strachu przed rewolucją komunistyczną” [s. 673], ale zapobiegały jej socjalistyczne reformy, a nie komunistyczna krecia robota. Bauman twierdził, że socjaliści poddawali kapitalizm „słusznej krytyce – za nieudolność i marnotrawstwo” [s. 625], a ja pamiętam, jak w okresie odwilży na Uniwersytecie Warszawskim poddawano takiej krytyce nasz socjalizm.

Podejrzewam, że popularności przysparzał mu także modny na uczelniach antyamerykanizm. W wypowiedzi o zamachu na Amerykę dokonanym 11 września 2001 roku krytykował ją, że produkuje czterdzieści procent zanieczyszczeń i przeszkadza „w powołaniu światowego trybunału dla okiełznania ludobójstwa i poskromienia jego sprawców z obawy, żeby jej obywatele nie musieli się spowiadać z zadawanych przez siebie innym ludom cierpień i za nie odpowiadać”, oraz ostrzega, że „dla milionów ludzi zagrożonych utratą środków do życia […] Ameryka stać się może symbolem wszystkiego, co […] odczuwają jako niecne, nikczemne, niegodne i nieludzkie” [s. 687]. Taka mowa na pogrzebie trzech tysięcy amerykańskich ofiar ludobójstwa. Kapitalistyczna Ameryka produkuje obecnie piętnaście procent zanieczyszczeń, a socjalistyczne Chiny trzydzieści. Zanieczyszczając naturalne środowisko, Ameryka wytwarzała i wytwarza więcej żywności niż reszta świata, ratując go od śmierci głodowej. Ameryka rzeczywiście nie zgadza się, by wrogowie wymierzali jej obywatelom swoją niesprawiedliwość. Nikt nie uczynił więcej przeciw ludobójstwom niż Ameryka i nie udziela tyle darmowej pomocy niż Ameryka. Skłonność do winienia Ameryki zaraz po ludobójczej zbrodni, której padła ofiarą, zauważyłem również u paru innych polskich intelektualistów komunistycznego pochodzenia.

Eklektyczna ideologia Baumana

„Człowiek postępujący moralnie czuje się odpowiedzialny za drugiego człowieka i nie oczekuje rewanżu. Postępuje moralnie, ponieważ tak należy” [s. 630]. To prosto z Talmudu, a dokładniej z wyboru sentencji pt. „Pirkej Awot”, na który Bauman się nie powołuje. Jego własna sentencja, że „można być wyposażonym w najszlachetniejsze zasady, mieć najlepsze intencje – i popełniać zbrodnie”, brzmi jak próba obrony komunizmu, w którym jedni może mieli dobre intencje, gdy inni pod takim pozorem mordowali i rabowali. Zauważył, że „w komunizmie – inaczej niż w faszyzmie – doszło do rozejścia się praktyki z ideą” [s. 633], ale nie dodał, że to świadczy o fałszu i hipokryzji. Nie chciał uchodzić za relatywistę, a równocześnie twierdził, że „«prawda obiektywna» jest wręcz dążeniem do monopolu” – bez zaznaczenia, że do takiego monopolu dążyli i dążą marksiści, komuniści i neomarksiści. I wątpię, czy ustrój, któremu obiektywna prawda wydaje się „niebezpieczna”, może być demokratyczny. Nie rozumiem, na jakiej podstawie Domosławski w tym miejscu dodaje, że prawda obiektywna „bywa dla demokratycznego ładu śmiertelnie niebezpieczna” [s. 661], ale wątpię, by taki ład mógł być demokratyczny. „Dyscyplinie nowego ładu podporządkowuje się całe społeczeństwo – dyskretnie, stopniowo, niezauważalnie. Rynek już oderwał się od demokratycznej kontroli. Teraz oddziela się od niej władza polityczna. Tę faktycznie sprawują biurokraci i eksperci […] Pomagają im nowe technologie. Sprzyjają ulegające presji media […]”. Tak biograf za swoim bohaterem charakteryzuje „ekspansję nowego kapitalizmu”, ale jest to dosłowny opis nowego socjalizmu, który dziś, na naszym oczach, neomarksistowska koalicja usiłuje wepchnąć w gardło Ameryce.

