Milczenie

Milczenie

jest negacją

milczenie

jest twierdzeniem

milczenie

jest złotem

srebrem

bólem

i nadzieją


dlaczego milczysz

                                             Andzrej Krakowski

                                                      Kultura 28.11         1965

images

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: