Uncategorized

Demografia zydowska

Nadeslala Olga Degani

reunion 69 .1

Przemawiając 21-go marca 2013 roku w jerozolimskim Międzynarodowym Centrum Konwencji prezydent Obama stwierdził: “w świetle rzeczywistości demograficznej na zachód od Jordanii, jedyną drogą utrzymania żydowskiego i demokratycznego Izraela jest ustanowienie państwa palestyńskiego”. Prezydent Obama został wprowadzony w błąd przez swoich pomocników.

Założenie, że Izrael powinien zrezygnować z geografii aby ocalić demografię jest oderwane od procesów demograficznych w Izraelu, w świecie arabskim ogólnie i pośród Arabów na zachód od Jordanii w szczególności. Te procesy potwierdzają, że czas pracuje na korzyść demografii żydowskiej.

W 2013 roku, w przeciwieństwie do urzędowych prognoz demograficznych, większość żydowska wynosi 66% (6.3 miliony), na łącznym terytorium (1.55% Arabów) i w granicach “Zielonej Linii” (1.66 milionów Arabów), w prównaniu z 40% mniejszości żydowskiej w 1948 roku i 9% mniejszosci zydowskiej w 1900 r. Większość żydowska opiera się na płodności i potencjalnej aliji * (artykuł po angielsku, O.), które mogą doprowadzić do 80% ludności żydowskiej w 2035 roku.

6.3 miliony Żydów (włacznie z tymi z Sowietów, nie uznanych jeszcze za Żydów przez rabinat) ujawniają notoryczne błędy w prognozach demograficznych. W 1898 roku Szymon Dubnow, czołowy demograf i historyk żydowski twierdził, że w roku 2000 będzie w Izraelu tylko 500 000 Żydów. ( art. po angielsku O.) W 1944 roku guru demografii izraelskiej, prof Roberto Bacchi przypuszczał, (art. po angielsku O.), że w roku 2001 będzie w Izraelu 2.3 miliony Żydów – 34% mniejszości. 23 października 1987 roku demograf prof Sergio della Pergola oznajmił w Yediot Aharonot, że nie bedzie znacznej aliji* z ZSRR. Przybyło milion imigrantów. We wrześniu 2006 roku (art. po hebrajsku) Prof Arnon Sofer pisał, że w roku 2011 będzie w Jo”sz (Yehuda i Samaria/Szomron) 4.5 milionów Arabów, dwa razy więcej niż według zapisów Autonomii – 2.6 milionów. Właściwie, ta ilość Palestyńczyków jest wyolbrzymiona o cały milion: okolo 400 000 mieszkają za granicą, 300 000 to liczeni podwojnie Arabowie z Jerozolimy: jako Izraelczycy i jako Palestyńczycy i jeszcze.

W przeciwieństwie do prognoz demograficznych, dzietność żydowska w Izraelu (3 porody na kobietę) jest wyższa od dzietności w państwach arabskich, prócz Jemenu, Iraku i Jordanii. Tendencja, pod wpływem modernizacji, do obniżania dzietności muzułmańskiej widoczna jest w Iranie (1.8 porodow), Saudii (2.3), Syrii i Egipcie (2.9). Tendencja ta nabiera przyspieszenia dzięki bezprecedensowemu integrowaniu kobiet w systemie wyższego wykształcenia, przesiedlania się ze wsi do miast i używaniu środków antykoncepcyjnych. W przeciwieństwie, nagłe zwiększenie dzietności żydowskiej jest spowodowane przez optymizm, patriotyzm, odpowiedzialność grupową, koneksję do praźródeł i stabilną gospodarkę. W przeciwieństwie do panujących poglądów, różnica miedzy dzietnością żydowską a arabską zmniejszyła się z 6 porodów na kobietę w 1969 do połowy porodu w roku 2012. Dzietność Żydówek i Arabek w latach 20-30 w granicach “linii zielonej” i w Yehudzie i Samarii wynosi 3 porody. Ale wsród Arabek tendencja jest w kierunku obniżania, ponizej 3 porodów, a wśrd Żydówek w kierunku podwyższania, ponad 3 porody. Kobiety które urodziły się w Izraelu rodzą troje dzieci.

Ilość rocznych porodów żydowskich wzrósł o 62.5 % pomiędzy rokiem 1995 (80.400), a 2012 (130.000 ), gdy jednocześnie ilość porodów arabskich utrzymuje sie na corocznym około 40.000 porodów. W 1995 roku było 2.3 porodów żydowskich na każdy poród arabski a w roku 2012 – 3.2 porody. W 1995 roku ilość porodów żydowskich był 69% całkowitej liczby porodów, a w 2012 – 77%. W roku 2013 w Jerozolimie ilość porodów żydowskich wzrosła gwałtownie do 4.2 porodów, więcej niż arabskich (3.9). Dzietność żydowska wzrasta pomimo pewnego obniżenia dzietności wśród charidim ** – w następstwie ich integracji na rynku pracy – i dzięki wzrostowi dzietności wśród niereligijnych, przede wszystkim wśród imigrantów z ZSRR i wśród “północnych” ***. Instytucje demograficzne popełniły ogromny błąd, gdy zlekceważyły westernizację dzietności arabskiej, specyficzność dzietności żydowskiej i potencjał aliji*.

Kto twierdzi że Żydzi staną się mniejszością na zachód od Jordanu ogromnie się myli albo skandalicznie wprowadza w błąd.

 

Obrazek
amb.ret. Yoram Ettinger

tłumaczenie z edycji hebrajskiej – Olga Degani

edycja angielska

* alija – imigracja do Izraela

** charidim – skrajnie religijni

*** Północni – mieszkańcy Izraela pomiędzy Gederą (na poludniu od Tel Avivu ) a Hederą (na północy od Tel Avivu. Ludność w ogromnej wiekszości laicka, dobrze sytuowana. W Izraelu określa się ich : “Cfonim” – mieszkańcy północy w dosłownym znaczeniu, ta nazwa zaczeła się przyjmować od północnej części Tel Avivu i stopniowo objęła szersze terytorium, także na poludnie od Tel Avivu, ale nazwa pozostala . O.

http://fzp.net.pl/forum/viewtopic.php?f=4&t=9437

Kategorie: Uncategorized

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.