Według Domosławskiego Bauman „wysyła niejednoznaczne sygnały”, że odchodzi od „marksistowskiej ortodoksji”, a jednak „nieustająco inspiruje się fragmentami myśli Marksa” [s. 561] i sam przyznaje, że jest „eklektyczny, że jedynie miesza, przetwarza, łączy rozmaite odkrycia innych” [s. 564], że czerpie z Kafki, Mrożka, Kundery. Mrożek i Kundera byli antykomunistami, a Kafka niemal syjonistą. Najważniejszym z pisarzy był dla niego  – według Domosławskiego – Camus. Też antykomunista. Bauman wymyślił sobie własną ideologię: socjalistyczne ideały jako „zadanie, które nigdy się nie kończy” [s. 585]. Czyli nigdy niespełniona obietnica. Jak w Związku Młodzieży Polskiej, gdzie nas uczono, że budujemy raj dla przyszłych pokoleń. W „Solidarności” widział nie ruch przeciwko systemowi, lecz dojrzewanie socjalizmu (esej „O dojrzewaniu socjalizmu”), a dojrzewał on – na naszym oczach – do upadku. Mówił, że „inspiruje się myślą zarówno liberalną, jak i socjalistyczną” [s. 700], a kiedy indziej: „Umrę socjalistą” [tamże]. Twierdził, że dzięki Gramsciemu przestał być „ortodoksyjnym marksistą, nie stając się antymarksistą” [s. 708]. Brzmiał jak komunista, mówiąc, że socjalizm jest „ostrzem noża przyłożonym do panujących w obecnie istniejącym społeczeństwie rażących niesprawiedliwości” [s. 713] i jak socjalista wybierał „państwo socjalne” [s. 719]. Na pytanie, czy chce zmienić świat, odpowiedział, że chce „tylko by ludzkość się zmieniła” [s. 721] – co na jedno wychodzi – a parę stronic dalej czytam, że „nie ukrywał, że marzy o zmianie świata”. Ma się wrażenie, że nie pamiętał, co mówi.

Czym zastąpić Zachód?

Nie dokończył zamówionej we Włoszech wypowiedzi na temat „schyłku Zachodu”. Zrobiła to po jego śmierci jego druga żona Aleksandra Jasińska-Kania i tekst ukazał się jako dwugłos. Ja znalazłem go we wrocławskiej „Odrze” pod tytułem „Zachód chyli się ku upadkowi” i zainteresowałem się, bo mnie już w połowie zeszłego wieku o tym chyleniu się uczono. Profesor pewno ma rację, że „ludzie mogą być wolni tylko pod warunkiem, że potrafią korzystać ze swej wolności” – najlepszym dowodem Polska. Równie pouczające jest przytoczone spostrzeżenie Umberto Eco, że dla „populistycznej” władzy niezbędne jest „posiadanie wroga” i „dlatego gdy wroga nie ma, koniecznie trzeba go stworzyć”. Trzeba tylko dodać, że wróg taki jest niezbędny zarówno faszyzmowi, jak i komunizmowi i że wrogiem najczęściej „stwarzanym” byli i są Żydzi – o czym tu się nie wspomina.

W tym kontekście wybranym wrogiem jest „establishment” jako „zbiór ludzi przestarzałych, należących do minionej epoki, tak zacofanych, że muszą zostać wypchnięci z teraźniejszości […] podczas gdy ludzie silni, gotowi wysłać [ów establishment] na śmietnik, gdzie jego miejsce, jawią się jako wodzowie nowego początku – po czym ci, którzy do tej pory byli niczym, będą wszystkim”. Jak „dziś niczym, jutro wszystkim my” w „Międzynarodówce”? „Taki jest właśnie Zachód będący – jak niektórzy z nas podejrzewają z przerażeniem, a inni myślą o tym z nadzieją i radością – w zaawansowanym stadium upadku […]. I niech tak będzie. Krzyżyk na drogę” – konkludują współautorzy bez wyjaśnienia, co będzie, jeśli „tak będzie”. Czy zastąpi go Wschód? Z Chinami na czele? Pewne jest tylko, że komunizm – który przyszedł z uniwersytetu, naszkodził, namordował i nigdy nie poniósł kary – wciąż tam jest i, jak widać, nie traci nadziei. Niektóre z powyższych uwag zapisałem w „Pamiętniku 4” pod datą 18 stycznia 2018, ignorując końcowe zdanie prof. Jasińskiej-Kani o budowie „statków, które pozwolą ludzkości przeżyć po zniknięciu Zachodu”. Dzisiaj wydaje mi się ono bardziej aktualne.

***

Zygmunt Bauman opublikował 57 książek, tłumaczonych na 33 języki. Otrzymał między innymi prestiżowe nagrody Theodora Adorna i Księcia Asturii, oraz doktoraty honorowe dziewięciu uczelni między innymi w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji, Danii i Norwegii, lecz nasz Uniwersytet Warszawski odmówił mu honorowego odnowienia doktoratu przez tamten młodzieńczy epizod z KBW i Informacją Wojskową, pomimo że – jak pisze jego biograf – „brak przykładu choćby jednego konkretnego czynu zasługującego na wieczne potępienie” [s. 785]. Wśród niewinnych, którzy go utrącili, nie zabrakło wieloletnich członków partii, a najzajadlejszy, który określił KBW jako „formację porównywalną z SS”, okazał się gorliwym tajnym donosicielem SB [s. 799]. Odmówiono mu również doktoratu honoris causa na poznańskim Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i honorowego obywatelstwa miasta, w którym się urodził.

Książka:

Artur Domosławski, „Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana”, wyd. Wielka Litera, Warszawa 2021.

Henryk Grynberg

prozaik, poeta, eseista, laureat m.in. Nagrody Kościelskich, czterokrotnie nominowany do Nagrody Nike. Autor m.in. zbioru opowiadań „Drohobycz, Drohobycz”, powieści „Memorbuch” i „Dziedzictwo” oraz wielotomowego „Pamiętnika”.

Kategorie: Uncategorized

1 odpowiedź »

  1. Dobrze ze ktos nareszcie scharakteryzowal tego potworka z jego obludna krytyka ” nacjonalizmu i ucisku izraelskiego” i porownywania zapory przeciwko palestynskim samobojcom-mordercom do Muru Getta…
    Ciekawe ze nie wypowiedzial sie tak o Anglii w ktorej wykladal i mieszkal , np. w zwiazkiem z . wojna o Wyspy Falklandzkie, czyl Islas Malvinas jak to Argentyczycy nazywaja .

    Biedak nie doczekal sie takiej slawy jak podobny do niego i zyjacy jeszcze postepowy Zyd Amerykanski, Profesor Noam Chomsky, rownie antyizraelski i antyamerykanski, z tym ten ostatni nie wierzyl o zbrodniach Pol Pota i twierdzil ze
    Marsz Smierci mieszkancow Phnom Pen nakazany prze Red Khmers wlasciwie ” ocalil wiele zyc ludzkich gdyz zniwa ryzu nie dopisaly”.

    Wnuk Baumana, Michael Sfard , tlusty i spocony adwokat izraelski, ” walczy o prawa paletynczykow” uzywajac slownictwa Dziadziusia i tak jak on skarzy sie polskim gazetom na Izrael, ale zbyniej slawy nie zyska, za duzo juz tych kleczaych i usprawiedliwiajacych sie Zydow, a pozatym niepotrzebni juz. Ugruntowali antisemityzm i antyizraelskosc i ” Zyd zrobil swje, Zyd moze odejsc”

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.